Sunteți pe pagina 1din 163

1

COLEC IA MARILOR GNDITORI ITALIENI


NGRIJIT DE: VINCENZO DE RUVO I N. BAGDASAR

N. MACHIAVELLI

PRINCIPELE
Traducere din limba italian
cu o introducere de
SORIN IONESCU1

INSTITUTUL ITALIAN DE FILOSOFIE


SOCIETATEA ROMN DE FILOSOFIE
Bucure ti, 1943

1 Sorin Ionescu este un pseudonim folosit de Nina Faon, traduc toare


i bun cunosc toare a filozofiei italiene.

INTRODUCERE
Pu ini sunt gnditorii a c ror oper s fi avut o soart att de
interesant
i totodat att de fecund ca opera lui Machiavelli.
Pentru c nu avem n fa a noastr scrierea unui filosof, ci a unui
om de ac iune; cuvintele lui nu sunt destinate a adar s
alc tuiasc o teorie politic ci s fie punctul de plecare al unei
atitudini i al unei treceri imediate la fapt . De gndirea lui
Machiavelli s-au servit a adar to i aceia care au voit s caute o
justificare a modului lor de ac iune. Soarta operei lui a urmat
astfel linia schimb toare a mprejur rilor istorice i politice care
impuneau sau f ceau posibile alte moduri de guvernare dect cele
propuse de el. S-a gre it a adar atunci cnd gndirea politic a
istoricului florentin a fost socotit drept o teorie a Statului
conceput ca teorie a oric rui Stat posibil; nu s-a v zut c ea
corespunde unui singur moment politic, acela al Floren ei la
nceputul secolului al XVI-lea, adic n acel moment n care se
putea ncerca o unitate a Italiei pe care evenimentele ulterioare
aveau s-o mpiedece nc mult vreme.
ci opera lui Machiavelli nu vrea s constituie un sistem; nu
putem vorbi de Principe ca fiind corolarul unei concep ii filosofice
pe care autorul ar fi expus-o n alte scrieri spre a-i aduce aici
aceast mplinire n linia politicului; Republica lui Platon, Politica
lui Aristotel sau Contractul social al lui Rousseau apar in unor
sisteme de gndire metafizic
i reprezint o consecin
a lui;
Machiavelli porne te ns de la fapte, i pe ele vrea s le reformeze;
scrie Principele pentru c mprejur rile politice l solicit s-o fac ,
iar nu pentru a ilustra o teorie. Dac totu i, la finele analizei
noastre, vom putea ncerca s ar
m c aceast gndire politic
se ncadreaz ntr-o concep ie filosofic
i c ea are la baz o
anumit n elegere a eticului, va trebui s preciz m c aceste
cadre de gndire mai largi n care o introducem, nu mai sunt ale
lui Machiavelli, ci ale gndirii filosofice a epocii lui. Concep ia
politic a Rena terii nu o g sim nici la Ficino, nici la Bruno; o
sim ns la Machiavelli, i o putem considera prin urmare drept
corolarul, pe acest plan al realului care este via a politic a
popoarelor, al specula iei metafizice i etice a gnditorilor aceleia i
epoci.
3

Am indicat n felul acesta cele dou planuri n care se constituie


opera lui Machiavelli: ea apare sub impulsul faptelor politice ale
vremii i n vederea l muririi lor printr-o ac iune politic nou ; dar
apare cuprinznd n ea substan a gndirii filosofice a timpului, a
concep iei lui despre existen
i despre om.
scut la 3 mai 1469 la Floren a, Machiavelli i ncepe cariera
politic , hot rtoare pentru opera lui, la vrsta de dou zeci i
nou de ani. mprejur rile politice l introduc atunci n miezul
vie ii publice a Republicii. Situa ia Floren ei evoluase rapid i cu
multe fr mnt ri n ultimii ani. n aprilie 1492 murise Lorenzo
Magnificul, ncheindu-se odat cu el epoca de glorie a Rena terii
florentine; curnd tulbur rile interne
i r zboaiele pentru
cucerirea Italiei zdruncin via a ora ului. n noiembrie 1494, Piero
de Medici, fratele i urma ul lui Lorenzo, nu voise i nu putuse s
mpiedece naintarea trupelor franceze ale lui Carol al VIII-lea;
poporul Floren ei cere atunci alungarea lui, i principatul este
nlocuit prin republic ; n fruntea ei se ridic ns un c lug r,
Savonarola, ale c rui cuvinte prevestiser venirea du manului i
nenorocirile patriei. C lug rul dominican guverneaz ns Floren a
prea pu in; republica lui cre tin se desface atunci cnd, n mai
1498, el este ars pe rug n pia a Signoriei. Vechea republic , aceea
care cu cteva decenii mai nainte se supusese autorit ii lui
Cosimo cel b trn, p rintele Medicilor, rena te, i n iunie acela i
an, Machiavelli este numit Secretar n a doua cancelarie a
Republicii, ns rcinat fiind cu rezolvarea chestiunilor interne; o
lun mai trziu i se ncredin eaz n plus func ia de Secretar al
Celor Zece, care cuprindea atribu ia rezolv rii afacerilor externe.
Machiavelli va fi reconfirmat n anul urm tor i va p stra aceast
ndoit func ie pn n noiembrie 1512 cnd, odat cu c derea
Republicii i ntoarcerea Medicilor, nu-i mai este ng duit nicio
activitate politic .
n ace ti patrusprezece ani, Machiavelli a cunoscut pe oamenii
politici de seam ai epocii lui: papi, regi, mp ra i i principi;
contactul zilnic cu firele cele mai ascunse ale treburilor Statului iau ascu it n elegerea i i-au mbog it experien a oamenilor. n
cuprinsul acestei perioade, n care putem spune c a adunat
materialul operelor lui viitoare, partea cea mai nsemnat o au
ambasadele diverse la care a luat parte sau misiunile n care a fost
trimis singur. n calitatea sa de Secretar, Machiavelli nu era
niciodat
ambasadorul oficial al Republicii; rolul lui era
4

ntotdeauna numai acela de a preg ti terenul pentru conversa iile


care trebuiau s urmeze; el apare a adar ca un observator
ns rcinat cu relatarea situa iei, cu recunoa terea posibilit ilor de
tratative; observator de multe ori r u pl tit i deci neputnd face
fa cheltuielilor care i se impuneau; nu ntotdeauna bine v zut,
deoarece rolul de observator se prelungea uneori foarte mult f
ca guvernul Republicii s ia o hot rre i s nceap tratativele n
consecin . Aproape fiecare an nseamn ns pentru Machiavelli o
nou c torie i un nou contact cu puternicii vremii. n iulie 1499
i ndepline te prima misiune pe lng Caterina Sforza, contes
de Imola i Forli; n 1500 l g sim la Rouen, trimis la Ludovic al
XII-lea spre a dezmin i zvonurile care afirmau c Floren a nu mai
este credincioas alian ei ei cu Fran a; iar n iunie 1502 l g sim la
Urbino, n prima ambasad pe lng Cezar Borgia, care continu ,
n octombrie acela i an, cnd Machiavelli r mne timp de patru
luni n jurul Ducelui de Valentinois, cum era numit de curnd fiul
Papei Alexandru al VI-lea. n anii urm tori ntlnim ac iunea
ntreprins de Machiavelli pentru alc tuirea unei armate proprii a
Floren ei; n 1507, misiunea lui la Maximilian al Austriei l face s
cunoasc Elve ia i sudul Tirolului.
Dar la finele lui 1512, evenimentele se precipit la Floren a. Liga
de la Cambrai, n care Fran a se g sea al turi de Pap
i de
Spanioli, se desface; n locul ei i cu un scop opus, se constituie
Liga sfnt avnd n frunte pe Iuliu II care ncepe, al turi de
Spanioli, lupta hot rt mpotriva armatelor lui Ludovic al XII-lea.
Floren a fusese n to i ace ti ultimi ani aliata Fran ei, i aceast
politic era hot rt sus inut de Pier Soderini, conduc torul
Republicii. Gaston de Foix, comandantul trupelor franceze, c tig
n acest an, 1512, o mare victorie la Ravenna; o victorie f
efect
ns , deoarece nving torul moare curnd dup aceea, i Elve ienii,
chema i n ajutor de Pap , reu esc s regrupeze for ele i s
refac , mai puternic, Liga Sfnt . Succesul trece acum de partea
acesteia; armatele franceze se retrag, i unul dup altul, ora ele se
supun Papei. n august 1512, aceast
naintare devine
amenin toare pentru Floren a: ea avea de ales ntre continuarea
politicii franceze sus inut de guvernul republican n frunte cu
Soderini, sau al turarea de Liga Sfnt care nsemna totodat
revenirea Medicilor i deci pierderea din nou a libert ilor
republicane. n iunie 1512, Papa i alia ii s i se ntruniser n
Congresul de la Mantova prin care hot rser s pedepseasc
Floren a pentru alian a ei cu Fran a i s -i impun revenirea
5

Medicilor. Evenimentele se precipit ns n momentul n care


Spaniolii atac
i ocup , printr-o ac iune militar violent , micul
ora Prato, situat la pu ini kilometri de Floren a; situa ia apare
atunci cu totul pierdut pentru republicani; Pier Soderini este silit
fug n primele zile ale lui septembrie 1512 i Medici reiau
guvernul Floren ei. Politica francez a Republicii nu reu ise s -i
asigure dect pu ini ani libertatea; prin revenirea Medicilor,
principatul se restabile te n toat puterea lui.
l g sim pe Machiavelli n miezul acestor evenimente. Fuga lui
Soderini nsemna i pentru el pierderea func iei pe care o ocupa.
Dar pentru Machiavelli, ea nu este numai un mijloc de existen ,
ci un mod de via ; i atunci ncearc s r mn la locul s u, s
i
mplineasc , a adar, func ia servind de data aceasta pe Medici.
Colegul s u, primul Secretar al Republicii, Virgilio Adriani
sese pe loc; dar Adriani nu era un om politic, ci un literat:
profesor la Studiul florentin, umanist cunoscut n cercul
Academiei platonice, elev al lui Cristoforo Landino, pentru el
func ia de Secretar era numai un mijloc de existen ; apolitic, el a
mas la locul s u deoarece noii conduc tori ai Floren ei nu
puteau s vad n el pe omul vechii guvern ri. Machiavelli
reprezint ns o direc ie i o personalitate; activitatea lui fusese
aceea a unui pasionat al politicii; el reprezenta ca atare spiritul
Republicii care c zuse. De aceea ncerc rile lui de a- i oferi
serviciile noii guvern ri, nu reu esc; la 7 noiembrie 1512 este scos
din func ie, iar la nceputul lui 1513 este implicat, pe nedrept
probabil, ntr-o conspira ie urzit contra Medicilor, de c tre Pietro
Paolo Boscoli i Agostino di Luca Capponi; cei doi fur decapita i;
iar partizanii lor, ntre care fusese g sit i Machiavelli numele
u figura pe o list , pus aici poate f
tirea lui ntruct se
presupunea c trebuie s fie i el un adversar al Medicilor fur
nchi i. O scrisoare a lui Machiavelli va povesti, pu in dup aceea,
cum a fost supus torturii n celulele de la Bargello; a fost ns
curnd eliberat, cu prilejul amnistiei acordate la alegerea ca pap
a cardinalului Giovanni de Medici, devenit Leon al X-lea. Este ns
obligat s p
seasc Floren a; i astfel, n martie 1513 l g sim
instalat n apropierea ora ului, la St. Andrea n Percussina, ntr-o
cas de ar ce-i apar inea. Dar anii cuprin i ntre aceast
retragere for at i reintrarea n via a public , pentru scurt timp i
cu misiuni secundare, n 1525, alc tuiesc perioada cea mai
rodnic a vie ii lui.
n 1513 ncepuse Discursurile asupra primei decade a lui Tit 6

Liviu. Le ntrerupe pentru a scrie, n acela i an, Principele; n 1514


redacteaz Dialogul asupra limbii, n 1517 Capitoli i Lasino doro;
n 1520 termin Via a lui Castruccio Castraccani i n acela i an i
se reprezint Mandragola; tot atunci, Papa Clement al VII-lea l
ndeamn s scrie Istoriile florentine pe care le va termina n 1525;
n sfr it, gra ie aceluia i Pap , reintr n via a politic . l g sim n
cursul acestor ultimi doi ani de via
n diferite misiuni, nu de
prim importan ; n mai 1527 ns , soarta Floren ei se schimb
din nou; jaful Romei s vr it de trupele spaniole ale
Conetabilului de Bourbon are ca urmare izgonirea Medicilor;
Floren a redevine Republic . Machiavelli i ofer
i de data
aceasta serviciile noii guvern ri, dar este refuzat; i moare pu in
dup aceea, n iunie 1527.
n fa a acestei vie i a unui om de ac iune care a devenit
teoretician n momentul n care i s-a luat orice posibilitate de a
mai lucra practic, ntrebarea care se pune este aceea a
semnifica iei pe care a avut-o scrisul n existen a lui Machiavelli.
a avut o cultur complet , nu se poate afirma cu certitudine;
un cronicar al vremii, Benedetto Varchi, l nume te n a sa Istorie a
Floren ei: mai curnd nu f
cunoa terea literelor, dect literat.
Putem spune a adar c avea cultura comun a unui florentin al
epocii, f
a avea erudi ia umani tilor; se crede c nu cuno tea
limba greac , iar lecturile pe care le avea totu i din autorii greci
erau f cute prin intermediul traducerilor latine. C era ns un
cititor pasionat al anticilor ne-o dovede te cunoscuta scrisoare din
10 decembrie 1513, una dintre primele tiri pe care le avem despre
via a lui de exilat, n care poveste te prietenului Francesco Vettori
cum i petrece ziua n singur tatea care i-a fost impus . i este pe
drept faimoas aceast scrisoare deoarece apare n ea ndoita
figur a lui Machiavelli: este scriitorul curios de a-i cunoa te pe
oameni i petrecndu- i ore ntregi n mijlocul celor mai simpli
dintre ei, ntr-o crcium , spre pild ; i este pe de alt parte,
istoricul i gnditorul politic care g se te o desf tare n lectura
anticilor i n meditarea lor. Dac aceast din urm tr
tur l
apropie pe Machiavelli de bucuriile tuturor umani tilor vremii lui,
cea dinti l arat n linia marilor morali ti: c ci ce altceva este
curiozitatea mereu vie a omului i analiza lui ascu it n opera
istoric i politic a lui Machiavelli, dect pasiunea de a privi i de
a nota, de a surprinde rela ii ntre pasiuni i de a explica atitudini,
tr
turi care sunt tocmai caracteristice ale tipului moralist; o
7

observa ie m rginit desigur mai mult la omul mediului s u i al


momentului s u istoric; o observa ie cu finalitate hot rt politic ,
dar nu mai pu in o observa ie atent care nu arareori se constituie
n schi area de adev rate portrete sau n formularea de maxime,
expresii predilecte ale scrisului de tip moralist.
Detaliile cuprinse n scrisoarea adresat
lui Vettori ne
nf
eaz aceast multilateral curiozitate a lui Machiavelli. Se
scoal de diminea odat cu soarele i se duce la p durea unde
supravegheaz unele lucr ri; i petrece timpul al turi de t ietorii
de lemne i ascult vorbele i nen elegerile lor; ceva mai trziu se
odihne te citind, n acela i cadru rustic, din Dante sau Petrarca,
din Tibul i Ovidiu, poe i minori, odihnitori, care i hr nesc
visarea; n sfr it se opre te la han nellosteria; vorbesc cu cei
care trec pe aci, i ntreb ce este nou prin satele lor, aud lucruri
felurite i observ gusturile i ideile diverse ale oamenilor; iar dup
amiaz tot aici revine: st de vorb cu crciumarul, cu morarul i
cu m celarul, i se amuz privind jocurile lor. Dar seara, aceast
frecventare a oamenilor vremii lui face loc apropierii altor oameni;
seara, Machiavelli dezbrac haina de toate zilele, plin de noroi i
mbrac vestminte rege ti i de curte: astfel se apropie de
oamenii mari ai antichit ii i cite te istoria faptelor lor; m
hr nesc, scrie aici Machiavelli, cu acea hran care singur este a
mea i pentru, care m-am n scut; i se pare c st de vorb cu
ace ti oameni, i timp de patru ore, scrie mai departe, nu simt
nici o oboseal , uit orice durere, nu m mai tem de s
cie,
moartea nu m sperie; m transport cu totul n ei1
Acesta a fost omul Machiavelli; i, n lumina acestei scrisori, i
putem judeca atitudinea n acele momente grele care au fost
pentru el mprejur rile c derii Republicii. Cnd Pier Soderini a fost
silit s renun e la conducerea Floren ei i s fug , Machiavelli nu a
luptat mpotriva celor care i aduceau pe Medici n cetate; a l sat
ca evenimentele s i urmeze cursul, de i el fusese n mare parte
promotorul politicii franceze; i, pu ine zile dup c derea lui
Soderini, se adresa Alfonsinei Strozzi, mama tn rului Lorenzo de
Medici, oferindu- i serviciile noilor st pnitori ai ora ului. Un
comentator2 observ , explicnd aceast
atitudine, c
pe
1 Lettera a Francesco Vettori, n N. Machiavelli, Opere, a cura di
Antonio Panella, v. I: Scritti storici e letterarii, letiere familiari;
Milano, Rizzoli (1938), p. 919.
2 A. Pernice, Machiavelli uomo dazione e teorico delazione,

Machiavelli l intereseaz politica, nu oamenii; a adar voia s


poat
lucra mai departe n domeniul politicii florentine,
independent de oamenii care o conduceau; nseamn
c
Machiavelli nu a fost omul unui partid sau al unei politici i c a
trecut brusc la atitudinea opus ; nu aceasta este linia vie ii lui;
deoarece l pasioneaz cu adev rat ac iunea politic n ea ns i,
pentru jocul intereselor i al ambi iilor desf urate i deci pentru
dezv luirea omului n toat varietatea lui nea teptat ; aceasta l
atrage. i totu i, Machiavelli nu a voit s r mn neap rat n
politic numai pentru att. Dincolo de curiozitatea moralistului,
este preocuparea cet eanului Floren ei, ngrijorat de soarta patriei
lui tot mai mult amenin ate de naintarea du manilor i de poftele
reia i este expus . Omul de ac iune predomin n Machiavelli;
gndirea lui politic are o finalitate na ional ; grija de soarta
Floren ei i conduce lecturile istoriei vechi, n care caut o
ndrumare i o solu ie; ceea ce nseamn c opera lui este rodul
unei dorin e de ac iune politic pe care el nsu i nu o putea
nf ptui, dar pe care o propunea ca model. Privit n cadrul acestei
vie i, opera lui Machiavelli apare a adar necesar . Dac el i-ar fi
continuat func ia de Secretar al Republicii sau al Principatului,
scrisul nu i-ar mai fi fost o necesitate; nl turat ns din via a
public , el trebuie s scrie: mai nti pentru a folosi bogatul
material de observa ie pe care l-a adunat; pentru a continua apoi,
pe calea aceasta pe care el o socote te tot att de eficace ca i
ac iunea, drumul unei politici care trebuia s asigure o stabilitate
mai mare vie ii statelor italiene i poate o stabilitate maxim prin
nf ptuirea unirii lor. mprejur rile n care apare Principele
dovedesc tocmai acest ndoit punct de plecare al scrisului lui
Machiavelli.
Opera apare men ionat pentru prima oar n aceea i scrisoare
adresat lui Francesco Vettori: i deoarece Dante spunea c nu
exist
tiin dac nu p strezi ceea ce ai auzit, mi-am nsemnat
cele ce am adunat din conversa ia cu ei (cu scriitorii antici) i am
alc tuit un opuscul De Principatibus, n care adncesc ct mi-este
cu putin
gndurile mele asupra acestui subiect, discutnd ce
este principatul, de cte feluri este, cum poate fi dobndit, cum se
streaz , de ce se pierde. i dac v-au pl cut vreodat capriciile
mele, nici acesta nu v va displace; iar unui principe, i mai ales
unui principe nou, ar trebui s -i fie binevenit; eu l adresez M riei
introducere la Il Principe, Firenze, Rinascimento del libro, 1939, p. LX.
9

Sale Giuliano. Filippo Casavecchi l-a v zut; v va putea rezuma n


parte i cartea n sine i discu iile pe care le-am avut cu el, de i
continui s -l mbog esc i s -l fac mai frumos3.
Rezult din aceste rnduri c opera a fost scris n ultimele luni
ale anului 1513; ea era terminat n ntregime n decembrie, data
scrisorii, dup cum reiese din ultimele rnduri, unde nu poate fi
vorba de indicarea unor adaosuri la text, ci de revederea stilului n
care fusese redactat. Printr-o analiz minu ioas , Federico Chabod
dovede te ntr-un studiu pre ios, c Machiavelli se refer ntradev r la opera ntreag , terminat la acea dat :4 coresponden a
scriitorului n tot cursul anului 1513 i mai ales ntre iunie i
august, dovede te o preocupare politic constant i o nevoie de a
discuta cel pu in n scris aceste lucruri; Principele a fost a adar
redactat cu necesitate n acest interval de timp, ca expresie al
acestui adev rat furor politicus; iar scrisorile din primele luni ale
anului urm tor, posterioare a adar datei la care se anun
Principele, dovedesc o relaxare a preocup rii politice, semn c
opera fusese ncheiat .
Principele este a adar primul rod al singur
ii lui Machiavelli;
dar redactarea lui rapid se datoreaz i unor anumite mprejur ri
externe. n vara aceluia i an 1513 se precizeaz unele planuri
politice ale Medicilor, care ar fi trebuit s duc la o schimbare
hot rt n soarta Italiei. Leon al X-lea, care apar inea acestei
familii, urm rea crearea unui stat alc tuit din provinciile centrale
ale Italiei; se vorbea n acest sens de Parma, Piacenza, Modena i
Reggio care s-ar fi unit cu Neapole; iar n fruntea noului Stat, Papa
l-ar fi ridicat pe Giuliano de Medici, urmnd s creeze un Stat
similar pentru nepotul acestuia, Lorenzo, c ruia i s-ar fi dat
Floren a cu Siena i Piombino. n felul acesta, micile state italiene
ar fi fost nglobate n dou unit i mari care ar fi cuprins sudul i
centrul Italiei i ar fi format, al turi de Statul papal, posesiuni de
fapt unite ntre ele prin nrudirea conduc torilor lor. Se vorbea
insistent de aceste proiecte; i ele i aminteau lui Machiavelli o alt
Letera a Franc. Vettori, cit., n Op.cit., p, 919.
Federico Cliabod, Sulla composizione de Il Principe di N.
Machiavelli, n Archivum Romamcium, iulie-sept. 1927, pp. 330 383.
Studiul este un r spuns lui F. Meinecke, autorul unor cercet ri asupra
lui Machiavelli, ntre care Die Idee der Staatsrson, Berlin, 1924 i
traduc tor al Principelui (Der Frst und kleinere Schriften, Berlin, 1923),
care sus inea c lucrarea anun at lui Vettori nu cuprindea opera
ntreag , ci numai primele 11 capitole, celelalte 15 fiind scrise mai trziu.
3

10

ncercare de nf ptuire a unui plan asem


tor, cu pu ini ani
nainte: ncercarea papei Alexandru al VI-lea Borgia, care voia s i
ntind autoritatea asupra ntregii Italii i care sus inea, n acest
scop, ac iunea de cucerire a fiului s u Cezar. Machiavelli afl
adar de proiectele lui Leon al X-lea; ntrerupnd atunci
redactarea Discursurilor, scrie n cteva luni acel opuscul care
trebuia s fie un Manual al principelui nou, al celui care ar fi fost
primul conduc tor al Italiei unificate; iar n ar tarea c ilor de
urmat pentru realizarea acestui Stat care trebuia s salveze ara
de poftele cuceritorilor str ini, i care se impunea a adar mai mult
dect oricnd n acest moment, Machiavelli i aminte te de Cezar
Borgia pe care l cunoscuse de aproape i printr-un contact zilnic
n cursul ambasadelor sale; n 1502 mai ales, cnd acesta atinsese
punctul culminant al puterii lui. Tot ceea ce Machiavelli putuse s
adune n cursul acestei apropieri de Borgia, prin conversa iile
diplomatice avute i prin observarea atent a politicii lui, i revenea
acum i se oferea ca substan a doctrinei Principatului nou i
unitar. C derea lui Cezar Borgia i moartea lui n 1507, ntr-o
lupt oarecare, pe teritoriul spaniol, unde plecase luat prizonier,
nu putuse s anuleze cu nimic semnifica ia faptelor lui anterioare
i mai ales semnifica ia na ional a cuceririlor lui; Cezar Borgia nu
reu ise din cauza unor mprejur ri externe cu totul ntmpl toare
i care i fuseser defavorabile: moartea prematur a tat lui s u,
n primul rnd, la data cnd unirea micilor state era aproape
realizat , dar era prea proasp
spre a se men ine n fa a unor
du mani puternici; iar ace tia s-au ar tat de ndat ce Alexandru
al VI-lea a murit. Machiavelli i d dea seama ns c acestea au
fost numai ntmpl ri exterioare; c ceea ce a adar n-a reu it s
realizeze Cezar Borgia, va reu i un altul, c ruia soarta i va fi
favorabil pn n ultima clip . Ideea ns i a unirii statelor
italiene poate fi ns nf ptuit ; i ea se impune n acest moment
care este cel mai greu al Italiei.
rii nu-i lipse te, scrie Machiavelli
n una din ultimele pagini ale Principelui, materia, ci numai forma:
ea posed materia cea mai bun , c ci poporul ei este viteaz; i
lipse te conduc torul, Principele. Pentru acesta scrie a adar
Machiavelli; cartea lui cuprinde reguli de ac iune pentru
nf ptuirea a ceea ce cel lalt ncercase i dusese numai pn la
mijloc
Principele este a adar o carte nchinat cuiva, scris pentru
cineva anume. Machiavelli vorbe te n scrisoarea citat c tre
Vettori, despre Giuliano de Medici; i ine s -i nmneze opusculul
11

pe care i l-a dedicat, spernd ca prin aceasta s i se deschid din


nou cariera politic . Se descoper astfel dubla finalitate a
Principelui; scriindu-l, Machiavelli i exprima preocuparea lui
politic constant ; dar dedicndu-l lui Giuliano, ncearc s
adapteze figura Principelui, schi at n opuscul, realit ii politice
care i se oferea, i s ating pe aceast cale i scopul care era
esen ial pentru el, reintrarea n via a politic . Dac Giuliano
nsu i, i mai pu in Lorenzo, c ruia la sfr it i va fi nchinat
cartea, nu corespundeau n ntregime figurii Principelui,
posibilit ile de ac iune ale Medicilor erau n schimb foarte mari n
acest moment; prin prezen a lor att la Roma ct i la Floren a, ei
st pneau cu adev rat punctele strategice ale Italiei peninsulare,
i aveau deci posibilitatea de a nf ptui un stat unic. Termenii
gulitori din Epistola dedicatorie exprim speran a real pe care
Machiavelli putea s-o aib n ac iunea lui Leon al X-lea i n rolul
ce i-ar fi fost dat lui Giuliano; iar versurile finale citate din
Petrarca indic voin a adnc a nf ptuirii unui ideal; ntre ace ti
termeni extremi se a az aluzia cuprins n ncheierea Epistolei,
ca expresie a ultimului factor ce a determinat scrierea Principelui:
speran a redobndirii vechii func ii.
ci inactivitatea i singur tatea rod sufletul scriitorului;
Machiavelli tie c trebuie neap rat s trimit acest opuscul lui
Gjuliano i poate tie c pentru aceasta l-a scris n deosebi; c ci i
seama ct i este de necesar revenirea la Floren a: m
consum, i scrie lui Vettori, i mult vreme nu mai pot sta, a a5
i i d seama c ar putea fi util, c cei cincisprezece ani n slujba
Republicii l-au nv at multe: oricine ar trebui s fie bucuros,
scrie mai departe, s se serveasc de cineva care i-a adunat
experien a pe cheltuiala altuia6; i caut apoi s conving pe
Medici c le va fi credincios; a fost ntotdeauna astfel i nu va
putea tr da nici acum: iar m rturie a credin ei i a cinstei mele
este s
cia mea. Dar Machiavelli nu reu
te; el r mne mai
departe n singur tatea de la St. Andrea n Percussina, continund
scrie. Scopul imediat al Principelui r mnea astfel nemplinit; n
schimb, opusculul avea s cunoasc o soart dintre cele mai
nea teptate; scris n mod ocazional i n linia preocup rilor politice
ale unui florentin clarv
tor al situa iei, volumul avea s fie
socotit ca un manual de doctrin politic de valoare universal
i
5
6

Lettera a Franc. Vettori, cit., n op.cit, p. 920.


Ibid.
12

prosl vit sau respins n consecin .


Planul acestei scrieri, de mici propor ii, este unitar; Machiavelli
trateaz mai nti despre Principate n constituirea lor, prin
cucerirea anume de provincii noi sau prin formarea lor de la
nceput i n ntregime ca Principate noi; aceast prim parte
cuprinde nou capitole, iar urm toarele trateaz problemele
diferite ce se pun unui stat: ap rarea i puterea de lupt ; statele
eclesiastice care nu au nevoie de ap rare; reformele interne care se
impun; n sfr it calit ile unui Principe nou. Dar volumul pune
ndeosebi n lumin rolul acestuia din urm ; c ci deasupra
mprejur rilor se ridic Principele capabil de a nf ptui ceea ce este
mai greu; cartea corespunde astfel just titlului, ntruct nu
schi eaz forma unui stat ideal, ci figura Principelui des vr it.
ci pe acesta, Machiavelli l cunoscuse; figura inspiratoare este
Cezar Borgia, f
ca totu i semnifica ia operei s se epuizeze n
singur con inutul acestei personalit i istorice.
Machiavelli i-a exprimat de mai multe ori admira ia pentru
Cezar Borgia; la data celor dou misiuni pe care le avusese pe
lng acesta, l cunoscuse n gloria lui cea mai mare; n 1503,
Borgia se intitula: Duce de Romagna, de Valentinois i Urbino,
Principe de Andria, Signior de Piombino, Gonfalonier i C pitan
general al Bisericii. ntr-o mic scriere din acela i an: Del modo
tenuto dal Duca Valentino nel trattare i popoli della Valdichiana
ribellati, Machiavelli aducea un omagiu deschis metodelor politice
ale lui Borgia; n relatarea misiunii avute pe lng acesta, noteaz
aceast tr
tur a caracterului: Nu comunic niciodat niciun
lucru dect atunci cnd l face, i l face atunci cnd nevoia l
constrnge; ntr-o scrisoare, Machiavelli m rturise te: Pe ducele
Valentino l-a imita oricnd dac a fi principe nou; n Principe nu
ov ie s afirme hot rt c exemplul cel mai bun de urmat, un
principe nou l va g si n ac iunea desf urat de Borgia (cap. VII),
n sfr it, n aceea i relatare a misiunii avute pe lng el, schi eaz
acest portret al lui: Este un principe foarte str lucit i m re , i
att de curajos n lupte nct nu exist nici o fapt , orict de mare,
care s nu i se par mic ; i nu se opre te niciodat n c utarea
gloriei i n dobndirea de state noi, nici nu cunoa te oboseala sau
primejdia; ajunge ntr-un loc nainte de a i se cunoa te plecarea n
locul pe care l-a p
sit, i se face iubit de solda i; i-a ales
oamenii cei mai buni din Italia, iar aceste lucruri, la care se
adaug un noroc constant, l fac s fie victorios i formidabil.
Exemplul lui Borgia este desigur faptul care explic pecetea
13

specific pe care timpurile au pus-o operei lui Machiavelli;


judecata aspr pe care posteritatea a rostit-o despre ac iunile
acestui condotier, s-a r sfrnt n mod firesc i asupra Principelui.
Credem c putem observa ns aceasta: Machiavelli propune nu
un exemplu oarecare, ci un tip de Principe; c ci modul de ac iune
al acestui conduc tor dorit de Machiavelli descoper o anumit
n elegere a existen ei, o anumit pozi ie fa
de ea. Nu Cezar
Borgia ca atare este a adar exemplul Principelui, ci tipul uman pe
care el l reprezint , a adar linia de via care se desprinde din
modul lui de ac iune: i dup cum aceasta dep
te linia de via
a unui om oarecare, tot astfel figura Principelui cuprinde pe aceea
a lui Cezar Borgia, dar nu o epuizeaz : o con ine ca exemplu al
unei linii de existen
ce- i dovede te semnifica ia ei deplin
numai atunci cnd este n ntregimea ei realizat .
Figura Principelui se l mure te a adar numai n ntregul acestei
concep ii care constituie o n elegere a omului i a existen ei n
perspectiva politicului. ntr-o scrisoare lui Vettori, Machiavelli scrie
nu se pricepe la nimic altceva dect la chestiunile care privesc
statul: numai despre Stat tie s discute7; iar politica este singura
lui hran , adev rata lui voca ie: quel cibo che solum e mio e che
io naqui per lui8. Pe om a adar, l consider numai sub aceast
specie a politicului, n desf urarea ac iunilor lui n acest mod de
existen . Analiza diferitelor opere, i ndeosebi a Discursurilor, ne
permite s descoperim liniile mari ale acestei concep ii unitare
despre existen
i despre om sub specia politicului, i s
trundem astfel mai just n elesul Principelui.
sim la baza gndirii lui Machiavelli constatarea r ut ii
esen iale a omului. n poemul Lasino doro, ntlnim aceast
observa ie: Un porc nu face r u altuia, i un cerb altui cerb;
singur omul l omoar pe cel lalt, l r stigne te i l nimice te9. n
Discursuri, aceea i constatare este atenuat : i cum natura
oamenilor este ambi ioas
i b nuitoare10, spune Machiavelli,
pentru a ad uga n Principe (cap. XVII) c oamenii sunt ingra i,
schimb tori, ascun i, frico i, doritori de c tig; aceste nsu iri
trebuie s le cunoasc principele atunci cnd i guverneaz
i se
Scris, din 9 aprilie 1513, n op. cit., p, 911.
Lettera a Franc. Vettori, n op. cit., p. 919.
9 Lasino doro, VIII n op. cit., p. 849.
10 Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, I, 29 n Tutte le
opere, cit., v. II, 1939, p. 174.
7
8

14

ntreab dac este mai bine s le c tige iubirea sau s le impun


frica; de asemenea cel care se ridic pentru prima oar n fruntea
unui Stat, trebuie s aib ca punct de plecare aceea i con tiin
clar a naturii omului: Dup cum dovedesc to i cei care discut
asupra vie ii n societate, scrie Machiavelli n Discursuri, i anume
n prima Carte, i dup cum m rturise te orice istorie care con ine
exemple multe de acest fel, este necesar ca cel care organizeaz o
republic
i i alc tuie te legile s -i presupun pe to i oamenii r i
i s socoteasc dinainte c ei i vor ar ta r utatea sufletului lor
ori de cte ori vor avea prilejul liber s o fac ; oamenii nu fac
niciodat
binele, dect dac
sunt constrn i de nevoie11.
Concep ia lui Machiavelli se va constitui avnd la nceputul ei
acest sim precis al realit ii umane; pe care totu i o va vedea i n
posibilit ile ei de n are deasupra r ut ii i egoismului ini ial.
Constatarea acestei naturi a panului, duce ns la o anumit
n elegere a istoriei. Omul n substan a lui spiritual , nu
evolueaz ; studiul istoriei este pentru Machiavelli prilejul de a
verifica mereu acelea i tr
turi esen iale ale sufletului omenesc.
Istoria i apare plin de nv
minte tocmai pentru c omenirea
este mereu aceea i, nu n faptele ei materiale, dar n semnifica ia
lor, a adar n spiritul pe care l dezv luie. Prefa a la Cartea I a
Discursurilor afirm tocmai aceast eternitate a naturii oamenilor,
deducnd de aici ndemnul i posibilitatea imit rii trecutului;
Machiavelli se mir de cei care nu folosesc istoria ca un izvor de
exemple i de nv
minte, ca i cum cerul, soarele, elementele,
oamenii s-ar fi schimbat ca mi care, ordine i putere, fa de ceea
ce erau n antichitate12; iar n, alt pagin a aceleia i opere g sim:
deoarece oamenii s-au n scut, au tr it i au murit ntotdeauna
n acela i fel13. Concep ia istoriei ca tezaur de exemple pentru
ac iunea politic prezent se explic a adar prin pesimismul ini ial
al gnditorului; n multe pagini, istoria apare ar tat astfel,
misiunea istoricului fiind prin urmare aceea de a lumina trecutul
dar de a indica totodat drumurile viitorului: n a a fel c este
or pentru cel care consider atent faptele trecute, s prevad , n
orice Stat, pe cele viitoare, i s ntrebuin eze acele mbun
iri
care au fost folosite i de cei vechi14; iar mai departe, tot att de
11
12
13
14

Idem, I, 3, n op.cit., pp. 113114.


