Sunteți pe pagina 1din 5

'

ris tos se na te, sl vi - i-L! Hris tos din ce -


ruri, n t m pi na i-L! Hris to os pe p mnt, nl
a i v! cn tai Dom nu lui tot p m n tu ul, i
cu ve se li - e, l u da - i-L, po poa re, c S-a prea
- sl - vi it .

'

i u lu ui, ce - lui ns cut f r stri c


ciu - ne din Ta - tl mai na i in te de veci, iar mai pe
ur m din Fe cioa - ra n tru pat, f r s mn ,
lui Hris to os Dum ne ze eu s-I stri gm: Cel ce ai
nl a at frun tea noa as tr, Sfnt eti Doa am ne .

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova


-cAtavasiile na]terii Domnului
F

1.
3.


o iag din r d ci - na lui I e sei i


floa re din tr n sul Hris toa - se, din Fe cioa r - ai
o drs lit, Cel l u dat, din mu un te - le cel cu um
bra dea s. Ve ni t-ai, n tru pn du -Te din cea ne is pi
ti t de br bat, Cel f r trup i Dum ne zeu. Sla - v
pu te rii Ta le, Doam ne.

um ne zeu fi - ind al p cii, Ta tl n


du r ri lor, pe n ge rul sfa tu lui ce lui ma
- re, d ru i in du ne pa ce, L-ai tri mis no u; deci
po v u ii fi ind la lu mi na cu no ti in
ei de Dum ne zeu, de noap te m ne c nd Te sl vim Iu - bi
to ru le de oa meni.

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova
T
D
4.
5.

in pn te ce pe I o na, la le p da at fia
ra m - rii pre cu um l-a lu at i n Fe cioa - r
s l lu in du -se Cu vn tu ul i trup lu nd, a
ie it p zi in du o ne es tri ca t; c Cel ce
n-a p ti mi it stri c ciu ne, pe ce ea ce - l-a ns cut
o a p zit ne v t ma t.

i ne rii n bu na cre di in fi ind cres cui,


ne bu nea as ca po run c ne b gn du o n sea - m
de groa - za fo cu lui nu s-au spi mn tat; ci n mij
lo - cul v p - ii stnd au cn tat: Dum ne ze - - ul
p ri in i lor no o tri, bi ne e eti cu vn ta at.


Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

D


,T

6.
7.


l u dm bi ne s cu vn tm i
s ne n chi nm Dom nu lui cn tn

cup to rul cel r co rit a - n chi pu it


chi - pul mi nu - nii cei mai pre sus de fi - re: c n-a ars
pe ti ne rii pe ca re i-a pri - mit, pre cum nici fo cul Du
ne ze i - - rii, pn te ce le Fe cioa - rei n ca re
a in trat. Pen tru a cea as ta cn tnd stri - g m
s la u de toa t fp tu - ra pe Do om nul i s-L
prea na al e n tru toi ve - - - cii - - - -

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova


d.m

:

.
S
C

8.
Stih:
re te su fle te al me - eu pe Cel din


Fe cioa - r i n pe te r - ns cu ut Hris tos
m p ra tul.

a ai n str i n v i prea m ri - t ce
er fi ind pe te ra, sca - - un de he ru vi imi Fe
cioa ra, ie es lea s l lu i - re n tru ca
- - - re S-a cul ca - at Cel ne n c put Hris to
- os Dum ne zeu, pe Ca re le l u dn du-L l m ri -
- - im

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahovad
.
M
T
9.
Stih:

S-ar putea să vă placă și