Sunteți pe pagina 1din 3

La rul Babilonului, glas 3

N
T

Dimitrie Suceveanu
din Liturghierul de stran, p.92
z ^
L a r ul Ba bi lo nu u lui a co lo am e zu ut i i
s n/Hs
a aamplns cnd ne-am a dus a min te de Si o o o o o o o oo
D
on A li lu i a A li lu i a A li lu i i a a a

n sl cii n mi ij lo cul lor am a tr na at ha ar pe e le e
us
noas tre e e e e e e e e e e A li lu i a A li lu i a

A li lu i i i i a a
zs
C a co lo ne-au n tre ba at pe e e noi cei ce ne-au ro
zD z D
bit pe e no o oi cu vin te de e e c n t

ri A li lu i a A li lu i a A li lu i i
D
a a a

i cei ce ne-auro bit pe e noi cn ta a a a re e cn
D
ta a ai no u din cn t ri le Si i i o o o nu u u
zD
lu u u u u u ui A li lu i a A li lu i a A
D
li lu i i a a a
1
www.stavropoleos.ro
1.
2.
3.
4.

z+D s
C u umvom cn ta a a cn ta rea Do o om nu u u lui
ssszD
n p m nt str i i i i i i i i in A li lu i a
DD
A li lu i a A li lu u u i i i a a a
z
D e te voi ui ta I e ru sa li i i i me
DssszD
ui ta a t s fi e drea a ap ta a a mea a a a a a a a a
D
A li lu i a A li lu i a A li lu u u i i i
D
a a a
D)s
F a ta Ba bi lo o o nu u u lu ui ti c loa a a a a
,< ^ j
s fe ri cit es te ca re le va rs pl ti rs
s
pl ti i rea a ta a ca re ai rs pl ti i i it no o
D
o o u A li lu i a A li lu i
D
a A li lu i i a a a
s 0
F e ri ci i it e e e es te ca re le va a pu ca
D s
i va lo vi pe pru u un ci i ii ti de e e pia a a a
D
tr A li lu i a A li lu i a A
D
li lu u u u i i i i a
2
www.stavropoleos.ro
5.
6.
7.
8.
3
www.stavropoleos.ro