Sunteți pe pagina 1din 4
Catedrala Episcopală “Naşterea Domnului” - Drobeta Turnu Severin Auziţi acestea toate G l a s

Catedrala Episcopală “Naşterea Domnului” - Drobeta Turnu Severin

Auziţi acestea toate

Glas

AA

u

ziţi

a

ce

e

es

tea

toa

te

nea

a

m u

ri

no o roa

a de

e

e

e

e

e

şi i gloaate,

ă

ă

ă

ă ă-nţe

e

le

e

geţi u

cu

u

cu

u

vâ ântu

ul

o

m

u

l

de s pr e

to o

ot

pă mân tul.

Ş i

bo

ga

tul

du

â

ând

s’a

cu

u

să

ra

a cu

cu ul di

spuuide’ n

i

i

i

impre e

u

u nă,

şi

i

i

i

i

i

vă ă

ţe e

e

le

şi de

în vă

ţă ă

ă

ep ciu u ne e

turi bu

ne.

1

AA

u

zul

vi

i

i-l

în

tin

deţi

pi

il

de

le

e

e

e să

ă

ă

ă

le

e de

e

pri indeţi

ce

e

e

e

e

el ce e

a

a re

bo o

o

ă

ţi

i

e

e

nu stea în

se e

e

me

ţi

e.

NN

ici s’ai

de

e

ej de’n fap

te

sa

au

în

o om la

a gre e

e

e

e

e

u

u

ta a te

ă

ă

ă

ă

ă ce

e

schiimb poa te e e

da

a

o

o mu ul să se schimbe

de e

e

la Dom nul.

CCu

preţ de răs

cu

ra

u

um

re

su

u

fle

tu

u lu

uide e

tru u dă

e

e

e

ne

e e- n

epie er

za

ce

e

ta

a re

a tă

fi

ă

i

i

i

i

i va

a

la iad nu

va a

a

fi

pla

tă.

2

AA

co

lo

nu

va

a

a

fi

moa

r te

ă

g ân

dea

ască

ă ă

ă

ă

ă

ă

î

î

îl scoaa te

ă

ă

ă

ă

ă bo

o

ga atul

î

î în

că ă moa a re

e

ca

tot o mul

de e

e

sub soa

re.

Ş

i

a

ve

rea

lu

u

ui

mâ

ră

ne

de

e

o

ia a u ru

ude

e

e

e

e

estră ă

i

i ne

ă

ă

ă

ă

ă se

e

vo or mu

ta a

a

di

in lu

u me e

li

s-a ui tat

a

a

al +

lor nu

me.

LLi

s-a

ui

tat

şi

i

i

mor mân tul

ă i -a

n

pre

e su

u ra

a

a

a

a

at pă ă mâ ântul

ac

pe

ce

e

e

e

e

e ia

a

ce en u-şi

fa a

bă

nu me.

e

lu

u

me

e

de

3

ai

s-a a

bu nă t ăţ i

CCe

fo

los

îi

e

e

es

te

cin

ste

o

o

mu lu u i fă

ă ră

ă

ă

ă

ă

ă de

e mi inte

î

î

î

î

î

îşidă ă

fi

i rea

o

o

o

me

e nea ască ă

pe fi rea do

bi

i

i

to ceas că.

NNu

cu

şte

noa

ă

ă-l

va

du

a lu

u

u

u

u

ui cea a

du ulce

ce

de

ez m

ie

r

da

area

de-o o

o

o

o

o că

ă

deaa ca

oa

a a

ia

a-n râ

â pă

ă

şi-l va sor bi

moa a ar

pă.

tea-n pri

m i e r d a area de-o o o o o o că ă deaa

4