Idem, Proemio la Cartea I, n op.cit., p. 102.
Idem, I, 11, ibid., p. 140.
Idem, I, 39, ibid., p. 196.
15

clar: Oamenii n elep i obi nuiesc s spun , i nu din ntmplare


sau f
motiv, c cine vrea s tie ce va fi, trebuie s considere ce
a fost Aceasta deoarece faptele sunt s vr ite de oameni, iar
ace tia au avut ntotdeauna acelea i pasiuni, astfel c ele vor avea
cu necesitate acelea i efecte15.
Dac aceast n elegere a istoriei este cea a epocii, pentru care
omul, etern n pasiunile lui, nu este dependent de loc nici de timp,
ea ne intereseaz ns i ntr-un alt sens care ne permite s ducem
mai departe aceast schi a gndirii lui Machiavelli. ntr-adev r,
constatarea c istoria constituie exemplul faptelor prezente, duce
mai departe la ar tarea rolului istoricului: el este singurul om care
poate orienta popoarele pe drumul cel bun, deoarece el singur are
acea cunoa tere a trecutului care este asemenea unei experien e a
prezentului; s nu uit m c exemplele lui Machiavelli, exemple
care ilustreaz un principiu de metod politic , sunt luate
ntotdeauna din istoria veche i din cea modern , reac iile
oamenilor ap rnd acelea i; astfel c se pare ntr-adev r c
ntmplarea prezent nu a f cut dect s imite faptul istoric antic.
Dar dac istoria este astfel un tezaur de n elepciune i de
nv
tur , iar dac rolul istoricului este de a indica drumul
ac iunii n prezent; dac este adev rat c istoria este maestra
ac iunilor noastre16 rezult de aici sensul nalt omenesc al
scrisului lui Machiavelli: pe om l socote te r u i neschimbat n
utatea lui de-a lungul veacurilor; dar aceasta nu nseamn o
concep ie pasiv a societ ii i a sensului istoriei; c ci r utatea
esen ial ca i egoismul sau simpla nevoie de ap rare care au dus
la constituirea societ ilor omene ti apar totu i dep ite; iar omul,
de i acela i n natura lui substan ial , se nal totu i, prin via a
social ns i, la cunoa terea valorilor, la principiile etice: astfel,
dac prima grupare a oamenilor ntr-o unitate social a avut drept
scop numai o ap rare mai eficace mpotriva primejdiilor, via a
colectiv a produs ns totodat , prin ea ns i, o prim form a
con tiin ei etice, anume: cunoa terea lucrurilor cinstite i bune,
cunoa terea justi iei17. Prin via a social , omul se ridic a adar pe
aceast treapt superioar n care, renun nd la pofta st pnirii
imediate, recunoa te i dreptul celuilalt la posesiune; el nu mai
Idem, III, 43, ibid., p. 461.
Del mod di traitare i popoli della Valdichiana ribellati, n Tutte
le opere, cit., v. II, p. 677.
17 Discorsi, I, 2, n op.cit., p. 109.
15
16

16

este a adar omul total egoist ar tat la nceput: existen a n


societate a dat o prim finalitate extra-individual ac iunilor lui; i
aceasta ne ng duie s vedem n gndirea lui Machiavelli drumul
deschis spre cuprinderea idealului. Dac datoria omului de bine
sau a istoricului, putem spune, este ca acel bine pe care vitregia
timpurilor i a soartei nu i-a ng duit s -l faci tu nsu i, s -l ar i
ns altora, astfel ca, mul i avnd aceast posibilitate, unii dintre
ei, mai iubi i de ceruri, s -l poat s vr i18, nseamn c
preocuparea constant a lui Machiavelli este aceea a binelui sau,
mai exact, a mai binelui pe care-l comport via a n societate, a
realiz rii a adar ct mai eficiente a posibilit ilor de bine pe care
omul i existenta lui social le cuprind. Pasiunea politic nu este
deci la Machiavelli numai o gratuit curiozitate a dezvolt rii
inteligen ei i faptei omene ti; ea este, dincolo de un pesimism
ini ial, speran a i voin a unei amelior ri a existen ei omului. Dac
el este, prin pasiunile lui, acela i n toate timpurile, datoria
istoricului i posibilitatea care numai lui i este dat este aceea de
a ar ta cum, pe acest fond ini ial de interese i de egoism, poate s
apar totu i mai binele: mai binele n sensul ac iunii mai eficace,
al reu itei ei mai certe, i totodat n sensul unei mai des vr ite
organiz ri a conducerii statelor i deci a acelei existen e sociale
prin care omul se nal deasupra egoismului ini ial. Punctul de
vedere etic lipse te n primele dou etape ale acestei nl
uiri de
concepte; el este ns prezent n a treia: ntr-adev r, dac
progresul apare n primul rnd numai ca reu it mai precis sau
ca realizare a unei grup ri sociale mai strnse, aceasta din urm
la rndul ei con ine posibilit i de via n linia eticului: deoarece
numai n existen a social omul cunoa te binele, adic ac iunea n
vederea aproapelui; n m sura deci n care pierderea egoismului
ini ial nseamn un progres etic, putem afirma c exist n
gndirea lui Machiavelli i o perspectiv a eticului.
binele patriei este scopul ntregului scris al lui Machiavelli i
acesta este totodat scopul spre care trebuie s tind orice
ac iune omeneasc , rezult dintr-o serie de pagini ale operelor lui.
Astfel, n Discursul asupra reform rii Statului Floren ei, g sim
aceste rnduri interesante n care binele f cut patriei apare pe
treapta cea mai nalt a valorilor morale: Eu cred, scrie
Machiavelli, c onoarea cea mai mare pe care o pot avea oamenii
este aceea pe care n mod firesc le-o d patria lor: cred c binele
18

Idem, Proemio la Cartea II, n op.cit., p. 246.


17

cel mai mare pe care l putem face i cel mai pl cut lui Dumnezeu,
este acela pe care l facem patriei19; punnd, mai departe, pe
creatorii de state i pe legiuitori imediat dup zei, a adar pe
treapta cea mai nalt la care se poate ridica omul, Machiavelli
indic scopul cel mai de pre spre care trebuie s tind ac iunea
omeneasc ; iar un exemplu g sim n Istoriile florentine unde ni se
vorbe te despre cei a a numi i opt sfin i pe care poporul i-a
chemat astfel deoarece, de i luaser
averile bisericilor, i
nchinaser ns via a ntreag patriei: ntr-att acei cet eni
pre uiau atunci mai mult patria dect sufletul20. Ac iunea omului
este a adar cu att mai bun cu ct ea urm re te mai mult binele
comun: deoarece nu binele particular, ci binele comun este acela
care face gloria cet ilor21; iar n alt pagin a aceluia i text,
Machiavelli va spune c propria lui activitate, el a desf urat-o
ntotdeauna pentru binele patriei: ndemnat de acea dorin
natural pe care am avut-o ntotdeauna, de a s vr i f
nicio
ov ire acele lucruri care cred c
aduc un bine comun
fiec ruia22; n sfr it, nceputul Dialogului asupra limbii este tot
un elogiu al patriei: ar tnd c omul nu are n via a lui o datorie
mai mare dect binele patriei ntruct ea ne d ceea ce avem mai
bun, Machiavelli, spune: i ntr-adev r acela care prin sufletul i
prin ac iunile sale se arat du man al patriei, merit pe drept s
fie numit paricid, chiar dac aceast patrie i-ar fi f cut un r u23.
Iat cum iubirea patriei apare n aceast gndire drept idealul cel
mai nalt; definindu-l, Machiavelli define te treapta cea mai de sus
pe care o poate atinge spiritul omenesc: a voi s fii de folos nu ie,
ci binelui comun; nu urma ilor t i singuri, ci Patriei comune.
Odat precizat acest punct, n jurul lui se constituie n mare
parte a a numitul machiavelism; i privit astfel, el pierde dintrodat pecetea pe care diversele epoci i l-au aplicat. C ci dac n ele
nsele, mijloacele de ac iune recomandate de Machiavelli apar ntradev r condamnabile, ele i g sesc ns de la nceput o justificare
dac le consider m n acest ntreg al gndirii lui. Punctele
Discorso sopra l riformare lo sfato di Firenze, n Tutte le opere,
cit., v. II, p. 747.
20 Istorie florentine, n op.cit., v. I, p. 186.
21 Discorsi, II, 2, n op.cit., v. II, p. 252.
22 Idem, Proemio la Cartea II, ibid., p. 101.
23 Discorso o Dialogo interne alla nostra lingua, n op.cit, v. I, p.
713.
19

18

dezvoltate pn aici constituie fundamentul unei concep ii care i


afirm eticitatea prin n area binelui comun la rangul de valoare
suprem a omului; urmeaz c seria mijloacelor necesare pentru
atingerea binelui comun sau pentru p strarea lui, particip la:
valoarea lui: machiavelismul se justific a adar n numele binelui
comun.
Pentru ap rarea Patriei, orice mijloc este bun, iar r zboiul nu
cunoa te reguli atunci cnd este n joc binele ei. n Istoriile
florentine, Machiavelli poveste te cum Rinaldo degli Albizzi s-a
adresat ducelui Milanului cerndu-i ajutorul pentru lupta lui de
eliberare a Floren ei; n argumentele pe care le aduce pentru a
ob ine acest ajutor, Rinaldo spune: Nici un om bun nu va dojeni
vreodat pe acela care ncearc s i apere patria oricare ar fi
modul n care o ap
24; iar n Discursuri g sim o afirma ie
asem
toare pre ioas pentru caracterul absolut al iubirii care se
cuvine patriei: titlul cap. 41 al C ii III este el nsu i l muritor:
C patria trebuie ap rat sau prin josnicie sau prin glorie; i n
orice fel, ea este bine ap rat ; iar mai departe, cuvintele sunt
tot att de limpezi: acest lucru trebuie inut n seam i observat
de orice cet ean care trebuie s ia o hot rre pentru patria lui:
deoarece cnd este vorba de salvarea singur a patriei, nu trebuie
mai existe nici o considera iune cu privire la ceea ce este milos
sau crud, l udabil sau josnic; ci dimpotriv , l snd la o parte orice
alt punct de vedere, trebuie urmat hot rrea care poate s
salveze patria i s -i p streze libertatea25. Acest principiu al
ap
rii patriei n numele ei numai i cu riscul de a c lca regula
moral comun , nseamn c binele patriei este el nsu i criteriul
cel mai just al moralului; este bine ceea ce este folositor patriei,
deoarece numai n cuprinsul ei omul dobnde te plin tatea
umanit ii lui; i cum libertatea este la rndul ei bunul cel mai
adev rat al patriei, ap rarea acestei libert i este pentru
Machiavelli datoria cea mai nalt : sunt drepte numai acele
zboaie care sunt necesare26, g sim n Istoriile florentine, ca o
confirmare a ridic rii binelui comun la treapta cea mai nalt a
eticului.
Sunt juste a adar toate mijloacele pentru ap rarea patriei: i
iat schi ndu-se aici primele puncte ale machiavelismului. n
24
25
26

Istorie florentine, V, 8, n op.cit., v. I, p. 291.


Discorsi, III, 41, Sn op.cit., v. II, pp. 459460.
Istorie florentine, V, 8, n op.cit., v. I, p. 292.
19

Discorsi, se afirm c folosirea n el toriei ntr-o ac iune oarecare


este ceva urt, totu i n mnuirea r zboiului ea este demn de
laud
i glorioas 27; i tot aici, vorbind despre uciderea lui
Remus de c tre Romulus, Machiavelli afirm acela i principiu:
nimeni nu-l va putea acuza pe uciga dac va considera c
ac iunea lui a fost s vr it spre a ntemeia un stat; i adaug
acest principiu care apare firesc n dezvoltarea gndirii lui: Este
necesar desigur ca, dac fapta ns i l acuz , efectul ei s -l
scuze28. Exemplele din Principe sunt ns
i mai categorice: n
cap. VIII, Machiavelli vorbe te despre o cruzime care poate fi
numit bun , ntruct este necesar i se exercit numai att timp
ct este necesar ; n cap. XVIII, unde se pune ntrebarea dac
principele trebuie sau nu s
i in cuvntul, i se recomand s se
comporte n felul leului i al vulpii, deoarece numai aceste c i i
permit s fie puternic; s nu se team a adar de renumele
cruzimii, spune Machiavelli n cap. XVII, dac aceasta i ajut s
st pneasc poporul; deoarece le va face oamenilor numai bine,
ntruct autoritatea lui mpiedicnd tulbur rile i conflictele, va
asigura tuturor o via
lini tit n cadrul societ ii; i tim c
numai n cuprinsul acesteia omul este, pentru Machiavelli, cu
adev rat om. Un principe s aib a adar drept scop numai
strarea i m rirea statului; iar mijloacele folosite vor fi bune n
sura n care vor mplini acest scop; s nu se team a adar,
scrie Machiavelli i n cap. XV, de nvinuirile ce i s-ar aduce;
ac iunea lui se justific prin rezultatul ei; cu att mai mult cu ct
acesta nu este numai binele individual al Principelui, ci n primul
rnd binele comun.
Pentru a n elege a adar amoralismul pe care l atinge la un
moment dat gndirea lui Machiavelli, trebuie s avem mereu
prezent punctul ei de plecare, i anume considerarea vie ii n
societate drept bunul cel mai nalt al omului, i deci necesitatea
str rii prin orice mijloc a posibilit ilor acestei vie i n formele ei
des vr ite, dintre care cea dinti este libertatea patriei. i vom
n elege mai bine n acest punct gndirea lui Machiavelli dac vom
ine seama i de toate mprejur rile politice ale momentului, i
anume primejdiile care amenin au libertatea Floren ei i r zboiul
continuu ntre toate statele Italiei; orice mijloc p rea a adar
justificat dac el ar fi nsemnat o remediere a acestei sf ieri
27
28

Discorsi, III, 40, n op.cit., v. II, p. 458.


Idem I, 9, ibid., p. 131.
20

reciproce; pasiunea pe care o tr deaz n fiecare pagin gndirea


lui Machiavelli este pasiunea i durerea aceluia care cunoa te
toat r utatea vremurilor i caut neap rat o salvare.
Paginile n care Machiavelli acuz religia i Biserica se l muresc
la rndul lor numai n linia acestei nl
uiri logice. Dac
afirmarea c orice mijloc este bun cnd e vorba de ap rarea
patriei, constituie primul aspect al machiavelismului, denun area
puterii Bisericii este un al doilea aspect, explicabil n primul rnd
prin situa ia special a statelor italiene i dovedind nc odat
preocuparea constant a binelui patriei. C ci Machiavelli nu se
sfie te s arate adev ratul sens al Papalit ii n acest moment i s
indice primejdia pe care ea o nseamn pentru libertatea i unirea
Italiei.
Atitudinea lui Machiavelli fa
de religie i de Biserica Romei
este complex dar logic n aspectele ei diferite. Sim ul s u critic
foarte ascu it l face mai nti adversar al oric rui fanatism
religios; de aici ironia cuprins n prima scrisoare cunoscut a lui
Machiavelli i referitoare la predicile lui Savonarola; de aici alte
aluzii u or ironice la acela i, spre exemplu, n Discursuri,
observa ia c poporul Floren ei, care nu pare a fi nici ignorant, nici
prost, s-a l sat totu i convins c fratele Girolamo Savonarola
vorbe te cu Dumnezeu29; este just c Machiavelli adaug imediat,
cu inten ie de scuz , c nu-i revine lui s -l judece pe Savonarola,
deoarece despre un astfel de om nu trebuie s vorbim dect cu
respect.
Adversar al fanatismului, Machiavelli pre uie te ns puterea
credin ei i institu ia Bisericii n organizarea Statului. Rolul religiei
n stat este un punct nsemnat al gndirii lui: vorbind despre
Numa Pompiliu, observ c organizarea pe care a dat-o religiei a
fost mijlocul cel mai bun pentru civilizarea sau pentru ndulcirea
moravurilor poporului s u. Religia este n plus mijlocul cel mai
sigur pentru a nt ri autoritatea legilor: i ntr-adev r, observ
Machiavelli, nu a existat niciodat un legiuitor al poporului care s
nu recurg la Dumnezeu; legile nu ar fi altfel acceptate Deoarece
acolo unde lipse te teama de Dumnezeu, statul trebuie s cad
sau s se sus in prin teama fa de principe, ceea ce ar nlocui
lipsa religiei30. Men inerea ceremoniilor cultului este a adar
necesar ntruct ele servesc spre a ar ta autoritatea divin a
29
30

Idem, I, 11, ibid., p. 140.


Idem, I, 11, ibid., p. 138.
21

legilor.
Putem observa u or natura acestei concep ii cu totul laice a
religiei: Machiavelli nu discut adev rul ei n sine, ntruct pe el
nu-l preocup problema adev rului ci numai aceea a vie ii sociale
celei mai des vr it organizate; n cuprinsul acestei preocup ri
ns , religia i apare a a cum ea a fost utilizat de principi i de
st pnitori ai popoarelor, i el recunoa te folosul acestui mod de
n elegere a credin ei.
Dac religia este ns valorificat n primul rnd n semnifica ia
ei politic , aceasta nu exclude totu i la un moment dat expresia
unei n elegeri mai proprii a religiei n cuprinsul gndirii lui
Machiavelli. ntr-o pagin
destul de nea teptat , intitulat
ndemn la c in , g sim exprimat
o adev rat credin :
Dumnezeu este ar tat drept creator al universului n alc tuirea lui
admirabil ; iar exaltarea acestei perfec iuni care are drept centru
pe om, pentru care totul a fost f cut, este aproape o pagin liric ,
pre ioas pentru indicarea religiozit ii lui Machiavelli: Gndi i-v ,
scrie el, c toate lucrurile f cute i create sunt f cute i create spre
binele omului; i adaug , n spiritul propriu al Rena terii care
exalt frumuse ea universului n care l vede pe Dumnezeu: s
ridic m ochii spre cer i s consider m frumuse ea acelor lucruri
pe care le vedem A adar totul este creat spre onoarea i binele
omului, iar omul singur este creat spre binele i onoarea lui
Dumnezeu31.
Aceast pagin precizeaz desigur semnifica ia ndoit a religiei
n gndirea lui Machiavelli: ea este mijloc de guvernare a
popoarelor prin institu ia Bisericii; dar ea exprim totodat
admira ia proprie Rena terii n fa a armoniei admirabile a
universului; ca
i contemporanii s i, Machiavelli vede n
Dumnezeu pe f uritorul acestei alc tuiri des vr ite. Putem spune
adar c scriitorul nu este nici n acest punct str in spiritului
umanist al vremii. Machiavelli cunoa te sentimentul divinului, dar
la aceasta se adaug , ca un rezultat al preocup rilor lui de filosof
al politicului, cealalt n elegere a religiei ca mijloc de guvernare, i
se adaug n sfr it, un al treilea punct: rolul recunoscut Bisericii
Romei n conducerea destinelor Italiei. Aici preocuparea politic
domin ; iar nvinuirea adus papalit ii pentru ambi iile ei politice
decurge desigur din aceea i iubire a patriei i din aceea i voin a
salv rii ei, esen iale gndirii lui Machiavelli.
31

Esortaziono alla penitenza, n op.cit., v. I, p. 174.


22

El constat urm toarele: catolicismul nu mai are nici o


autoritate n Italia; exemplele rele ale cur ii papale au f cut s
dispar orice sentiment religios; n plus, i aici Machiavelli indic
faptul care cel mai mult l preocup , Biserica a inut i ine acest
stat divizat. i ntr-adev r, nici un stat n-a fost vreodat unit sau
fericit dac nu s-a supus cu totul ascult rii unui guvern de
republic sau unui principe, cum s-a ntmplat n Fran a i n
Spania. Iar cauza pentru care Italia nu este n aceea i situa ie i
nu are o republic sau un principe care s-o guverneze, este numai
Biserica32. Aceast acuza ie grav adus papalit ii, Machiavelli o
explic astfel n continuarea rndurilor citate: Biserica nu a fost,
prin autoritatea ei temporal , niciodat att de puternic nct s
ocupe ntreaga Italie i s fie n fruntea ei; dar nu a fost nici att
de slab nct s nu lupte mpotriva acelui principe care ar fi
devenit prea puternic i ar fi amenin at astfel independen a
diverselor st tule e. Biserica a adar nu a putut s realizeze unirea
Italiei, iar cnd aceasta ar fi fost posibil , a mpiedecat-o.
Machiavelli acuz hot rt ntreaga politic a papilor; n Istoriile
florentine spune c ambi iile acestora i voin a lor de a ap ra
credin a au provocat r zboaie nenum rate n Italia, i-l aminte te
pe Nicolae al III-lea care a luptat numai pentru gloria lui, sub
aparen a luptei pentru m rirea Bisericii33; n Discursuri ns ,
acuza ia se ndreapt mpotriva consecin ei celei mai grave a
puterii temporale a papilor, i astfel reg sim prezent , i n
discu ia problemei Bisericii, aceea i preocupare esen ial a lui
Machiavelli: salvarea Italiei.
Discu ia n jurul religiei i a puterii Romei are a adar n esen
acest rol de a atrage aten ia asupra unuia dintre obstacolele cele
mai mari pe care le ntmpin o unire a statelor italiene. Dup ce a
ar tat ns aceast cauz a nenorocirilor patriei lui, Machiavelli va
ar ta mijloacele totu i ale unei remedieri a situa iei; i, n primul
rnd este vorba de organizarea armatelor na ionale. Istoricul
florentin a fost dintre cei dinti care au ar tat primejdia trupelor
mercenare; cap. XII din Principe, unde se discut necesitatea
armatelor na ionale, cuprinde exemple elocvente de tr
ri i
uzurp ri s vr ite de c pitanii de mercenari: un Sforza care se
face st pn asupra Milanului dup ce a fost condotier n serviciul
acestui stat, sau un Carmagnola care tr deaz interesele Vene iei
32
33

Discorsi, I, 12, n op.cit., v. II, pp. 142143.


Istorie fiorentine, e, 23, n op.cit., v. I, pp. 8384.
23

n slujba c reia lupta, sunt pentru Machiavelli cazuri recente i


semnificative. n Discursuri, problema este reluat : Principilor de
ast zi i republicilor moderne care nu au solda i proprii pentru
ap rare i pentru atac, trebuie s le fie ru ine de ele nse i34; iar
n Introducerea la Arta r zboiului, Machiavelli arat leg tura
strns care exist ntre via a societ ilor i organizarea lor
militar , i conclude: c ci toate artele care se organizeaz ntr-o
societate pentru binele comun al oamenilor, toate ornduirile ei
pentru ca oamenii s se team de autoritatea legii i de
Dumnezeu, toate ar fi zadarnice dac nu s-ar preg ti ap rarea
lor35. Armatele na ionale i apar a adar necesare n numele
aceleia i valori a vie ii sociale care trebuie neap rat men inut
i
ap rat ntruct ea este, cum am v zut, factorul civilizator al
omului. Cunoa tem str duin ele personale ale lui Machiavelli
pentru alc tuirea unei asemenea armate; tim c , de acord cu
Soderini, el realizeaz la finele lui decembrie 1505 prima armat a
Floren ei, organizat dup modelul celor elve iene vestite la
aceast dat ; el singur str
tuse ntreaga Toscan spre a recruta
solda i, iar n februarie 1506 avea loc la Floren a prima defilare a
celor 400 de oameni pe care reu ise s -i strng ; n acela i an se
alc tuie te o lege a Mili iei citadine care pune n fruntea primei
armate pe cei Nou ofi eri ai organiza iei i Mili iei florentine.
Machiavelli realizeaz toate acestea prin voin a lui de a crea
neap rat un nceput n acest sens; i aceasta apare ca singura
realizare concret singura de asemenea care intra n posibilit ile
lui n vederea acelei salv ri a Italiei care este gndul central al
ac iunii i al scrisului lui. Este adev rat c aceast prim armat
pe care a alc tuit-o nu s-a dezvoltat ci s-a desf cut curnd; mai
ales c , obligat s lupte la Pisa, n 1509, nu s-a achitat prea
glorios de aceast prim prob pe care a trebuit s-o treac .
Machiavelli urm rea ns s apropie pe calea aceasta Italia de
celelalte ri, s -i dea a adar posibilit ile de lupt care duseser
la crearea unui stat francez i a unui stat spaniol, ambele unitare
i independente.
ci acestea sunt modelele, acesta este tipul de stat pe care
Machiavelli vrea s -l vad realizat pentru propria lui ar . Ca i n
Principe (cap. XIX), vorbe te i n Discursuri despre buna
organizare a celor dou state ar tate, ambele monarhii absolute
34
35

Discorsi, I, 21, n op.cit., v. II, p. 163.


Dellarte della guerra, n op.cit. v. II. p. 473.
24

care se impuneau prin ordinea i buna lor stare intern ca i prin


siguran a extern , pe care Machiavelli nu putea s nu le compare
cu fr mnt rile continue ale statelor italiene: Nu se v d aci, scrie
Machiavelli, attea tulbur ri cte se nasc n Italia n fiecare zi, i
adaug , indicnd astfel tipul de organiza ie politic des vr it la
acea dat , anume monarhia ereditar i statul na ional unit: c ci
aceste ri, scrie el, au ambele un rege care le men ine unite
Preferin a pe care la un moment dat Machiavelli o exprim pentru
forma de guvernare republican 36 se explic prin cultura lui
clasic , n timp ce realitatea politic a momentului i ar ta limpede
eficacitatea monarhiei. ederile repetate i destul de ndelungate n
Fran a, n cursul misiunilor pe care le avusese aici pe lng
Ludovic al XII-lea, i ng duiser s i dea seama de binefacerile
unei autorit i centrale i mai ales ale unei succesiuni regulate la
tron; astfel n Ritratto di cose di Francia el arat soliditatea
tronului francez care a realizat unitatea rii nfrngnd puterea
diver ilor feudali, poten i baroni i impunndu- i autoritatea
asupra lor37. Lunga experien
a lucrurilor politice pe care i-o
c tigase n cursul anilor de misiuni diverse, i pe care o
men ioneaz n Epistola dedicatorie a Discursurilor38, i ng duie
acum nu numai s arate cauzele nenorocirilor Italiei, dar s indice
de asemenea forma de stat pe care ea ar trebui s-o realizeze: o
monarhie ereditar spre a mpiedeca ridicarea tuturor ambi iilor; i
o monarhie absolut spre a realiza unitatea Italiei i a nfrnge
orice putere feudal ; iar ambele pentru a asigura rii ordinea i
domnia legilor, pentru a pune cap t tulbur rilor i nesiguran ei.
sim n Istoriile florentine o pagin pre ioas care m rturise te
aceast apreciere a ordinii i legalit ii drept bunul cel mai pre ios
al unui stat; Machiavelli aminte te cuvintele rostite de Cosimo cel
trn la ntoarcerea sa la Floren a: voi socoti ntotdeauna, spune
acesta, c nu este bine s tr ie ti ntr-o cetate n care legile pot
mai pu in dect oamenii, deoarece acea patrie trebuie s-o dorim, n
care putem s ne bucur m n siguran
i de bunuri i de prieteni,
iar nu aceea n care ele ne pot fi luate cu u urin 39. Idealul
Discorsi, II, 2, i Dellarte della guerra, II.
Ritratto di cose di Francia, n op.cit., v. I, pp. 739 40.
38 Deoarece n Discursuri am exprimat ceea ce
tiu i ceea ce am
nv at prin practic ndelungat i prin nv
tura continu pe care am
scos-o din lucrurile lumii (Discorsi, Dedica ia, n op. cit., v. II, p. 99).
39 Istorie fiorentine IV, 33, n op.cit., v. I, p. 279.
36
37

25

politic al lui Machiavelli se precizeaz a adar limpede n contrast


cu situa ia politic tulbure i nesigur a propriei ri; iar o pagin
din Arta r zboiului precizeaz mai departe idealul pe care trebuie
-l urm reasc un om de stat pentru binele poporului s u: el
trebuie s
cinsteasc
i s
r spl teasc
virtutea, s
nu
dispre uiasc s
cia, s respecte legile disciplinei militare, s -i
fac pe to i supu ii s i s se iubeasc unii pe al ii, s tr iasc
nediviza i n partide, s pre uiasc mai pu in ceea ce este de
interes particular de ct ceea ce este de interes public40.
n aceast ar tare a idealului politic i social al unui stat,
Machiavelli descoper desigur substan a adev rat a gndirii lui:
metodele machiavelice i figura Principelui apar n cazul acesta
numai drept c i de atingere a unei prime njgheb ri solide a
statului; dar dezvoltarea lui ulterioar
i forma de via pe care
trebuie s-o realizeze va fi aceea schi at n cuvintele citate mai sus:
ideal al unui stat n care binele comun este scopul unic.
Machiavelli a ar tat pn aici forma de stat pe care propria lui
patrie ar fi trebuit s-o realizeze; a indicat cteva din obstacolele
care se mpotrivesc acestei realiz ri i a sugerat unele mijloace
pentru nl turarea lor. Dincolo de aceast prim parte pozitiv a
gndirii lui, putem desprinde ns din diferitele opere o serie de
concepte a c ror nl
uire constituie o concep ie cuprinz toare a
sensului existen ei i a rolului ce-i revine omului n desf urarea
faptelor vie ii lui. Dac firul pe care l-am urm rit pn acum a fost
acela al ideii na ionale dominante n gndirea lui Machiavelli, i
dac am putut ar ta, ca punct culminant al ei, schi a formei de
stat i a guvern rii ideale, ceea ce ncerc m mai departe este
ar tarea liniilor principale n care se constituie concep ia filosofic
a acestui gnditor. Punnd ac iunea pe treapta cea mai nalt a
modurilor existen ei omene ti, Machiavelli grupeaz n jurul ei o
serie de concepte care alc tuiesc o gndire etic i totodat indic
drumul de realizare a idealului politic schi at pn aci.
ntr-o pagin a Discursurilor g sim o compara ie interesant
ntre antici i moderni; observnd c popoarele vechi au iubit i au
ap rat cu mai mult energie libertatea lor, n timp ce modernii se
arat slabi, Machiavelli afirm c aceast deosebire decurge din
educa ia diferit a celor dou epoci; educa ie care la rndul ei
decurge din religiile diferite. Religia cre tin , scrie Machiavelli, ne40

Dellarte della guerra, n op.cit., v. II, p. 480.


26

a ar tat adev rul i calea adev rat ; dar n felul acesta ea ne-a
cut s pre uim mai pu in lumea aceasta; i pe cnd religia antic
prosl ve te pe marii r zboinici, noi am socotit sfin i mai curnd
pe cei umili i iubitori ai contempla iei, dect pe cei activi41.
Compara ia este dintre cele mai pre ioase deoarece ea cuprinde
un elogiu al antichit ii pentru valoarea pe care aceasta o
recunoa te ac iunii; c ci, dac religia cre tin iube te curajul, ea l
iube te ca putere de suferin , iar nu ca putere de ac iune; ceea ce
a avut drept urmare o sc dere a for ei n lume, popoarele
mnnd n voia acelor st pnitori care tiu c nu vor ntmpina
mpotrivire ntr-o lume convins c fericirea poate fi atins numai
dincolo de ceea ce este p mntesc. Machiavelli nu acuz
cre tinismul n sine, ci gre ita interpretare care i s-a dat; c ci
josnicia oamenilor, spune el, l-a n eles nu ca energie, ci ca
otium: c ci dac am considera-o (religia cre tin ) a a cum ne
ng duie sl virea i ap rarea patriei, am vedea c ea ne cere s-o
iubim i s-o onor m pe aceasta i s ne preg tim astfel nct s
putem s-o ap
m42. Am socotit pre ioas
aceast
pagin
deoarece ea ne arat valoarea ac iunii n gndirea lui Machiavelli i
ne ng duie s grup m n jurul ei acele concepte care constituie
gndirea lui etic , n strns leg tur cu gndirea filosofic a
epocii.
O alt pagin a Discursurilor care schi eaz o ierarhie a valorilor
este pre ioas din acela i punct de vedere. Machiavelli pune pe
treapta cea mai nalt pe ntemeietorii religiilor; urmeaz creatorii
de state, apoi cuceritorii; n sfr it, scriitorii43. Ni se pare c aceste
trepte de valori se n ir n lumina unui anumit criteriu, acela al
ac iunii; ntemeietorul unei religii ca i creatorul de stat i soldatul
sunt oameni de ac iune; iar pe treapta cea mai de jos este omul
ii. Machiavelli pune a adar n fruntea valorilor fapta creatoare;
i am putea preciza: fapta creatoare de via
civil , de via
social , de ceea ce constituie a adar utilitatea i gloria neamului
omenesc.
La baza acestei pre uiri a ac iunii, ca mod al comport rii
omului, g sim ns o n elegere n acela i sens a existen ei ns i
i a desf ur rii istoriei. Ca i ceilal i gnditori ai epocii lui, ca i
Bruno sau Campanella, Machiavelli vede lumea sub specia
41
42
43

Discorsi, II, 2, n op.cit., v. II, p. 254.


Idem, II, 2, ibid., id.
Idem, I, 10, ibid., pp. 133134.
27

mi
rii. Introducerea la Cartea a II-a Discursurilor este instructiv
n acest sens: Machiavelli constat ritmul constant al unei
ascensiuni
i coborri n cursul istoriei; constat
evolu ia
nencetat a mprejur rilor ntr-o cre tere i descre tere a lor
necesar : lucrurile lumii fiind ntotdeauna n mi care, ele sau
urc sau coboar 44.
Dac natura omului este aceea i Machiavelli nu se contrazice
n acest punct, mprejur rile i moravurile au nf
ri deosebite
i sunt ntr-o transformare continu ; mi carea drept substan a
ns i a naturii existen ei ne apare astfel drept primul concept al
acestei n elegeri a lumii sub specia ac iunii. Tot n Discursuri,
Machiavelli spune, amintind de aproape rndurile ultim citate:
Dar toate lucrurile oamenilor fiind n mi care i ele neputnd sta
pe loc, este necesar s urce i s coboare45; iar ntr-o pagin a
Istoriilor florentine conceptul este tot att de caracteristic prezent:
Deoarece natura nu ng duie lucrurilor omene ti s
se
opreasc 46. n toate aceste pagini, ideea nencetatei mi
rii
apare spre a explica ritmul alternativ ascendent i descendent al
istoriei: c ci, observ Machiavelli, o situa ie odat ajuns la
perfec iunea ei, nemaiputnd s se dezvolte n sensul des vr irii
sau al ascensiunii, trebuie s decad sau s coboare; dup cum
derea sau corup ia odat ajuns la limita ei extrem , trebuie s
reia drumul urcu ului. Istoria prezint acest curs mereu variat
tocmai pentru c nu i este ng duit starea pe loc: deoarece, scrie
Machiavelli n aceea i pagin a Istoriilor florentine, energia
creatoare produce lini tea, lini tea produce inactivitatea, aceasta
produce dezordinea, dezordinea produce ruina; dar tot astfel din
ruin se na te ordinea, din ordine energia creatoare, din aceasta
gloria i fericirea. Este ideea ritmului etern al istoriei, pe care o
sim ilustrat i ntr-un vers din Lasino doro: Energia creatoare
pace rilor, iar din pace urmeaz inac iunea: iar inac iunea
pustie te rile i ora ele47. ntreaga istorie este a adar aceast
dezvoltare necesar , a r ului din bine i apoi a binelui din r u,
ntruct unul este ntotdeauna cauza celuilalt; iar acest ritm
necesar face ca nimic n lumea aceasta s poat sta pe loc.
Dar mi carea este mai departe prezent n forma dorin ei i a
44
45
46
47

Idem, Proemio la Cartea II, ibidem, p. 244.


Idem, I, 6, ibidem, p. 123.
Istorie fiorentine V, 1, n op.cit., v. I, p. 280.
Lasino doro, V, n op.cit., v. I, p. 835.
28

efortului continuu care constituie esen a vie ii spiritului


individual. Poftele omului nu- i pot g si niciodat mplinirea lor
ultim , deoarece i este dat de natur s poat
i s vrea s
doreasc orice lucru, dar i este dat de soart s poat ob ine
numai pu in din aceasta; urmeaz de aici nencetat o nemul umire
n spiritul omului i un dezgust al lucrurilor pe care le posed ;
ceea ce l face s vorbeasc de r u prezentul, s laude trecutul i
doreasc viitorul48. Dar recunoa terea acestei incapacit i
umane de a atinge mul umirea deplin nseamn ridicarea
efortului i deci a ac iunii, la treapta valorii celei mai nalte; c ci ea
nseamn ncercarea continu de a dobndi acel viitor mereu dorit;
faptul c omul este nencetat nemul umit i tr ie te continuu n
viitor, faptul c dorin ele lui odat mplinite genereaz alte dorin e
ntr-o curs continu a efortului de a le realiza, nseamn prezen a
unei nelini ti permanente n spiritul omenesc: C ci oamenii se
satur cu binele i sufer cnd sunt n nenorocire, scrie
Machiavelli49; prin aceasta mi carea apare ca fundament al vie ii
spiritului ntruct nseamn nemul umirea lui constant , deci
efortul nencetat spre un viitor dorit numai atta timp ct este
astfel, dar indiferent n momentul n care a fost atins. Machiavelli
vede pretutindeni prezen a acestei esen iale i tragice nemul umiri
care l mpinge pe om mereu spre altceva ca spre o solu ie ultim ,
pentru ca, aceasta odat atins , din nou golul i nemul umirea s l mping mai departe. El constat astfel c oamenii nu lupt
numai din necesitate, dar i din ambi ie; am spune, interpretnd
mai bine cuvntul n lumina rndurilor care urmeaz , din
nemul umirea i n zuin a constant spre altceva, sau din voin a
de a atinge o int ultim pe care o concepem dar nu ne este dat so dobndim. Aceast distan
continu ntre infinitul dorin elor
omene ti i pu inul care-i este ng duit s -l ating , constituie
impulsul mi
rii continue a existen ei omene ti: natura i-a creat
pe oameni n a a fel nct pot s doreasc orice i nu pot s ob in
orice: astfel c dorin a fiind ntotdeauna mai mare dect puterea
dobndirii, rezult de aici nemul umirea de ceea ce posed m i
pu ina bucurie, fa de aceast posesiune50.
Dezvoltarea ns mai departe a acestei concep ii duce la
constituirea unei gndiri etice. Dac
mi carea i n zuin a
48
49
50

Discorsi, Proemio la Cartea II, n op.cit., v. II, p. 246.


