Sunteți pe pagina 1din 12

DOAMNE

MILUIESTE
AGHIORITIC

Doa - mne mi - lu - ie - e - e - te

Doa - mne

mi - lu - ie - e - e - te .

Doa - mne mi - lu - ie - e - e - te .

Doa - mne mi - lu - ie - e - e - te .

Doa - mne mi - lu - ie - e - e - e -te .

Doa - mne mi - lu - ie - e - e - te .

Doa - mne mi - lu

- ie - e - e - e -te .

Doa - mne mi - lu - ie - e - e - e - e - te .

Doa mne mi - lu - ie -e

- e - te .


Doa - mne mi - lu - ie - e - e - e -te .


Doa - mne mi - lu - ie - e - e - te .


Doa - mne mi - lu -

ie - e - e - e -te .


Doa - mne mi - lu - ie - e - e - e -te .


Doa - mne mi - lu - ie - e - e - e - e - te .

Doa - mne

e - e - e - e - te .

mi - lu - ie -

Doa - mne

- ie - e - e - e - e - te .

mi - lu


Doa - mne mi - lu -

ie - e - e - e - e - te .

Doa - mne mi - lu

ie - e - e - te .


Doa - mne mi - lu

ie - e - e - te .

Doa - mne

mi - lu -

ie

- e - e

e - e -

e -e - e -


- e - e - te .

Prea sfn t

Ns - c - toa - re

de Dum - ne zeu


- ne pe noi .
2

mi lu ie te


Prea sfn t

Ns - c - toa - re

de Dum - ne zeu

mi lu ie te


- ne pe noi .


Prea a sfn t

Ns - c - toa - re de Dum - ne - zeu mi - lu ie te - ne pe noi .


Prea sfn t Ns - c - toa - re de Dum - ne - zeu

mi lu ie te -ne pe noi .


Prea sfn t Ns - c - toa - re de Dum - ne - zeu

mi - lu - ie - te - ne pe noi .


Prea sfn t Ns - c -toa - re de Dum - ne - zeu


Ti - e Doa - am ne .

Ti - e

Doa - am - ne .

Ti - e Doa -am - ne .

Ti e e Doam ne

Ti e

Doa - am - ne .

Ti - e Doa - - - am ne

mi - lu - ie te - ne pe noi .

ECTENIA MARE
dupa Theodor Vasilikos


Doam ne mi lu

- e -e - te .

ieDoam - ne mi - lu - ie - e - e - e - te .


Doam - ne mi - lu - ie - e - e - e - e - te .


Doam - ne mi - lu - ie - e - e - e - e - e - te


Doam - ne

mi - lu -

u - ie - e -e - te .

Doa a - -

am - ne


Doa - a am - ne

mi lu

ie - e -e - te .Doam - ne mi - lu - ie

lu - ie - e -e e - e - e - e - e - e - te .

mi

e - e - e - e - e - te .


Doam - ne

mi -

lu

ie - e - te .


Doam - ne

mi - lu -

u - ie - e -e - te .Doam - ne

mi

lu u - ie - e -e - te .


Doa a am - ne mi - lu - ie - e -e - te .Doam ne

mi - lu - ie - e - e - e - te .


Doam - ne

mi

lu

ie - e - e - e - te .


Doam - ne

mi lu ie - te .


i - i - i - ie Doa - a - am - ne


i - e - e - e

Doa - am - ne .

ANTIFONUL INTAI
dup ierom. Amfilohie Iordnescuv Ta a t

Sla

lui

Fi u

i i Sf

u lui

tu lui Duh. i

cu um i pu

ru

rea

n ve cii ve e ci lor. A min.

Bi

ne cu vin

tea a a

a a z

su fle te al meu

pe e

Do o

nul

toa te

ce le din

u un tru ul meu

nu me le

cel Sf nt

al Lui.

Bi ne cu vn ta

a at

eti Doa a a a am ne.

Sla v

Ta t

lui

Fi u u lui

Sf n tu lui Duh .

a cum

pu ru

u rea

ve cii ve ci

lo or. A a min.

