Sunteți pe pagina 1din 1

Colind Venii cu toii dimpreun, glas T

dup Anton Pann, din culegerea


ieromonahului Dometie Ionescu
'
V e nii cu to o i ii dim pre u u n s ne

fa a ce em vo ie bu u n s ne bu cu u u rm de

Do om nu ul i s stri i g m cu tot o o mul
'
C ne + e Do omn i i mn tu i in i s

stri i g m cu cre di in Lui din ho ta a a re le

toa a te e I se-n chi i n ri i gloa a te
'
C ma rea cu u va a luri na al te e de-a Lui

m n sunt lu cra a te de El sunt f cui i

mu un i ii i bra zi ii ma a a a ari i m ru un ii
'
E l a f cu ut to ot p m n tu ul sin gur

nu u ma ai cu Cu v n tul i no u ne e e + es te

Do om nu ul m p ra at pe e e e es te tot o o mul.
Nanu Virgil Ioan
www.stavropoleos.ro