Idem, II, 21, ibidem, p. 414.
Idem, I, 37, ibidem, p. 190.
29

continu , dac
efortul a adar este fundamentul existen ei
omene ti, nseamn c singur ac iunea este mijlocul de a ncerca
dobndirea mul umirii; ea nu va putea da desigur niciodat
mul umirea ultim , deoarece nu va atinge niciodat cap tul
dorin ei; ea este totu i modul prin excelen al existen ei omene ti
ntruct aceasta este dorin continu .
Dar ac iunea adev rat exprim sensul dorin ei mereu prezente
prin aceea c este ac iunea cea mai direct i mai hot rt ; numai
o asemenea ac iune poate s izbucneasc din n zuin a mereu
prezent n spirit. Ac iunea adev rat nu admite a adar ncercarea
ilor de mijloc sau ov ielile; dac ea se las influen at de
acestea, nu mai este ac iune, ci mod incidental de comportare care
nu exprim substan a spiritului. n Discursuri ca i n alte texte
aceast condamnare a nehot rrii i a c ilor de mijloc apare
nso it de exemple luate din istorie. n Principe, Machiavelli
condamn pe cel care r mne neutru i nu se aliaz hot rt cu
nimeni (cap. XXI); vorbind despre republicile slabe, scrie c ceea ce
acestea au mai r u este faptul c sunt nehot rte51; iar despre
hot rri ns i, scrie c cele mai primejdioase nu sunt cele trzii,
ci cele ambigui52. Condamnarea nehot rrii i a c ilor de mijloc
poate fi u or n eleas n ntregul gndirii dezvoltate pn aci,
ntruct ea apare ca o confirmare a valorii superioare a ac iunii:
hot rrea direct
i rapid confirm caracterul de necesitate al
ac iunii, o arat cu drept cuvnt izvort din efortul constant spre
dobndirea mul umirii.
Aceast capacitate de ac iune direct nu apare ns la to i
oamenii; ea este rezervat numai celor mai buni, i ca atare este
pentru Machiavelli semnul umanit ii celei mai adev rate; el
condamn a adar nehot rrea celor mai mul i i, ca o form a ei,
condamn
i nehot rrea atitudinilor de mijloc ale oamenilor n
raporturile lor: deoarece oamenii nu tiu s fie n mod onorabil r i
sau des vr it de buni ei nu tiu s fie nici cu totul r i, nici cu
totul buni53. Ceea ce el cere omului, este a adar ca n orice
judecat , n orice ac iune sau atitudine, s evite cu totul calea, de
mijloc care e primejdioas 54.
Astfel se integreaz n aceast n elegere a lumii sub specia
51
52
53
54

Idem, I, 38, ibidem, p. 195.


Idem II, 15, ibidem, p. 286.
Idem, I, 27, ibidem, p. 171, 177.
Idem, II, 23, ibidem, p. 318.
30

ac iunii acele principii de conducere pe care le g sim ndeosebi n


Principe i care constituie a a numitul machiavelism; deoarece
evitarea c ilor de mijloc este recomandat principelui i n
comportarea lui fa de supu i; i aceea i ac iune hot rt , i deci
nempiedicat de niciun scrupul, Machiavelli o cere oric rui
conduc tor de armate i de stat; daca scopul existen ei este
ac iunea eficace, ntruct ea singur este ncercarea de a atinge
lini tea spiritului, nseamn c exprim m cu adev rat umanitatea
noastr adic n zuin a constant numai n m sura n care
linia ac iunii pe care o desf ur m este dreapt i nentrerupt .
Se desprinde de aici i un alt concept care face parte din seria
condamnatelor metode machiavelice: este acela al s vr irii
ac iunii n momentul cel mai prielnic posibilit ii ei de reu it .
Machiavelli vorbe te adeseori de virtutea ocaziei n reu ita
ac iunilor noastre, i de adaptarea necesar a acesteia la modul
timpului n care o s vr im. n Principe el compar ocazia cu o
materie c reia voin a omului i impune forma pe care o vrea; ocazia
sau ntmplarea n sine apare a adar goal de semnifica ie atta
timp ct ac iunea noastr nu o valorific ; am putea spune c n
acest moment se descoper punctul de leg tur al gndirii lui
Machiavelli cu gndirea Rena terii: care l pune pe om n centrul
lumii, creator aproape al ei, ntruct el transform faptele goale de
sens n moduri eficace ale ac iunii lui; creator absolut el nu este:
dar folose te o materie dat , i o folose te n acord cu ea ns i; n
sura n care aceasta i reu
te, nseamn c a tiut s
foloseasc ocazia. n multe pagini ale Discursurilor g sim ar tat
este necesar o adaptare constant a ac iunii la timp: dar
acela se n al mai pu in i are o soart prosper , care i
potrive te, cum am spus, modul s u de ac iune cu timpul55; i
gre
te acela care, de i timpurile se schimb , folose te tot
acelea i c i de ac iune care l-au dus odat la reu it : de unde se
ntmpl c soarta unui om se schimb deoarece se schimb
timpurile, iar el nu- i schimb modurile de ac iune56; n cap. XXV
al Principelui, se spune de asemenea c este fericit acela care tie
se comporte n acord cu felul timpurilor, n elegnd ocazia care
i se ofer ; iar ntr-o scrisoare adresat lui Soderini g sim: i
fericit este acela care i potrive te felul s u de a proceda, cu

55
56

Idem, III, 9, ibidem, p. 38586.


Idem, ibidem, p. 387.
31

timpul57.
Putem n elege i acest punct al gndirii lui Machiavelli n
lumina acelei concep ii a valorii ac iunii pe care am ar tat-o pn
aici. Eficacitatea ac iunii rezult din acordarea ei cu timpul; iar
aceast acordare trebuie s-o c ut m, verificnd n felul acesta nc
odat necesitatea ac iunii. Dac mi carea i impulsul continuu
spre ac iune sunt tr
turile existen ei omene ti, ele apar afirmate
deplin att n ac iunea hot rt
i direct , ct i n ac iunea care
se adapteaz posibilit ilor momentului, deoarece ea este mpins
de necesitatea neap rat a reu itei. n m sura n care este ac iune
hot rt , deci autentic pentru c necesar , ea este totodat
i
ac iune adaptat timpului ntruct n acest fel posibilit ile ei de
reu it sunt mai multe. Machiavelli aminte te tocmai aceast
nsu ire a lui Cezar Borgia: att el ct i tat l s u erau
cunosc tori ai ocaziei i tiau s-o foloseasc foarte bine58.
Leg tura strns
ntre necesitatea i eficacitatea ac iunii
caracterizeaz la rndul ei acest concept; amintim rndurile citate
din Discursuri n care se spune c orice r zboi este just dac este
necesar; orice ac iune a adar se justific , independent de alte
criterii, atunci cnd ea se produce cu necesitate; deoarece
necesitatea la rndul ei nu este, putem spune, dect semnul
intensit ii cu care omul n zuie te mereu spre altceva, semnul
adar al adev ratei lui umanit i.
Dar versurile unuia dintre Capitole descoper n modul cel mai
interesant adncimea acestui concept al ocaziei i nt re te
putin a interpret rii lui n sensul unei filosofii a ac iunii: ocazia
apare figurat aici n chipul unei femei cu fa a acoperit de p rul
lung i despletit, c ci nimeni nu trebuie s-o cunoasc atunci cnd
se apropie; n urma ei vine C in a; cel care nu tie s ntmpine
ocazia va r mne cu c in a: Chi non sa prender me, costei
ritiene, spune n ultimul vers Ocazia59.
Aceast al turare a celor dou figuri simboliznd dou atitudini
extreme este pre ioas : am spune c , n gndirea lui Machiavelli,
omul care nu folose te ocazia, s vr
te p catul cel mai grav, al
neglijen ei sau al non-prezen ei; C in a cu care r mne cnd a
sat s treac Ocazia este tocmai semnul c a p
tuit n acest
Scrisoarea 9, n op.cit., v. II, p. 781.
Del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati, din
op.cit., v. II, p. 679.
59 Capitoli: Dell occasione, n op.cit., v. I, p. 869.
57

58

32

sens; neglijen a ns poate s apar drept un p cat n primul rnd


ntr-o etic a ac iunii, n care criteriul valorii este numai fapta i
eficacitatea ei.
n Principe g sim mai departe un punct nou pentru conturarea
acestei concep ii, i anume ideea liberului arbitru.
Afirmnd c ac iunea i reu ita noastr se datoreaz n parte
ocaziei dar n aceea i m sur liberei noastre ini iative (cap. XXV),
Machiavelli precizeaz
sensul acestui activism: mprejur rile
externe, lumea sau natura ne ofer ocazia; ele ne cer n schimb
participarea la rndul nostru prin hot rrea ac iunii potrivite
ocaziei ce s-a oferit. Este mai bine s fii ndr zne dect prudent,
scrie Machiavelli n capitolul citat al Principelui, deoarece soarta
este femeie i pentru a o domina trebuie s fii energic: s-o ba i i so love ti. S lup i a adar nencetat i s veghezi mereu spre a
st pni faptele exterioare; o lupt continu pare astfel angajat
ntre om i natur : ac iunea lui trebuie s domine faptele naturii,
din ele s extrag ceea ce este bine pentru el, s le pl
deasc
adar materia goal de sens n crea ie uman , n fapt util . n
felul acesta liberul arbitru mpline te ac iunea, i s vr irea ei
confirm acea prezen
constant a spiritului care nseamn
anxietatea lui continu ; c in a
i p catul neglijen ei sunt
nl turate prin aceast ac iune care se dovede te ca necesar prin
aceea c este rapid
i hot rt
i nu se conformeaz dect
principiului necesit ii ei interne.
Francesco Ercole observa ntr-o serie de studii asupra lui
Machiavelli c n gndirea acestuia intelectul este inferior voin ei60;
observa ia lui se confirm , credem, prin paginile precedente. ntradev r, de la punerea mi
rii drept fundament al existentei i al
desf ur rii istoriei, pn la ar tarea n zuin ei i efortului
continuu spre ac iune ca proprii spiritului omenesc, i pn la
indicarea n sfr it a valorii ocaziei prin care se dovede te
necesitatea ac iunii, dezvolt rile cuprinse n aceste pagini au
urm rit nchegarea unei filosofii a ac iunii drept concep ie proprie
al lui Machiavelli. Ar tasem n paginile precedente acestei
dezvolt ri c preocuparea constant a gnditorului a fost salvarea
Italiei prin crearea unui stat unitar n forma unei monarhii
ereditare i absolute; iar r spunsul la ntrebarea cum s-ar putea
nf ptui aceasta, ne-a ap rut n dezvoltarea acestui n eles al
60

Francesco Ercole, La politica di Machiavelli, Roma,. A.R.E., 1926,

p. 6.
33

ac iunii ca valoare suprem . Mai departe ns , aceast concep ie


i g se te expresia n cariera unui om: a lui Cezar Borgia.
Principele, care, ntr-o serie de capitole aminte te ac iunea
ntreprins de acesta pentru cucerirea statelor italiene i pentru
crearea unui stat unitar, este a adar cartea care expune n linii
mari o ac iune militar pe care o ncadreaz ns ntr-o concep ie a
ac iunii omene ti. Principele este Cezar Borgia numai pn la un
punct: atta timp ct reu
te; n momentul n care r mne
singur, f
ajutorul tat lui s u, i s vr
te gre eala de a nu
folosi ocazia ce i se oferea, de a realiza alegerea unui Pap favorabil
intereselor lui, el nu mai este Principele cerut de Machiavelli;
deoarece via a lui nu a urmat pn la cap t principiul ac iunii
continue i necesare, al folosirii constante a ocaziei prin aten ia
nencetat la ceea ce i ofer desf urarea faptelor. Conceptul de
virt care apare redat n traducere prin ac iune eficace sau prin
energie, intr astfel ca ultim termen constitutiv al acestei
concep ii activiste. Calitatea dominant a Principelui este aceast
virt, i ea nseamn tocmai tiin a ac iunii eficace, adic a
ac iunii rapide i hot rte, nencetate i necesare; a ac iunii
adar care se desf oar prin propria ei necesitate i care de
aceea nu are nevoie s
in seama de niciun punct de vedere
exterior ei. Amoralitatea ac iunii machiavelice se justific a adar n
cazul acesta prin necesitatea i deci libertatea cu care se produce
ac iunea autentic : cel care ac ioneaz rapid i conform ocaziei nu
se mai ntreab dac ea este sau nu potrivit unui principiu etic;
ea este bun n m sura n care este necesar , n m sura a adar n
care se integreaz n desf urarea efortului i n zuin ei continue a
spiritului omenesc.
Soarta att de variat a Principelui deriv dintr-o n elegere
par ial a lui i dintr-o considerare a principiilor pe care le
cuprinde n afara timpului n care au fost enun ate. Am ar tat c
momentul politic al lui Machiavelli este acela al unor tulbur ri
care amenin au nu numai independen a Floren ei, dar a statelor
italiene nse i; o ac iune de ap rare i apoi de nt rire ap rea deci
acum mai mult dect oricnd necesar . n ce prive te ns
nf ptuirea acestui stat unit i puternic, Machiavelli gndea n
linia timpului s u; i ridicarea ac iunii la rangul de valoare
suprem , ca i ar tarea ac iunii necesare ca deplin justificat erau
puncte de vedere ce se nl
uiau n linia acestei gndiri.
Machiavelli duce la consecin ele lui practice extreme conceptul
superiorit ii ac iunii; i vorbind de ac iunea politic o justific
34

prin singurul criteriu al necesit ii ei interne care este, n cazul


acesta, salvarea patriei lui. Ceea ce se impunea i se justifica
adar n acel moment i n cadrul acelei gndiri, a fost socotit
ns ca principiu de ac iune etern valabil; istoria soartei Principelui
este ecoul acestei n elegeri a lui.
Contemporanii chiar l-au judecat par ial. Principele a fost
considerat numai drept un mijloc de a capta bun voin a Medicilor,
i condamnat ca atare de cei care erau mpotriva domniei acestora.
Autoritatea rennoit a Papilor odat cu mi carea de ContraReform , duce de asemenea la o aspr judecat a operei; ea devine
obiectul de ur a iezui ilor care l numesc pe autor, pe care-l ard n
efigie: diabolicarum cogitationum faber optimus, cacodaemo is
auxiliator61. Introdus n Fran a de Caterina de Medici, devine
lectura favorit a Cur ii ei, i ntmpin , cum era firesc,
adversitatea ndrjit a cercurilor protestante: pentru ace ti
oameni care vedeau n credin esen a vie ii, religia nu putea fi, ca
pentru Machiavelli, un simplu mijloc de guvernare; i, adversari ai
Caterinei, ei distrugeau prin critica Principelui, principiile ns i
care conduceau ac iunea acestei regine. Pentru Cristina de Suedia,
Principele este o carte interesant ; iar adnot rile ei pe marginea
unei traduceri franceze a textului, ap rut la Amsterdam n 1683,
sunt, nu arareori, admirative; critica cea mai aspr a opusculului
se nregistreaz ns n epoca iluminismului: vestita Rfutation du
Prince de Machiavel, scris de Frederic al II-lea n tinere ea sa i
publicat n 1741 de Voltaire, cu titlul: LAntimachiavel ( la Haye,
Van Duren, 1741) i f
nume de autor, este cartea tipic pentru
spiritul despotului luminat; i totu i, n cadrul iluminismului,
ntlnim i un admirator al lui Machiavelli: Rousseau admir
Principele pentru c g se te n paginile lui un elogiu al republicii i
o recunoa tere a rolului poporului; c ci n cap. IX se arat c un
principe trebuie s p streze dragostea supu ilor s i i pentru
aceasta s -i ia sub ocrotirea sa pe cei mici ap rndu-i mpotriva
celor mari; n cap. XIX se spune c el va fi ferit de conjura ii dac
va fi iubit de popor; iar n cap. XX formula este mai pre ioas : cea
mai bun fort rea
care poate exista pentru un principe este,
spune Machiavelli, aceea de a nu fi urt de popor.
n liniile acestei istorii a sor ii lui Machiavelli, putem indica, f
Pasquale Villari, Niccol Machiavelli e i suei tempi, quarta
edizione postuma, a cura di M. Scherillo, Milano, Hoepli, 1927, v. II, p.
175.
61

35

istovim nicidecum materia, i cteva puncte ale unei istorii a


soar ii lui n cultura romneasc . ncercnd s o consider m
paralel cu dezvoltarea ei n cultura apusean , putem lua ca punct
de plecare o aplicare a principiilor machiavelice, asem
toare
aceleia pe care ne-o ofer ac iunea politic amintit a Caterinei de
Medici; i putem cita n acest sens uciderea domnitorului Mihai de
tre Basta. Micul studiu al lui Nicolae Iorga: Basta i Mihai
Viteazul n care se relateaz mprejur rile mor ii domnitorului, l
arat pe Basta ca ac ionnd conform principiilor lui Machiavelli, i
afirm c acest condotier ar fi citit opera istoricului florentin62.
ntlnim mai departe un comentariu iluminist al Principelui:
sunt adnot rile cunoscute ale lui Nicolae Mavrocordat pe marginea
unei edi ii italiene a operelor lui Machiavelli63. Contemporan al
marilor despo i lumina i ai secolului, domnitorul fanariot
dezaprob principiile i metodele de ac iune recomandate, n
numele spiritului generos al epocii sale. ntr-adev r aceste
adnot ri sunt expresia interesant a acestui spirit: Machiavelli este
numit scelerato (sic) Maestro della Politica, iar calificativul revine
atunci cnd sunt caracterizate drept scelerate metodele
recomandate unui principe nou ndemnat s distrug pe to i
cobortorii principelui trecut, sau atunci cnd se observ c
ac iunile lui Cezar Borgia pe care Machiavelli, rezumndu-le, le
laud ntr-un capitol, vor fi imitate numai de c tre scelera i.
Mavrocordat se arat totu i ntr-un punct de acord cu Machiavelli,
i este vorba tocmai de una din acele pagini care l-au interesat i
pe Rousseau i i-au c tigat admira ia ndemnndu-l s apere pe
istoricul florentin: ntr-o pagin
a C ii I a Discursurilor,
Machiavelli scrie: Dar n ce prive te pruden a i statornicia, spun
poporul este mai prudent, mai statornic i judec mai bine
dect un principe: i nu f
motiv este asem nat vocea
Basta i Mihai Viteazul, Bucure ti, Ig. Hertz, 1895, p. 1114; cf.
tot de Iorga,
i reprezentative n via a omenirii. v. III, Epoca
modern , Bucure ti, Casa coalelor, 1929, cap. Machiavelli i noua
politic european , p. 124131; nu g sim citat aici exemplul lui Basta.
63 Adnot rile lui Mavrocordat au fost semnalate mai nti de Em.
Grigora , ntr-un articol: Machiavel i N. Mavrocordat, n Adev rul
literar, 25 martie 1923, p. 4; un articol mai cuprinz tor le-a fost
consacrat de C. Radu, Apostilele lui Mavrocordat, n Roma, VIII, 2; cf.
i N. Georgescu-Tistu, Bibliografia literar
romn , Bucure ti,
Imprimeria Na ional , 1932, plan a IV care reproduce folie 2 verso i 3
recto din exemplarul Discursurilor adnotat de Mavrocordat.
62

36

poporului aceleia a lui Dumnezeu; iar Mavrocordat noteaz n


margine, aprobndu-l pe autor: Vox populi, vox Dei64. Dac
adar n condamnarea metodelor machiavelice, Nicolae
Mavrocordat ap rea al turi de un Frederic al II-lea, n aceast
ultim apostil l g sim, n spiritul aceluia i iluminism, al turi de
Rousseau, ca egal admirator al lui Machiavelli.
Urmnd o indica ie cuprins n Istoria literaturii romne65,
not m n romanul lui Filimon o men ionare interesant a lui
Machiavelli i o n elegere mai larg a gndirii lui. C ci Dinu
turic dispre uie te studiul limbilor moarte, care i se pare inutil;
lui i trebuie acele c i n care poate s g seasc mijlocul de a se
ridica la m rire66; prefer n consecin
lui Sofocle, Homer i
Pindar, pe Plutarh, pe Caesar i toate Vie ile marilor b rba i din
veacurile trecute i acelea n care tr im; de asemenea operele
lui Machiavelli, pe care le citi i le studie cu mare b gare de
seam , urm rind i pe aceast cale scopul pe care i-l propusese:
acela de a parveni; i l va putea realiza numai devenind perfect n
arta ipocriziei i a perfidiei. Aceast prezen a lui Machiavelli n
romanul lui Filimon este pre ioas : nu pentru c aprecierea
gndirii lui ar fi deosebit de aceea indicat precedent la
Mavrocordat, dar pentru c ntlnim aplicarea machiavelismului la
via a unui individ i la nf ptuirea ambi iilor lui personale;
denaturarea esen ei machiavelismului apare a adar de la nceput
n aceast gre it folosire a principiilor lui: c ci dac n el toria,
perfidia i violen a se justific atunci cnd un Principe urm re te
binele comun, ele nu mai g sesc ns nicio justificare, n
cuprinsul gndirii lui Machiavelli, atunci cnd este vorba de
ac iunea egoist a unui individ.
Curiozitatea larg a lui Heliade R dulescu cuprinde n sfera
intereselor ei i opera lui Machiavelli: n catalogul pe care l-a
ntocmit dup modelul catalogului lui Aim Martin, g sim indicate
i operele lui Machiavelli67; prezen a lor aici semnific n primul
rnd interesul pentru aceste scrieri de circula ie universal
i
Opere di Niccol Machiavelli, cittadino e Secretario fiorentino,
parte terza, NellHaya, 1725, p. 154.
65 G. C linescu, Istoria literaturii romne, Bucure ti, Funda ia
Regal pentru literatur i art , 1941, p. 312.
66 Ciocoii vechi i noi, Bucure ti, Minerva, 1902, cap. V, p. 45.
67 D. Popovici, Ideologia literar a Iul Heliade R dulescu, Bucure ti,
Cartea Romneasc , 1935, p. 183.
64

37

dorin a de a le introduce n cultura romneasc . La aceea i epoc


ns , g sim un ecou interesant n Amintirea funebr a lui
Negruzzi68: despre maiorul Ioan Bran, cinstit i drept ntr-atta
nct era de ajuns a-l pomeni pentru a ar ta probitatea
personificat , Negruzzi spune, nt rind aprecierea de mai sus, c
personajul s u nici nu putea n elege acele machiavelice
st lm ciri n scocite de iscusi ii lumii care fac albul negru i ziua
noapte iar cuvntul apare desigur n sensul lui cel mai
spndit i care simplific cel mai mult gndirea complex a lui
Machiavelli.
Prezen a lui Machiavelli n unele texte ale scriitorilor ardeleni ai
epocii este de asemenea interesant . Urm rind scrierile lui Simion
rnu iu69, g sim aceea i condamnare a doctrinei istoricului
florentin, cu o p trundere totu i mai adnc a ei. ntlnim ntradev r, n elegerea Principelui drept imaginea cea mai trist a
societ ii i a dreptului public n Europa n secolul 16 un abis de
corup ie, de disimulare i de crim 70; Machiavelli apare a adar
drept denun torul acestei corup ii, deoarece descrierea ei trebuia
arate c este necesar un reformator care s
tie vorbi naintea
regilor i a popoarelor n limba adev rului i a drept ii i s pun
termenul acestui flagel moral. n acela i volum g sim o alt
men ionare a lui Machiavelli care dovede te p trunderea
preocup rii centrale a gndirii lui, i anume problema salv rii
Italiei. C ci, vorbind despre Echilibrul european sau politic,
rnu iu observ 71 c aceast idee s-a n scut n Italia unde micile
state au fost silite (la nceputul secolului XVI) s se uneasc
mpotriva Fran ei i apoi a armatelor imperiale, dar totodat se
luptau unele contra altora pentru a p stra ntre ele un echilibru;
iar Machiavelli i apare ca gnditorul care a avut drept scop s
apere i s conserve independen a Italiei. Este aceasta o n elegere
a valorii lui Machiavelli ca promotor al idealului na ional al Italiei,
prin care B rnu iu dep
te men ionarea obi nuit i m rginit a
istoricului n scrierile vremii. n Pedagogie, paragraful referitor la
Scrisoarea XI din Negru pe Alb, n
catele tinere ilor, ed.
Comentat de V. Ghiacioiu, Craiova, Scrisul Romnesc, 1937, p. 445.
69 Cf. Alexandru Marcu, Simion B rnu iu, Al. Papiu Ilarian i Iosif
Hodo la studii n Italia, n Publica iile Academiei Romne, Memoriile
sec iei literare, s. III tom. VII, mem. 6
70 S. B rnu iu, Dereptulu naturale publicu, Ia i, Tip. Tribunei
Romne, 1870, p. 226.
71 Op.cit., Anesulu II, p. 262.
68

38

Istorie ca mediu de a cultiva memoria, n eleptul i caracterele


sau inima vorbe te despre acea scriere a istoriei care, prin felul n
care prezint trecutul, poate fi profe ia venitorului72; ne amintim
Machiavelli n elege n acela i fel istoria, i el apare ntr-adev r
citat, de c tre B rnu iu, al turi de marii istorici ai omenirii, opera
lui fiind o lectur recomandabil celor tineri. Am putea spune
adar c la gnditorul ardelean g sim, singur la aceast epoc i
explicabil prin varietatea preocup rilor lui, o imagine mai
complet a sensului gndirii lui Machiavelli. Nu putem cere acela i
lucru lui Iosif Hodo , n al c rui Discursu despre istoria literaturei
italiene73 g sim o prezentare conven ional a istoricului florentin,
despre care se spune c l admira pe sceleratul Cesar Borgia c se
n a prin omoruri i n el ciuni.
Dar n Convorbirile economice ale lui Ghica, o men ionare a
machiavelismului ne readuce n linia aprecierilor iluministe ale
gndirii lui; unul din convorbitori afirm
c
na iunile au
totdeauna guvernele ce merit , i adaug : tels sont les peuples,
tels sont les gouvernements, este un adagiu care dateaz nc
dinainte de Machiavelli74; r spunsul ns se ridic hot rt
mpotriva acestui punct de vedere al lui Machiavelli, i Ion Ghica
scrie c nenum rate fapte din istorie dovedesc dimpotriv c nu
ntotdeauna guvernele (nu) erau ceea ce erau popoarele; Ion
Ghica nu putea gndi altfel p truns cum era de spiritul epocii lui.
Ne oprim n sfr it pentru a men iona pe cei doi mari scriitori
care au tradus din opera lui Machiavelli: pe Eminescu, care
traduce capitolele XVIII i XIX din Il Principe, n cursul anilor
18771883 probabil, a adar n epoca activit ii sale ziaristice la
Timpul75; pe Caragiale apoi, care traduce de asemenea din
aceea i oper i se arat totodat cunosc tor larg al lui Machiavelli
inspirndu-se n Kir Ianulea din nuvela lui Belfagor arcidiavolo76.
Pedagogia, Ia i, Tip. Tribunei Romne, 1870, p. 236.
n Familia, 1866, p. 354, partea a III-a a studiului.
74 Convorbiri economice, partea VIII, Bucure tiul industrial
i
politic, n Scrieri, v. II, ed. Petre V. Hane , Bucure ti, Minerva, 1914, p.
146.
75 Cf. G. C linescu, Eminescu i Italia. n Roma, XI, 3 i, de acela i,
Eminescu i Machiavelli, n Roma, XII, 2, unde se discut , articolul lui
Eminescu Clasele superioare (Timpul, 8 mai 1881) n care poetul
vorbe te despre Machiavelli ca sus in tor al oligarhiei.
76 Asupra lui Caragiale cunosc tor al lui Machiavelli, cf.: Alexandru
Marcu, Machiavelli inspirator al lui Caragiale, n Literatorul
72

73

39

Putem observa la Eminescu i la Caragiale un fapt comun:


traducerea fragmentelor din Principe apare izvort
dintr-o
preocupare politic a momentului, iar gndirea istoricului florentin
apare aplicat faptelor vremii i locurilor noastre, i confruntat cu
ele; Caragiale noteaz ct de bine se potrive te o fraz a lui
Machiavelli cu istoria a dou bune cuno tin e ale noastre,
referindu-se la Regele
rii i la Milan al Serbiei77, iar Eminescu
sea n gndirea istoricului florentin, dup interpretarea lui G.
linescu, argumente n sprijinul tezei sale conservatoare, astfel
traducerea lui nu poate fi considerat drept un simplu
exerci iu de lectur politic .
Incomplet , aceast schi a soartei lui Machiavelli n cultura
romneasc a ncercat s arate numai c linia general a aprecierii
gndirii istoricului florentin se reg se te n tr
turile ei cele mai
largi
i n dezvoltarea culturii noastre; de la ac iunea
machiavelic a lui Basta mpotriva Domnitorului romn, pn la
indignarea unui Ion Ghica n numele ideilor de la 1848 i pn la
studiul erudit al operei lui78.
Gndirea lui Machiavelli cuprinde toate aceste variate
interpret ri, posibile din momentul n care este privit altfel dect
socotim c a conceput-o autorul ei. Iar ncercarea de a n elege
aceast gndire n cuprinsul concep iilor filosofice ale Rena terii,
ar tnd ns la baza ei preocuparea prim a salv rii independen ei
i fiin ei ns i a statelor italiene, este numai o tentativ de a
strnge ideile risipite n diferitele opere n jurul unui concept
Romnului, 15 decembrie 1930, an. I, n. 911; Const. Antoniade,
Machiavelli, Bucure ti, Cultura Na ional , v. I, 1933, p. XI; Anna
Colombo, Vita e opere di Ion Luca Caragiale, Roma, Instituto per
lEuropa Orientale, 1931, p. 118 i 125126; C. Dihoiu, ntre Caragiale
i Machiavelli, Adev rul literar, 9 august 1936; de acela i: Caragiale i
Italia, n Transilvania, iulie-august 1942, p. 603621 cu o confruntare
a traducerii lui Caragiale cu textul italian al Principelui i cu textul unei
traduceri franceze a aceleia i opere, ar tndu-se prin aceasta c
scriitorul a tradus avnd sub ochi textul italian dar urm rind totodat un
text francez. D.D. Panaitescu, Caragiale n Italia, n Vremea, 7 iunie
1942, nr. 631, p. 6.
77 Caragiale, Din Principele lui Machiavelli. n Opere, III,
Reminiscen e
i Noti e critice, ed. ngrijit
de Paul Zarifopol,
Bucure ti, Cultura Na ional , 1932, p. 290.
78 Cf. Alexandru Cior nescu, Machiavelli et la Saint-Barthlemy, n
Studii Italiene, IX, 1942, pp. 117147.
40

central acela al ac iunii i valorii ei , de a reg si, a adar n ea o


concep ie politic ce se ntemeiaz pe o anumit n elegere a
faptelor lumii i a existen ei omene ti.
SORIN IONESCU

41

BIBLIOGRAFIE
O bibliografie foarte vast , critic
i sistematic , a lui
Machiavelli a alc tuit Achille Norsa: Il principio della forza nel
pensiero politico di Niccol Machiavelli, seguito da un contributo
bibliografico, Milano, Hoepli, 1936. Bibliografia cuprinde paginile
5225 i nregistreaz 2113 opere; g sim urm toarele diviziuni: 1)
Izvoare privitoare la via a i la gndirea lui Machiavelli; la mss.
operelor; 2) Machiavelli n istoria gndirii; 3) Mediul istoric:
Machiavelli i Rena terea; 4) Scrieri generale asupra vie ii, operei
i gndirii lui N. Machiavelli; 5) Via a lui N. Machiavelli; 6)
Gnditorul; 7) Literatul i poetul; 8) Soarta lui Machiavelli;
Apendice: judec i i referiri la Machiavelli n opere ale scriitorilor
italieni i str ini (francezi, englezi, germani, olandezi).
Not m mai jos texte i traduceri din Principe, apoi studii mai
importante asupra vie ii i operei lui Machiavelli.
1. Texte.
G. Lisio, Il Principe di N. Machiavelli, testo critico con
introduzione e note, Firenze, Sansoni, 1899.
Il Principe, by N. Machiavelli, edited by L. Arthur Burd with an
Introduction by Lord Acton, Oxford, Clarendon Press, 1911.
Niccol Machiavelli, Il Principe, Introduzione e note di Federico
Chabod, Torino, U.T.E.T., (1924).
Niccol Machiavelli, Scritti politici scelti, Il Principe e scritti
minori, con introduzione, appendice bibliografica e commento di
Vittorio Osimo, Milano, Vallardi, (1925).
Guido Mazzoni, e Mario Casella, Tutte le opere storiche e
letterarie di N. Machiavelli, Firenze, Barbra, 1929.
L. Russo, Il Principe, Firenze, Le Monnier, 1931.
Le opere maggiori di Niccol Machiavelli (Il Principe, Saggi dei
Discorsi, Dell Arte della guerra e Delle Istorie Fiorentine), con
commento di Plinio Carli, terza edizione riveduta e corretta,
Firenze, Sansoni, 1934.
N. Machiavelli, Opere, a cura di Antonio Panella; v. II, Scritti
politici: Il Principe, Discorsi, Dell arte della guerra, Scritti politici
42

minori, Lettere, Legazioni; Milano-Roma, Rizzoli, (1939).


N. Machiavelli, Il Principe, introd. di Angelo Pernice, Firenze,
Raccolta nazionale dei Classici della Societ editrice Rinascimento
del libro, 1939.
N. Machiavelli, Il Principe e pagine di altre opere, a cura di
Armando Michieli, Padova, Cedam, 1940.
2.a. Traduceri consultate.
Machiavellis Buch vom Frsten, nach A. W. Rehbergs
Uebersetzung, mit Einleitung und Erluterung neu herausgegeben
von Dr. Max Oberbreyer, Leipzig, Reclam, f. a. (prima edi ie
ap rut la Hannover, 1810).
Le Prince de Nicolas Machiavel, nouvelle traduction par C.
Ferrari, Paris, Librairie de la Bibliothque Nationale, 1871, 5-e
dition.
Nicolas Machiavel, Le Prince; traduction de Jacques Gohory
(XVI-e sicle), corrige et remanie daprs le texte italien et
prcde dune introduction-par Yves Levy; Paris, Editions de
Cluny, (1938).
2.b. Traduceri n romne te.
Eminescu, Ideile lui Machiavelli (trad. Cap. XVIII i XIX din
Principe), n Roma, XII, 2, 1932, p. 816.
Caragiale, Din Principele lui Machiavelli, n Opere, III,
Reminiscen e i noti e critice; ed. ngrijit de Paul Zarifopol,
Bucure ti, Cultura Na ional , 1932, p. 288291 (la Addenda).
N. Machiavelli, Arta de a guverna i armatele na ionale, cu un
comentariu de G. Ferrari; traducere de Gr. Handoca, LocotenentColonel n retragere, Bucure ti, Alcalay, Biblioteca pentru to i, No.
958959, f.a., p. 185.
Nicolae Machiavelli, Principele, traduc iune din fran uze te
dup C. Ferrari de locotenent-colonel Grigore Handoca, Ploie ti,
Tipografia Democratul, 1910, p. 167+V (cuprinde, ca i edi ia
precedent ap rut sub alt titlu, aceea i Prefa a traduc torului,
o not preliminar a editorilor textului francez, n fine Machiavelli
i opera sa de C. Ferrari; iar ntr-o not din prima pagin , la
Epistola dedicatorie, se spune c aceast traducere francez e
43

cut pe edi ia italian de d. Monier, Floren a, 1857).


