Sunteți pe pagina 1din 5

SlavaSi acum

e - e - he - a -a-ne-e Sla - a-a-va Ta - a - ta - alui si Fi - u - u - lui si Sfa - a - an - tu - u - lu

u - ui Duh.

i a - cu - um si- i pu - u-u-ru - u - rea

si in ve - e-e-cii ve - e - ci - lo - o-or. A - a - a

min. Canonarhul: Astazi S-a spanzurat


Grupul Psaltic
Robii Domnului

Slava Si acum

din Noul Doxastar vol. al II-lea al lui Anton Pann


a - a - a - a - st-zi S-a - a spn - zu - u - ra - a
'
a - at pe - e - e le - emn Ce - e - el ce a spn - zu - u - u
'
ra - a - at p - m - - n - tu - u-ul pe a - a - a - a - a - a - pe.

'
u cu - nu - u - u - n de - e spi - i - i - i-ini S-a

- - - - n-cu S-a n - cu - u - nu - na - a - at m - p
'
ra - a - a - a - a - tu - ul - - - - n - ge - e - e - e - e - e - ri - lor.

1

Grupul Psaltic
Robii Domnului
'
u por - fi - i - i - i - i - r min - ci - noa - a - a

s - S-a m - br - - ca - at Cel ce m - bra - a - a

a - a - c ce - e - e - ru - u - ul cu - u - u - u no - o

o - o - ori.


o - vi - i - re - e pe - e - ste o - o - bra - a - a - az
'
a - a - a - lu - u - u - at Ce - e - el ce n I - or

dan a - a slo - o - bo - zi - i - it pe-e - e - e - e A - da - a

am.

2

Grupul Psaltic
Robii Domnului

u pi - roa - a - a - ne de-e fier S-a pi - ro - o

ni - i - it Mi - i - i - i - re - le - e - e Bi - se - e - e - ri - i - i

cii.


u su - u - li - a - a S-a - m - pu - u - uns Fi - i

u - ul Fe - e - cioa - a - a - a - a - re - ei.


- n - chi-i - n - - - mu - u - u - ne pa - ti - mi

lor Ta - a - le Hri - stoa - a - a - se - e.

3

Grupul Psaltic
Robii Domnului

- - - n - chi - i - n - - - mu - u - u - ne

pa - ti - mi - lor Ta - a - a - a - le - e Hri - i - stoa - a - a - a

a - a - se.


n - chi - n - - - - mu - u - u - ne - e pa - ti

mi - lor Ta - a - le Hri - stoa - a - a - se - e a - ra

a - a - a - t - - ne no - o - o - o - u - i sl - vi

i - i - t - n - vi - e - e - e - rea n - vi - e - e - rea

Ta - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a

a - a. 4