Sunteți pe pagina 1din 3

Nu mai poci de ostenit

Glas

()

()

()

of!

Nu mai poci de
()

um blnd du

iu

()

lo

mi

bit,

os

te

nit

Tot

()

ni mic

n-am fo

()

si

lo

()

it

ni mic

n-am fo

it.

Mi

in

a au

()

si

s-a a

le

smin

ti

be

li

mi

s-a

()

it,

Tl

pi

le

()

it,

Tl

pi

le

mi

s-au

()

au

au

to

to

mi
()

be

lit,

s-au
()

Un ghi le

()

ci

()

ci

it

Un ghi le

mi

s-a

()

it.

()

()

()

of!

Po te

ci

le-n cru

()

tu

ru

gi

le

()

lo

vi

lo

ci nd,

Bu

()

iz

bind

i glo du

ri

le

ind,

i glo du

ri

le

()

()

vi

i
()

al

ind.

ii

cu

Nu

ti

u um

se

()

e esc.

pe

pla

()

pe

pla

cul

lor

()

in

du

in

besc

()

ie

mi ne

be

esc

nu

ji

esc,

Ca mi ne

nu

ji

esc.

()

of!

E vre-un far mec

()

()

Or c-s

eu

sec

de

()

arz

Ca

iu

()

()

arz

lor
()

()

ie

du

iu

cul
()

fo

la

mij

loc,

()

no

roc

ur sit

oc,

ur sit

()

()

fo

o
()

oc.

Do

rul me

eu nu

a a

re

lea

()

ac

Cci

cui plac,

()

cci cui plac,

mi

nu-mi plac

()

le pla

le

mi

()

nu-mi pla

ac,

plac nu

()

ca re-mi

()

()

pla

ac,

ac.

ca re-mi

plac

nu

()