Niccol Machiavelli, Prezentare la Il Principe, traducere de
Alexandru Marcu, n Roma, VII, 2, 1927, p. 5053 (este
traducerea scrisorii lui Machiavelli c tre Francesco Vettori, din 10
Decembrie 1513).
3) Studii.
Mario Praz, Machiavelli in Inghilterra, Roma, Tumminelli,
seconda edizione, 1943.
Francesco Ercole, Da Carlo VIII a Carlo V; la crisi della libert
italiana, Firenze, Vallecchi, 1932.
Giuseppe Prezzolini, Vita di Niccol Machiavelli Fiorentino,
seconda edizione, Milano, Mondadori, 1932.
F. Alderisio, Machiavelli, Torino, 1930.
Oreste Ferrara, Machiavelli, Milano, Treves, 1930.
Federico Chabod, Sulla composizione de Il Principe di N.
Machiavelli, n Archivum Romanicum, Iul.Sept. 1927, p. 330383.
Federico Chabod, Del Principe di N. Machiavelli, Milano,
Albrighi e Segati, 1926.
Francesco Ercole, La politica di Machiavelli, Roma, A.R.E.,
1926.
M. Kemmerich, Machiavelli, Wien und Leipzig, 1925.
B. Mussolini, Preludio al Machiavelli, n Gerarchia, Aprilie
1925.
E. Grassi, Il pensiero di N. Machiavelli e lorigine del concetto di
Stato, n Rassegna Nazionale, 1924.
Paul Janet, Histoire de la science politique dans ses rapports
avec la morale, V-e dition, Paris Alcan, 1924, v. I, p. 491602.
R. Meinecke, Die Idee der Staatsrson, Berlin, 1924.
G. Gentile, Religione e virt in Machiavelli. Letica di
Machiavelli, n Studi sul Rinascimento, Firenze, Vallecchi, 1923.
G. Toffanin, Machiavelli e il tacitismo, Padova, Draghi, 1921.
Elkan, Die Entdeckung Machiavellis in Deutschland zu Beginn
des 19 Jahrhunderts, n Hist. Zeitschrift, CXIX, 1919.
Heyer, Der Machiavellismus, 1918.
A. Gerber, Niccol Machiavelli. Die Handschriften, Ausgaben
und Uebersetzungen seiner Werke im 16 und 17 Jahrhundert,
Gotha-Mnchen, 19121914.
E.W. Mayer, Machiavellis Geschichtsauffassung und sein
44

Begriff virt, Mnchen, 1912.


Oreste Tommasini, La vita e gli scritti di N. Machiavelli nella
loro retazione cot machiavellismo, TorinoRoma, Loescher, 1883
1911, 2 vol.
Dyer, Machiavelli and the modern State, Boston, 1904.
M. Kemmerich, Die Charakteristik bei Machiavelli, Leipzig,
Schmidt, 1902.
M. Romano, La trattatistica politica net secolo XV ed il De
Principe di G. Pontano, Potenza, 1901.
R. Fester, Machiavelli, Stutgart, 1900.
F. Falco, N. Machiavelli, suo carattere e suoi principi, Lucca,
1896.
Georg Ellinger, Die antiken Quellen der Staatslehre
Machiavellis, Tbingen, H. Laupp, 1888.
Pasquale Villari, Niccol Machiavelli e i suoi tempi, 1-a
edizione, Firenze, Le Monnier, vol. 3, 18771882.
Francesco Nitti, Il Machiavelli studiato nella sua vita e nelle
sue dottrine, Napoli, Detken e Roscholl, v. I, 1877.
Carlo Gioda, N. Machiavelli e le sue opere, Firenze, Barbra,
1874.
R. Deltuf, Essai sur les uvres el la doctrine de Machiavelli
avec la traduction littraire du Prince et de quelques fragments
historiques el littraires, Paris, 1861.
Th. Mundt, N. Machiavelli und das System der modernen
Politik, Berlin, Janke, 1861.
R. Von Mohl, Die Machiavelli-Literatur, n Die Geschichte und
Literatur der Staatswissenschaften, III, Erlangen, 1858.
A. Zambelli, Considerazioni sul libro del Principe del
Machiavelli, Milano, 1851.

45

Lui Francesco Vettori,


prea ilustru Ambasador al Floren ei
pe lng Marele Pontifice1
Roma
Prea ilustre ambasador, harul dumnezeiesc nu a ntrziat
niciodat s se arate. Spun aceasta, deoarece mi se p rea, nu c
fi pierdut, dar a fi r
cit bun voin a dumneavoastr 2, ntruct
i l sat s treac mult vreme f
a-mi scrie, iar eu m ntrebam
de unde putea s vin lucrul acesta. i din toate pricinile care mi
treceau prin minte nu luam n seam dect prea pu ine. Numai
una era mai st ruitoare i anume c poate a i ncetat de a-mi scrie
pentru c vi s-ar fi spus c nu a fi un bun p str tor al epistolelor
dumneavoastr . Eu ns
tiam c altcineva n afara de Filippo3 i
de Pagolo4, att ct aceasta ar depinde de mine, nu le v zuse. Am
redobndit ceva din bun voin a dumneavoastr
o dat
cu
scrisoarea din 23 ale lunii trecute, n care sunt prea fericit de a
vedea ct de ordonat i de cump nit v ndeplini i func ia public
pe care o ave i; i ndemnul meu este s continua i tot astfel,
deoarece acela care renun la propria lui lini te pentru lini tea
altora o pierde pe a lui nsu i, iar de la ceilal i nu prime te n
schimb nicio recuno tin . i, ntruct soarta vrea s fac totul,
este bine s o l
m s fac ce vrea, s st m deoparte i s nu o
1 Francesco Vettori (1474-1539), nalt func ionar, apoi ambasador al
Republicii Florentine, trimis n 1507 n Germania, pe lng mp ratul
Maximilian, a fost nso it n aceast misiune de Machiavelli. n 1512,
cnd Medici reiau puterea, el continu s fie ambasador al Floren ei pe
lng papa Leon X, dar func ia lui este acum pur onorific . n calitatea pe
care o are la Roma, ob ine totu i eliberarea lui Machiavelli, implicat n
complotul contra Medicilor. Coresponden a scriitorului cu Francesco
Vettori ncepe n martie 1513 i dureaz pn la sfr itul vie ii lui.
2 Machiavelli citeaz
din memorie un vers al lui Petrarca: Ma tarde
non fur maigrazie divine din Trionfo della eternita, v. 13.
3 Filippo da Casavecchia, fost comisar al Republicii n mai multe
localit i din Toscana, era prieten al lui Machiavelli.
4 Este vorba de Paolo Vettori, fratele lui Francesco Vettori, partizan al
Medicilor. Pagolo este forma florentin pentru Paolo.

46

tulbur m n niciun fel, i s a tept m vremea cnd va ng dui i


oamenilor s fac la rndul lor cte ceva5; atunci va fi potrivit
pentru dumneavoastr s v da i osteneala i s veghea i mai mult
la toate, iar pentru mine s plec de aici, de la ar , i s spun:
iat -m . Deocamdat , voind a v
r spunde cu aceea i
bun voin pe care mi-a i ar tat-o, nu pot s v scriu n aceast
epistol a mea despre altceva dect despre via a pe care o duc; iar
dac ve i socoti c ea este astfel nct merit s o schimba i cu a
dumneavoastr , voi fi mul umit s o fac.
Stau la ar 6, i de cnd mi s-au ntmplat acele lucruri din
urm 7, nu am mai fost la Floren a nici dou zeci de zile, dac le
adun pe toate la un loc. Pn acum am vnat sturzi cu mna mea;
sculam nainte de a se face ziu , preg team be oarele unse
cu clei pentru prins p
rile i porneam cu o leg tur de colivii n
spinare de p ream aidoma cu Geta8 cnd se napoia din port cu
ile lui Amfitrion; prindeam cel pu in doi sturzi i cel mult ase.
Toat luna septembrie, asta am f cut. Pe urm , joaca aceasta, a a
cum era ea, aleas parc din am
ciune i neobi nuit pentru
mine, a ncetat, spre p rerea mea de r u, iar care este via a mea
acum, v spun ndat .
scol de diminea o dat cu soarele i m duc ntr-o p dure
a mea pe care am pus s-o taie. R mn acolo timp de dou ceasuri
v d ce s-a lucrat cu o zi nainte i s mai stau de vorb cu
ietorii de lemne, care mereu au cte o pricin fie ntre ei, fie cu
cte un vecin de-al lor. Ct prive te p durea aceasta, a avea s v
Pentru no iunea de soart (fortuna) i privitor la posibilitatea
omului de a interveni n desf urarea faptelor, cf. ndeosebi cap. XXV din
Principe, nota 1. ntreg pasajul se refer la situa ia scriitorului c zut n
dizgra ie i ndurerat de izolarea n care era constrns s tr iasc .
6 Machiavelli se afl
la Sant Andrea n Percussina, lng San
Casciano, unde i va petrece anii rodnici ai exilului.
7 Referire la greut ile prin care trecuse la nceputul acestui an, cnd
fusese implicat n conjura ia lui Agostino Capponi i Pier Paolo Boscoli,
fiind nchis i supus torturii.
8 Machiavelli se refer la o nuvel popular n versuri, Geta e Birria.
extras din Carmen de Amphitrione et Alcmena de Vital de Blois, poet
francez, din secolul al XIII-lea, care, la rndul lui, se inspirase din Plaut.
Aluzia scriitorului aminte te episodul n care Amphitrion, care se
napoiase de la Atena, unde s-a dus s nve e, i trimite sluga nainte, pe
Geta, nc rcat cu toate c ile st pnului, spre a-i vesti so iei Alcmena
sosirea lui apropiat .
5

47

spun o mul ime de lucruri nostime care mi s-au ntmplat aici, i


cu Frosino din Panzano, i cu al ii care voiau din lemnele acelea.
Frosino9, cu deosebire a trimis dup c iva stnjeni de lemne, f
a-mi spune nimic: iar cnd a fost vorba de plat , a vrut s -mi
opreasc zece lire; spunea c le avea de primit de la mine de acum
patru ani, cnd am pierdut la jocul de c i n casa lui Antonio
Guicciardini. Am nceput s fac t
boi: voiam s -l nvinov esc pe
de ho ie, deoarece el se dusese s ia lemnele pentru
cel lalt; tandem10 Giovanni Machiavelli intr n vorb la mijloc i
ne f cu s ne mp
m. Batista Guicciardini11, Filippo Ginori,
Tommaso del Bene i al i c iva de la ora mi-au cerut fiecare cte
un stnjen tocmai cnd b tea vntul acela de la miaz noapte. Eu
le-am f
duit la to i; trimisei unul lui Tommaso, care a ajuns ns
la Floren a pe jum tate, pentru c de nc rcat l-au nc rcat i el, i
nevasta, i slujnicele i copiii, de parca ar fi fost Gabburra12 joia,
cnd el mpreun cu b ie ii care-l ajut la m cel rie doboar boul
cu maiul. A a nct, v znd de partea cui era c tigul, le-am spus
celorlal i c nu mai am lemne; i din pricina aceasta s-au sup rat
pe mine cu to ii nespus de r u, mai cu deosebire Batista, care o
socote te i pe aceasta drept una din nenorocirile ce s-au ab tut
peste Prato13.
Dup ce ies din p dure m abat pe la un izvor, iar de aici m
duc ntr-un loc al meu unde am ntins plase i ivlitoare de prins
ri; am cu mine o carte, un Dante, un Petrarca, sau unul din

9 Nu se
tie cine era exact acest Frosino pe care l g sim n cercul
prietenilor lui Machiavelli.
10 n latine te n text, cu n elesul de n sfr it; nu sunt rare cazurile
n care Machiavelli folose te cuvinte latine ti n textul italian.
11 Battista Guicciardini era primar la Prato, lng Floren a. n 1512,
ora ul fusese devastat de spanioli.
12 Acest Gabburra era probabil un m celar din Floren a. Machiavelli
pentru a da culoare povestirii lui, compar scena de mai sus pe
Tommaso nconjurat pe to i ai lui care ncarc de zor lemnele i le strng
ct pot mai mult, nct n locul gr mezii trimise de el, nu r mne dect o
leg tur cu scene familiare locuitorilor Floren ei unde, n fiecare joi,
celarii ie eau n strad
i, ajuta i de b ie ii din pr
lie, loveau vita
pn ce o doborau (cf. pentru aceste preciz ri, comentariul lui Luigi
Russo, n Il Principe e pagine dei Discorsi e delle Istorie, Firenze, Sausoni,
1956, p. 27, nota 43).
13 Vezi nota 12.

48

poe ii ace tia mai mici14, ca Tibul, Ovidiu i al ii; citesc despre
patimile lor de dragoste, i iubirile acestea mi aduc aminte despre
ale mele; astfel, prins n gnduri pl cute, mi petrec o bucat de
vreme. Ies apoi n drum i m abat pe la han; aici stau la taifas cu
cei care sunt n trecere, le cer ve ti de prin locurile lor, ascult
lucruri felurite i-mi nsemn n minte mul ime de gusturi i tot
felul de ciud enii omene ti. i iat c vine i ora prnzului cnd,
laolalt cu to i ai mei, m nnc din acele bucate pe care le pot avea
aici, n casa asta de la ar , i din pu inul pe care-l am. Iar dup
ce am mncat, m napoiez la han; aici l g sesc de obicei pe
hangiu, i tot aici se mai afl un m celar, un morar, doi lucr tori
la cuptoarele de c
mizi. Cu ace tia mi pierd vremea proste te
tot restul zilei, jucnd c i sau dnd cu zarurile, i ntre noi se
isc nenum rate certuri i sup
ri, cu vorbe urte i f
de
sfr it; iar de cele mai multe ori oamenii se iau la har pentru un
ban, de ne aude lumea tocmai de la San Casciano, cum ip m i
strig m. n acest fel, t
lit n murd rie, mi scutur creierii de
mucegai i-mi v rs amarul pentru soarta rea pe care o am,
mul umit fiind c m love te n chipul acesta i c , poate, cndva
se va ru ina de ceea ce face.
Cnd se las seara15 m napoiez acas i intru n camera mea
de lucru, n prag lep d de pe mine haina de toate zilele, c -i plin
de noroi i lut, mi pun ve minte rege ti i de curte. mbr cat cum
se cuvine pentru aceasta, p esc n str vechile l ca uri ale
oamenilor de demult16; fiind primit cu dragoste de ei, m satur cu
acea hran care solum17 este f cut pentru mine i pentru care mam n scut. Nu m ru inez a vorbi cu ei i a-i ntreba de cauzele
Se observ c poe ii latini aminti i i erau familiari lui Machiavelli i
nu mai pu in lui Vettori.
15 Se observ
tonul solemn cu care ncepe aceast a doua parte a
scrisorii n care Machiavelli i dest inuie prietenului pl cerile lui
intelectuale, lini tea i mul umirea pe care le g se te n lectura anticilor
i bucuria gndirii i a crea iei.
16 Pasajul este caracteristic pentru umanismul florentin. El arat
admira ia pentru scriitorii antici, respectul pentru cultur c ci lumea
ilor este asem nat cu palatul principilor mndria de a fi, prin
gndire, asemenea marilor scriitori din trecut, n fine bucuria crea iei
intelectuale. Prin toate acestea, Machiavelli este un umanist, iar pasajul
red pozi ia intelectualului burghez al Rena terii care se consider egalul
regilor i principilor.
17 n text, n latine te totu i.
14

49

faptelor lor18. Iar ei, cu omenia lor, mi r spund; vreme de patru


ceasuri nu simt nicio plictiseal , uit orice mhnire, nu m tem de
cie, iar moartea nu m sperie; sunt cu toat fiin a mea n
tov
ia lor19. i ntruct Dante spune c a n elege f
a p stra
ceea ce ai n eles nu este tiin 20, eu mi-am nsemnat cele ce am
adunat n minte din aceste lungi convorbiri cu ei i am alc tuit o
rticic DE PRINCIPATIBUS21, n care, pe ct pot, m adncesc n
cugetarea acestor lucruri i discut despre ce este un principat, de
cte feluri sunt acestea, cum se dobndesc, cum se p streaz , de
ce se pierd.
Iar dac vreodat v-a pl cut ceva din cte nimicuri am scris,
atunci nici scrierea aceasta nu ar trebui s v displac . Unui
principe, dar mai ales unui principe nou, ea ar trebui s -i fie
binevenit : iat de ce o nchin M riei Sale Giuliano22.
Filippo Casavecchia a v zut-o: el va putea s v vorbeasc n
parte i despre lucrarea ns i i despre discu iile pe care le-am
avut cu el asupra ei, cu toate c mai fac ad ugiri i o des vr esc
n felul cum e scris .
Prea m rite ambasador, a i voi ca eu s p
sesc acest fel de
23
via
i s vin s tr iesc la dumneavoastr ? Voi face neap rat
lucrul acesta; dar acum am de f cut ni te treburi pe care n ase
pt mni le voi termina. Ceea ce m face s stau n cump
Pasajul este la rndul lui important ntruct exprim interesul
pasionat al scriitorului pentru studiul istoriei i al politicii, pentru care
simte o voca ie puternic . El dovede te n acela i timp c aten ia
scriitorului se ndreapt asupra cauzelor i nl
uirii faptelor istorice.
Pasajul define te voca ia de scriitor politic a lui Machiavelli i indic n
acela i timp caracterul operei lui, de analiz a faptelor istoriei i de
stabilire a cauzelor lor.
19 Vezi nota 17.
20 Dante, Paradis, V. 4042: Deschide- i mintea deci i cu priin
/ tu
ine-n ea, c ci numai s -n eleag / i-a nu inea, nu este un om tiin ;
(traducere de G. Co buc).
21 Este vorba de Principe; titlul operei i titlul fiec rui capitol sunt n
latine te. Sub acest titlu, Principele s-a tip rit pentru prima oar n 1532.
22 Giuliano de Medici (1479-1516) era fiul lui Lorenzo de Medici,
Magnificul, i fratele papei Leon X. Machiavelli inten ioneaz un timp s -i
dedice Principele; dar Giuliano moare (1516) i opera va fi nchinat lui
Lorenzo de Medici, nepotul lui.
23 Prin scrisoarea din 23 noiembrie acela i an (1513), Vettori l invitase
pe Machiavelli la Roma; cf. nota 3.
18

50

este faptul c acolo se afl Soderini cu ai lui24, i, dac a veni, a


fi nevoit s m duc s -i v d i s le vorbesc, lucru pentru care m
tem c , la ntoarcere, s-ar putea s cred c trag la mine acas , i
n schimb s trag de-a dreptul la Bargello25; c ci, de i guvernul
acesta26 are temelii trainice i nu are a se teme de nimic, tamen27
este nou i de aceea b nuitor. Sunt destui care i dau aere c tiu
de toate, i care, pentru a fi la fel cu Pagolo Bertini28, ar fi gata s
bage pe oricine la r coare i, pe deasupra, ar mai vrea s cad
singur n curs . Rogu-v , scuti i-m de aceast fric , voi veni s v
d n timpul ar tat, aceasta neap rat.
Am stat de vorb cu Filippo despre aceast c rticic a mea,
dac este bine s-o dau sau nu29, i dac , hot rnd s o dau, este
bine s o duc eu nsumi sau s v-o trimit. M gndeam s nu o
dau pentru c Giuliano, cine tie, nici n-are s-o citeasc , iar
Ardinghelli30 o s se mndreasc el cu aceast ultim osteneal a
24 Pieri Soderini, fost gonfalonier al Floren ei n anii n care Machiavelli
fusese secretarul Republicii, locuia acum la Roma pe lng cardinalul
Francesco Soderini, fratele s u; i se ridicase obliga ia exilului, la care
fusese constrns, odat cu venirea Medicilor i ob inuse de la Leon X
ng duin a de a se stabili la Roma. Machiavelli, doritor de a c tiga
ncrederea noilor guvernan i, se temea de orice gest care l-ar fi
compromis fa
de ace tia, amintindu-le de func ia lui n timpul
Republicii i de leg turile pe care le avusese cu conduc torii de atunci ai
Floren ei.
25 Bargello era palatul de justi ie la Floren a; se numea de asemenea
bargello, eful poli iei. Ast zi acela i palat ad poste te un important
muzeu de sculptur . Men ionnd nchisoarea din Floren a, Machiavelli i
aminte te c la nceputul aceluia i an fusese nchis i torturat aici.
26 Guvernul Medicilor, recent restaurat la Floren a.
27 n text, n latine te totu i.
28 Este vorba, probabil, nu de un spion al Medicilor ci, dup
cum
reiese din context, de un saccente, adic de un oarecare Pagolo Bertini
care vorbea de oameni i evenimente politice dndu- i aere i pretinznd
este n toate bine informat; pe drept cuvnt Machiavelli, abia sc pat de
acuza ia de conspira ie, se fere te de asemenea oameni (cf. comentariului
lui Luigi Russo n Il Principe, ed. cit., p. 32, nota 97).
29 Machiavelli nu este nc
hot rt dac s i dedice cartea lui
Giuliano de Medici, dup cum nu tie n ce fel ar fi mai bine s -i
transmit opera, direct sau prin intermediul cuiva.
30 Este vorba de Piero Ardinghelli, florentin, secretarul papei Leon X,
cunoscut ca intrigant i invidios, i deci nu pe nedrept b nuit de
Machiavelli. Acesta se teme c Ardinghelli, transmi nd opera sa lui
Giuliano, ar putea s se declare autor al Principelui.

51

mea. Nevoia n care m aflu i care m mpinge de la spate m


ndemna totu i s i-o dau, c ci mi pr
desc s
tatea i mult
vreme n-am s mai pot tr i a a, pentru c s
cia m njose te. n
afar de aceasta, a dori ca ace ti domni Medici s nceap s m
foloseasc din nou, chiar dac ar fi s car pietre la nceput; dac
pe urm nu a reu i s le c tig bun voin a, a fi nespus de
sup rat pe mine; dac aceast c rticic a mea ar fi citit , s-ar
vedea c cei cincisprezece ani ct am nv at arta de a guverna, nu
i-am petrecut nici dormind, nici pierznd vremea; i oricine ar
trebui s fie dornic de a se sluji de cineva care i-a c tigat
experien a pe cheltuiala altuia. Iar de bun credin a mea, nimeni
nu ar trebui s se ndoiasc , deoarece ntotdeauna mi-am inut
cuvntul, a a nct nu ar fi cazul acuma s -l calc. Acela care a fost
credincios i bun vreme de patruzeci i trei de ani c i am eu
acuma, nu poate s i schimbe firea: m rturia credin ei i cinstei
mele este s
cia31.
dori, a adar, s -mi mai scrie i ce crede i despre cele ce v-am
spus mai sus. Binevoi i a v gndi la mine. Sis felix32.
Die l0 Decembris33 1513.
Niccol Machiavelli, n Floren a

31 Pasajul este pe drept de multe ori amintit deoarece caracterizeaz


personalitatea lui Machiavelli. El dovede te pasiunea lui pentru studiul
evenimentelor politice rectitudinea lui de caracter i via a modest pe
care a dus-o. Deosebit de genera ia umani tilor care se bucuraser de
protec ia lui Cosimo cel B trn, ca i de genera ia poe ilor din jurul lui
Lorenzo Magnificul, Machiavelli este intelectualul Republicii Florentine i
al p turilor mijlocii ale burgheziei. A voit s i c tige protec ia Medicilor
nu prin adula ie, ci prin calitatea lui de intelectual, socotind c scrisul lui
poate s fie util unui conduc tor de stat.
32 n text: n latine te, Fii fericit.
33 n text: n latine te, n ziua de 10 decembrie.

52

Niccol Machiavelli
tre
Lorenzo de Medici Magnificul1
Obi nuiesc de cele mai multe ori, cei care doresc s
dobndeasc bun voin a unui Principe, a i se nf
a cu acele
lucruri pe care, ntre toate, acesta le socote te mai pre ioase, sau
care se arat a-l bucura cel mai mult: astfel adeseori vedem c li
se aduc n dar cai i arme, postavuri din fir de aur, giuvaeruri i
alte asemenea podoabe demne de m re ia lor. Dorind a adar s
nf
ez i eu naintea Magnificen ei Voastre cu o m rturie a
prea supusei mele plec ciuni2, nu am aflat ntre toate lucrurile
mele niciunul care s -mi fie mai pre ios sau pe care s -l apreciez
mai mult dect acea cunoa tere a faptelor oamenilor mari pe care
am dobndit-o printr-o lung experien
a mprejur rilor vie ii
moderne i printr-o nv
tur pe care nencetat am scos-o din
cele antice; i pentru c aceste lucruri le-am cugetat i le-am
observat ndelungat i cu mult h rnicie, le-am adunat ntr-un
mic volum pe care l trimit Magnificen ei Voastre. i de i socotesc
aceast oper nedemn de a v fi nf
at , sunt totu i ncredin at
n bun tatea Voastr o ve i primi, gndindu-v c nu vi s-ar
putea aduce n dar nimic mai pre ios dect putin a de a dobndi
ntr-un timp foarte scurt n elegerea a tot ceea ce eu nu am putut
cunoa te i nu am putut pricepe dect n cursul multor ani i cu
nenum rate greut i i n nenum rate primejdii pe care le-am
ntmpinat. Aceast oper nu am mpodobit-o, i nici nu i-am dat
o caden ampl a frazelor sau vorbe r sun toare i minunate sau
vreun alt farmec sau vreo alt frumuse e exterioar prin care mul i
obi nuiesc s
i nf
eze i s i mpodobeasc
ideile lor:
deoarece am voit ca, dac vreun lucru i va aduce cinste, acesta s
fie numai noutatea con inutului i gravitatea temei mele, ele
Scrisoarea dedicatorie este adresat lui Lorenzo, fiul lui Piero de
Medici i nepotul lui Lorenzo Magnificul; n scut la 1492, a dobndit
conducerea Floren ei la 1513 i al murit c iva ani mai trziu, la 1519,
urmnd n scurta lui guvernare directivele lui Leon al X-lea, unchiul s u.
2 Aceste cuvinte corespund dorin ei lui Machiavelli de a redobndi o
func ie n via a public dup retragerea sa la 1512, n urma dizgra iei
care l lovise.
1

53

singure f cnd-o pl cut . De asemenea nu vreau s fie socotit


drept ngmfare faptul c un om din starea cea mai de jos i mai
nensemnat ndr zne te s discute, s indice reguli i s -i
uzeasc pe principi n guvernarea lor; c ci, dup cum cei care
fac schi a unor locuri, se a az jos n cmpie spre a putea observa
nf
area mun ilor i a inuturilor nalte, iar pentru a privi
nf
area v ilor se duc pe culmi nalte n vrful mun ilor; tot
astfel, spre a cunoa te bine natura popoarelor trebuie s fii
principe, iar spre a o cunoa te bine pe aceea a principilor trebuie
apar ii poporului. Primi i a adar, Maria Voastr , acest mic dar
cu acelea i sentimente cu care eu vi-l trimit; c ci dac l ve i
studia i-l ve i citi cu aten ie, ve i recunoa te n el dorin a mea cea
mai mare, aceea ca Domnia Voastr s ating m re ia pe care
soarta i nsu irile voastre vi le f
duiesc3. Iar dac M ria
Voastr i va ntoarce privirile din culmile n imii sale spre
aceste locuri joase, va afla ct de nedrept ndur o mare i
nencetat vitregie a soartei.

Lorenzo de Medici nu a fost totu i figura inspiratoare a Principelui:


ntr-o scrisoare, Machiavelli l caracterizeaz astfel: Pare c fiecare
ncepe a recunoa te n el amintirea fericit a bunicului s u (Lorenzo
Magnificul). Se face iubit i respectat n totul, mai curnd dect temut.
ci M ria Sa este activ n lucru, larg i binevoitor cnd ascult pe
cineva, cump nit i grav n r spuns; el nu are a adar n totul nsu irile
Principelui.
3

54

CAPITOLUL I De cte feluri sunt


Principatele i n ce mod se dobndesc.
Toate statele, toate formele de st pnire care au avut i au
putere asupra oamenilor, au fost i sunt fie Republici, fie
Principate, iar acestea din urm sunt: sau Principate ereditare,
acelea anume asupra c rora familia st pnitorului lor domne te
de mult vreme, sau sunt Principate noi. Cele de acest fel sunt sau
n ntregime noi, cum a fost Milanul pentru Francesco Sforza1, sau
apar ca p i anexate statului ereditar al Principelui care le-a
cucerit, cum este regatul Neapole2 pentru regele Spaniei.
Posesiunile astfel dobndite sunt obi nuite fie a tr i sub
conducerea unui Principe, fie a se bucura de libertate; i ele pot fi
ob inute sau cu armele altora, sau cu ale tale proprii, sau printr-o
ocazie norocoas sau prin propria- i energie3.

1 La moartea lui Filippo Maria Vissconti, signor al Milanului, (1447),


puterea trece n minile lui Francesco Sforza, condotier al armatelor lui.
2 Este vorba de Ferdinand Catolicul care anexeaz
regatul Neapoleului la 1500 prin ndep rtarea ultimului rege din familia de Aragon.
3 Traducem astfel cuvntul virt care, nseamn , n textul lui
Machiavelli, valoarea unei personalit i m rturisit prin ac iunea ei. n
traducerea lui C. Ferrari, cuvntul este redat uneori prin vertu (Le
Prince, de Nicolas Machiavel, nouvelle traduction par C. Ferrari, Paris,
Librairie de la Bibliothque Nationale, 5-e dition 1871, p. 57), iar n
textul german al lui A.W. Rehberg g sim de cele mai multe ori
Tapferkeit (Machiavellis Buch vom Frsten, nach A.W. Rehbergs
Uebersetzung, mit Einleitung und Erluterung neu herausgegeben von
Dr. Mas Oberbreyer, Leipzig, Reclam, f. a., p. 33); Yves Lvy (Nicolas
Machiavel, Le Prince, traduction de Jacques Gohory (XVI-e s.), corrige et
remanie daprs le teste italien et prcde dune introduction par Yves
Lvy, Paris, Editions de Cluny, (1938) observ c a tradus de foarte multe
ori cuvntul prin talent (op.cit., p. 6, nota 2). Asupra n elesului acestui
cuvnt n opera lui Machiavelli, g sim l muriri pre ioase n studiul lui
Francesco Ercole, LEtica di Machiavelli n La politica di Machiavelli,
Roma, A.R.E., 1926.

55

CAPITOLUL II Despre Principatele


ereditare.
Voi l sa la o parte expunerea relativ la Republici, deoarece am
tratat n alt parte pe larg despre ele1. M voi referi numai la
Principate2 i voi dezvolta punctele indicate mai sus, discutnd n
ce fel pot fi guvernate, i pot fi p strate aceste Principate. Spun
adar c n statele ereditare i obi nuite cu familia Principelui lor,
greut ile ntmpinate n p strarea puterii sunt mult mai mici
dect n statele noi; c ci pentru aceasta, este suficient s nu te
dep rtezi de felul de guvernare al str mo ilor t i i apoi s nu te
gr be ti n rezolvarea faptelor neprev zute3; astfel c dac un
asemenea Principe (ereditar) are numai nsu irile comune, el se va
putea men ine n statul s u, afar de cazul n care ar interveni o
for cu totul neprev zut i deosebit de mare care l-ar deposeda;
i chiar dac statul i-a fost r pit, el l va redobndi de ndat ce
aceia care i-a uzurpat puterea va fi lovit de o nenorocire.
Noi avem n Italia, pe ducele de Ferrara, spre pild , care a putut
reziste atacurilor Vene ienilor n 1484 i acelora ale Papei Iuliu
n 1510 numai pentru c st pnea de mult acest stat4. C ci un
Principe natural5 are mai pu ine prilejuri de a-i nemul umi pe
Machiavelli vorbe te despre Republici n Discorsi sopra la prima
Deca di Tito Livio, n Cartea I ndeosebi.
2 Cuvntul italian este aici Principato: Ferrari traduce monarchies
(op.cit. pag. 58) iar Rehberg Allemherrschaft (op.cit. p. 33); Lvy traduce
fidel Principauts (op.cit., p. 7).
3 Textul italian: dipoi temporeggiaire con gli accidenti. Ferrari
traduce: s-accommoder ensuite aux temps (op.cit., p. 58), iar Rehberg:
und bei allen Vorfllen n die Gelegenheit zu sehen (op.cit., p. 33); Lvy
traduce asem
tor: et, pour le reste, de temporiser selon les cas qui
surviendront; Am tradus mai aproape de text, urmnd interpretarea lui
Michieli, Niccol Machiavelli, Il Principe e pagine di altre opere, ai cura
di Armando Michieli, Padova, Cedam, 1940, p. 39, nota 5.
4 Machiavelli se refer
la familia ducilor de Este, de mult st pni ai
Ferrarei. n r zboiul Ligii Sfinte, Alfonso I de Este s-a al turat Francezilor
mpotriva lui Iuliu al II-lea, pierzndu- i ducatul, dar redobndindu-l n
curnd n virtutea adev rului afirmat de Machiavelli.
5 Adic principe ereditar.
1

56

supu ii s i i mai pu in nevoie de a o face, astfel c este iubit mai


mult; iar dac nu are vicii neobi nuite care s -l fac a fi urt este
logic s se bucure de dragostea alor s i; de asemenea atunci cnd
domne ti de mult vreme i n mod continuu asupra unui stat, se
terge amintirea dup cum se uit i motivele nnoirilor pe care leai adus; deoarece o schimbare cheam dup sine ntotdeauna o
schimbare nou care o continu pe cea dinti n mod firesc.

57

CAPITOLUL III Despre Principatele mixte.


