Sunteți pe pagina 1din 3

Raspunsurile Mari

 De Theodor Vasilikos



  
Pre Ta - tăl, pre Fi - ul și pre Sfâ - ân – tul Duh , Tre

   
i - mea cea de o fi - - in – ță și ne - de - es –păr - ți -

 
- - - - tă.

  
Mi - la - pă - - cii , je ert –fa - - la - u - - dei .

 
Și cu du - hu - - ul tău.
  
A - ve - em că - tre Do - - - om –nul.

 
Cu vred - ni - ci - e și cu drep - ta - te e - es - te

    
a ne î în - chi - na , Ta - tă - lui și Fi - u - lui și Sfâ - ân – tu -

    
-lui Duh , Tre - i – mea cea de o fi - - in - ță și ne - de - es - păr

 
- ți - - - - - - tă.

      
Sfâ - ânt , Sfâ - ânt , Sfâ - ânt Do - om – nu ul Sa – va - ot.


Pli - in es – te ce - ru - - - ul și pă – mâ - ân –tul de mă -


ri - rea - Ta . O - sa - na - în – tru ce - ei de sus . Bi -

  
ne - cu- vân - ta at es –te Cel ce vi - - ne în – tru nu - me - le

      
Do - - om – nu - lui . O - sa - na - - - - în - tru ce - - -

 
- ei de - - sus.
  
A - - - - - - - - - - - a - min.

         


A - - - - - - - - - - - a - - - min.

   
Pre Ti - - ne Te - lă - u - dăm , pre Ti – ne bi - ne Te cu - vân -


tă - - - - - - ăm , Ți - e îți mul - țu - mi - -


- im Doa - - - - - - - am - ne și ne ru - gă

      
-ăm Ți - - - - - e , Dum – ne - ze - - u - lu ui no - - -


- - stru.

S-ar putea să vă placă și