Bi ne cu vin tea z su fle te al me e eu pe Dom nul

i toa

te e


ce

le e di in l

un tru ul meu

nu me e

le

cel sfnt


cu

ta at Doa a

am ne e e

e e

a al Lui .

Bi ne

eti

Sla v Ta t

lui

Fi u u lui i

Sf n tu lui Duh . i a cum

pu ru rea

i n

ve cii ve ci i lor. A min.

Bi ne cu vin

tea

a a a z

su fle

te al meu pe

Do o om nul

toa te ce le e din l

un tru ul meu

nu

me e

le

cel sfnt al Lui

Bi


ne e e eti cu vn tat

Doa a

am ne e

e.


Sla

Ta t lui

i Fi u u lu ui i

Sf n tu lui Duh .

i i a

cum

pu ru u rea

ve

cii

ve

ci lor. A min .


Bi ne cu vin tea

a a

su fle te al me eu pe

Do

om

nul

toa te ce le

di in l

u un tru ul meu

nu

u me e

le

cel sfnt al Lui


Bi neeti cu vn tat

Doa a am ne e e

e e e e

ANTIFONUL AL
DOILEA

dup ierom. Amfilohie Iordnescu


v Ta a t

Sla

lui

Fi u

u lui

i Sf tu lui Duh. i

cu um i pu

ru

rea

n ve cii ve e ci lor. A min.


U nu le

Ns cut

Fi

le

Cu vn tul lui Dum ne zeu

Ce la

ce

eti f r de moar te

ai

pri

mit

pen tru mn tu i

rea noas tr a

te

tru

pa

din Sfn ta Ns c

toa a rea a de Dum ne

zeu i pu

ru u rea


Fe

cioa a

ra a Ma

ri a

. Ca re le ne schim bat Te-ai n tru u pat

rs tig

nin

du Te Hris

toa se Dum ne

ze

u u le

cu

moa a ar tea pe

moar te ai

cl

cat

nul

fi ind din Sf

n ta

Tre

i i i me

pre

u n sl

vit

cu Ta tl i

cu

ne e pe

e no o o oi.

Du hul Sfnt

mn tu

ie

te

HERUVIC
de ierom. Amfilohie Iordnescu

mi i

in.

Ca

a a

a a

a a a

a a


aa

a a

a a

re

e e

ca a re

pe He

e e

ru u

vi i

i i mi

cu

ta

a a


aa a

a a a a

a a

cu

ta a a

ai

n chi


pu

u i

i i i im

chi i

pu

u u

i im

i i i i

toa

re

ei de

e vi

Tre

i i i i i i

me e


tre e

i it

sf

cn ta


a a a

a re

du u

u u

u u

u u

ce

e e


e e em .

Toa

gri

ja cea a lu mea a a a as

a cum

s o o o o s

le

e e

m .

Ca

ce ei ce

pe

p ra

tu u u u

ul

pe

ra

a a

tu

u u ul

tu tu

ro o or vo

im

al pri i

pe Cel ne v zu ut

i mi

co on ju


u u ra

a at

de ce e e te

e e

le

ge e

re

e e eti .

li

lu

i i

a,

li

lu

u u

li

lu u u i i

a a aa

10

a a

a a

a .

a,

HERUVIC
de ierom. Amfilohie Iordnescu

mi

i i

i in .

Ca a a

re

e e pe e

He ru u vi i i


i i imi

cu u

ta a

a a

a ai

chi

pu u i

chi

pu u

i i

i i i

i F

i i im

toa a a

re ei

de

vi

a de vi

Tre

i imi

tre


i it

sf

n t

cn

ta a a

re e a a du

u u u

u ce

e e


em . Toa a a

gri

ja

a cea

a a

lu

mea

a a lu mea a


as

cu

m .

11

u um s

o o

o o le p

Ca

cei ce

pe e m p

ra

a a

m p

ra

a a


a a

a tu

u u ul

tu tu

ro o or vo

im

-L pri i

i mim


pe

Ce el ne

zu ut

con ju

u ra


le e

n ge

e re

e e eti

li

lu

a a

a a a

12

a .

at

de

ce

te e