Dar greut ile apar, cu adev rat ntr-un Principat nou. Mai
nti, dac acesta nu este n ntregime nou, ci const din p i ce
s-au ad ugat, putndu-se chema la un loc un tot mixt,
evenimentele care i produc schimb ri se nasc n primul rnd
dintr-o anumit
dificultate natural
care apare n toate
Principatele noi; ntr-adev r oamenii i schimb bucuros st pnii
n credin a c
i mbun
esc soarta; iar aceast credin i face
ia armele mpotriva st pnitorilor lor: fapt n care se n al ,
deoarece propria lor experien le arat mai trziu c starea lor a
devenit mai rea. La rndul s u, acest lucru decurge cu necesitate
dintr-o alt mprejurare i ea natural i obi nuit , anume c e ti
ntotdeauna constrns s faci r u acelora c rora le-ai devenit de
curnd Principe, att prin trupele narmate ct i prin celelalte
nenum rate ac iuni de asuprire pe care le atrage dup sine o
cucerire nou ; astfel c vei avea drept du mani pe to i aceia c rora
le-ai f cut r u ocupnd Principatul, i nici nu vei putea p stra
prietenia acelora care te-au ajutat s -l ob ii, deoarece nu-i po i
satisface n m sura n care au crezut c o vei face, i nici nu po i
ntrebuin a fa de ei mijloace violente ntruct le e ti ndatorat;
ci orict de puternic ar fi cineva prin armatele lui, el are totu i
ntotdeauna nevoie de ajutorul locuitorilor acelui stat pentru a-l
ocupa. Iat de ce Ludovic al XII-lea, regele Fran ei, a ocupat foarte
repede Milanul i l-a pierdut tot astfel; i pentru a-l relua au fost
suficiente prima oar for ele singure ale lui Ludovic (Sforza),
deoarece locuitorii care i deschiseser por ile, v zndu-se n ela i
n credin a lor i n binele viitor pe care l n
jduiser , nu puteau
ndure greut ile pricinuite de noua domnie1. Este adev rat c ,
recucerind pentru a doua oar o ar care s-a r sculat mpotriva
ta, o pierzi apoi cu mai mult greutate; c ci Principele, avnd
experien a acelei r scoale, se fere te mai pu in de a- i asigura
domnia pedepsind pe vinova i, descoperind pe cei suspec i i lund
suri de nt rire cu privire la punctele mai slabe ale guvern rii
lui. Astfel c , dac prima oar a fost suficient ca un duce Lodovico
Cucerit n septembrie 1499 de Ludovic al XII-lea, Milanul fusese,
reocupat de Lodovico Sforza (il Moro) n februarie 1500.
1

58

se agite zgomotos la hotare pentru ca Fran a s piard Milanul,


a doua oar a fost ns necesar ca ea s aib mpotriva ei lumea
ntreag i armatele s -i fie distruse sau izgonite din Italia; faptele
s-au produs ntr-adev r astfel din motivele ar tate mai sus. Totu i,
att prima ct i a doua oar , Milanul a fost pierdut de francezi2.
Am expus pn acum cauzele generale ale pierderii unui principat
nou; ne r mne a ar ta a doua chestiune, i a vedea anume prin
ce mijloace ar fi putut Regele Fran ei s mpiedece pierderea
cuceririi i ce mijloace ar putea s aib cineva care s-ar afla n
situa ia lui, pentru a- i p stra mai bine dect Fran a posesiunea
pe care a cucerit-o. Spun a adar c posesiunile care, odat
dobndite, sunt anexate statului de mult st pnit de cuceritor,
sau sunt o parte din acest stat chiar i au deci aceea i limb cu el,
sau nu sunt astfel. Cnd noile cuceriri sunt de primul fel este
foarte u or s le ii sub st pnire, mai ales dac pn acum ele nu
s-au bucurat de libertate; iar pentru a le st pni n siguran , este
suficient s faci s dispar neamul Principelui care domnea pn
acum asupra lor; iar n celelalte privin e, este de ajuns s p strezi
condi iile de via
precedente, iar moravurile s
nu apar
schimbate, pentru ca oamenii s i continue a tr i n lini te unii cu
al ii; dup
cum am v zut c s-au desf urat lucrurile n
Burgundia, Bretagne, Gasconia i Normandia care s-au unit de
mult vreme cu Fran a; i cu toate c exist ntre ele unele
deosebiri de limb , moravurile sunt totu i asem
toare, astfel c
ele pot s se n eleag u or mpreun ; iar cel care dobnde te un
stat i vrea s -l p streze, trebuie s i ndrepte ac iunea n dou
direc ii: s reu easc mai nti ca familia vechiului Principe s se
sting cu totul, iar al doilea, s nu schimbe legile i nici s nu
reasc d rile, astfel ca n scurt vreme Principatul nou cucerit
formeze un tot cu Principatul cel vechi.
Dar greut ile se arat atunci cnd cucere ti inuturi ale unei
ri deosebite ca limb , moravuri i organiza ie; aici este nevoie ca
ocazia s i fie favorabil
i s ai destul pricepere pentru a- i
stra st pnirea. Iar unul din mijloacele cele mai bune i cele mai
eficace ar fi ca acela care le-a cucerit, s se duc s locuiasc
personal acolo. Prin aceasta, st pnirea ar deveni mai sigur
i

A doua oar , Milanul a fost pierdut de Ludovic al XII-lea i recucerit


de Massimiliano Sforza, fiul lui Ludovic Maurul.
2

59

mai durabil : a a cum s-a ntmplat pentru turci n Grecia3; c ci,


cu toate mijloacele pe care le-au folosit pentru a ine n st pnire
aceste inuturi, ei nu ar fi putut totu i s le p streze dac nu s-ar
fi stabilit n acele locuri. C ci atunci cnd stai ntr-un loc vezi cum
se produc dezordinile i po i lua ndat m suri mpotriva lor; dac
nu te g se ti ns acolo, nu le afli dect atunci cnd lucrurile au
devenit grave i nu se mai poate face nimic mpotriva lor. Afar de
aceasta, ara nu va fi jefuit de guvernatori, iar supu ii vor fi
mul umi i putnd s recurg la Principe care le este aproape; de
unde urmeaz c , dac acesta vrea s fie bun, vor avea toate
motivele de a-l iubi dar vor avea i toate motivele de a se teme de el
dac va voi s fie r u. Cei din afar ns , care ar voi s atace
statul, vor ov i mai mult nainte de a o face; astfel, c , locuind
acolo, Principele i va pierde mult mai greu st pnirea. Cel lalt
mijloc, mai bun, este de a ntemeia colonii n cteva locuri, ele
constituind un fel de leg tur a acelor inuturi cu statul t u
propriu4; este necesar ntr-adev r s te folose ti de acest mijloc
sau, dac nu, s a ezi acolo armate de cavalerie i de infanterie
suficiente. Coloniile nu cer mult cheltuial ; Principele trimite
coloni ti i i ntre ine acolo f
nicio cheltuial sau cu una prea
mic , i nu face r u dect acelora c rora le ia ogoarele i casele
spre a le da noilor locuitori; num rul lor constituie ns numai o
mic parte a locuitorilor acelui stat, astfel c ace ti oameni c rora
le-ai luat bunurile, nu vor putea s i fie niciodat d un tori,
deoarece r mn risipi i unii de al ii i s raci; pe cnd to i ceilal i
pe de o parte nu au fost lovi i de nimeni i de aceea vor trebui s
se p streze n aceast atitudine de supunere calm , pe de alt
parte se feresc s nu gre easc poate ntr-o privin oarecare de
team s nu li se ntmple i lor ca acelora care au fost jefui i de
bunurile lor. Concluzia mea este a adar c aceste colonii nu cost
bani, c sunt credincioase i fac prea pu in r u cuiva; iar cei
rora le pricinuiesc vreun r u, nu pot deveni primejdio i deoarece
sunt s raci i risipi i unii de al ii, dup cum am spus. De unde
Machiavelli se refer desigur la ntreaga Peninsul Balcanic ,
domeniu al Imperiului Bizantin.
4 n text g sim: compedes
i compedi, latinism ntrebuin at de
Machiavelli cu n elesul de elemente de leg tur sau continuare.
Ferrari traduce les clefs (op.cit., p. 63), Rehberg de asemenea die
Schlssel (op.cit., p. 37), iar Yves Lvy tot, les clefs (op.cit., p. 13).
3

60

urmeaz constatarea c oamenii trebuie s fie sau am gi i, sau cu


totul nimici i; c ci dac le este chiar cu putin
s se r zbune
pentru un r u, u or, nu o pot face ns pentru un lucru grav ce sar fi s vr it mpotriva lor: astfel c r ul pe care l faci unui om
trebuie s fie de a a fel nct s nu ai a te teme de r zbunare. Dar
dac n loc de colonii, i a ezi acolo trupe, vei fi nevoit s
cheltuie ti cu mult mai mult deoarece alc tuirea unei armate de
paz absoarbe toate veniturile unui stat, i astfel ceea ce ai cucerit
se pierde; i prin aceasta faci de asemenea mai mult r u
oamenilor, ntruct d unezi
rii ntregi prin care trebuie s
transpor i trupele i s le dai mereu locuri noi unde s i fixeze
taberele; fiecare locuitor va sim i ap sndu-l aceste greut i i
fiecare va ajunge s priveasc cu du
nie ac iunea ta: asemenea
adversari pot fi ns primejdio i, deoarece, de i b tu i, au r mas
to i pe la casele lor. A adar, oricare ar fi punctul de vedere, aceast
organizare de paz este tot att de inutil pe ct este de util
organizarea coloniilor.
Cel care ocup o provincie deosebit de statul s u, n felul celor
ar tate mai sus, trebuie de asemenea s devin conduc torul i
ap
torul popoarelor vecine mai pu in puternice, i s caute cu
mult pricepere s mic oreze autoritatea celor mai nsemnate
dintre ele, i s bage de seam ca nu cumva printr-o ntmplare
oarecare s p trund n statul lui un str in tot att de puternic ca
i el. Un astfel de om va fi introdus n ar ntotdeauna de cei care
vor fi aici nemul umi i, fie din cauza prea marii lor ambi ii, fie din
team ; a a cum s-a v zut alt dat c Etolienii au introdus pe
Romani n Grecia5; i oricare ar fi inutul n care p trund
asemenea oameni, ei sunt introdu i de locuitorii respectivi. Faptele
se urmeaz n acest caz n a a fel nct, ndat ce un str in
puternic intr ntr-o provincie oarecare, to i cei care sunt aici mai
pu in puternici i se al tur , mpin i fiind de invidia lor mpotriva
celui care s-a ridicat cu for a lui deasupra lor; astfel c , n ce
prive te pe ace ti oameni mai pu in puternici, str inul adus n
ar nu are nevoie de niciun fel de str duin pentru a-i c tiga;
ntr-adev r ei vor forma ndat , to i la un loc i cu deplin voin ,
un singur bloc cu autoritatea pe care el a dobndit-o aici. Va
n timpul luptelor dintre romani i Filip al V-lea, rege al Macedoniei,
cei dinti au format mpreun cu Etolienii, Liga Etolic (212 . Chr.),
promi ndu-le ajutor armat i m riri de teritoriu.
5

61

trebui numai s bage de seam ca ei s nu c tige o putere i o


nsemn tate prea mare; i este de altfel u or, cu for a de care
dispune i cu ajutorul pe care cei mici i-l dau, s mic oreze
autoritatea celor care sunt puternici pentru c s r mn el singur
i n totul arbitrul acelei provincii. Cel care nu va mnui ns cu
pricepere num rul acestor oameni pu in puternici, va pierde
curnd ceea ce va fi c tigat, i, atta timp ct va avea n
st pnirea lui aceast provincie cucerit , va ntmpina n ea
greut i i sup
ri nesfr ite.
Romanii au inut bine seam de aceste lucruri n provinciile pe
care le-au cuprins; i au trimis acolo coloni ti innd sub
supraveghere pe cei mai pu in puternici f
a le m ri autoritatea,
njosind pe cei puternici i nel sndu-i pe str inii de oarecare
nsemn tate s
i c tige aici vreun renume oarecare. i pot spune
mi este de ajuns exemplul provinciei ce a fost Grecia. Aheii i
Etolienii au fost inu i sub supraveghere de c tre Greci6; regatul
Macedoniei a fost njosit7; Antioh a fost izgonit8: nici valoarea
Aheilor sau a Etolienilor nu le-a ng duit acestora s i m reasc
statul; nici faptele prin care Filip a c utat s
i dovedeasc
prietenia fa de Romani nu i-a f cut vreodat pe ace tia s -i fie
prieteni f
a-l njosi n acela i timp; i nici puterea de care se
bucura Antioh nu i-a convins s -i permit acestuia s aib vreo
autoritate oarecare n acea provincie a Greciei. Romanii au f cut
ntr-adev r, n toate aceste cazuri ceea ce trebuie s fac orice
Principe n elept: el nu trebuie s in seama numai de turbur rile
prezente, dar i de cele viitoare, i s le prentmpine cu toat
priceperea: c ci dac prevedem evenimentele de departe ne este
or s lu m m suri mpotriva lor; dac ns a tept m ca ele s se
apropie, leacul nostru nu mai vine la timp i boala nu mai poate fi
vindecat . Se ntmpl n acest caz ceea ce spun medicii despre
febra ectic ; la nceput, boala este u or de ngrijit i greu de
recunoscut, dar odat cu trecerea timpului, chiar dac nu ai
recunoscut-o i deci nu ai ngrijit-o de la nceput, ea ajunge s fie
6 Cu referire la al doilea r zboi al Romei contra Macedoniei,
Machiavelli consider aici pe Ahei i Etolieni drept cei mai pu in
puternici.
7 n urma nfrngerii lui Filip al V-lea la Cinocefale (197 . Chr.).
8 Antioh, regele Siriei, chemat de Etolieni n lupta lor contra romanilor,
fu nvins de ace tia la Termopile (191 . Chr).

62

or de diagnosticat, totu i greu de vindecat. Acela i lucru se


ntmpl n treburile statului; dac po i s prevezi evenimentele
nsu ire ce nu-i este dat dect unui om prudent , po i s nl turi
cu u urin greut ile care se ivesc; dar dac nu le-ai recunoscut
dinainte, ele cresc mai departe n toat libertatea astfel c lumea
ntreag ajunge s le observe prezen a, dar un remediu mpotriva
lor nu mai exist . Iat de ce romanii, care au prev zut greut ile,
au luat ntotdeauna m suri mpotriva lor; i dac nu au ng duit
niciodat acestor situa ii grele s devin actuale i reale, nu au
cut-o pentru a evita r zboaiele ntruct tim c un r zboi nu
poate fi evitat, ci numai amnat spre avantajul celorlal i; iat de ce
romanii au vrut s poarte r zboiul cu Filip i cu Antioh n Grecia,
pentru ca s nu aib de luptat cu ei n Italia; ar fi putut, n
momentul acela s evite att un r zboi ct i cel lalt, dar nu au
voit s-o fac . A adar nu au vrut s asculte de acele cuvinte pe care
le auzim mereu rostite de n elep ii vremurilor noastre, anume s
profite de avantajul timpului; le-a pl cut dimpotriv s profite de
ac iunea eficace a energiei i a pruden ei lor. C ci timpul mpinge
naintea lui orice, i poate s aduc cu sine binele i r ul, r ul ca
i binele.
Dar s revenim la Fran a, i s cercet m dac aici s-a f cut ceva
din cele ar tate mai sus; voi vorbi despre Ludovic, iar nu despre
Carol9, deoarece el este acela care a st pnit Italia vreme mai
ndelungat astfel c s-a putut constata mai limpede modul n care
a procedat; ve i vedea astfel c el a ntrebuin at tocmai contrariul
acelor mijloace care sunt necesare unui Principe spre a- i p stra
st pnirea asupra unei ri deosebite de statul lui propriu.
Regele Ludovic a fost mpins n Italia de ambi ia vene ienilor
care, prin aceast venire a lui, voiau s c tige jum tate din
Lombardia10. Nu vreau s dezaprob hot rrea acestei alian e
ncheiate de rege; el voia s fac primul pas pentru ocuparea Italiei
i nu avea prieteni n aceast ar , ba mai mult, toate por ile i
erau nchise din cauza felului n care ac ionase, naintea lui, regele
Carol; a fost a adar cu adev rat constrns s primeasc prieteniile
care i se ofereau; iar hot rrea pe care a luat-o s-ar fi dovedit
Carol al VIII-lea a ocupat Neapole ntre 1494 i 1495, pe cnd
Ludovic al XII-lea a ocupat Milan ntre 1409 i 1512.
10 Pentru cucerirea Milanului, Ludovic al XII-lea ncheiase cu
vene ienii un tratat secret.
9

63

bun , dac el nu ar fi f cut nicio gre eal n celelalte ac iuni


politice pe care le-a ntreprins. A adar, dup ce Regele a c tigat
Lombardia, a dobndit ndat autoritatea pe care o pierduse Carol;
Genova ced ; Florentinii i devenir
prieteni; marchizul de
Mantova, ducele de Ferrara, Bentivoglio, Doamna de la Forli,
seniorul Faenzei ca i Seniorii din Pesaro, Rimini, Camerino i
Piombino, locuitorii din Lucca, apoi Pisanii i Sienezii, to i i venir
n ntmpinare pentru a-i fi prieteni11. Atunci au putut vene ienii
i dea seama de ndr zneala hot rrii pe care o luaser ; c ci
pentru ca s ocupe dou ora e din Lombardia12, l-au f cut pe Rege
st pn asupra unei treimi din Italia13. S ne gndim acum ct de
or i-ar fi fost Regelui s i p streze autoritatea dac ar fi inut
seama de regulile mai sus ar tate, i dac i-ar fi inut n siguran
i i-ar fi ap rat pe to i acei prieteni ai lui care, fiind numero i i
slabi, i temndu-se unii de Biseric 14, al ii de vene ieni15, erau
nevoi i s r mn al turi de el; iar prin ei ar fi putut foarte u or s
Marchizul de Mantova este Francesco Gonzaga; ducele Ferrarei este
Ercole dEste; Giovanni Bentivogli st pnea Bologna; Doamna
(Madonna) de la Forli este Caterina Sforza Riario; senior al Faenzei este
Antonio Ordelaffi; la Pesaro st pne te Giovanni Sforza; la Rimini,
Pandolfo Malatesta, la Camerino, Giulio Cesare Varano, iar la Piombino,
Jacopo de Appiano.
12 Vene ia urm rea ocuparea inuturilor Cremona i Ghiara dAdda, de
fapt mai mult dect dou ora e.
13 Textul edi iei publicate de Angelo Pernice n Raecolta Nazionale dei
classici della Societa editrice Rinascirrtento del Libro (Firenze,
MCMXXXIX-XVII) este feciono signore el re del terzo di Italia (p. 16), pe
cnd n alte edi ii, a lui Chabod (Torino, U.T.E.T., 1924, p. 13), Francesco
Costro (op.cit., p. 26) i Plinio Carli (op.cit., p. 17) g sim dua terzi. n
traducere am adoptat varianta lui Angelo Pernice, care, dup cum
observ comentatorul, este mai apropiat de adev rul istoric, ntruct
Ludovic al XII-lea a ocupat, nu dou treimi din Italia, ci doar acea parte a
Lombardiei care se ntinde spre vest de rul Adda. Comentatorii care
adopt varianta dou treimi, explic exagerarea voluntar a lui
Machiavelli ca urm rind s pun n lumin , prin contrast, c tigul redus
al Vene ienilor.
14 Machiavelli se refer
ajutorul pe care papa Alexandru al VI-lea l-a
dat constant fiului s u Cesare Borgia n ac iunea lui de cucerire a
statelor italiene.
15 ntruct expansiunea pe mare le era ngr dit , vene ienii voiau s
i
ntind st pnirea spre interiorul Italiei.
11

64

se asigure mpotriva du manilor celor mari oricare ar fi fost


ace tia. Dar abia intrat n Milano, el f cu tocmai dimpotriv ,
ajutndu-l pe papa Alexandru s ocupe Romagna16. i nu- i d du
seama c prin aceast hot rre i mic ora propria lui putere
deoarece i ndep rta att prietenii17, ct i pe aceia care i se
aruncaser n bra e, i c totodat f cea s creasc puterea
Bisericii deoarece ad uga autorit ii ei spirituale, care i asigur
oricum un mare prestigiu, i for a temporal . Dar odat s vr it
aceast eroare, a fost silit s mearg mai departe pe aceia i drum;
a nct, pentru a pune cap t ambi iei lui Alexandru i pentru a-l
mpiedica s devin st pn al Toscanei, a fost constrns s revin
n Italia. Dar nu-i fu de ajuns faptul de a fi crescut puterea
Bisericii i de a- i fi ndep rtat prietenii; voind s st pneasc
regatul Neapolului, l mp i cu regele Spaniei18; i dac pn
acum fusese el singur arbitrul Italiei, i lu de aici nainte un
tovar
pentru ca ambi io ii
rii ca i cei nemul umi i de el s
aib la cine s recurg ; iar dac alt dat ar fi putut s lase regatul
Neapolului unui rege care s -i fie lui tributar19, l ndep rt acum
pe acesta, pentru a pune n locul lui pe unul20 care s -l poat
izgoni el pe regele Fran ei.
Dorin a de cucerire este ntr-adev r foarte natural
i foarte
obi nuit ; iar dac cei care ntreprind o cucerire, reu esc s-o
nf ptuiasc , sunt l uda i, iar nu dojeni i; eroarea lor iese totu i la
lumin
i dezaprobarea se manifest atunci cnd nu reu esc n
ncercarea lor i vor totu i s-o duc la cap t oricum. Dac Fran a
adar, putea s atace Neapolul cu for ele ei, trebuia s-o fac ; dar
dac nu putea nu trebuia s -l mpart . Este adev rat c a mp it
Lombardia cu Vene ienii; dar faptul i are scuza lui, deoarece
16 Se
tie c
Ludovic al XII-lea voia s
ob in
de la pap
consim mntul pentru a divor a de prima lui so ie, Jeanne fiica lui
Ludovic al XI-lea spre a se c
tori cu v duva lui Carol al VIII-lea, Anne
de Bretagne; pentru acela i motiv i-a d ruit lui Cezar Borgia ducatul de
Valeatinois.
17 Este vorba de vene ieni, care urm reau de asemenea s
ocupe
provincia Romagna.
18 Prin conven ia de la Grenada, din 1500, Neapole fusese mp
it
ntre Ludovic al XII-lea i Ferdinand Catolicul, spre a reveni mai trziu, n
ntregime celui din urm .
19 Frederic I de Aragona.
20 Ferdinand Catolicul.

65

regele Ludovic a putut numai datorit acestui fapt, s pun


piciorul n Italia; mp irea de care este vorba merit ns a fi cu
totul dezaprobat ntruct ea n-a fost impus de nicio necesitate
de felul celei de mai sus. Ludovic s vr ise a adar aceste cinci
gre eli: nimicise puterea micilor Principi21, m rise puterea unui
om care avea i pn acum destul putere n Italia22, introdusese
aici pe un str in foarte puternic23, nu venise s locuiasc n
locurile cucerite i nu ntemeiase colonii. Aceste gre eli ar fi putut
r mn f
urm ri atta timp ct ar fi tr it el, dac nu ar fi
vr it o a asea gre eal , anume aceea de a fi luat posesiunile
Vene ienilor24: c ci, dac nu ar fi m rit puterea Bisericii i nu i-ar
fi adus pe spanioli n Italia, ar fi fost logic i necesar s njoseasc
puterea vene ienilor; dar, ntruct procedase n felul ar tat mai
sus, nu trebuia s lucreze apoi la nimicirea lor; ntr-adev r, dat
fiind c vene ienii erau puternici, ei ar fi putut ntotdeauna s -i
mpiedice pe ceilal i de la vreo ncercare de a cuprinde Lombardia,
att pentru c ei nu ar fi ng duit o asemenea ac iune f
a se
gndi s devin ei n i st pnii acestei provincii, ct i pentru c
ceilal i nu ar fi voit s-o ia Fran ei spre a le-o da lor, i nimeni nu ar
fi avut curajul s porneasc s -i atace i pe unii i pe al ii25. Iar
dac cineva ar veni s spun c regele Ludovic i-a cedat Papei
Alexandru Romagna, iar Spaniei regatul Neapolului, numai pentru
a evita un r zboi, i-a r spunde cu argumentele ar tate mai sus:
nu trebuie niciodat s la i s se produc dezordini spre a evita
astfel un r zboi; deoarece nu l po i evita i nu faci dect s -l
amni n dauna ta. Dac ns al ii ar invoca pactul prin care
Regele se obligase fa a de Pap s ntreprind pentru el aceast
ac iune, ob innd n schimb promisiunea desfacerii c
toriei lui
i asigurarea demnit ii de cardinal pentru arhiepiscopul de
Rouen26, i-a r spunde prin cele scrise mai jos cu privire la
Este vorba de micii seniori din Romagna, supu i de Pap .
Papa Alexandru al VI-lea.
23 Ferdinand Catolicul.
24 ntr-adev r Ludovic al XII-lea, de i ocupase la nceput Milanul cu
ajutorul vene ienilor, form apoi mpotriva lor Liga de la Cambrai (1508),
n care ntruni pe Ferdinand Catolicul, pe Maximilian mp rat al
Germaniei i pe papa Iuliu al II-lea.
25 Pe francezi uni i cu vene ienii.
26 Arhiepiscopul de Rouen, viitor cardinal, este Georges dAmboise.
21

22

66

cuvntul de onoare al Principelui i la obliga ia lui de a respecta


un angajament de acest fel27. A adar regele Ludovic a pierdut
Lombardia deoarece nu a inut seama de niciuna din regulile
observate de al i oameni care au cucerit ri i care au vrut s le
streze. Nu este nicio minune n aceasta, ci faptul este foarte
logic i foarte obi nuit. Am discutat lucrul acesta cu cardinalul de
Rouen chiar la Nantes28 n momentul cnd ducele de Valentinois
(a a i se spunea de obicei lui Cezar Borgia, fiul papei Alexandru)
lua n st pnire Romagna29; ntr-adev r, cardinalul de Rouen mi-a
spus c italienii nu se pricep s poarte r zboiul, iar eu i-am
spuns c francezii nu se pricep n politic ; deoarece, dac s-ar fi
priceput, nu ar fi l sat s creasc att de mult puterea Bisericii. Sa putut constata ntr-adev r prin experien , c puterea pe care au
dobndit-o n Italia att Papa ct i Spania i are r
cina n
ac iunea Fran ei, iar aceasta la rndul ei i-a pierdut propria ei
putere din cauza lor. De unde putem scoate aceast regul
general care nu gre
te niciodat sau arareori; anume c acela
care este cauza produc toare a puterii celuilalt, cade el nsu i;
deoarece a produs puterea celuilalt, fie printr-o ac iune abil , fie
prin for , iar ambele aceste mijloace se vor dovedi primejdioase
celui care a devenit puternic.

n capitolul XVIII: Cum trebuie s i in cuvntul un Principe.


Este vorba de prima misiune a lui Machiavelli, ca ambasador n
Fran a, la 1500.
29 Cezar Borgia ob ine acest titlu de la Ludovic al XII-lea n 1498, n
schimbul recunoa terii de c tre Pap a desfacerii c
toriei regelui
Fran ei i n schimbul de asemenea al ridic rii la rangul de cardinal a
arhiepiscopului de Rouen.
27

28

67

CAPITOLUL IV De ce regatul lui Darius,


care a fost ocupat de Alexandru, nu s-a
sculat dup moartea acestuia mpotriva
urma ilor lui.
Cel care consider greut ile pe care le ntmpin st pnirea
unui stat de curnd ocupat, ar putea fi mirat de faptul urm tor:
Alexandru cel Mare a devenit st pnitorul Asiei n c iva ani, i a
murit ndat dup aceasta, de unde se p rea c ar fi fost logic ca
ntreg acest imperiu s se revolte; totu i urma ii lui Alexandru iau p strat mai departe puterea i nu au ntmpinat n guvernarea
lor alte greut i dect cele provocate ntre ei de propria lor ambi ie.
spund acestei constat ri, afirmnd c toate Principatele care au
sat vreo amintire n istorie au fost guvernate n dou feluri: fie de
un Principe avnd al turi numai slugi plecate, care n calitate de
mini trii i prin favoarea i ng duin a lui l ajut la conducerea
Statului; fie de un Principe mpreun cu seniorii lui baroni care au
dobndit acest titlu, nu prin favoarea st pnului lor, ci prin
vechimea neamului c ruia i apar in. Ace ti seniori i au propriile
lor state i supu ii lor proprii care i recunosc drept st pni i se
simt lega i de ei printr-un sentiment firesc de afec iune. n Statele
care sunt guvernate de un Principe i de ceilal i care sunt slujitorii
lui, autoritatea acestuia este mai mare, deoarece nu exist n
ntreaga ar nimeni care s recunoasc drept superior lui pe
altcineva dect pe acest Principe; iar dac cineva ascult de un
altul dect de acesta, o face pentru c este vorba de un ministru
sau de un func ionar al Principelui, dar nu din vreun sentiment
anumit fa de el.
n vremurile noastre g sim ca exemple ale acestor dou tipuri
de guvernare pe Sultan i pe Regele Fran ei. ntreaga monarhie a
Sultanului este guvernat de un singur st pn, iar ceilal i sunt
slujitorii lui: i, mp indu- i regatul n sandjacuri, trimite acolo
diferi i guvernatori, pe care i mut i i schimb dup cum vrea el.
Regele Fran ei ns , este nconjurat de un mare num r de seniori
de veche noble e, care fiecare sunt recunoscu i i iubi i de supu ii
lor, avndu- i propriile lor privilegii pe care Regele nu le poate lua
a se pune pe el nsu i n primejdie. Cel care consider a adar
aceste dou tipuri de State i d seama c ; este greu s cucere ti
ara Sultanului, dar c , odat ocupat , este u or s-o ii sub
68

st pnire; iar n unele privin e i va fi mai u or s cucere ti


Fran a, dar vei ntmpina mai multe greut i n a o ine n
st pnire. Cauzele pentru care este greu s
ocupi regatul
Sultanului, stau n faptul c nu vei fi chemat s faci aceasta de
tre nobilii puternici ai rii, i nici nu po i n
jdui s -ti u urezi
ac iunea prin r scoala acelora care sunt n jurul Sultanului.
Lucrul acesta decurge din cele spuse mai sus: ntr-adev r, dac
to i i sunt sclavi i sunt oamenii lui, nseamn c nu pot fi corup i
dect cu greutate i chiar dac au fost corup i, nu po i spera de la
ei dect un ajutor prea mic, deoarece, pentru motivele ar tate mai
sus1, ei nu pot s provoace poporul la r scoal . Iat de ce este
necesar ca cel care l atac pe Sultan, s
tie dinainte c va
ntmpina un bloc unit, i s
i pun speran a mai mult n for ele
lui proprii dect n lipsa de ordine pe care ar g si-o la cel lalt. Dar
dac Sultanul a fost nvins, i a fost nimicit ntr-o serie de lupte n
a fel nct nu mai poate s i refac armatele, nseamn c nu
mai trebuie s te temi dect de urma ii cobortori din neamul
Principelui; iar dac acest neam se stinge, nu mai r mne nimeni
de care s trebuie s i fie fric , deoarece ntre to i ceilal i,
mini trii i func ionari, nu este nimeni care s aib ncrederea
poporului; i dup cum nainte de victorie, nving torul nu putea
i pun n dejdea n ei, tot astfel, nu trebuie s se team de ei
dup victorie.
n Statele guvernate n felul celui francez se produce tocmai
contrariul2; ntr-adev r este u or s p trunzi n aceast
ar
c tignd de partea ta pe vreun mare feudal al regatului; se g sesc
ntotdeauna unii nemul umi i, ca i al ii care vor mereu schimb ri
n ara lor. Pentru motivele ar tate, ei i vor deschide drumul liber
spre ara lor i- i vor u ura victoria; dar dac vrei apoi s p strezi,
ceea ce ai cucerit, vei ntmpina nenum rate greut i, att din
partea acelora care au fost al turi de tine, ct i de la aceia pe care
i-ai asuprit; n plus, nu este suficient s strpe ti neamul
Principelui, deoarece r mn totu i seniorii care se pun n fruntea
mi
rilor noi de r scoale pe care vor s le preg teasc ; i ntruct
nu po i nici s -i mul ume ti, nici s -i distrugi, ai s pierzi la prima
1 Cf. mai sus: iar dac cineva ascult de un altul dect de acesta (de
Principe), o face pentru c este vorba de un ministru sau de un
func ionar al Principelui, dar nu din vreun sentiment anumit fa de el.
2 Machiavelli se refer la epoca anterioar domniei lui Ludovic al IXlea.

69

ocazie tot ce-ai cucerit.


Dac ne gndim acum c rui tip de guvernare apar inea Statul
lui Darius3, vom g si c el era asemenea aceluia al Marelui Sultan;
de aceea Alexandru a trebuit mai nti sa-l nving ntr-o lupt n
cmp deschis, i apoi s -i nchid orice drum de sc pare4; dup
aceast victorie i dup moartea lui Darius, statul lui a putut s
treac n ntregime n st pnirea lui Alexandru, pentru motivele
mai sus ar tate. Iar urma ii lui, dac ar fi ajuns la o bun
n elegere ntre ei, ar fi putut s -l st pneasc n voie, deoarece nu
s-ar fi ivit n acest stat pe care l-au mo tenit, alte turbur ri dect
acelea pe care ei n i le-au provocat. Dimpotriv , un Stat
organizat n felul Fran ei nu poate fi st pnit nicidecum ntr-un
mod att de pa nic; ntr-adev r, mpotriva romanilor s-au produs
desele r scoale ale Spaniei, ale Galiei i ale Greciei care au avut
drept cauz existen a unui mare num r de Principate locale n
rile respective; i atta timp ct s-a p strat amintirea lor,
romanii nu au putut s fie siguri n niciun moment de drepturile
lor de cuceritori; cnd s-a pierdut ns aceast amintire, datorit
puterii i continuit ii autorit ii romane, ace tia au devenit
st pni absolu i ai rilor pe care le-am numit. Apoi, cu toate c se
luptau ntre ei, au putut totu i s c tige cte o parte din aceste
ri, fiecare punnd st pnire pe o regiune n raport cu autoritatea
pe care i-o c tigase acolo5; iar familiile vechilor Principi fiind
stinse n toate aceste state, ele nu au mai recunoscut alt
autoritate dect puterea romanilor. Dac a adar consider m
aceste lucruri, nu ne vom mira de u urin a cu care Alexandru a
Autorul se refer la Darius al III-lea Codomanul (337330 . Chr.),
contemporan cu Alexandru cel Mare.
4 Textul italian este: torli la campagna; comentariul lingvistic al lui
Michieli interpreteaz : a-l nvinge n cmp deschis i a-l sili s se nchid
n locuri fortificate pentru a-l asedia (Michieli, op.cit., p 56, nota 33);
comentariul lui Plinio Carli este asem
tor: a-l constrnge s lase
cmpul liber, i s se retrag n locuri fortificate (op.cit., p. 22, nota 12);
al lui Angelo Pernice (op.cit., p. 164, nota 14), de asemenea. Traducerea
lui Ferrari se dep rteaz ns de acest sens: lempcher de tenir la
campagne (op.cit., p. 74); a lui Yves Lvy se apropie de sensul indicat n
Comentariile ar tate: aussi force fut que dabord Alexandre le vnt
rencontrer et quil le deft en campagne (op.cit, p. 28).
5 Machiavelli se refer la r zboaiele civile, i anume la luptele dintre
Cezar i Pompei; acesta din urm a avut de partea lui Spania, Grecia i
Orientul.
3

70

inut sub st pnirea sa ntregul Imperiu al Asiei, i nici nu vom fi


surprin i de greut ile pe care le-au ntmpinat dimpotriv ceilal i
pentru a p stra ceea ce reu iser s cucereasc ; a a cum a fost
spre pild cazul lui Pyrrhus i al multor altora. ntr-adev r, faptul
s-a ntmplat astfel nu din cauza puterii i capacit ii mai mari
sau mai mici a nving torului, ci din cauza obiectului diferit al
cuceririi.

71

CAPITOLUL V n ce fel trebuie guvernate


Cet ile sau Principatele care, nainte de a
fi cucerite, se conduceau dup legile lor
proprii.
Dac
rile pe care le-am cucerit n felul ar tat mai sus, sunt
obi nuite s se conduc dup legile lor proprii i s tr iasc n
libertate, exist , pentru a le ine sub st pnire, trei moduri de
ac iune1: ntiul este s le nimicim; al doilea s mergem s locuim
acolo personal; al treilea, s l
m ca aceste ri cucerite s se
conduc mai departe dup legile lor proprii, cerndu-le totu i un
tribut i crend aici un sistem de guvernare avnd n frunte numai
c iva oameni care s men in prietenia celor cuceri i. C ci acest
sistem de guvernare fiind creat de un Principe, cei care fac parte
din grupul conduc torilor tiu c nu se pot men ine dac nu iau
de partea lor prietenia i autoritatea lui; ei trebuie a adar s fac
totul pentru a-l p stra. Iar dac vrei s st pne ti o cetate cucerit
i care a fost obi nuit s tr iasc n mod liber vei vedea c este
mai u or s-o domini guvernnd-o prin propriii ei cet eni dect n
orice alt fel.
Un exemplu n acest sens sunt spartanii i romanii. Spartanii
au ocupat Atena i Teba, alc tuind aici un mod de guvernare care
avea n frunte numai c iva oameni, i totu i au pierdut aceste
cet i. Romanii ns , spre a ine sub st pnire Capua, Cartagina i
Numan ia, le-au distrus i n felul acesta le-au p strat. Dar Grecia
a vrut s-o st pneasc aproape cu acelea i mijloace cu care au
1 Se pot aminti aici rndurile apropiate din Discorsi sopra la prima
deca di Tito Livio, n Niccol Machiavelli, Scritti politici; Introduzione e
note di A.R. Ferrarin, v. I, Milano, A. Barion, 1939, II, 4 (capitolul
intitulat: Republicile cunosc trei moduri de ac iune n ce prive te
guvernarea), p. 289290: cel care a cercetat istoria veche, a g sit c
republicile au trei moduri de ac iune n ce prive te guvernarea. Unul a
fost cel pe care l-au urmat vechii toscani, anume de a forma o lig de mai
multe republici mpreun , n care s nu fie niciuna care s o ntreac pe
cealalt fie prin autoritate, fie prin rangul ei Al doilea mod este de a- i
face tovar i, totu i n a a fel nct s i r mn ie rolul de ef, la tine s
fie sediul puterii i tu s ai ini iativa ac iunilor, mod care a fost urmat de
tre romani. Al treilea este de al- i face ndat supu i, iar nu tovar i,
cum au procedat spartanii i atenienii.

72

st pnit-o spartanii, dndu-i libertate i l sndu-i legile proprii;


aceasta nu le-a reu it, astfel c , pentru a p stra aceast cucerire,
au fost sili i s distrug multe dintre ora ele ei. ntr-adev r, nu
exist alt mod de a st pni n siguran o ar cucerit , dect de a
o distruge. Iar cel care, devenind st pn al unei cet i obi nuite s
tr iasc n libertate, nu o distruge, trebuie s se a tepte s fie el
distrus de ea; r scoala care izbucne te ntr-o cetate de acest fel i
se te oricnd justificarea n ideea libert ii i n tradi iile ei de
mult constituite, pe care nici trecerea timpului ndelungat nici
binele pe care l-ai f cut celor supu i, nu le poate terge din
amintire. Orice ai face i orice m sur ai lua, dac nu vei produce
dezbin ri i nu vei mpr tia departe unii de al ii pe locuitori, ei nu
vor uita niciodat nici libertatea nici institu iile cet ii lor, i vor
recurge la ele n orice mprejurare, a a cum a f cut Pisa dup ce,
timp de o sut de ani, st tuse sub st pnirea florentinilor2. Dar
cnd cet ile sau provinciile sunt obi nuite s tr iasc sub un
Principe, iar neamul acestuia s-a stins, locuitorii care, pe de o
parte s-au obi nuit s asculte, iar pe de alt parte nu mai pot s
aib un Principe de veche tradi ie, nu reu esc s se n eleag ntre
ei n alegerea unuia nou, dar nici nu tiu s tr iasc liberi; iat de
ce asemenea cet i se hot
sc mai greu s ia armele n mn ,
astfel c un Principe le poate cuceri cu mai mult u urin
i i
poate asigura st pnirea lor. ntr-o Republic ns , patimile sunt
mai vii, urile mai mari i voin a de r zbunare de asemenea; iar
amintirea vechilor libert i nu ng duie oamenilor nicio clip de
repaos, i nici nu le-o poate ng dui; astfel c mijlocul cel mai
sigur este tot acela de a distruge Republica sau de a te stabili
acolo.

