Sunteți pe pagina 1din 4

Doxologie enarmonic

Intitulat agem asiran, prelucrat de Emanuil Zmeu la 1890 (Utrenier i Liturghier, Ioan Zmeu - 1892)

()

()

S L

()

la v n tru cei de sus lui Dum ne zeu u u n

i pe p mnt pa vo i re! n
()

ce,

n tru oa a a a meni bu
()

d mu- Te, bi

i ne Te cu vn tm,
()

chi n mu-

ne i cea ma
()

i e, sl vi mu- Te, a re! te

mul u mim i

e pen tru sla va Ta

D oam ne, m p ra a
i i to ru le,

ce resc, Fi u

Dum ne
()

ze u le, P rin te a tot


()

Doam ne,

i u le e, U u hu u

nu le Ns cut,

su se Hris toa a se e i Du

le Sfin te! Fi

D oam ne Dum ne ze

()

le,

Mie lu

e e lul lui Dum ne zeu,

()

ul noi,

Ta ta lui, Cel ce ri dici p ca tul lu


()

u a

mii,

mi lu le

ie te- ne pe lu mii!
()

Cel ce ri ri i

di

i ici p ca

a te e

P C

()

me te ru g ciu u ni le noa as tre,


()

Cel ce ezi de-a

dreap ta a Ta t
()

lui, i ne

mi

lu

ie e te pe no oi!

Tu eti U nul Sf nt, Tu eti U nul Do omn I i sus Hris tos,


()

()

n tru sla
()

a va lui Dum ne ze eu Ta a tl! A min!


()

toa te

zi

i le le bi ne Te vom cu vn ta
()

i vom l

da
()

nu me le Tu n vea ac n vred ni
()

n vea cul vea cu lui!


()

ce e te- ne, Doam ne, n zi ua a cea as zi i im noi! Dum ne

ta

r de p cat s ne p

B
no

()

ne eti cu vn tat, Doa am ne,


()

ze e ul p ri in i lor
()

o tri,

dat i prea m rit

es te

nu u

me

le

Tu n veci! A min!

()

()

()

e, Doam ne mi la Ta spre noi,

pre cu um am n dj du

i it

n tru Ti ne!
2

B D

()

()

()

ne eti cu vn tat, Doa am ne, a le!

va - ne pre noi n drep t

ri le Ta
()

()

()

oa am ne, sc pa re Te-ai f cut no

u
()

n nea am i n neam u fle tul

.Eu am zi is: Doam ne, mi lu ie


()

e te- m,

vin de c su

meu, c am gre it i

e!
()

D C T

()

oa am ne, la Ti ne am sc pat,
()

va - m s a fa

ac vo ia

Ta, c Tu
()

eti Dum ne ze e u ul Ti ne e
()

me eu!
()

la

e ste iz vo o rul vi i
()

ii,

n tru

lu

mi

()

na a Ta vom ve dea lu mi i in de e mi la

n!
()

Ta a ce e lor ce te cu nosc pre ti

ne!

S fin te Dum ne ze
() ()

()

e u

le ,Sfin te Ta

re,

Sfin te fr' de moa

ar te, mi lu

ie te- ne pe no oi! lui Duh!

()

la
()

Ta t lui i Fi u lui i Sf n tu pu u ru urea i n

a cum i

ve cii ve ci lor! A min!


3

S fin te fr' de moa ar te, mi lu ie te- ne pe no oi!! S fin te e Du u um ne ze e u u le, S fin te e Ta a a a re, S fin te f r de moa a a ar te e, mi lu ie
() () () () ()

()

e te-

ne

pe

e no o o oi!

S-ar putea să vă placă și