Sunteți pe pagina 1din 1

Sunt o mână de Ńărână

 

              
 
 
 
 
 
  
 
1.M'ai gă - sit pe cum se - nini un drum pă - ră -
1.M'ai
gă - sit
pe
cum se - nini
un drum
pă - ră -
o - chii
sit
În
al
lu
- mii no - roi
pră
- bu -
şit
Bra - Ńul
2.Am
vă - zut
Tăi,
Cu
iu -
bi
-
re'au pri - vit
spre
ai
mei
Cu
al
3.În
a
mea
i - ni - mă
a
in -
trat
Sal -va - to
- rul cel
sfânt,
mi
- nu -
nat
O
lu
9
 
 
 
 
 
tău,
sfânt
I
-
sus,
m'a
lu -
at
De
no - roi,
de
pă - cat
m'a spă -
lat
Tău
glas du
-
ios
mi'ai şop -
tit:
Te
sal - vez,
fiind - că
mult
te'am iu -
bit
Ce sunt
mi
-
nă'i de'a - cum
via - Ńa
mea
Du -hul Sfânt
mi'a um - plut
i
- ni -
ma
17
 
 
 
  
 
 
  
 
eu,
să pri veşti
-
Tu la
mi -
ne,
Am iu
-
bit
doar pă
-
ca
-
tul în
lu -
me
Pen-tru
mi
-
ne I -
26
 
 
 
 
 
35
sus
Te'ai jert
-
fit
Dom-nul Meu,
cât de mult
m'ai iu
-
bit
Sunt
o
mâ -
de Ńă
 
 
 
 
43
râ -
nă,
Dar
Te
la
-
ud,
Doam
-
ne
Sunt
o
mă -
de Ńă
 
 
 
- nă
Dar
Te
la
- ud,
Doam
- ne