Florentinii au cump rat Pisa n 1405 de la Gabriele Visconti, i au


reu it s-o supun , cu greutate, numai n urma unui asediu ndelungat;
ea i-a rec
tat libertatea n 1494, n cursul expedi iei lui Carol al VIIIlea, i a reintrat n posesiunea florentinilor la 1509.
2

73

CAPITOLUL VI Despre Principatele noi pe


care le dobnde ti cu arme proprii i cu
propria ta energie.
nu se mire nimeni dac n expunerea pe care o voi face
asupra Principatelor n ntregime noi, asupra Principelui i a
Statului de acest fel, voi aduce exemple str lucite; ntr-adev r,
oamenii urmeaz aproape ntotdeauna drumurile pe care le-au
urmat al ii i lucreaz n toate faptele lor prin imita ie; astfel c ,
deoarece nimeni nu poate s urmeze ntocmai drumurile altuia i
nici nu poate s egaleze valoarea celui pe care l imit , trebuie ca
omul prudent s calce pe urmele oamenilor mari i s -i imite
numai pe aceia care au fost des vr i; deci, dac meritul lui nu
se va putea ridica la aceea i n ime, el va dovedi totu i c i
seam
prin ceva; se va ntmpla n acest caz ceea ce se ntmpl
arca ilor pricepu i: ei tiu c inta asupra c reia vor s trag este
foarte dep rtat
i tiu de asemenea pn unde bate arcul lor;
adar ochesc mai sus dect le este inta adev rat , nu pentru c
ar voi s ajung cu s geata att de departe, dar pentru c ,
fixndu- i un punct att de nalt, vor putea s ating pe acela pe
care i l-au propus. Spun a adar c n Principatele cu totul noi i
n care Principele este de asemenea nou, greut ile ntmpinate n
men inerea statului sunt mai mari sau mai mici dup cum este
mai mare sau mai mic valoarea aceluia care le-a cucerit. i
ntruct faptul de a deveni din simplu particular, Principe,
presupune, fie o valoare personal anumit , fie o ocazie, se pare c
unul sau altul din ace ti doi factori trebuie s u ureze n parte
unele dintre aceste greut i; totu i, cel care se bazeaz mai pu in
pe ocazie, acela i p streaz mai mult puterea. St pnirea devine
de asemenea mai u oar ntr-un caz de felul acesta, prin faptul c
Principele, neavnd alt Stat, este nevoit s vin n persoan s se
stabileasc n statul cucerit. Dar, pentru a vorbi acum despre cei
care au devenit Principi, nu printr-o ocazie norocoas , ci prin
propria lor valoare pot spune c cei mai de seam au fost Moise,
Cirus, Romulus, Teseu i al ii. i, cu toate c nu ar trebui s
vorbim despre Moise, ntruct el nu a fost dect simplul nf ptuitor
al celor ce i-au fost poruncite de Dumnezeu, trebuie totu i s -l
admiram, cel pu in pentru harul cobort asupra lui i care-l f cea
demn de a vorbi cu Dumnezeu. S ne gndim ns la Cirus i la
74

ceilal i oameni de seam care au ntemeiat regate; vom g si c to i


sunt ntr-adev r demni de admira ie; iar dac vom considera
ac iunile i nf ptuirile lor particulare, ele nu ne vor ap rea
deosebite de ale lui Moise, care a avut totu i un maestru att de
mare. Dac cercet m apoi opera i via a lor vedem c ocazia nu lea dat dect prilejul faptelor mari; ea le-a oferit a adar materia
reia ei trebuiau s -i dea forma care le p rea cea mai bun ; iar
aceast materie sau f
acest prilej, valoarea spiritului lor sar fi pierdut f
s fi dat roade, dup cum i ocazia s-ar fi ivit
zadarnic dac nu ar fi existat omul de valoare care s o foloseasc .
Trebuia a adar ca Moise s g seasc pe poporul lui Israel n Egipt,
sclav i asuprit de egipteni, pentru ca acesta, dornic de a ie i din
captivitate, s fie gata s -l urmeze. Trebuia ca Romulus s nu
poat s r mn la Alba i s fi fost l sat n voia sor ii de ndat ce
s-a n scut pentru ca s vrea apoi s devin rege al Romei i
ntemeietor al acestei ri. Trebuia ca Cirus s -i g seasc pe per i
nemul umi i de st pnirea Mezilor, iar pe Mezi mole i i sl bi i de
o pace ndelungat . Teseu nu i-ar fi putut dovedi valoarea, dac
nu i-ar fi g sit pe atenieni neuni i ntre ei. Acestea sunt a adar
ocaziile care au determinat succesul acestor oameni, iar valoarea
lor le-a ng duit s recunoasc prilejul atunci cnd li se oferea; i
astfel patria lor s-a n at i a fost fericit .
Aceia ns care devin principi prin meritul lor personal,
asemenea celor preceden i, dobndesc cu greutate un Principat
dar l st pnesc apoi cu u urin ; greut ile pe care le ntmpin
n cucerirea lor se nasc n parte din legiuirile i obiceiurile noi pe
care sunt nevoi i s le introduc pentru a da o temelie noului lor
stat i pentru a- i asigura st pnirea. i trebuie s ne gndim c
nu exist nimic mai greu de ntreprins, mai ndoielnic ca reu it ,
i nici mai primejdios de mnuit, dect faptul de a se face
promotorul unei ornduiri noi. ntr-adev r, cel care ia asupr i
aceasta, are drept du mani pe to i aceia care tr iau bine n vechile
legiuiri, i are ca ap
tori pu in energici numai pe aceia care ar
putea s aib foloase de pe urma noilor ornduiri. Aceast slab
adeziune la reformele introduse, deriv ntr-o m sur din teama
adversarilor care au de partea lor legile, i deriv de asemenea din
nencrederea oamenilor; ntr-adev r, ace tia au cu adev rat
ncredere n lucrurile noi, numai n momentul cnd v d c ele pot
fi baza unor ac iuni care se dovedesc a fi sigure. De unde rezult
ori de cte ori cei care sunt adversari ai reformelor, au prilejul
le atace, o fac cu toat patima unor partizani politici, pe cnd
75

ceilal i le ap
cu pu in energie; astfel c te expui mpreun cu
ace tia. A adar, dac voim s l murim bine aceast chestiune,
trebuie s examin m dac ace ti nnoitori ai legilor sunt prin ei
n i puternici sau atrn de al ii; s vedem a adar dac , pentru a
duce la cap t ac iunea ntreprins , au nevoie s se roage de ceilal i
sau pot s
i impun voin a. n primul caz, le merge ntotdeauna
prost i nu duc nimic la cap t; dac ns atrn numai de ei n i
i pot s se impun prin for , se va ntmpla, numai rareori s nu
reu easc . Iat de ce to i profe ii care s-au servit de arme au
nvins, pe cnd ceilal i, care au fost lipsi i de arme, au fost
nimici i. C ci trebuie, afar de cele spuse pn acum, s
tim de
asemenea c firea popoarelor este schimb toare, i c este u or
-i convingi de un lucru, dar este greu s le p strezi aceast
convingere; de aceea este bine ca totul s fie astfel ornduit nct,
atunci cnd un popor nu mai crede n ceva, s -l po i face s
cread cu for a. Moise, Cirus, Teseu i Romulus nu ar fi reu it s
impun , atta vreme ascultarea de legile lor, dac nu ar fi avut la
dispozi ie armate; cum s-a ntmplat n vremurile noastre cu
fratele Gerolamo Savonarola, a c rui putere s-a pr bu it, n timp
ce preg tea o ornduire nou a statului, de ndat ce mul imea a
nceput s nu mai cread n el iar el nsu i nu a avut niciun mijloc
de a-i face s cread mai departe ceea ce crezuser pn atunci,
dup cum nu a putut s -i fac s cread nici pe cei care nu
crezuser niciodat n el1. A adar reformatorii de acest fel
ntmpin n ac iunea lor greut i mari, i drumul pe care l
urmeaz este plin de primejdii pe care prin meritul i prin energia
lor ei trebuie s le nving ; dar odat ce le-au nvins i au nceput
fie respecta i pentru c i-au dobort pe cei care le invidiau
situa ia de conduc tori, r mn puternici, sunt n siguran , sunt
onora i i ferici i. Acestor exemple m re e vreau s le adaug un
exemplu mai pu in str lucit, care va putea fi pus totu i al turi de
celelalte, i care a voi s -mi fie suficient spre a ilustra toate
celelalte cazuri asem
toare; este vorba de exemplul lui Hieron
din Siracuza2. Din simplu particular, el a devenit principe al
Siracuzei; iar soarta nu i-a oferit nimic altceva dect ocazia; ntradev r, siracuzanii fiind asupri i3, l aleser
pe el drept
Machiavelli vorbe te despre Savonarola i n Discotsi, I, 11, (op.cit.,
p. 175), I, 45 (op.cit. p. 240241) i I, 56 (op.cit. p. 263264).
2 Hieron al II-lea a fost tiran al Siracuzei ntre 269 i 214 . Chr.
3 De Mamertini.
1

76

conduc tor, i astfel se v zu c merit s devin Principele lor. Era


ntr-adev r un om att de capabil, n via a lui de simplu particular
chiar, nct cel care i-a povestit via a spune despre el: quod nihil
illi deerat ad regnandum praeter regnum4. A desfiin at vechea
armat
i a alc tuit una nou ; a renun at la prieteniile lui de
alt dat
i i-a f cut altele noi; avnd a adar prieteni i solda i
care erau ai lui i i erau devota i, a putut pe o asemenea temelie
construiasc orice edificiu; i-a trebuit a adar mult osteneal
spre a ob ine puterea, dar prea pu in spre a o p stra.

Machiavelli citeaz din memorie, totu i p strnd n elesul exact,


afirma ia lui M. Iunianus Iustinus, care a fost autorul unui rezumat al
Istoriilor filipice ale lui Trogus Pompeius.
4

77

CAPITOLUL VII Despre Principatele noi


care se cuceresc prin armele i ocazia
oferit de altul.
Cei care din simplii particulari devin Principi numai printr-o
ocazie norocoas , reu esc cu pu in osteneal n ac iunea lor, dar
se men in cu greutate la situa ia dobndit ; ei nu ntmpin n
drum nicio dificultate, deoarece par c zboar spre putere; astfel
greut ile se ivesc toate de ndat ce s-au fixat pe locul urm rit.
Aceasta este situa ia celor care reu esc s capete un stat fie prin
bani, fie prin favoarea celui care li-l d ruie te: cum s-a ntmplat
multora n Grecia, anume n cet ile din Ionia i Hellespont, c rora
Darius le-a dat titlul de Principi pentru ca s p streze
rile
acestea spre siguran a i spre gloria lui; i tot astfel s-a ntmplat
n cazul acelor mp ra i care i cump rau solda ii, ajungnd
astfel, din simplii particulari, la conducerea Imperiului. Asemenea
Principi se bazeaz numai pe favoarea i pe soarta puterii acelora
care i-au f cut mari, dar ambele acestea sunt lucruri schimb toare
i nestatornice; n plus, ei nu tiu i nu pot s
i p streze locul pe
care l-au dobndit; nu tiu aceasta deoarece, dac nu sunt oameni
inteligen i i capabili, este natural s nu tie s comande cnd au
tr it pn acum ntr-o situa ie de simpli particulari; de asemenea
nu pot face acest lucru deoarece nu au de partea lor for e care s
le poat fi prietene i credincioase. n plus, statele care r sar
repede, asemenea celorlalte lucruri ale naturii care se nasc i cresc
repede, nu pot s
i aib r
cinile astfel fixate i nici celelalte
i n a a fel legate ntre ele nct s nu fie doborte de cel dinti
vnt puternic; afar doar dac cei care au devenit Principi att de
repede dup cum am spus, posed energia necesar pentru a ti
i nsu easc ndat
i s p streze ceea ce soarta le-a pus n
mn , ridicnd acum acele temelii ale statului pe care ceilal i le-au
ridicat nainte de a deveni Principi.
Pentru ambele moduri n care cineva poate deveni principe, prin
valoarea lui proprie sau prin ocazia norocoas ce i s-a oferit, vreau
aduc cte un exemplu din vremurile pe care noi n ine le-am
cunoscut: este vorba de Francesco Sforza i de Cezar Borgia1.
1 Cel dinti, condotier, n slujba Viscon ilor, a dobndit titlul de duce
al Milanului n 1450, la moartea lui Filippo Maria Visconti. Cezar Borgia

78

Francesco, f cnd uz de mijloacele cele mai potrivite i de


marea lui energie, a reu it s devin din simplu particular, duce al
Milanului; i ceea ce a ob inut prin nenum rate osteneli, a p strat
cu u urin . Cezar Borgia, la rndul s u, pe care poporul l numea
ducele Valentino, i-a dobndit statul mul umit situa iei nalte a
tat lui s u i l-a pierdut odat cu aceasta2, cu toate c a
ntrebuin at toate mijloacele i a ntreprins toate ac iunile necesare
atunci cnd un om prudent i energic vrea s i asigure st pnirea
ntr-o ar pe care i-au d ruit-o armele i situa ia nalt a altora3.
ci, dup cum am spus mai sus, cel care nu reu
te s i
asigure, de la nceput, st pnirea, ar putea s-o fac , uznd de
mult energie, i dup ce a ob inut puterea; dar n cazul acesta, sar ivi greut i pentru cel care cl de te i primejdie pentru cl dire
ns i. A adar, considernd ac iunile ntreprinse de acest Duce,
vom observa c el a ridicat temelii puternice puterii lui viitoare: i
cred c nu este de prisos s v vorbesc de ele, deoarece nu tiu ce
nv
tur mai bun a putea da unui Principe nou dect
exemplul faptelor acestui duce; iar dac planurile lui de ac iune
nu au reu it n niciun fel, nu este vina lui, ci rezultatul unei
severit i neobi nuite i extreme a sor ii.
Voind s -l ridice pe Duce, fiul s u, Alexandru al VI-lea a
ntmpinat multe greut i prezente i viitoare. Mai nti, nu vedea
posibil nicio cale pentru a-l face st pn al vreunui stat, dect
aceea de a-i da un Stat apar innd Bisericii. Dar tia de asemenea
, dac
i-ar fi afirmat drepturile asupra vreunei posesiuni de
acest fel, ar fi ntmpinat opozi ia ducelui Milanului i a
vene ienilor, deoarece Faenza i Rimini erau de mult vreme sub
protec ia acestora din urm 4. Afar de aceasta el vedea c acele
for e ale Italiei5, de care s-ar fi putut servi ndeosebi, erau n
minile acelora care trebuiau s se team de puterea Papei; a adar
ob inuse de la Ludovic al XII-lea titlul de duce de Valentinois i
st pnirea asupra comitatului de Valence (1499).
2 Lui Alexandru al VI-lea Borgia, i urmeaz Iuliu al II-lea, adversarul
u. Cezar Borgia ntr-adev r i pierde puterea curnd dup ridicarea
acestuia pe tronul pontifical (1507).
3 A lui Ludovic al XII-lea i a Papei Alexandru al VI-lea.
4 Afar
de Faenza i Rimini, aflate sub protec ia Vene iei, celelalte
cet i din Romagna, care, teoretic, f cea parte din Statul Papal, erau sub
protec ia ducelui de Milano: anume Imola i Forli, care apar ineau
Caterinei Sforza, i Pesaro, posesiunea lui Giovanni Sforza.
5 Machiavelli se refer acum la statele Italiei centrale.
79

nu putea s aib ncredere n niciuna dintre ele, deoarece toate


aceste armate apar ineau familiilor Orsini
i Colonna
i
6
partizanilor lor . Trebuia a adar ca aceast situa ie s
fie
tulburat
i s se provoace dezordini n Statele acestor Principi
pentru a putea lua n st pnire o parte din ele. Lucrul a fost u or;
Papa i-a avut de partea lui pe vene ieni care, pentru alte motive7,
se apucaser s -i readuc pe francezi n Italia: fapt c ruia Papa,
nu numai nu i s-a opus, dar i-a u urat realizarea desf cnd prima
torie a regelui Ludovic8. A adar Regele a trecut n Italia cu
ajutorul vene ienilor i cu asentimentul lui Alexandru; i, de-abia
ajuns la Milano, Papa ob inu de la el solda ii necesari expedi iei lui
din Romagna, n care Regele l-a ajutat pentru a face onoare
prestigiului s u9. Dar odat ocupat Romagna i nvins puterea
familiei Colonna, Ducele mai ntmpin , n planurile lui de
st pnire i n voin a lui de cucerire, dou lucruri care trebuiau
nvinse: erau mai nti propriile lui armate, care nu i se p reau a fi
credincioase, i era apoi voin a francezilor; se temea a adar ca
armatele Orsinilor, de care se folosise, s nu-l p
seasc n
mijlocul ac iunii i nu numai s -l mpiedece de la cucerire, dar s -i
ia chiar ceea ce cucerise; se temea de asemenea ca Regele s nu-i
fac
i el acela i lucru. n ce prive te partidul Orsini, a avut un
indiciu n acest sens n momentul n care, dup cucerirea Faenzei,
a asaltat Bologna10; a observat atunci c armatele atacau cu prea
pu in avnt. n ce-l prive te pe Rege, i-a putut cunoa te inten iile
dup ocuparea ducatului de Urbino11, anume atunci cnd el
nsu i a atacat Toscana: ntr-adev r, Regele l f cu atunci s
renun e la aceast expedi ie. Iat de ce Ducele hot r n acest
moment s nu mai atrne de armatele i de favoarea altora. i cel
dinti lucru pe care l-a f cut a fost s mic oreze puterea partidelor
Orsini i Colonna la Roma; a c tigat de partea lui pe to i
partizanii acestora, care erau nobili n serviciul lor, i i-a luat n
Orsini i Colonna erau adversari ai Papei, avnd al turi de ei
familiile Baglioni din Perugia i Vitelli din Citt di Castello.
7 Aceste motive se reduceau la dorin a Vene ienilor de a lua n
st pnire o parte din Lombardia.
8 Machiavelli a indicat acest punct i n cap. III.
9 Cezar Borgia ocup , cu ajutorul armatelor lui Ludovic al XII-lea,
Principatele Italiei centrale: Imola, Forli, Pesaro, Rimini, Faenza, Urbino,
Camerino, Sinigaglia, Citt di Castello i Perugia.
10 La 25 Aprilie 1501.
11 La 21 Iunie 1502.
6

80

serviciul lui dndu-le avantaje mari i acordndu-le, dup merite,


trupe de solda i i posturi de guvernatori de provincii, astfel c ,
dup cteva luni, ei i uitar vechile lor patimi de partid i se
devotar n ntregime Ducelui. Acum, dup ce nfrnsese partidul
familiei Colonna, el a tept prilejul de a-i distruge pe Orsini; l g si
potrivit i l folosi cu ndemnare. ntr-adev r dndu- i prea trziu
seama c puterea Ducelui i a Bisericii nsemna propria lui c dere,
partidul Orsini convoc o diet la Magionc, n provincia Perugiei12,
din care se n scu r scoala de la Urbino, tulbur rile din Romagna
i primejdiile nenum rate pe care Ducele avu s le nfrunte i pe
care le nvinse n ntregime cu ajutorul francezilor. Redobndindui astfel tot prestigiul, nemaiavnd nevoie s se ncread nici n
Fran a, nici n alt putere str in
i pentru a nu le mai pune, pe
niciuna la ncercare, Ducele se folosi de aici nainte de vicle uguri.
i tiu s
i ascund att de bine inten iile, nct Orsini n i se
mp car cu el, prin intermediul lui Paolo Orsini13; pentru a se
asigura de acesta, Ducele nu neglij niciuna din formele polite ii,
ruindu-i bani, vestminte i cai; astfel c , naivi n credulitatea
lor, i-au c zut u or n mini, la Sinigaglia14. A adar, dup ce
frunta ii partidului au fost nl tura i, iar partizanii lor au fost
constrn i s -i devin prieteni, putem afirma c Ducele pusese
ntr-adev r prin aceasta bazele puterii lui, ntruct st pnea
ntreaga Romagna cu ducatul de Urbino, i mai ales se p rea c
dobndise prietenia Romagnei i c tigase de partea lui toate
aceste popoare prin aceea c le f cuse s cunoasc o stare intern
bun .
i deoarece aceste fapte sunt demne de a fi cunoscute i imitate
de al ii, nu vreau s le las la o parte. Dup ce Ducele a ocupat
Este vorba de ntlnirea, n octombrie 1502, a familiilor Orsini,
Vitelli i Baglioni al turi de Oliverotto da Fermo i Antonio da Venafio,
acesta din urm reprezentant al lui Pandolfo Petrucci, seniorul Sienei.
13 La 25 octombrie 1502, la Imola, Paolo Orsini ncheie un act de
mp care cu Cezar Borgia.
14 Este vorba de prinderea i uciderea Orsinilor, a lui Vitelli i a lui
Oliverotto da Fermo la Sinigaglia, la 31 decembrie 1502. O povestire a
acestor evenimente sub pana lui Machiavelli se g se te de asemenea n
Descrizione del modo tenuto dal Duca Valentino nello ammazzare
Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, il Signor Pagolo e il Duca di
Gravina Orsini, ca i n Scrisoarea din 1 ianuarie 1503 cuprins n
Legazione al Valentino, ntruct faptele s-au petrecut pe cnd
Machiavelli se g sea ca ambasador la Cezar Borgia.
12

81

Romagna i a constatat c fusese condus de st pni incapabili15,


care i jefuiser supu ii mai mult dect i guvernaser , dndu-le
astfel motiv de dezbinare iar nu de unire, astfel nct provincia era
plin de ho ii, de tlh rii i de nelegiuiri de tot felul, a socotit c ,
spre a-i reda pacea i a o constrnge s se supun puterii lui
suverane, este necesar s -i dea o bun guvernare. De aceea puse
la conducerea ei pe Messer Remirro de Orco, om crud i lipsit de
scrupule16, i i d du puteri depline. n scurt timp, acesta pacific
ntreaga provincie i i ref cu unitatea spre marea lui glorie. Pe
urm , temndu-se s nu provoace ura supu ilor s i, Ducele socoti
aceast conducere att de autoritar nu mai este necesar
i
astfel institui n mijlocul Provinciei, un tribunal civil avnd n
frunte un Pre edinte foarte n elept, fiecare ora trebuind s i
aib aici un ap
tor al cauzelor lui17. i tiind c severitatea
trecut provocase mpotriva lui oarecare ur , hot r, spre a
ndep rta aceast sim ire du
noas din sufletul supu ilor s i i
spre a-i c tiga cu totul de partea lui, s le arate c , dac se
vr iser cruzimi, ele nu porniser de la el nsu i, ci fuseser
ordonate de firea aspr a ministrului s u. Sub un pretext
oarecare, porunci ntr-o bun zi ca acesta s fie spintecat n dou ,
n mijlocul pie ii din Cesena, i s i se pun al turi un butuc de
lemn i un cu it nsngerat18. S lb ticia acestui spectacol provoc
satisfac ia poporului i n acela i timp mirarea nespus a tuturor.
Cf. n acest sens i fragmentul din Discorsi, III, 29 (op.cit. p. 452)
referitor la Romagna: C ci p catele popoarelor vin de la Principi. i cel
care va cerceta popoarele care n vremurile noastre au fost cufundate n
ho ii i alte p cate asem
toare, va constata c acestea vin de la cei
care le conduceau i care erau oameni de felul acesta. Romagna, nainte
ca Papa Alexandru al VI-lea s fi nimicit pe seniorii care o guvernau, era
un exemplu al vie ii celei mai criminale, deoarece se vedeau, pentru
motivele cele mai mici, omoruri i tlh rii nespus de mari. i lucrul
acesta provenea din r utatea Principilor iar nu din firea rea a oamenilor,
cum spuneau ei. C ci ace ti Principi fiind s raci i voind s tr iasc la fel
cu cei boga i, erau nevoi i s recurg la multe jafuri i s le s vr easc
n feluri diverse.
16 Remigius de Lorqua, majordom n slujba lui Cezar Borgia, fu numit,
n 1501, guvernator general ai Romagnei.
17 Acest tribunal a fost creat n octombrie 1502, avnd ca Pre edinte
pe Antonio dai Monte.
18 Remirro de Lorqua a fost ucis n modul ar tat de Machiavelli, la 26
decembrie 1502.
15

82

Dar s revenim de unde am plecat. A adar, socotindu-se destul


de puternic i asigurat n parte mpotriva primejdiilor prezente,
deoarece se nt rise n felul s u i distrusese n bun parte for ele
acelor vecini care i-ar fi putut fi d un toare, nu-i mai r mnea s
in seama, dac voia s
i ntind cucerirea mai departe, dect de
puterea Fran ei; tia ntr-adev r c Regele, care i d duse seama
prea trziu de gre eala lui, nu va ng dui ac iunea sa. ncepu
adar s i caute prietenii noi i s ov ie n atitudinea lui fa de
Fran a, n momentul cnd francezii naintar
spre Regatul
Neapolului mpotriva spaniolilor care asediau Gaeta19. i inten ia
lui era de a se asigura mpotriva lor, lucru care i-ar fi reu it
curnd dac Alexandru ar fi tr it20. Acestea au fost a adar
modurile lui de ac iune fa
de evenimentele prezente. n ce
prive te cele viitoare ns , trebuia mai nti s se ntrebe dac noul
Pap care luase conducerea Bisericii, i va fi prieten, i trebuia
apoi s
tie c acesta va c uta s -i ia napoi ceea ce i d duse
Alexandru; de aceea se gndi s lucreze n patru moduri: s
distrug mai nti familiile i ntregul neam al tuturor seniorilor
rora le luase averile, astfel nct Papa s nu poat face nimic n
acest sens; al doilea, s c tige de partea lui ntreaga nobilime a
Romei pentru ca prin ea, dup cum s-a spus, s -l poat avea pe
Pap n minile lui; al treilea, s fac din Colegiul Cardinalilor ct
mai mult un instrument al lui propriu; al patrulea s c tige atta
putere nainte ca Papa, tat l s u, s moar , nct s poat s
reziste cu propriile lui puteri celui dinti atac ce s-ar produce. La
moartea lui Alexandru, mplinise trei din aceste proiecte de
ac iune; iar al patrulea era ca i realizat: c ci dintre seniorii jefui i
de averile lor omorse at ia c i putuse s prind
i i sc paser
foarte pu ini; pe nobilii romani i c tigase, iar din Colegiul
Cardinalilor avea de partea lui cea mai mare parte; ct prive te
apoi cuceririle noi, f cuse planul de cucerire a Toscanei i
st pnea Perugia i Piombino, avnd de asemenea protec ia
asupra Pisei. i ntruct nu mai avea s se team de Fran a (ntradev r nu mai era niciun motiv de team , deoarece francezilor le
fusese r pit Regatul Neapolului de c tre spanioli, astfel c ambele
19 Machiavelli se refer
la momentul luptei dintre Fran a i Spania
pentru ocuparea Neapolului; Francezii, b tu i la Seminara i Cerignola,
n aprilie 1503, sunt asedia i la Gaeta, iar Alexandru al VI-lea cu fiul s u
trec de partea Spaniei.
20 Papa Alexandru al VI-lea muri la 18 august 1503.

83

i erau silite s -i cumpere prietenia), se arunc asupra Pisei.


Dup aceasta, Lucca i Siena ar fi cedat curnd, att din ur fa
de florentini ct i din team ; iar florentinii nu puteau face nimic
mpotriva acestor lucruri: dac totul i-ar fi reu it ( i trebuia s -i
reu easc n anul chiar n care a murit Papa Alexandru), ar fi
dobndit atta putere i atta glorie nct ar fi putut s se men in
mai departe prin el nsu i, i nu ar mai fi trebuit s depind de
reu ita i de for ele altuia, ci numai de puterea i de energia lui.
Dar Alexandru muri cinci ani dup ce el ncepuse s scoat sabia
din teac ; i i l
asigurat numai st pnirea asupra provinciei
Romagna, pe cnd celelalte posesiuni r maser n vnt, strnse
ntre dou armate du mane foarte puternice, iar el nsu i bolnav
pe moarte. Firea Ducelui era totu i att de aprig , omul acesta
avea atta energie, i tia att de bine cum trebuie s -i c tigi sau
-i distrugi pe oameni, iar temeliile pe care le ridicase ntr-un
timp att de scurt erau att de puternice, nct dac acele dou
armate nu ar fi fost gata s -i sar n spate sau dac el ar fi fost
tos, ar fi putut s nving orice greutate. S-a v zut prea bine
temeliile lui erau sigure, deoarece Romagna l-a a teptat mai
mult de o lun 21; a stat n siguran la Roma, de i era pe moarte;
i de i cei din familiile Baglioni, Vitelli i Osini veniser la Roma,
nu putur face nimic mpotriva lui. Dac n-a reu it s aleag Pap
pe cine voia el, a reu it cel pu in s fac astfel nct s nu fie ales
cel pe care nu-l voia22. Dar dac la moartea lui Alexandru ar fi fost
tos, i-ar fi fost totul u or. El nsu i mi-a spus, n ziua n care
a fost ales pap Iuliu al II-lea, c prev zuse tot ceea ce avea s se
ntmple la moartea tat lui s u i c g sise cte un remediu
pentru toate mprejur rile ce trebuiau s se produc , dar c nu se
gndise niciodat c n ziua aceea va fi el nsu i pe patul de
moarte23.
Acum, dup ce am adunat la un loc toate ac iunile Ducelui i
le-am analizat, nu mi se pare c -i pot aduce vreo nvinuire; cred,
dimpotriv , c este necesar s -l dau ca exemplu, dup cum am
21 Romagna s-a supus Statului Papal doar n momentul n care Cezar
Borgia a anun at c a cedat provincia.
22 Datorit ac iunii lui Cezar Borgia, a urmat pe tronul papal Pius al
III-lea; la moartea acestuia, numai dup cteva s pt mni, este ales Iuliu
al II-lea, tot prin ac iunea lui Borgia.
23 Se tie c Machiavelli se afla la Roma ntre octombrie i decembrie
1503, ca ambasador cu misiunea de observator al conclavului adunat la
moartea lui Pius al III-lea.

84

cut, tuturor acelora care au urcat treptele puterii datorit ocaziei


i ajutorului armat al altora. C ci, avnd un spirit puternic i
planuri m re e, nu putea s procedeze altfel, iar proiectele lui au
ntmpinat ca singure obstacole via a prea scurt a lui Alexandru
i propria lui boal . A adar cel care, ntr-un Principat nou,
socote te necesar s se asigure mpotriva du manilor, trebuie s
i
c tige prieteni; s nving fie prin for , fie prin n el ciune; s se
fac iubit i temut de popor, urmat i respectat de solda i; s
tie
-i distrug pe cei care ar putea sau ar trebui s -i fac r u, s
nnoiasc prin legiuiri noi vechile ornduiri, s fie sever i
recunosc tor, m rinimos
i larg, s
nl ture o armat
necredincioas , s creeze una nou , s i p streze prietenia
Regilor i a Principilor n a a fel nct ace tia s -i fac bucuros un
bine i s -i fac r ul cu team ; pentru toate acestea, el nu ar
putea g si un exemplu mai viu dect acela al ac iunilor acestui
om. i putem g si o gre eal numai n ce prive te numirea lui Iuliu
al II-lea ca Pap ; ntr-adev r alegerea lui nu a fost bun deoarece,
neputnd s numeasc Pap pe cine voia el, dup cum am spus,
putea totu i s ob in ca cineva s nu devin Pap ; i nu ar fi
trebuit s admit niciodat ridicarea la tronul pontifical a acelor
cardinali fa de care se purtase r u, sau a acelora care, odat
ajun i la puterea papal , trebuiau s se team de el. C ci oamenii
i fac r u unii altora fie din team , fie din ur . Cei c rora le f cuse
u erau, ntre al ii, cardinalul bisericii San Pietro ad Vincula24,
Colonna, San Giorgio, Ascanio25; to i ceilal i, dac ar fi devenit
papi, ar fi trebuit s se team de el, afar de cardinalul de Rouen
i de spanioli, ace tia din urm prin leg turile lor de rudenie i
prin obliga ie26, iar cel dinti pentru c era puternic, ntruct avea
de partea lui regatul Fran ei. Lucrul cel mai bun era a adar ca
Ducele s aleag Pap un spaniol; i, dac nu putea face aceasta,
trebuia s consimt la alegerea cardinalului de Rouen iar nu a
cardinalului de San Pietro ad Vincula. C ci se n al cel care crede
oamenii mari uit insultele din trecut dac le acorzi o favoare n
prezent27. Ducele s-a n elat a adar n aceast alegere, i ea a fost
24

Este vorba de cardinalul Giulio della Rovere, viitorul pap Iuliu al II-

lea.
Machiavelli se refer la cardinalii: Giovanni Colonna, Raffaello
Riario din Savona (San Giorgio) i Ascanio Sforza.
26 Se indic faptul c Borgia erau spanioli.
27 Cf. Discorsi III, 4 (op.cit. p. 383): n ce prive te al doilea exemplu
25

85

astfel cauza ultimei lui nereu ite.

(este vorba de Servius Tullius care credea s -i c tige prin favoruri pe fiii
lui Tarquinius Priscus), se poarte aminti oric rui conduc tor, c insultele
trecute nu au fost niciodat terse de beneficiile noi; i cu att mai pu in,
cu ct beneficiul nou este mai mic dect a fost insulta.
86

CAPITOLUL VIII Despre cei care au


devenit Principi prin fapte nelegiuite
Dar ntruct un simplu particular mai poate deveni Principe
nc n dou feluri i ntruct aceast dobndire de putere nu
poate fi atribuit cu totul nici ocaziei i nici energiei personale,
socotesc c nu trebuie s las la o parte aceste alte dou moduri,
cu toate c unul1 din ele ar putea s fie discutat mai pe larg ntr-o
carte n care s-ar vorbi despre Republici2. Aceste dou moduri
apar sau atunci cnd cineva ajunge la demnitatea de Principe prin
mijloace criminale i nelegiuite, sau atunci cnd un simplu
particular devine Principe al rii lui prin favoarea concet enilor
i. Oprindu-ne asupra celui dinti dintre aceste moduri, l vom
ilustra prin dou exemple, unul antic i altul modern, f
a
expune mai pe larg valoarea lui, deoarece cred c cel care ar avea
nevoie de el, n-ar avea dect s imite aceste exemple.
Agatocle Sicilianul3, nu numai simplu particular, dar de origin
foarte joas
i nedemn , a devenit rege al Siracuzei. Fiu al unui
olar, a dus ntotdeauna o via nelegiuit ; poseda ns o energie
1 Edi ia lui Angelo Pernice n Raccolta Nazionale dei Classici della
Societa Editrice Rinascimento del libro, Floren a, 1939 cuprinde
aceast lec iune divers : non mi pare da lasciarli indrieto ancora che
dell uomo (subliniat de noi) si possa pi diffusamente ragionare dove i
trattassi delle republiche (p. 42). Celelalte edi ii consultate (Francesco
Costro, op.cit., p. 37; Armando Michieli, op.cit., p. 75, Il Principe,
introduzione e note di Federico Chabod, Torino, U.T.E.T., 1924, p. 40;
Plinio Carli, op.cit., p. 40; Il Principe, n Opere, a cura di Antonio Panella,
v. II, Milano-Roma, Rizzoli, 1939, p. 34), con in ns dell uno; iar
traducerile avute la dispozi ie urmeaz aceast lec iune; cf. traducerii lui
Yves Lvy, op.cit., p. 54: encore que de 1un; a lui C. Ferrari, op.cit.,
p. 93: De lun de ces moyens on peut disserter; a lui A.W. Rehberg,
op.cit., n. 58: Obgleich von dem einen ausfhrlicher da gehandelt
wird.
2 Cu privire la acest al doilea mod, g sim o alt expunere a lui n cap.
IX al Principelui i de asemenea n Discorsi I, 52, capitol intitulat: Spre
a reprima ndr zneala celui care se ridic ntr-o republic puternic , nu
exist un mijloc mai sigur i mai pu in produc tor de turbur ri, dect
acela de a-i nchide drumurile pe care el vine la putere (op.cit., p. 252
254).
3 Tiran al Siracuzei n 317289 . Chr.

