Sunteți pe pagina 1din 176
Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Roméniei QUICK, AMANDA. Naluca / Amanada Quick : trad Bucuresti : Lider, 2007 ISBN 978-973-629-167-8 Doru Marculescu. 821. 111(73)-31=135.1 Redactare: GEORGETA COPEL ‘Tehnoredactare: ADRIANA FLEANCU Bun de tipar: EMILIA LEANCA THE RIVER KNOWS Copyright © 2007 by Jayne Ann Krentz Toate drepturile acestei edifii in limba romana aparfin Editurii LIDER OP 5 CP 15 Sector 4, Bucuresti Tel! Fax: 0314.108, e-mail: liden@e-xtreme.ro; site: www. trustul-tider.o PROLOG Spre sfarsitul perioadei de domnie a reginei Victoria, Eanuindrizni s& aprinda niciunua dintre impi, de te ca nu cumva vreun trecitor si remarce lumina $i sé: aminteasc mai térziu, atunci efnd politistii igi vor face aparitia si vor pune tot felul se intrebiiri. Afar’, pe alee, ceata se indesea, dar razele piezise ale Iunii care pitrundeau pe fereastri luminau suficient salonagul intim. Nu c& femeia ar fiavutnevoie de acea rece licarire argintie. Cunostea atiit de hine plicntele ineaiperi de deasupra dughenei. Timp de aproape doi ani, acest mic spatiu constituise locuinta ei Se lisa pe vine in faja cuf’rului grew din colt si incerca sc. Un lucru arét de simplu in ncrediil de dif cir aparenti se doves il de dus la indeplinire, din pricina faptulu nile fi tremurau foarte tare, Se stradui s& respire adanc, intr-o zadamica incercare de a-si domoli bittile inimii. Dupd trei incercari, femeia izbuti in cele din umi sa deschida capacul cuftrului, Balamalele sedrfaird ca niste fipete stridente in linistea mormantala igi ntru si scoase din eur cele do legate in piele, pe care le pusese acolo. Apoi se ridic’ in ey tile in bi o de la parter, ms ‘ol indu-le i existau zeci de alte cif, dintre care unele s-ar putut vinde la nigte ‘eran de departe cele mai ins acestea dow prejuri frumusele, valoroase. Trebuia sii limiteze drastic numarul cartilor pe care le atiman extrem de greu. Si chiar dac’ ar ‘eva, n-ar fi fost prea tafelept xemplare valoroase Jua cu ea, deoarece mai fi putut duce inca alte c in partea ei si le ia. Lipsa prea multor de pe rafturile de la parter ar fi ndiscut mult& suspiciune. Din motive similare, pusese tn bagaj doar strictul imentare. N-ar fi fost catusi de pufin indicat ca politia sa descopere ca o presupusi sinucigasa Iuase cu ca, in apele fluyiului, cea mai mace parte a garderobei sale. inchise valijoara burdusit’. Slavi Domaului ci nu vanduse cele doud volume. in ultimii doi ani, existaserd fiir indoiala destule momente in care ar fi avut la ce si foloseascd banii pe care i-ar fi obfinut pe ele, dar nu se simfise in stare si se des fi pe care tatal ei le venerase ‘esar Je articole ve: arti de acele dowi ¢ cel mai mult, pistrind Ao .ece nin nnimai dela el. ci si de Ja mama ei, care murise in urma cu patru ani Tatil ei mu-si mai revenise niciodata cu-adevarat dupa pierderea preaiubitei lui neveste. Nu surprinsese pe niment el isi pusese pistolul la ampli isi pierduse gi agoniscala deo viafi intreag .-le cu sfinfenie, ca pe 0 comoara. ‘onan tot ce prea tare faptal c sis omorise, dupa Creditor ii confiscaseré casa confortabili si majoritatea Jucrurilor din ea. Din fericire totusi, acestia nu consiceraser’ Ji fel de valoroasa bogata si remarcabila lui bibliotect, Trezindu-se pusi in fata obignuintelor opfiuni pentru cariera unci femei aflate in situatia ei — care se limita n calitate de doamna de a alesese si foloseasca a unei viefi umile In perspecti companie sau de guvernanti ide neconceput,§ aoele elir{i intr-o manie dupa parerea lumii bune, de neiertat, gi anume pentru a se lansa in domeniul negotulu in ochii inaltei societati, era ca gi cum femeia incetase ca prin farmec sd mai existe. $i nu cd ea ar fi avut vreodata cine stie ce relatii in inalta societate. Familia Barciay nu se invartise niciodata in cercurile din lumea bund Cunostintele ci de: despre colectionarii de carti, dobandite de la tata ei, ii asigura pre colection A numai cét posibilitatea scoaterii unui mic profit, du a huni de activitate tn jonase magazinul, femeia reu drept o mica, dar de suece: in noua ei vit’ rele cor st soi deafacere. in cci doi ani in care fune si fie recunoscuti comerciantii de cZrfi rare, cu garderoba ei considerabili, © reciabilul volum de corespondent de afaceri, se afla departe de comoda gi de rafinata lume i legicu care fusese crescuta, insti descoperise cA detinerea propriuli ei magazin era pe deplin satisficdtoare. Era un lucru important ca cineva si poati aftrma cA define controhul asupra propriilor eAstiguri financiare. lar in plus, ca negustoreasd, fusese eliberata de multe dintre regulile ridicole si restrictiile mmpuse de cAtre umea bun’ doamnelor singure. Nu putea nega cA regresase pe scara social’, yi totusi experienja fi permisese si-yi ia destinul in propriile maini, ceea ce ou tunci Dar, de mai putin de o orf, visul ei in legiturd eu un fusese posibil pind viitor strilucit gi independent, pe care ffiureascd, fusese spulberat pentru totdeauna, Acum se afla in plin cop 4 fug’, luindu-si cu ea doar o bruma de bunuri personale, incasirile de pe arma vanzirilor de cirti din acea zi si cele douk c copuse deja si gi-l ar. Nu mai avea de ales decét s nepretuite. at si dispard —infelesese limpede acest Iucru

S-ar putea să vă placă și