Sunteți pe pagina 1din 3

Plecat-or, plecat-or

glas
()

le

ici

lui

ca t-o or

ple ca t-or

ple

ca

t-o

mici co lin

to

tt din ca

-n

ca

le

ia

Ma

ri

dai

li

in

Dom nu

lui

to r

dai

()

din

dai

ca

a s-n ca s

Dom nu

lui

dai

()

ia

Dom nu

co

dai

t-o or ple

()

ca

dai

M
r

ca

dai

le

Dom nu

le

lui

ia s

ca le

dai

()

rea

sfn

dai

ta

Dom nu

Ma

lui

ri

ia

dai

Preasfn ta

()

ai

re e

dai

-ai

iu

oi

lui

tre

ba

Fi

ul meu

pie

er

du

nu L-am cu

no

os

cu

spu ma lap

te

lu

pa na cor

bu

lu

mu ra cm

pu

lu

dai

vo

oi

Dom nu

lui

zu tu

dai

de

L-a am

dai

Dom nu

oa a

dai

Dom nu

lui

zu tu

dai

()

ra

lui

Lu iu

dai

()

prn

ce

dai

ne

Dom nu

le

lui

Lu iu

dai

()

O
iu

fost

dai

tu u

Dom nu

din rai n

()

iu

t t um bla re e

()

tu u

ca

chi

dai

Dom nu

rii

lui

Lu iu

dai

()

M
iu

B
iu

us

dai

cioa a

Dom nu

ra

lui

Lu iu

spi cul gr

lu

fra ga cm

pu

lu

n-a tin s

de

vn

n-a tin s

de

soa

dai

()

zu

dai

le

Dom nu

lui

Lu iu

dai

()

oap

tu u

dai

la

Dom nu

p mn tu

lui

dai

()

oap

re e

dai

la

Dom nu

lui

coa re

dai