87

sufleteasc
i trupeasc att de mare nct, intrnd a face parte
din armat , a urcat treptele pn la rangul de c pitan al
siracuzanilor. Ajuns aici i sigur de aceast situa ie, a hot rt s
devin Principe i s st pneasc prin violen , guvernnd f
vreo obliga ie fa de al ii aceast cetate care i fusese acordat
prin bun n elegere; el avea, n privin a acestui plan al s u, i o
conven ie secret cu Hamilcar Cartaginezul, aflat cu armatele lui
n Sicilia; ntruni a adar ntr-o diminea
poporul i senatul
Siracuzei, ca i cum ar fi voit s discute cu ei unele chestiuni de
stat i, la un semn dinainte fixat, solda ii lui uciser pe to i
senatorii i pe oamenii boga i din cetate; ace tia fiind desfiin i,
ocup
i st pni cu for a statul f
a mai ntmpina vreo
rezisten din partea cet enilor. i cu toate c a fost de dou ori
nvins i n sfr it asediat de Cartaginezi, nu numai c
i-a putut
ap ra cetatea dar, l snd o parte din oameni s sus in mai
departe asediul, cu cealalt parte, a atacat Africa, i n scurt timp
a despresurat Siracuza, aducndu-i pe cartaginezi ntr-o situa ie
foarte grea: astfel nct ace tia au fost constrn i s ajung la o
n elegere cu el, s se mul umeasc cu st pnirea Africii i s -i
cedeze lui Sicilia4.
Cel care va considera a adar faptele i via a acestui om, va
constata c nimic sau prea pu in poate fi atribuit n acest caz
ocaziei; ntr-adev r, dup cum s-a spus mai sus, el a ajuns a fi
Principe nu prin favoarea cuiva, ci urcnd treptele carierei militare
prin ac iunile nf ptuite cu mii de greut i i de primejdii,
strndu- i apoi Principatul prin nenum rate ini iative curajoase
i primejdioase. Dar nu putem numi energie activ faptul de a- i
ucide supu ii i de a- i tr da prietenii, de a nu- i ine cuvntul, de
a fi lipsit de mil
i lipsit de religie, deoarece aceste moduri de
ac iune i permit s dobnde ti puterea, dar nu gloria5. Dac
analiz m a adar energia dovedit de Agatocle att n nfruntarea
primejdiilor ct i n nfrngerea lor, i apoi curajul cu care a
ndurat i a nvins obstacolele, nu vedem de ce l-am socoti inferior
Tiran al Siracuzei n 317289 . Chr.
Cf. Discorsi, III, 40, op.cit., p. 476477: Voi spune numai aceasta,
nu socotesc glorioas acea n el torie prin care calci cuvntul dat i
pactul ncheiat; deoarece de i ea i aduce uneori un sfat i o domnie,
dup cum s-a ar tat mai sus, nu- i va aduce ns niciodat gloria. M
refer ns la aceea n el torie pe care o folose ti fa de du manul care
nu are ncredere n tine, i care const tocmai n conducerea priceput a
zboiului.
4
5

88

oric rui alt conduc tor des vr it de armate; totu i cruzimea lui
nest pnit
i lipsa lui de omenie al turi de crimele lui
nenum rate, nu ne ng duie s -l pream rim ntre oamenii
des vr i. Nu putem atribui a adar ocaziei i nici energiei ceea ce
a dobndit att f
una ct i f
cealalt .
n timpurile noastre, sub domnia lui Alexandru al VI-lea, putem
aminti pe Oliverotto da Fermo6; r mas orfan de mic copil, a fost
crescut de un unchi al s u din partea mamei, cu numele Giovanni
Fogliani, i nc foarte tn r a fost trimis s nve e me te ugul
armelor de la Paolo Vitelli7; pentru ca, ajungnd s cunoasc
des vr it aceast disciplin , s poat urca la un grad nalt n
tire. La moartea lui Paolo, a continuat s nve e arta militar sub
Vitellozzo, fratele celui dinti8; i, pentru c era inteligent, viguros
ca nf
are i cu inima plin de mndrie a ajuns s fie cel dinti
n armat . Dar p rndu-i-se c este un lucru de slug s stea sub
conducerea altuia, se gndi s ocupe Fermo, avnd n aceasta
ajutorul unora dintre cet enii acestui stat c rora le era mai drag
sclavia dect libertatea patriei lor; avea de asemenea ajutorul lui
Vitelli. i scrise deci lui Giovanni Fogliani c , ntruct st tuse mul i
ani departe de patrie, voia s vin s -l vad , pe el i cetatea lui, i
i dea seama, ntr-o m sur , de averea ce-i fusese l sat
mo tenire; i, ntruct muncise pn acum numai pentru a
dobndi onoare, pentru ca cei din cetatea lui s vad c nu i-a
folosit timpul n zadar, voia s fie nconjurat de oameni i nso it
de o sut de cavaleri, parte prieteni i parte slujitori; i l ruga s
fie att de bun i s ornduiasc altfel ca s i se fac o primire
plin de cinste: lucru care ar fi nsemnat o onoare nu numai
pentru el nsu i, dar i pentru unchiul s u, ntruct el l crescuse.
Giovanni Fogliani nu a neglijat nimic din ceea ce se cuvenea s
fac pentru nepotul s u; i, dup ce i-a ornduit o primire plin de
onoruri, l-a instalat n casa lui; cteva zile mai trziu, n care timp
preg tise n tain tot ceea ce i era necesar pentru a- i s vr i
crimele pl nuite, Oliverotto d du aici un osp solemn la care l
pofti pe Giovanni Fogliani mpreun cu frunta ii ora ului. Dup ce
terminar de mncat i fur sfr ite de asemenea acele distrac ii
6 Este vorba de Oliverotto sau Euffreiucci din Fermo, ucis mpreun
cu ceilal i partizani ai Orsinilor la ntrunirea de la Magione.
7 Paolo Vitelli, condotier al Floren ei, a fost executat sub acuza ia de a
fi voit s se fac st pn asupra Republicii (1499).
8 St pn al Cet ii Citt di Castello, a fost i el ucis la Sinigaglia.

89

prin care se obi nuie te a se ntov


i asemenea ospe e,
Oliverotto, cu mult pricepere, aduse discu ia asupra unor
chestiuni mai grave, vorbind despre gloria papei Alexandru i a lui
Cezar, fiul s u, i despre ac iunile pe care le-au ntreprins. Iar
cnd Giovanni i ceilal i r spunser la aceasta lund parte la
discu ie, el se scul deodat spunnd c asemenea chestiuni
trebuie vorbite ntr-un loc mai tainic; i se retrase ntr-o odaie
unde l urmar Giovanni i to i ceilal i cet eni. Dar de-abia se
ezar , cnd, din ascunzi uri, ie ir solda ii care l omorr pe
Giovanni i pe to i ceilal i. Dup aceast crim , Oliverotto nc lec ,
i, str
tnd cetatea, asedie n palatul s u pe magistratul
suprem; astfel nct, de team , fur constrn i cu to ii s -l asculte
i s alc tuiasc o guvernare n fruntea c reia l ridicar pe el ca
Principe. Dup ce fur uci i de asemenea to i aceia care, fiind
nemul umi i, puteau s -i fac r u, el i nt ri st pnirea prin
legiuiri civile i militare noi, astfel nct, n mai pu in de un an, ct
a fost Principe, nu numai c a ajuns s fie cu totul sigur de
st pnirea Cet ii, dar to i vecinii se temeau de el. Iar r sturnarea
lui de la putere, ar fi fost tot att de grea ca i n cazul lui Agatocle,
dac el nu s-ar fi l sat n elat de Cezar Borgia atunci cnd acesta
a pus mna pe to i cei din partidul Orsini i Vitelli, la Sinigaglia9,
dup cum v-am spus mai sus; i el a fost prins aici, astfel c , un
an dup ce s vr ise paricidul, a fost el nsu i strangulat
mpreun cu Vitellozzo, cel care fusese maestrul faptelor lui de
vitejie i al nelegiuirilor lui.
Unii oameni ar putea s se ntrebe cum este oare posibil ca
Agatocle, i al ii asemenea lui, s fi putut, dup attea tr
ri i
cruzimi, s mai tr iasc mult vreme i f
primejdie n ara lor i
se apere de du manii din afar , f
ca cei din propria lor cetate
conspire vreodat mpotriva lor; cnd este tiut c al ii nu au
putut, din cauza cruzimii lor, s
i p streze statul nici chiar n
timp de pace i cu att mai pu in n vremurile tulburi de r zboi.
Cred c faptul acesta se explic prin modul mai bun sau mai r u
n care e folosit cruzimea. Putem spune (dac este permis a vorbi
bine despre ceva r u), c un act de cruzime este bun dac l
vr im o singur dat
i constrn i de nevoia de a ne asigura
puterea, dar nu continu m apoi n acest fel ci facem astfel ca acel
act s devin binef
tor pentru ct mai mul i dintre supu ii
9 Este vorba de episodul narat mai sus, al ac iunii lui Borgia la
Sinigaglia (Decembrie 1502).

90

no tri; cruzimile sunt ns r u ntrebuin ate atunci cnd, de i


pu ine la nceput, cresc cu vremea cu mult mai mult dect
diminueaz . Cei care aleg prima cale pot, cu ajutorul lui
Dumnezeu i al oamenilor, s aib o speran
de refacere a
st pnirii lor, cum s-a ntmplat n cazul lui Agatocle; pentru
ceilal i este ns cu neputin
s
i p streze puterea. De unde
urmeaz c trebuie s observ m acest fapt: c cel care ocup un
stat trebuie s
tie dinainte toate cruzimile pe care trebuie s le
vr easc , i trebuie s le fac pe toate dintr-odat pentru ca s
nu trebuie s le ia mereu de la nceput i pentru ca, f
s le
repete, s i asigure ncrederea supu ilor s i i s -i c tige
cndu-le bine. Cel care procedeaz altfel, fie din sfial , fie pentru
a luat hot rri proaste, acela este obligat s in mereu cu itul
n mn ; i nu va putea s aib niciodat ncredere n supu ii s i,
deoarece nedrept ile mereu recente i continue care se fac
mpotriva lor nu pot crea ncrederea necesar . C ci nedrept ile
trebuie s vr ite toate dintr-odat , pentru ca oamenii gustndu-le
mai pu in timp, s le g seasc mai pu in grele; iar binefacerile
trebuie f cute ncetul cu ncetul pentru ca s le sim im savoarea
vreme mai ndelungat . Principele trebuie ns , mai mult dect
orice, s tr iasc n a a fel cu supu ii s i nct nicio ntmplare,
bun sau rea, s nu-l fac s
i schimbe atitudinea; c ci, dac
timpurile grele te duc la restri te, nu mai ai timp s iei m surile
cele mai severe; iar binele pe care l faci nu- i ajut la nimic,
deoarece se va socoti c ai fost constrns s -l faci i nimeni nu- i
va fi recunosc tor pentru el.

91

CAPITOLUL IX - Despre Principatul civil.


Dar, trecnd acum la analiza celui de al doilea mod pe care
trebuie sa-l ar
m, anume cnd un simplu cet ean devine
Principe al rii lui nu prin crime sau prin alte ac iuni violente, dar
prin favoarea concet enilor lui, st pnire ce poate fi numit
Principat civil ( i pe care o po i dobndi f
s ai nevoie de o
energie des vr it sau de o ocazie tot astfel, ci i trebuie mai
curnd o viclenie care s reu easc ), spun n aceast privin c
un astfel de Principat se ob ine fie prin favoarea poporului, fie prin
aceea a celor mari. ntr-adev r, se ntlnesc n orice cetate aceste
dou direc ii deosebite: ele apar din faptul ca poporul nu dore te
fie comandat nici asuprit de cei mari, pe cnd cei mari doresc
comande poporului i s -l asupreasc ; aceste dou voin e
deosebite fac s se produc ntr-o cetate unul din cele trei efecte
ale lor: Principatul, libertatea sau anarhia1.
Principatul este creat fie prin voin a poporului, fie a celor mari,
dup cum una sau cealalt din aceste p i g sesc prilejul de a o
face. C ci, dac cei mari i dau seama ca nu pot rezista poporului,
i ndreapt ntreaga lor favoare asupra unuia dintre ei i l fac
Principe pentru a putea s
i satisfac toate poftele fiind acoperi i
de el. Poporul de asemenea, v znd c nu poate s reziste celor
mari, i concentreaz ntreaga favoare asupra unuia singur,
alegndu-l Principe spre a fi ap rat de puterea lui. Cel care ajunge
Principe cu ajutorul celor mari, se men ine n aceast situa ie mai
greu dect cel care dobnde te m rirea cu ajutorul poporului; c ci,
de i Principe, el are n jurul lui mul i oameni care se socotesc a fi
egalii lui, astfel nct nu poate nici s -i guverneze, nici s le
porunceasc dup voia lui. Dar cel care ajunge Principe prin
favoarea poporului, se g se te singur n acest loc, i nu are n
jurul lui pe nimeni sau foarte pu ini care s nu fie gata s -l
asculte2. Afar de aceasta, pe cei mari nu po i s -i mul ume ti n
n text lizenzia; traducerile franceze sau licence (Ferrari op.cit., p.
99, Yves Lvy, op.cit, p. 62); Rehberg (op.cit, p. 63): unbndige
Gesetzlosigkeit.
2 Cf. Discorsi I, 40, op.cit., p. 236: De unde rezult c acei tirani care
au prieten poporul i du mani pe cei mari, sunt mai siguri deoarece
violenta lor are drept suport for e mai mari dect posed aceia, care au
drept du man poporul i drept prieten nobilimea.
1

92

mod cinstit i f
a face r u celorlal i, dar po i mul umi n felul
acesta poporul; c ci ceea ce vrea poporul este mai cinstit dect
ceea ce vor cei mari, ntruct ace tia din urm vor s asupreasc ,
iar cei dinti nu vor s fie asupri i. n plus, un Principe nu se
poate considera niciodat n siguran fa de un popor care i este
du man, deoarece acesta este prea numeros; dar el poate lua toate
surile mpotriva celor mari, deoarece sunt pu ini. Lucrul cel mai
grav la care un Principe se poate a tepta din partea unui popor
ostil, este de a fi p
sit de el; dar dac cei mari i sunt du mani,
nu are s se team numai de a fi p
sit de ei, ci de a-i vedea
ridicndu-se mpotriva lui; c ci, avnd o vedere mai larg
i fiind
mai vicleni, ei tiu ntotdeauna s i rezerve timpul necesar spre a
se salva, i caut s
i pun n valoare meritele fa de cel care,
dup speran a lor, va nvinge. Se mai adaug faptul c un Principe
este ntotdeauna constrns s tr iasc cu acela i popor; dar el
poate s renun e de a avea n conducere mereu pe aceia i
demnitari n jurul lui, i poate s numeasc
i s destituie n
fiecare zi pe al ii i s le mpart
i s le ia onorurile dup bunul
lui plac.
i pentru a l muri mai bine aceast chestiune, voi spune c cei
mari pot3 s fie considera i n mod principal n dou feluri: ei se
comport n a a fel nct prin atitudinea lor se leag cu totul de
soarta Principelui, sau nu se leag deloc de ea. Cei care i se pun
astfel la dispozi ie i nu sunt lacomi de averi, trebuie onora i i
stima i; iar cei care nu i se supun astfel, trebuie considera i n
dou feluri: c ci ei procedeaz astfel din la itate i lips natural
de putere sufleteasc , i n cazul acesta trebuie s te serve ti de ei,
i ndeosebi de aceia care i pot da sfaturi n elepte, a a nct n
mprejur rile bune ei s i fie o onoare iar n timp de nenorocire s
nu mai ai a te teme de ei. Dar atunci cnd ei nu i se pun la
dispozi ie, att din calcul ct i din ambi ie, nseamn c se
gndesc mai mult la ei n i dect la Principe, i trebuie s te
fere ti i s te temi de asemenea oameni ca de ni te du mani
i, deoarece, oricare i va fi mprejurarea advers , ei vor
contribui la r sturnarea ta.
adar cel care devine Principe prin favoarea poporului, trebuie
n textul edi iei pe care o urm m, a lui Angelo Pernice, g sim
possono, dup cum am tradus. Alte edi ii, a lui Michieli, spre pild
(op.cit., p. 82), a lui Chabod (op.cit., p. 48), a lui Carli (op.cit., p. 46), a lui
Antonio Panella (op.cit. p. 40) i a lui Francesco Costero (op.cit., p. 41),
adopt lec iunea debbono adic trebuie.
3

93

i-l p streze prieten; lucru care i va fi u or, deoarece poporul


nu cere altceva dect s nu fie asuprit. Dar cel care ajunge
Principe contrar voin ei poporului i prin favoarea celor mari va
trebui, nainte de toate, s caute s c tige de partea lui poporul;
lucru care i va fii u or dac l va lua sub obl duirea lui. i
deoarece firea omului este astfel nct, atunci cnd i se face un
bine de c tre cel de la care credea c va primi numai r u, ajunge
fie mai devotat fa
de el dect fa
de un alt binef
tor,
nseamn c poporul va deveni dintr-odat favorabil acestui
Principe mai mult dect i-ar fi devenit dac acesta ar fi dobndit
Principatul prin propria lui alegere. Principele va putea c tiga
aceast iubire a poporului n mai multe feluri, cu privire la care nu
putem da o regul amintit , deoarece ele variaz dup cazul
particular al subiectului. Voi l sa a adar de o parte aceast
chestiune. Voi conclude numai, spunnd c un Principe trebuie s
se bucure de prietenia poporului; altfel nu va avea niciun mijloc de
sc pare n mprejur rile adverse. Nabis, principe al spartanilor4, a
sus inut asaltul Greciei ntregi i a rezistat unei armate romane
pretutindeni i deplin victorioase, ap rndu- i mpotriva lor att
statul ct i situa ia; astfel, n momentul primejdiei i-a fost
suficient s se asigure numai mpotriva ctorva du mani; dac
ns poporul ntreg ar fi fost mpotriva lui, nu i-ar fi fost de ajuns
aceasta. S nu mi se r spund , contestnd adev rul acestei p reri
prin proverbul prea cunoscut care afirm c cel care se bazeaz pe
popor construie te pe noroi: este adev rat c , atunci cnd un
simplu particular se bazeaz pe favoarea poporului i se am ge te
cu gndul c acesta l va sc pa dac va fi urm rit de du mani sau
de magistra i, el poate de multe ori s se n ele, a a cum li s-a
ntmplat Gracchilor la Roma i lui Messer Giorgio Scali la
Floren a5. Dar dac Principele care se bazeaz pe popor tie s
Nabis a luat puterea la Sparta n 206, guvernnd Cetatea pn la
192 . Chr. l g sim n lupt contra Ligii Acheiene unite cu romanii i ucis
n cursul unor tratative cu Etolienii, de c tre trimi ii acestora. Cf. i
Discorsi I, 40, op.cit., p. 236, unde Machiavelli men ioneaz cazul lui
Nabis ca exemplu al tiranului avnd prieten poporul i du man pe cei
mari, i salvndu-se cu ajutorul tocmai al celui dinti (cf. nota 2, a
acestui capitol). Despre uciderea lui Nabis, n Discorsi, III, 6, op.cit., p.
393394.
5 Giorgio Scali, om dintre cei mai boga i, a fost de partea poporului n
acele mi
ri populare ale Floren ei (1378) care s-au numit ale Ciompilor; la sfr it a fost p
sit de popor i decapitat (1382).
4

94

conduc i este un om curajos, care nu se sperie n mprejur rile


grele i nu renun la celelalte preg tiri ale lui, iar prin energia i
ordinea lui i p streaz ncrederea tuturor, poporul nu-l va n ela
i el i va da seama c temeliile pe care a construit sunt bune.
Aceste Principate civile trec printr-o situa ie grea n momentul
n care urc de la forma de guvernare civil la cea absolut . C ci
Principii de acest fel conduc fie prin ei n i, fie prin mijlocirea
diferitelor magistraturi; n acest ultim caz, situa ia lor este mai
slab
i mai primejdioas , deoarece puterea lor atrn n totul de
voin a acelor cet eni care ocup magistraturile; iar ace tia pot s i ia cu mult u urin puterea, mai ales n mprejur ri grele, fie
mpotrivindu-i-se, fie refuzndu-i ascultarea. ntr-o primejdie de
acest fel, Principele nu are timpul necesar s ia n mn puterea
absolut , deoarece cet enii i locuitorii supu i care ascult n
mod obi nuit de autoritatea magistra ilor, nu vor, n mprejur ri
grele, s asculte de autoritatea lui; astfel, n situa iile ndoielnice
de acest fel, el va g si numai pu ini oameni n care s poat avea
ncredere. C ci un Principe de acest fel nu poate s se conduc
dup cele ce constat n vremurile de pace, cnd cet enii au
nevoie de stat; fiecare alearg , fiecare f
duie te i fiecare vrea s
moar pentru stat, atunci cnd moartea este departe; dar n
timpurile de restri te, cnd statul are nevoie de cet eni, g se ti
prea pu ini oameni de acest fel. i aceast experien este cu att
mai primejdioas , cu ct nu o po i face dect o singur dat .
adar un Principe n elept trebuie s reflecteze alegnd acel mod
de guvernare prin care supu ii lui, oricnd i n orice fel de
mprejur ri, s aib nevoie de stat i de el; n acest caz, ei i vor fi
ntotdeauna credincio i.

95

CAPITOLUL X n ce fel trebuie m surate


for ele oric rui Principat.
Spre a putea analiza caracterele acestor Principate, trebuie s
consider m de asemenea i acest lucru: anume s vedem dac un
Principe are un stat att de mare nct poate, la nevoie, s se
apere singur; sau are ntotdeauna nevoie s fie ap rat de altul. i
spre a l muri mai bine aceast chestiune, spun c , dup credin a
mea, se pot sus ine singuri aceia care, dispunnd fie de oameni
mul i, fie de bani, reu esc s i alc tuiasc o armat bun
i s
dea lupta n cmp deschis mpotriva oricui ar veni s -i atace; i tot
astfel cred c au ntotdeauna nevoie de un altul aceia care nu pot
nceap
lupta deschis
mpotriva du manului, ci sunt
constrn i s se ascund n untrul zidurilor cet ii i pe acestea
le apere. De primul caz am vorbit n alt parte1 i vom ad uga
ceva mai departe2 celelalte elemente necesare. n ce prive te al
doilea caz, nu putem face altceva dect s -i sf tuim n mod
st ruitor pe Principii de acest fel, s i nt reasc i s i narmeze
cetatea lor i s nu se ngrijeasc nicidecum de restul rii. Iar cel
care i va fi fortificat ora ul i se va fi comportat fa de celelalte
state i de cet enii lui n felul ar tat mai sus3 i n cel care va fi
ar tat mai departe4, acela nu va fi niciodat atacat dect cu mult
team ; deoarece oamenilor nu le place s ntreprind ac iuni n
care v d c au de ntmpinat dificult i, i tim c nu este
nicidecum u or s ataci pe cel care i-a nt rit bine cetatea i nu
este urt de popor.
Ora ele din Germania5 sunt cu totul libere, au un teritoriu mic,
ascult de mp rat cnd vor i nu se tem nici de el nici de al i
vecini orict de puternici din jurul lor; c ci sunt att de bine
nt rite nct fiecare se gnde te c trebuie s fie de lung durat
i grea o asemenea cucerire. ntr-adev r, toate ora ele sunt
prev zute cu an uri i ziduri potrivite; au artilerie suficient ; iar
n cap. VI.
n cap. XII-XIII.
3 n cap. IX.
4 n cap. XIX.
5 Machiavelli a vizitat Germania n cursul ambasadei lui la mp ratul
Maximiliam, n 15071508. O expunere a situa iei Germaniei se g se te
n Discorso sepra le cose dAlemagna i n Ritratti delle cose
dAlemagna.
1
2

96

n magaziile publice p streaz ntotdeauna cantit i de b utur , de


hran i de combustibil suficiente pentru un an; afar de aceasta,
pentru a putea hr ni masa cea mare a poporului f
pagub
pentru finan ele publice, aceste ora e ornduiesc dinainte totul n
a fel nct timp de un an ele pot ntrebuin a pe locuitori la acele
me te uguri i ocupa iuni care constituie nervul i via a ns i a
unei cet i, i din care poporul de jos i scoate existen a. Sunt aici
de asemenea n mare cinste exerci iile militare i exist o ntreag
organiza ie pentru ntre inerea lor.
adar un Principe care are o cetate puternic nt rit i nu s-a
cut urt de supu i, nu poate fi atacat; i chiar dac s-ar g si
cineva care s -l atace, ndr zneala lui s-ar ncheia curnd cu
mult ru ine; c ci lucrurile sunt n lume att de schimb toare,
nct nu este posibil ca cineva s stea un an ntreg cu armatele lui
la asediul unui ora
i s nu fac nimic altceva. Iar dac cineva
mi-ar r spunde c poporul, care i are mo iile n afara ora ului i
le vede devastate, nu va putea s ndure mult aceasta, iar asediul
ndelungat i grija de averea lui proprie l va face s uite de
Principe, voi r spunde la aceasta spunnd c un Principe puternic
i curajos va nvinge ntotdeauna toate aceste greut i, fie dnd
oamenilor speran a c r ul nu va fi de lung durat , fie f cndu-i
se team de cruzimea du manului sau asigurndu-se cu toat
priceperea lui de persoana acelora care i se par prea ndr zne i. n
plus este logic ca du manul s ard
i s devasteze ara din
primul moment n care a atacat, a adar atunci cnd to i sunt nc
plini de curaj i hot r i s se apere; de asemenea, Principele
trebuie s se team cu att mai pu in cu ct, dup ctva timp,
cnd curajul tuturor a sl bit, se vede c pagubele s-au produs i
astfel r ul este acceptat ntruct nu se mai poate face nimic
mpotriva lui; atunci ns oamenii se strng cu att mai mult n
jurul Principelui, cu ct li se pare c el le datoreaz mult, deoarece
pentru ap rarea lui le-au fost arse casele i le-au fost jefuite
mo iile. Natura omului este ntr-adev r astfel nct el se simte
obligat fa de cel lalt att prin binele pe care i-l face ct i prin
acela pe care l prime te de la el. Dac vom considera a adar cu
aten ie toate aceste lucruri, vom vedea c nu-i este greu unui
Principe prudent s p streze viu curajul supu ilor s i att la
nceputul ct i n cursul asediului, cu condi ia desigur s nu-i
lipseasc nici hrana nici mijloacele de ap rare.

97

CAPITOLUL XI Despre Principatele


eclesiastice.
Ne mai r mne s discut m acum numai despre Principatele
eclesiastice: aici greutatea se arat nainte de a le ob ine, deoarece
se dobndesc fie prin energie fie prin ocazie, i se p streaz att
una ct i f
cealalt ; ele se sus in ntr-adev r pe baza
ornduirilor foarte vechi ale religiei care sunt att de puternice i
de a a natur nct i men in pe Principi la locul lor oricare le-ar fi
modul de ac iune i felul de via . Ace tia sunt a adar singurii
oameni care au un stat i nu l ap
; au supu i i nu i
guverneaz ; iar rile lor cu toate c nu sunt ap rate, nu le sunt
totu i luate; supu ii, cu toate c nu sunt guverna i, nu se arat
preocupa i de aceasta, i nu se gndesc s se sustrag autorit ii
lor i nici n-ar putea s-o fac . A adar singure aceste Principate
sunt sigure i fericite. Dar, ntruct sunt guvernate de o ra iune
superioar la care mintea omeneasc nu ajunge, renun de a mai
vorbi despre ele; fiind ntr-adev r create i p strate de Dumnezeu,
ar nsemna s m ar t prea ncrezut i ndr zne dac a discuta
asupra lor1. Totu i, cineva ar putea s m ntrebe cum se face c
Biserica a dobndit ca putere temporal o autoritate att de mare,
tiut fiind c , naintea papei Alexandru, to i Principii de seam ai
Italiei i nu numai cei care se chemau astfel, dar oricare baron i
simplu senior, orict de mic, i d deau prea pu in importan n
ce prive te puterea temporal , pe cnd ast zi chiar un rege al
Fran ei tremur din cauza ei, i ea este n stare s -l goneasc din
Italia2 i tot ea s -i distrug pe vene ieni: aceste lucruri deci, de i
cunoscute, nu mi se par de prisos s fie amintite pe larg.
nainte ca regele Carol al VIII-lea s fi cobort n Italia3, ara
aceasta se afla sub puterea Papei, a vene ienilor, a Regelui
Neapolului, a Ducelui de Milano i a florentinilor. Aceste mari
puteri trebuiau s aib dou preocup ri principale: mai nti ca
niciun str in s nu intre cu armatele n Italia; apoi ca niciunul
dintre Principi s nu ocupe un teritoriu mai mare dect cel lalt.
Mai primejdio i erau Papa i vene ienii. Pentru a putea rezista
1
2
3

Este clar ironia acestor rnduri.


Este vorba de Iuliu al II-lea, victorios fa
n 1494.
98

de Ludovic al XII-lea.

acestora din urm , era necesar unirea tuturor celorlal i, a a cum


ea s-a realizat la ap rarea Ferrarei4; iar pentru a mic ora puterea
Papei, se serveau de marile familii romane care, fiind mp ite n
dou partide, Orisini i Colonna, aveau ntotdeauna un motiv de
discordie ntre ele; dar ntruct erau tot timpul cu armele n mn
i gata de lupt chiar sub ochii Papei, men ineau Statul Papal ntro stare de sl biciune i neputin . i cu toate c ap rea uneori
cte un Pap curajos, cum a fost Sixt al IV-lea5, nici norocul nici
priceperea lor nu au putut s libereze vreodat Statul de aceste
rele. Iar via a scurt a acestor Papi a fost cauza neputin ei lor; c ci
n cei zece ani ct guverna n medie un Pap , era mult dac
reu ea, cu greutate, s njoseasc una dintre fac iuni; iar dac , cu
voia lui Dumnezeu, unul reu ea s nimiceasc aproape partidul
Colonna, r
rea deodat un altul, du man al Orsinilor, care i
cea pe ceilal i s se ridice din nou i nu avea timpul suficient s -i
distrug pe Orsini. Urmarea era c for ele temporale ale Papei erau
prea pu in pre uite n Italia. A ap rut apoi Alexandru al VI-lea
care, dintre to i Pontificii care au fost vreodat , a ar tat marea
autoritate pe care poate s-o dobndeasc un Pap att prin bani
ct i prin for . Cu ajutorul ducelui Valentino i cu prilejul
coborrii francezilor n Italia, el nf ptui toate acele lucruri despre
care am vorbit mai sus n relatarea ac iunilor Ducelui. i cu toate
inten ia lui nu era aceea de a n a puterea Bisericii, dar
puterea Ducelui, ac iunile lui au nsemnat totu i prilej de m rire
pentru aceasta; iar dup moartea lui i a Ducelui, Biserica a
mo tenit rodul str duin elor lui. Urm apoi Papa Iuliu al II-lea
care g si Biserica puternic ntruct st pnea ntreaga Romagna,
iar familiile nobilimii romane erau distruse i partidele lor
desfiin ate prin persecu iile lui Alexandru; el g si de asemenea
calea deschis pentru a strnge bani printr-un mijloc nc

Ferrara a fost atacat n 1482 de vene ieni. Au ap rat-o laolalt


ducele Ferrarei, Ercole I de Este, papa Sixt al IV-lea, Alfonso de Neapole
i Lorenzo Magnificul.
5 A ocupat tronul pontifical n anii 14711484. Machiavelli i nchin o
pagin din Istorie Fiorentine VII, 22, (n Opere, a cura di Antonio
Panella, Milano-Roma, Rizzolio. I, 1938, p. 435): A fost acest Pap cel
dinti care a nceput s arate ct de mult poate face un Pontifice i cum
multe lucruri care nainte erau numite erori, puteau fi ascunse sub
autoritatea pontifical Acest mod ambi ios de a proceda a f cut s fie
mai mult stimat de Principii Italiei i fiecare caut s i-l fac prieten.
4

99

nentrebuin at pn la Alexandru6. Iuliu al II-lea, nu numai c a


continuat aceste procedee, dar le-a accentuat; i se gndi s
cucereasc Bologna7, s -i distrug de asemenea pe vene ieni i s i goneasc pe francezi din Italia; aceste lucruri i-au reu it toate, i
faptul este cu att mai mult spre lauda lui au ct a f cut totul spre
a cre te puterea Bisericii iar nu spre a- i satisface interesul lui
particular. A men inut apoi partidele Orsini i Colonna n situa ia
n care le g sise, i cu toate c existau ntre ei motive de tulburare,
au fost totu i dou lucruri care i-au oprit n ac iunea lor: a fost,
mai nti, marele prestigiu al Bisericii care i speria; i apoi faptul
nu i aveau cardinalii lor, care provoac de obicei nen elegeri
grave ntre ei; ntr-adev r, aceste dou partide nu vor putea s
ajung la o n elegere ntre ele atta vreme ct i vor avea
cardinalii lor, deoarece ei sunt aceia care, la Roma i n celelalte
i, ntre in discordiile vii dintre partide, pe cnd nobilimea laic
din ambele p i este silit s -i apere; i astfel se nasc, din ambi ia
prela ilor, discordiile i tulbur rile ntre nobili. Sfin ia Sa Papa
Leon8 a g sit a adar acest Stat pontifical foarte puternic; i
oamenii sper c , dac ceilal i l-au n at glorios prin puterea
armelor, el, prin bun tatea i celelalte virtu i nenum rate pe care
le posed , l va face m re i respectat.

Este vorba de vinderea func iunilor eclesiastice.


Iuliu al II-lea a ocupat Bologna, n 1508; cu acest prilej,
Michelangelo a lucrat statuia monumental distrus la ntoarcerea
st pnitorilor Bolognei, Bentivogli (1511).
8 Leon al X-lea de Medici, ales pap n februarie 1513, a adar pu in
nainte de nceperea redact rii Principelui.
6

100

CAPITOLUL XII De cte feluri suni


armatele i despre solda ii mercenari.
Dup ce am discutat n mod particular despre toate caracterele
Principatelor pe care mi-am propus s le analizez la nceputul
acestor pagini, i dup ce am considerat n parte cauzele bunei lor
st ri sau a decaden ei lor, indicnd de asemenea modul n care
unii au ncercat s le dobndeasc i s le p streze, mi r mne s
vorbesc acum n general despre r zboaiele i modurile de ap rare
care pot s apar n fiecare dintre ele. Am spus mai sus1 c un
Principe trebuie s aib temelii adnci n statul s u, altfel el se
pr bu
te n mod necesar. Dar temelia cea mai nsemnat a
oric rui stat att nou ct i vechi sau mixt, este alc tuit din legi
i armate bune. i deoarece nu pot s existe legi bune acolo unde
nu sunt armate bune, i este de asemenea necesar ca acolo unde
sunt armate bune s existe i legi bune, voi l sa la o parte discu ia
referitoare la legi, i voi vorbi despre armate. Spun a adar c
armatele cu care un Principe i ap
ara sunt sau ale lui proprii,
sau mercenare, sau armate aliate sau n sfr it, formate din aceste
elemente diverse, putnd fi numite n acest caz mixte. Cele
mercenare i aliate sunt inutile i primejdioase. Iar dac un
Principe i ntemeiaz puterea statului pe armatele mercenare, nu
va avea niciodat o situa ie solid
i nici sigur ; deoarece
asemenea armate sunt lipsite de unitate ntre ele, sunt ambi ioase,
disciplin
i necredincioase; ele sunt pline de vitejie ntre
prieteni, dar sunt la e n fa a du manilor, nu se tem de Dumnezeu
i nici nu- i in cuvntul fa
de oameni; cu att mai mult i
amni o nfrngere cu ct amni mai mult atacul pe care l-ai da cu
ajutorul lor; i dup cum du manii te jefuiesc n timp de r zboi,
asemenea armate te jefuiesc n timp de pace. Cauza acestor fapte
este c armatele de acest fel nu lupt nici din iubire de ar , nici
dintr-un alt motiv dect acela c primesc o mic leaf ; iar aceasta
nu este suficient pentru a-i face s vrea s moar pentru tine2.
n cap. VII.
Machiavelli vorbe te despre armatele mercenare, i n Discorsi, I, 43,
op.cit., p. 238239: Din acest exemplu se pot cunoa te n parte cauzele
inutilit ii solda ilor mercenari, care nu au alt motiv care s -i in n
func ia lor dect pu ina leaf pe care le-o dai. Acest motiv nu este i nici
1
2

101

Vor bucuros s fie solda ii t i atta timp ct nu por i r zboi; dar de


ndat ce r zboiul ncepe, vor sau s fug sau s se ntoarc la ei
acas . Nu mi-ar fi prea greu s dovedesc aceasta, deoarece ruina
Italiei nu are ast zi alt cauz dect aceea de a se fi bazat mult
vreme numai pe armate mercenare. Acestea au avut uneori unele
victorii i, n ciocnirile care s-au produs ntre ele, p reau c au
destul vitejie3; dar ndat ce ap rur armatele str ine, v zur to i
ct valorau n realitate celelalte. Astfel i-a fost u or lui Carol, regele
Fran ei, s cucereasc Italia cu creta4: iar cei care spuneau c
catele noastre sunt cauza acestui lucru, spuneau adev rul5;
numai c nu este vorba de p catele la care se gndeau ei, ci de
acelea pe care le-am indicat eu; i ntruct erau p catele
Principilor, au ndurat i ei urm rile lor grele.
Vreau s ar t mai bine rezultatele nefericite ale acestui fel de
armate. C pitanii mercenari sunt sau solda i plini de valoare, sau
nu sunt; dac sunt astfel, nu po i avea ncredere n ei, deoarece
vor aspira ntotdeauna la propria lor m rire, fie doborndu-te pe
tine, care le e ti st pn, fie doborndu-i pe al ii f
voia ta; dar
dac un asemenea c pitan de armat nu este un om de valoare,
atunci el te nenoroce te de obicei. Dac mi se obiecteaz ns c
orice c pitan de armate va face aceasta, deoarece are trupele n
minile lui, fie c este mercenar sau nu, voi r spunde ar tnd c
nu poate fi suficient spre a-i face credincio i i spre a-i face s i fie att
de mult prieteni nct s vrea s moar pentru tine. C ci n armatele n
care nu exist niciun fel de dragoste fa de acela pentru care lup i i
care s fac din solda i alia ii lui, nu va putea fi niciodat o energie
suficient spre a rezista unui du man, pu in energic.
3 Comentatorii noteaz c Machiavelli se refer probabil la cele dou
armate mercenare mai nsemnate, ale partidului Sforza i ale partidului
lui Andrea Braccio, n continu lupt ntre ele.
4 Commynes (Mmoires, VII, 14) noteaz aceste cuvinte atribuindu-le
papei Alexandru al VI-lea, care l compar pe Carol al VIII-lea cu un
marechal de logis, deoarece n cucerirea repede a Italiei, el n-a avut
dect, s nsemne cu creta diferitele case unde voia s i instaleze trupele
n cantonament: et comme a dict le pape Alexandre qui rgne, les
Francois y sont venuz avec des esperons de boys et de la croye en la main
des fourriers pour mercher leurs logis, sans aultre peine (Mmoires de
Philippe de Commynes, nouvelle dition revue sur un manuscrit ayant
appartenu a Diane de Poitiers, par R. Chantelauze. Paris, Firmin-Didot,
1881, p. 554).
5 Machiavelli se refer
la Savonarola, ale c rui predici profetizau
expedi ia lui Carol al VIII-lea.
102

armatele trebuie s fie sub comanda sau a unui Principe sau a


unei Republici: Principele trebuie s mearg i s ndeplineasc el
nsu i func ia de c pitan; Republica s
i trimit pe propriii ei
cet eni, iar cnd unul dintre ace tia nu se arat a fi om de
valoare, trebuie schimbat; dac ns este astfel, trebuie inut strict
ntre marginile legilor pentru ca s nu le dep easc . Experien a
ne arat ntr-adev r c singuri Principii i Republicile care posed
armatele lor proprii s vr esc ac iuni de seam , pe cnd armatele
mercenare nu aduc dect neajunsuri; iar o Republic narmat cu
armele ei proprii se va supune mult mai greu dect Republica
ap rat de armate str ine, unui tiran ie it dintre cet enii ei.
Roma i Sparta au fost multe secole narmate i libere.
Elve ienii au armate des vr ite i sunt cu totul liberi. ntre
armatele mercenare antice avem ca exemplu pe cartaginezi care,
dup ce sfr iser primul r zboi cu romanii, au fost pe punctul de
a fi nvin i de solda ii lor mercenari, cu toate c aveau drept
comandan i pe propriii lor cet eni6. Dup
moartea lui
Epaminonda, thebanii l-au ales pe Filip al Macedoniei, comandant
al armatelor lor, iar dup ce le-a c tigat victoria, le-a luat lor
n i libertatea7. Milanezii, dup moartea ducelui Filip, l angajar
pe Francesco Sforza pentru a lupta contra vene ienilor; iar el, dup
ce i nvinse pe du mani la Caravaggio, se uni cu ei pentru a-i
supune pe milanezi, patronii lui8. Sforza, tat l s u, pe cnd era n
slujba reginei Ioana a Neapolului, o l
la un moment dat, pe
nea teptate, f
niciun soldat, astfel c , spre a nu- i pierde
tronul, ea fu constrns
s
se pun
la discre ia regelui
Aragonului9. Iar dac vene ienii i florentinii i-au ntins n trecut
cuceririle cu ajutorul acestui gen de armat , iar c pitanii lor nu s6 O referire la r zboiul inexpiabil g sim i n Discorsi, III, 32, op.cit.,
p. 460.
7 Este o inexactitate n relatarea lui Machiavelli. Filip al II-lea al
Macedoniei a fost aliat cu Thebanii n primul R zboi sacru (355353) i
de-abia mai trziu, dup victoria de la Cheronea (338), a ocupat, Teba,
aliat cu Athena.
8 Este vorba de Filippo Maria Visconti, dup
moartea c ruia (1447),
Republica Ambrozian (Milanul) angaj trupele lui Sforza contra Vene iei.
9 Muzio Attendolo Sforza o p
si pe nea teptate pe regina Ioana a IIa, (1420), trecnd de partea adversarului ei, Ludovic al III-lea de Anjou,
pretendent la tronul regatului. Pentru a se ap ra contra acestuia, regina
trebui s se alieze cu Alfonso de Aragon, c ruia, neavnd mo tenitori, i
tronul.

