Sunteți pe pagina 1din 2

e

() ()

e
()

Ca
+

rii u

()

pre u u u

he

()

e u

()

e u ru u

e u u

()

ru

()

u u i

()

u
+

()

u e u

u
+

u i i u i i

u i e i i ta i i i

()

u i

he

()

vi
+

i cu
+

cu tai na i toa a rei a i i i a a i

()

u chi im a i

u i i

u pu u ca a i i

in i

()

()

()

()

i vi

si a Tre i i i i a

()

i a i
+

()

fa
+

de a
+

()

a i
+

a i

()

i i i

()

()

Xi Xi

i Tre e

()

i i re u toa
+

i i

()

i a sfa du du a mea u u a

i an u u a ta

imi can ta
+

in a u e i cum a a a a dam ja sa a a u em a a

tre a u

e a

ta a

u u ta

u ce gri a
+

u e

u a

a a lu

cea a a a

a
+

a o a

a sca le a a e

a a a

o a

o a

o
+

pa a

Tradus pentru intaia data din greceste de Ovidiu, Avram.