Sunteți pe pagina 1din 4

1

Doamne strigat-am, Glas 5 Pa

Macarie ierom.

D

0 0 s

oa

a am ne stri

ga

a t-am

tre

Ti

i

i

i

i

ne

a

u

s s s

u

u

u

zi

i

i

i

ă

a

u

u

u

!S s

u

u

zi

i

i

ă

ă

s

a

am

ne

Doam

s

ne

Doa a

e stri

s

s

ga

t-a

am

că tre

e

Ti

i

i

i

i

ne

a

u

u

u

u

zi

s !

i

i

i

i

mă ă

!S s

a

a

a

mi

i

in

te

gla

a su ul

ru

u

ia

!S s

ciu

u

u

ni

i

ii

me

s

e

e

e

le

cînd

stri ig

tre

e

Ti

i

s

i

i

i

ne

a

[

u

zi

Doa

a

a

s

a

a

!S

a am

ne

e

!

se

în

drep

te

ze

ru

u

ă

ciu

u

u

s

a

S ă

nea a

]

a mea

ca

î

ia

î

î

na

a

i

i

i

i

in

s

tea a

a

a

Ta

ri

di

ca

rea

s!

a mî îi

ni

i

lor

me

e

e

le

je

] !S 0 s

ert fa

a

a

a

de

sea

a

a

a

a

a

[ s

Doa

a

a

!

a am ne

T

u

zi

P

u

ne

Doam

ne

stra

jă gu rii

me

e

le

şi

u

şă de în gră

di

re

îm pre

ju

rul

bu

u

ze

lor

me

e

le

www.stavropoleos.ro

2

S

ă

nu

a

baţi

i

ni

vi

in

te

de vi

cle

şug

ma mea spre cu

ca

C

du

u

oa me nii cei

ce

le din pă

ca

a

te

su

ri

le

iesc răs pun

s

ce

lu

crea

a

ză fă ră

de

le

e

e

gea

şi

nu mă voi în

so

ţi

i

cu

a

le

şii

lor

C

er

ta

va

Dre

ep

tul

cu

mi

lă şi mă va mus

tra

iar

]

u

un

tul

de

lemn

al pă

ă

to

su

ca

pul

meu

lui

nu

u

un

în

şi

ru

te

în

tru

bu ne vre

C ă

gă ciu nea mea es

e

ri

to

le

lor

rii

lor

în

ghi

ţi

tu s-au lîn

pia

tră

ju

de

a

u

zi

se

vor

gra

iu ri

le

me

A

le că s-au în

dul

cit

ca

gră

si

tu

lui

s-au rupt pe

mînt

ri

si

pi

tu

mea pă mîn

s-au

C

]

oa

a

se

le

lo

or

lîn

iad

ăci

că tre

Ti

ne

Doamne Doamne

o

chii

mei

spre

Ti

ne am

s

dăj du

it

nu

iei su u

fle

tul

me

eu

www.stavropoleos.ro

zeş te

de

cu

ur

sa

ca

e

şi

de

P ă

re mi-au pus mi

smin

te

li

le

ce

lor ce fac

fă ră

de

le

e

ge

C

ă

dea

vor

în mrea ja sa

!S

to

o

o

eu

pî nă ce voi tre

e

ce

sunt

şii

de

o

sebi

C

u

gla

a

sul meu

tre Dom nul am stri gat

cu

u

gla sul

meu

că tre Dom nul m-am

ru

ga

at

V

ăr

sa

voi

î

na

in tea

Lu

ui ru gă

ciu

nea mea

ne

ca

zul meu

î

na

in tea Lui

voi

spu

u

ne

C

înd

lip

sea din tru mi ne du

hul meu

Tu

ai

cu nos cut

ă

ri

le

me

e

le

Î n

ca

lea

a

cea

as

ta

în

ca

re am

um

bla

a

at

as

cun s-au cur să

mi

e

L

u

a

t-am sea ma de-a dreap ta şi am pri

vit

şi

i

nu

e

ra

ci i ne să mă

s

cu

noa

a

a

as

P

s

ie

ri

t-a

fu

ga

de

la

mi

i

i

i

ne

şi

nu

es te cel

ce

www.stavropoleos.ro

3

ca

a

u

]

su

u

fle

tul

meu

S

tri

ga

a

t-am că

tre

Ti

ne Doam ne

zi

s-am Tu

e eşti

nă dej

dea mea

par tea

mea eşti

tul

ce

lor

vi

ii

în pă mîn

I

a

a

mi

in

te spre

ru

ciu

nea mea a

că m-am sme

rit

foa ar

te

I

z

veş

te mă de

cei

ce

pri

go

nesc

s-au

în

ri

it mai vîr

to

os

de

cît

mi

i

ne

S

coa

te

din

tem ni

ţă

su

u

fle

tul

meu

ca

se

măr

tu

P

ri

s

me

lui

Tău

seas că nu u

!S

e

mi

ne

teap tă

dre e ep

ţii

pî nă

ce e-mi vei răs

plă

ti

mi

i

e

ga

in

tru

a

dîn

!S

i

i

ne

D

curi am stri

at că tre Ti

Doam

ne

a

uzi

gla

sul

meu

Doam ne

F

!S

i

e

u

re chi

le

Ta le lu înd

a

mi

i

in

te

spre gla sul ru

ciu

nii

me

e

le

sul meu Doam ne F ! S i e u re chi le Ta le lu

www.stavropoleos.ro

4