103

au proclamat totu i Principi, ci au ap rat aceste state, r spund c


n cazul acesta florentinii au fost favoriza i de noroc; ntr-adev r,
dintre c pitanii mercenari de valoare i de care s-ar fi putut teme,
unii nu au avut victorii, al ii au ntmpinat rezisten e, iar al ii iau ndreptat ambi iile n alt parte. Cel care n-a avut victorii a fost
Giovanni Acuto, a c rui fidelitate a adar nu a putut fi pus la
ncercare, ntruct nu a fost niciodat victorios10; dar oricine va
putea m rturisi c , dac acesta ar fi nvins vreodat , florentinii ar
fi r mas la discre ia lui. Sforza a avut ntotdeauna mpotriva lui pe
solda ii lui Braccio, astfel c s-au pndit continuu unii pe al ii11.
Francesco i-a ndreptat ambi iile asupra Lombardiei, n timp ce
Braccio i le-a concentrat asupra Bisericii i regatului de Neapole.
Dar s vorbim, despre cele ce s-au ntmplat acum de curnd.
Florentinii aleseser drept c pitan al lor pe Paolo Vitelli, om foarte
n elept i care, din simplu particular, ajunsese s dobndeasc o
mare faim 12. Dac acesta ar fi cucerit Pisa, cred c nimeni n-ar
putea s nu spun c florentinii ar fi trebuit n cazul acesta s i se
supun ; c ci, dac el ar fi voit s se pun n slujba du manilor lor,
florentinii nu ar fi putut s i se mpotriveasc n niciun fel; iar
dac l p strau ntre ei, trebuiau s i se supun . Ct prive te pe
vene ieni, dac vom considera dezvoltarea cuceririlor lor, vom
vedea c ac iunile lor au fost eficace i glorioase atta vreme ct au
luptat cu armele lor proprii, ceea ce s-a ntmplat nainte de
ndreptarea cuceririlor lor asupra uscatului; ntr-adev r pe mare
au luptat cu o des vr it vitejie, cuprinznd n armatele lor att
pe nobili ct i pe oamenii plebei; dar de ndat ce au nceput s
lupte pe uscat, au renun at la vitejia lor i au urmat obiceiul
zboaielor Italiei. La nceputul cre terii puterii lor pe uscat, faptul
nu aveau multe posesiuni i se bucurau de o mare faim , i-a
cut s nu aib de ce s se team prea mult de c pitanii lor; dar
cnd st pnirile lor s-au ntins, ceea ce s-a produs n vremea lui

10 Cu numele adev rat John Harkwood, condotier englez, venit n


Italia n 1361 i mort la 1393, dup ce adunase o avere foarte mare din
care cl di un spital pentru c torii englezi la Roma. Un portret al lui,
lucrat ele Paolo Uccello, se g se te la Santa Maria del Fiore, catedrala
Floren ei.
11 Este vorba de rivalitatea ntre Muzio Attendolo Sforza
i Andrea
Braccio di Montane, apoi de aceea ntre Francesco Sforza i Niccol
Fortebraccio.
12 Cf. cap. VIII.

104

Carmagnola13, i-au dat seama pentru prima oar de gre eala lor.
ntr-adev r, v znd vitejia lui deosebit
atunci cnd, sub
conducerea lui, l-au b tut pe ducele de Milano14, i observnd, pe
de alt parte, ct devenise apoi de calculat i rece n continuarea
zboiului, i-au dat seama c al turi de el nu vor mai putea s
aib niciodat vreo victorie, deoarece el nu mai voia aceasta15; cum
ns nu puteau s -l concedieze de team s nu piard din nou
ceea ce c tigaser , au fost nevoi i s -l omoare spre a se asigura
mpotriva lui. Vene ienii au mai avut apoi drept c pitani mercenari
pe Bartolomeo de Bergamo, pe Ruberto de San Severino, pe contele
Pitigliano i pe al ii la fel16; dar n cazul acestora trebuiau s se
team mai curnd de pierderile pe care puteau s le sufere din
cauza lor, dect de victoriile pe care le-ar fi c tigat: ceea ce s-a i
ntmplat chiar mai trziu la Vail, cnd au pierdut ntr-o singur

13 Francesco Bussone, conte de Carmagnola, a fost mai nti n slujba


lui Filippo Maria Visconti, apoi a trecut la vene ieni. Dup cteva victorii
mari, ntlni rezisten la Lodi i Cremona i pierdu luptele mpotriva lui
Francesco Sforza i Niccol Piccinino. Fu acuzat de tr dare i decapitat
(1432).
14 La Maclodio, n 1427.
15 n textul edi iei lui Francesco Costro (op.cit., p. 48), g sim:
giudicarono non poter pi vincere con lui, perch, non volevano n
potean licenziarlo Ferrari traduce dup acest text (op.cit., p. 116):
ils jugrent quils no devaient plus sattendre vaincre avec lui comme
aussi quils ne voulaient, ni ne pouvaient le licencier n edi ia lui
Angelo Pernice, pe care o urm m, textul este ns
urm torul:
iudicorono con lui non potere pi vincere, perch non voleva, n
poteva licenziarlo (op.cit., p. 66); iar n celelalte edi ii, a lui Armando
Michieli (op.cit., p. 96), a lui Plinio Carli (op.cit., p, 57), Federico Chabod
(op.cit. p. 64) i Antonio Panella (op.cit., v. II, p. 49) g sim textul care
concord ca n eles cu lec iunea adoptat de Angelo Pernice: iudicorono
non potere con lui pi vincere, porch noa voleva, n potere licenziarlo.
Traducerea francez a lui Yves Lvy este i ea conform acestor ultime
texte: ils pensrent quils ne pourraient plus vaincre avec lui, parce
quil ne le voulait pas et quils ne pouvaient non plus le casser (op.cit.,
p. 82).
16 Machiavelli se refer la trei condotieri vesti i: Barlomeo Colleone, a
rui statuie la Vene ia este opera lui Verrocchio, Roberto de SanSeverino care conduce armatele Vene iei la asediul Ferrarei i este nvins
(1482); Niccol Orsini, conte de Pitigliano, nvins la Vail (1509) de Liga
de la Cambrai.

105

zi tot ceea ce c tigaser cu trud n timp de opt sute de ani17.


ci armatele de felul acesta aduc numai cuceriri ncete, trzii i
slabe pe cnd pierderile sunt nea teptate i nespus de grave. Dar
ntruct aceste exemple m-au adus s vorbesc despre Italia, care a
fost mul i ani guvernat de armatele mercenare, vreau s expun
aceste lucruri ncepnd din timpurile cele mai vechi, pentru ca,
odat cunoscute originea i dezvoltarea lor, s le putem ameliora
cu mai mult u urin .
Trebuie s afla i a adar c , de ndat ce, n vremurile din urm ,
Imperiul a nceput s fie alungat din Italia18, iar Papa a dobndit o
putere temporal mai mare, Italia s-a mp it n mai multe state;
ci multe din marile cet i luar armele mpotriva nobilimii lor
care, protejat odinioar de mp rat, le inea sub asuprirea ei;
Biserica a sus inut aceste mi
ri de r scoal a ora elor pentru a
c tiga putere n domeniul temporalului; iar n multe dintre ele,
cet enii devenir Principi. Astfel Italia ajunse a fi aproape n
ntregime n minile Bisericii i ale ctorva Republici; dar, ntruct
nici preo ii, nici burghezii ora elor nu erau obi nui i s mnuiasc
armele, ncepur s angajeze n solda lor mercenari. Cel dinti
care a creat faima acestui gen de armate a fost Alberigo da Conio,
din Romagna19. Din coala lui au cobort ntre al ii Braccio i
Sforza care au fost, n vremea lor, adev ra i arbitrii ai Italiei. Dup
ei au venit to i ceilal i care au condus aceste armate pn n
vremurile noastre; iar rezultatul ac iunilor lor de vitejie este c
Italia a fost cucerit ca ntr-o fug de Carol, a fost pr dat de
Ludovic, supus cu for a de Ferrando20 i batjocorit de elve ieni21.
Organizarea pe care au dat-o acestor armate a fost aceea de a lua
orice putere infanteriei, pentru a- i asigura lor n i gloria. Au
Machiavelli se refer la nceputurile istoriei Vene iei, n secolul VII.
Urmnd o afirma ie a lui Machiavelli n Istorie fiorentine, urmeaz
sc derea puterii imperiale asupra Italiei a nceput odat cu urcarea pe
tron a lui Rudolf de Habsburg (1273): Rudolf mp ratul, n loc s vie n
Italia pentru a reda Imperiului gloria st pnirii ei, trimise aici pe un
ambasador al s u cu dreptul de a libera acele Cet i care ar vrea s se
scumpere, astfel c
multe ora e se r scump rar (Istorie
fiorentine, ed.cit., p. 85).
19 Alberigo din Barbiano, conte de Conio, a ntemeiat prima Companie
de mercenari la finele secolului XIV, numit Compagnia di San Giorgio.
20 Este vorba de Ferdinand Catolicul.
21 Elve ienii mercenari sunt men iona i aici pentru tr darea lor fa
de
Ludovic al XII-lea i de Ludovic Maurul.
17

18

106

procedat astfel deoarece, neposednd ei n i un stat al lor i


tr ind din me te ugul armelor, nu puteau s dobndeasc gloria
cu un num r mic de infanteri ti dar nici nu puteau s le dea de
mncare dac erau mul i; iat de ce s-au m rginit la cavalerie,
astfel c , avnd un num r de oameni potrivit de mare, puteau s
dobndeasc
i hran
i glorie. Lucrurile erau astfel nct ntr-o
armat de dou zeci de mii de solda i, nu se g seau nici dou mii
de infanteri ti. Afar de aceasta, se str duiser s i evite, lor i
solda ilor lor, att oboseala ct i frica, astfel c n lupte nu se
omorau unii pe al ii ci se luau prizonieri f
obliga ia de a pl ti
vreun pre de r scump rare. Nu atacau cet ile n timpul nop ii,
iar cei asedia i ntr-o cetate nu atacau nici ei taberele du mane;
nu construiau n jurul taberelor nt rituri i nici nu s pau an uri;
nu ntreprindeau nicio ac iune militar n timpul iernii. Toate
aceste lucruri erau ng duite prin regulamentele lor militare, pe
care ei le inventaser pentru a- i evita, dup cum am spus, att
oboseala ct i primejdia: i au procedat att de departe n acest
sens, nct Italia a ajuns aservit i dezonorat .

107

CAPITOLUL XIII - Despre solda ii auxiliari,


amesteca i i proprii.
Armatele auxiliare, care sunt cel lalt fel de armate inutile, se
formeaz atunci cnd faci apel la un conduc tor de stat puternic
care vine s te ajute i s te apere cu trupele lui: a a cum a f cut
n timpurile din urm papa Iuliu care, v znd la atacul contra
Ferrarei1, exemplul trist al ac iunii armatelor sale mercenare,
recurse la armate aliate i se n elese cu Ferrando, regele Spaniei,
ca acesta s vin s -l ajute cu oamenii i cu armele lui. Armatele
de felul acesta pot s fie folositoare i bune n sine, dar ele sunt
aproape ntotdeauna p gubitoare pentru cel care le cheam ; c ci
dac pierzi, r mi nvins; iar dac nvingi, r mi prizonierul lor2.
i cu toate c exemple de acest fel se g sesc foarte multe n istoria
antic , nu vreau s nu men ionez exemplul recent al papei Iuliu al
II-lea; a c rui hot rre nu putea s fie mai pu in n eleapt : voind
ntr-adev r s ocupe Ferrara, s-a aruncat n ntregime n minile
unui str in. Dar norocul lui a f cut s se produc o a treia
mprejurare, pentru ca el s nu culeag roadele hot rrii lui
gre ite: c ci solda ii lui auxiliari fiind nvin i la Ravenna3, iar
elve ienii r sculndu-se4 i izgonindu-i pe nving tori contrar
oric rei a tept ri a lui i a celorlal i, nu mai r mase prizonierul
du manilor s i ntruct ace tia fuseser alunga i, i nici al
solda ilor lui auxiliari ntruct ace tia nvinseser cu alte arme
Este vorba de atacul lui Iuliu al II-lea mpotriva Ferrarei la 1510,
cnd ducele Alfonso de Este se aliase cu Ludovic al XII-lea, refuznd s
intre n Liga Sfnt organizat de Pap mpotriva Fran ei.
2 Cf. Discorsi, II, 20, op.cit., p. 338339: Spun a adar din nou c ,
dintre toate celelalte feluri de solda i, cei auxiliari sunt cei mai p gubitori.
ci fa de ei, Principele sau Republica pe care o ajut , nu are nicio
autoritate, deoarece are autoritate numai acela care i trimite A adar
un Principe sau o Republic trebuie s ia orice alt m sur nainte de a
recurge pentru ap rarea sa la solda i auxiliari i a-i introduce n statul
lui, chiar dac ar trebui s aib ncredere n ei, deoarece orice pact, orice
conven ie, orict de grea, pe care ar avea-o cu du manul, i va fi mai
pu in p gubitoare dect aceast cale de ac iune.
3 Este vorba de victoria armatelor franceze conduse de Gaston de Foix
la Ravenna (11 Aprilie 1512), mpotriva spaniolilor alia i cu Liga Sfnt .
4 Un corp de elve ieni n serviciul Ligii Sfinte se r scul
n cursul
aceleia i lupte, astfel c la sfr it francezii trebuir s se retrag .
1

108

dect cu ale lor proprii. Florentinii, fiind cu totul lipsi i de armate,


au dus zece mii de francezi la Pisa5 spre a o cuceri; i prin aceast
ac iune s-au g sit ntr-o primejdie mai mare dect n orice alt
moment al luptelor lor. mp ratul Constantinopolului6, pentru a se
mpotrivi vecinilor s i, aduse n Grecia zece mii de turci; iar cnd
zboiul s-a sfr it, ace tia n-au mai vrut s plece de aici, i astfel
a nceput robirea Greciei de c tre p gni. A adar cel care vrea s
nu poat nvinge, s se foloseasc de asemenea armate, c ci sunt
mult mai primejdioase dect cele mercenare: la ele ntr-adev r,
nfrngerea este de la nceput gata s se produc ; ele sunt unite
ntre ele i sunt toate la fel hot rte s asculte de al ii, iar nu de
tine; armatele mercenare ns dup ce au nvins, au nevoie de
vreme mai ndelungat
i de un prilej mai bun ca s i fac r u,
deoarece nu formeaz o unitate i sunt chemate i pl tite de tine;
i chiar dac ntr-o armat de acest fel ai da puterea unui al
treilea, el nu poate s dobndeasc ntr-un timp att de scurt
autoritatea necesar spre a- i face r u. n rezumat, armatele
mercenare sunt primejdioase prin mole eala lor, iar cele auxiliare
sunt astfel prin vitejia lor.
Un Principe n elept va evita a adar ntotdeauna acest gen de
armate i se va baza numai pe armatele lui proprii; el va prefera s
piard o lupt cu trupele lui proprii dect s nving cu acelea ale
altora, judecnd c nu este victoriei deplin aceea pe care o ob ii
cu arme str ine. Nu voi ov i niciodat de a da ca exemplu pe
Cezar Borgia i faptele sale. Acest duce a intrat n Romagria cu
armate auxiliare, aducnd aici numai solda i francezi; i cu ace tia
a cucerit Imola i Forli. Dar, p rndu-i-se apoi c aceste armate
nu sunt sigure, a recurs la cele mercenare, socotindu-le mai pu in
primejdioase; i astfel angaj n slujba lui pe cei din partidele
Orsini i Vitelli. Dar pe urm , ncepnd s se serveasc de ele, i se
Machiavelli se refer la armatele trimise de Ludovic al XII-lea n
ajutorul Floren ei n iunie 1500, pl tite n parte de el nsu i, n parte de
Republic . Floren a fu ns nevoit s trimit aceste trupe napoi, din
cauza lipsei lor de disciplin , f cnd pentru aceasta cheltuieli mari.
6 Se tie c
mp ratul Ioan Cantacuzino, n lupta lui contra familiei
adversare a Paleologilor (vecinii lui) a cerut ajutorul unor trupe turce ti
(1346). Angelo Pernice observ ns n comentariul s u (op.cit., p. 172,
nota 47) c se g sesc trupe turce ti n Imperiul bizantin i anterior
acestei date: la 1341, Ana de Savoia, v duva lui Andronic al III-lea, a
chemat trupe de turci otomani mpotriva aceluia i Ion Cantacuzino care
lupta pentru ob inerea tronului.
5

109

ru c dau de b nuit, c nu sunt credincioase i sunt


primejdioase; le desfiin a adar i r mase numai cu trupele lui
proprii. i este u or de observat diferen a ce exist ntre o armat
i cealalt dac ne gndim la marea deosebire ntre faima militar
a Ducelui n momentul n care i avea numai pe francezi i apoi pe
Orsini i Vitelli, i gloria lui din momentul n care a r mas numai
cu solda ii lui i s-a bazat numai pe el singur: i vom constata c
aceast glorie a mers crescnd; iar el nu a fost niciodat att de
mult stimat ca atunci cnd fiecare a putut s vad c era singur i
n ntregime st pn al armatelor lui. Nu voiam s renun la
exemplele italiene i recente; dar nu vreau s las la o parte nici pe
Hieron Siracuzanul, deoarece este unul dintre cei pe care i-am
citat mai sus7. Dup cum am spus, el a fost ridicat n fruntea
armatelor de siracuzani n i, i i-a dat seama ndat c aceast
armat mercenar nu este util , deoarece comandan ii ei erau
asemenea celor ai no tri din Italia; i, p rndu-i-se c nu putea
nici s -i opreasc , nici s le dea drumul, puse s -i omoare pe to i,
i dup aceea purt r zboi cu armatele lui proprii, iar nu cu cele
str ine. Vreau s amintesc de asemenea o figur alegoric a
Vechiului Testament, potrivit n acest sens. Cnd David s-a oferit
lui Saul ca s mearg s lupte mpotriva lui Goliath, provocator
din partea filistenilor, Saul, pentru ca s -i dea curaj, l-a ncins cu
propriile lui arme; dar David, dup ce le-a avut asupra lui, le-a dat
napoi spunnd c nu poate lupta destul de liber dac le
streaz ; voia a adar s -l ntmpine pe du man numai cu pra tia
i cu cu itul lui8. n rezumat armatele altuia sau i cad n spate
sau i sunt o povar , sau te strng din toate p ile. Carol al VIIlea, tat l regelui Ludivic al XI-lea, dup ce prin marele lui noroc i
prin vitejia lui a eliberat Fran a de englezi, i-a dat seama c este o
necesitate s te narmezi cu armele tale proprii, i a organizat n
regatul lui o armat de cavalerie i una de arca i infanteri ti. Mai
trziu, regele Ludovic, fiul s u, desfiin
aceasta din urm
i

n cap. VI.
Cf. Cartea ntia a lui Samuel, XVII, 3839: i Saul mbr
pe
David cu ve mintele sale i-i puse n cap coif de aram
i-i d du o
plato . Apoi David sa ncinse ca sabia lui Saul peste ve minte i se
ncerc s umble, c ci nu era deprins cu ele. i a zis David c tre Saul:
Nu pot s umblu cu plato a asta, c ci nu sunt deprins cu ea. Deci
David a lep dat-o de pe el. (Biblia, trad. De Vasile Radu i Gala Galation,
Bucure ti, Funda ia pentru Literatur i Art , 1939, p. 303).
7
8

110

ncepu s ia n solda lui elve ieni9; aceast gre eal , pe care ceilal i
regi au urmat-o, este, dup cum se vede din cele ce se ntmpl
ast zi, cauza nenorocirilor acestui regat10. C ci dnd elve ienilor
prilejul de a se acoperi de glorie, i-a njosit propriile lui armate;
ci a desfiin at cu totul infanteria, iar cavaleria a pus-o aproape
sub dependen a armatelor altora; deoarece, fiind obi nui i s lupte
al turi de elve ieni, solda ii lui cred i ast zi c nu pot nvinge f
ei. Iat de ce armatele franceze sunt insuficiente ntr-o lupt dus
contra elve ienilor, i dac nu i au pe ace tia al turi, nici nu
ncearc s se opun vreunui atac. A adar, armatele Fran ei sunt
mixte, n parte mercenare i n parte formate din oameni proprii; i
toate mpreun , aceste armate sunt mult mai bune dect cele pur
auxiliare sau cele pur mercenare, dar cu mult inferioare celor
proprii. Este suficient n acest sens exemplul ar tat; c ci regatul
Fran ei ar fi de nenvins dac organiza ia militar a lui Carol al
VII-lea ar fi sporit sau men inut . Dar cu pu ina lor n elepciune,
oamenii se apuc s fac un lucru care, avnd n momentul acela
aparen a binelui, nu le ng duie s
i dea seama de otrava care se
ascunde n el; dup cum am ar tat mai sus, vorbind despre febra
ectic 11.
adar cel care, ntr-un Principat, nu- i d seama de primejdii
n momentul n care se ivesc, nu este cu adev rat n elept; dar
sunt pu ini aceia care au acest dar. i dac am considera cauza
prim a c derii Imperiului Roman, am g si-o n faptul c go ii au
nceput s fie angaja i ca mercenari12; din momentul acela, for ele
Imperiului Roman au nceput s scad
i toat puterea pe care o
pierdea, revenea celorlal i. Conclud a adar c , dac un Principat
nu posed armate proprii, el nu va fi niciodat n siguran ;
dimpotriv , va fi ntotdeauna prad sor ii, deoarece nu dispune de
for a militar necesar spre a se ap ra n mprejur rile grele.
Aceasta a fost de altfel n totdeauna p rerea i maxima oamenilor
9 Ludovic al XI-lea s-a servit de elve ieni n lupta contra lui Carol
Temerarul, pe care ace tia l-au nvins la Granson i Morat (1476).
10 F. Chabod, n Sulla composizione de Il Principe di Niccol
Machiavelli, n Archivum Romanicum, XI, 1927, observ c Machiavelli se
refer probabil la anul 1513 cnd francezii au fost b tu i de elve ieni la
Novara.
11 n cap. III.
12 Se noteaz , c
sub Varens (364 378), go ii au fost l sa i s se
eze, pentru prima oar , ntr-o provincie a Imperiului, dar nu au fost
lua i ca mercenari.

111

n elep i: quod nihil sit tam infirmum aut instabile quam fama
potentiae non sua vi nixa13.
Iar armatele proprii sunt compuse fie din supu ii propriei ri,
fie din cet eni, fie din oameni de-ai t i care i sunt ndatora i;
toate celelalte feluri de armat sunt sau mercenare sau auxiliare;
iar modul n care po i s i organizezi armate proprii va fi u or de
sit dac vom examina metodele folosite de cei patru, pe care iam men ionat mai sus14, ca i procedeul prin care i-au alc tuit
armate i i le-au organizat Filip, tat l lui Alexandru cel Mare, apoi
multe Republici i Principi; c ci am toat ncrederea n modul n
care au lucrat ace tia.

Tacit, Annales XIII, 19; Machiavelli citeaz ns din memorie; textul


exact este: Nihil rerum mortalium tam instabile ac fluxum est quam
faima potentiae non sua vi nixae.
14 Machiavelli se refer probabil la Cezar Borgia, la Hieron, David i
Carol al VII-lea; dar, dat fiind c David nu poate fi socotit n rndul
celorlal i organizatori de armate, este posibil referirea la cei patru
men iona i n cap. VI: Moise, Cirus, Romulus i Teseu.
13

112

CAPITOLUL XIV Care este datoria unui


Principe privitor la preg tirea r zboiului.
adar un Principe nu trebuie s aib alt gnd nici alt
preocupare, i s nu aib de asemenea alt grij , dect aceea a
zboiului i a organiz rii i disciplinei necesare lui; aceasta este
singura chestiune care trebuie s -l preocupe pe cel care comand ,
i nsemn tatea ei este att de mare nct nu numai c i men ine
puternici pe cei care s-au n scut Principi, dar de multe ori i ridic
pe unii oameni, de la situa ia de simpli particulari, la treapta
aceasta cea mai nalt ; i dimpotriv , se observ c atunci cnd
Principii s-au gndit mai mult la pl ceri dect la armate, ei i-au
pierdut statul. Iar prima cauz pentru care po i s -l pierzi, este
tocmai aceea de a nu ine seama de aceast art a r zboiului, pe
cnd mijlocul care i ng duie s dobnde ti un stat este acela de
a fi practicat mereu aceast art . Avnd armate, Francesco Sforza
a devenit din simplu particular, duce al Milanului; iar fiii lui,
pentru c au fugit de greut ile i truda armelor, au ajuns din
duci, simpli particulari1. C ci, ntre celelalte rele pe care i le
pricinuie te faptul de a fi lipsit de armate, este i acela de a fi
dispre uit; i aceasta este una dintre ru inile de care trebuie s se
fereasc un Principe, dup cum voi ar ta mai jos2; c ci ntre un
om care are armate i unul care este lipsit de ele, nu putem face
niciun fel de compara ie; a adar nu este logic ca cel care posed
armate s asculte de bun voie de cel care nu posed solda i de
niciun fel, iar acesta din urm s se simt n siguran
ntre
slujitorii s i arma i; c ci, unul fiind plin de dispre , iar cel lalt
mereu plin de b nuial , nu vor putea lucra niciodat bine
mpreun . Astfel un Principe care nu se pricepe n arta r zboiului,
va suferi, nu numai nepl cerile pe care le-am ar tat, dar i
dispre ul solda ilor lui, astfel c niciodat nu va putea s aib
ncredere n ei.
adar Principele nu trebuie s uite niciodat grija preg tirii
1 Galeazzo Sforza a murit ucis de curteni (1476); Ludovic Maurul a
fost nvins i detronat de Ludovic al XII-lea n 1500, iar Massimiliano
Sforza va pierde de asemenea Milanul n urma luptei de la Marignano
contra lui Francisc I (1515).
2 n cap. XIX.

113

zboiului; n timp de pace trebuie chiar s lucreze n acest sens


mai mult dect n timp de r zboi; lucrul acesta l poate face n
dou moduri: mai nti prin fapte, apoi prin gndire. n ce prive te
faptele, afar de ordinea i disciplina continu pe care trebuie s le
impun oamenilor s i, trebuie de asemenea s practice mereu
vn toarea3, i prin aceasta s
i obi nuiasc trupul cu greut i i
trud ; n acela i timp poate s nve e s cunoasc natura locurilor,
tie cum se nal mun ii, cum se deschid v ile, cum se ntind
cmpiile, i s
i dea seama care este natura fluviilor i a
mla tinilor; s fie de asemenea atent n toate aceste observa ii.
ci aceste cuno tin e sunt folositoare din dou puncte de vedere:
mai nti nve i s i cuno ti propria ta ar
i n elegi astfel mai
bine care trebuie s fie modul ei de ap rare; apoi, ntruct ai
cunoscut i ai fost de multe ori n toate aceste locuri, vei n elege
cu u urin
pozi ia oric rui alt loc pe care va trebui s -l iei n
cercetare; deoarece dealurile, v ile i cmpiile, fluviile i mla tinile
din Toscana, spre exemplu, seam
ntr-o anumit m sur cu
cele din alte provincii; astfel c , de la cunoa terea aspectelor unui
inut oarecare, po i trece cu u urin la cunoa terea acelora ale
altor provincii. Principele care nu se pricepe n aceasta, este lipsit
de cea dinti nsu ire care se cere unui c pitan; c ci aceste lucruri
te nva
s -l descoperi pe du man, s i fixezi taberele, s i
conduci armatele, s le rnduie ti n lupte i s duci asediul spre
folosul t u. ntre alte laude pe care scriitorii le aduc lui Filipomen,
principele Acheilor4, este i faptul c n timp de pace el nu se
gndea la altceva dect la modul n care s poarte r zboiul; i cnd
se g sea pe un cmp cu prietenii lui, se oprea de multe ori i
discuta cu ei: Dac du manii s-ar afla pe colina aceea, iar noi neam afla aici cu armata noastr , care din doi ar fi ntr-o pozi ie mai
bun ? Cum am putea s naint m mpotriva lor, p strnd ordinea
de b taie? Dac am voi s ne retragem, cum ar trebui s
Cf. Discorsi, III, 39, op.cit., p. 474475: ntre celelalte lucruri care
sunt necesare unui c pitan de armate, este cunoa terea locurilor i a
rilor, deoarece f
aceast cunoa tere general
i particular un
pitan de armate nu poate s vr i nimic bun. i deoarece toate tiin ele
cer o practic dac vrei s le posezi n mod perfect, tiin a aceasta cere i
ea o practic foarte mare. Aceast practic sau cuno tin particular se
dobnde te prin vn toare mai mult dect prin orice alt exerci iu
Aceasta se spune spre a se ar ta c vn toarea, dup cum constat
Xenofan, este o imagine a r zboiului.
4 Filipomen din Megalopoli (253183 . Chr.) a fost eful Ligii Acheilor.
3

114

proced m? iar dac ei s-ar retrage, cum ar trebui s -i urm rim?


i a a, mergnd cu ei, le ar ta toate situa iile care s-ar putea ivi
pentru o armat ; asculta p rerile lor, i-o spunea pe a lui, aducea
argumente n acest sens, astfel c , mul umit acestei reflect ri
continue asupra r zboiului, nu i s-ar fi putut ntmpla niciodat ,
el fiind n fruntea armatelor, s se iveasc o primejdie pe care s
nu tie s-o nl ture.
Ct prive te preg tirea intelectual
n vederea purt rii
zboiului, Principele trebuie s citeasc istoria, i n aceasta s
reflecteze asupra faptelor oamenilor de seam spre a- i da seama
cum au procedat n r zboaie, spre a examina cauzele victoriilor i
nfrngerilor lor, spre a putea a adar s le evite pe cele din urm i
le imite pe cele dinti; i, mai ales, trebuie s urmeze exemplul
ctorva oameni ilu tri din trecut, care n zuiau s imite pe cte un
erou mult l udat i glorios, dinaintea lor avnd mereu prezente
vitejiile i faptele lui: a a cum se spune c Alexandru cel Mare l
imita pe Achille, Cezar pe Alexandru, Scipio pe Cirus. i oricine va
citi via a lui Cirus scris de Xenofon5), va recunoa te apoi, cnd va
urm ri via a lui Scipio6, c aceast imita ie a fost spre gloria lui
deplin , i- i va da seama ct de mult se apropia acesta de
castitatea, de amabilitatea, de omenia i de d rnicia pe care
Xenofon le atribuie n scrierea sa lui Cirus. Acestea trebuie a adar
fie modurile i atitudinile unui Principe n elept; n timp de pace
nu stea niciodat inactiv, ci s adune cu pricepere i s i fac
un capital din aceste nsu iri, pentru a se putea folosi de ele n
mprejur rile grele; astfel ca, atunci cnd soarta i se va schimba,
fie preg tit s -i nfrunte loviturile.

Machiavelli se refer la Ciropedia.


Este vorba de Scipio Africanul, ale c rui lecturi din Xenofon le
men ioneaz Cicero ntr-o scrisoare.
5

115

CAPITOLUL XV Despre acele lucruri


pentru care oamenii, i mai ales Principii,
merit s fie l uda i sau dojeni i.
Ne r mne s vedem acum care trebuie s fie atitudinea i
procedarea unui Principe fa de supu i i de prieteni, Principi ai
altor state. Dar ntruct tiu c s-a scris mult despre aceea i
chestiune, m tem c , scriind i eu acum tot despre aceasta, s nu
fiu considerat drept ncrezut, mai ales pentru c m voi dep rta
foarte mult, n discu ia acestei probleme, de modul obi nuit de
tratare al celorlal i. Inten ia mea fiind ns aceea de a scrie ceva
folositor pentru cei care vor ti s m n eleag , mi s-a p rut c
este mai potrivit s urm resc adev rul faptelor nse i dect simpla
nchipuire. C ci mul i scriitori au imaginat Republici i Principate
pe care nimeni nu le-a v zut vreodat
i nimeni nu le-a cunoscut
ca existnd n realitate; ntr-adev r este att de mare deosebirea
ntre felul n care oamenii tr iesc i felul n care ar trebui s
tr iasc , nct cel care las la o parte ceea ce facem pentru ceea ce
ar trebui s facem, mai curnd i preg te te propria lui pieire
dect nva
mijlocul de a se p stra mai departe; c ci cel care
pretinde s se manifeste pretutindeni ca om de o des vr it
bun tate, va trebui s piar cu necesitate n mijlocul attor
oameni care nu sunt buni. A adar Principele care vrea s
i
streze puterea, trebuie s nve e neap rat s poat fi uneori
lipsit de bun tate i s se poat folosi de aceast nsu ire dup
cum este nevoie de ea.
snd a adar la o parte toate acele lucruri care au fost
nchipuite cu privire la un Principe, i discutnd numai despre
acelea care sunt adev rate, spun c to i oamenii, i mai ales
Principii, ntruct sunt pe treapta cea mai de sus, au drept
tr
tur caracteristic una din nsu irile urm toare, care le aduc
fie dojan , fie laud . i anume, unii sunt considera i genero i, al ii
meschini (folosind aici un cuvnt toscan, miseri, ntruct
cuvntul avar arat n limba noastr
i pe acela care vrea s
dobndeasc ceva prin jaf; numim ns meschin pe acela care se
opre te de a se bucura de ceea ce posed ); unii sunt considera i
darnici, al ii lacomi; unii cruzi, al ii milo i; unii sperjuri, al ii
oameni de ncredere; unii f
vlag
i la i, al ii ndr zne i i
curajo i; unii plini de aten ie, al ii mndri; unii iubitori de pl ceri,
116

al ii ca ti; unii cu un caracter integru, al ii vicleni; unii


nc
na i, al ii docili; unii serio i, al ii u uratici; unii
credincio i, al ii f
religie; i astfel mai departe. tiu c fiecare va
rturisi c ar fi cu totul demn de laud s ntlnim la un
Principe, dintre toate nsu irile mai sus ar tate, numai pe cele care
sunt considerate drept cele mai bune; dar, ntruct nu putem s le
ntlnim pe toate laolalt i nimeni nu ar pu