Sunteți pe pagina 1din 5

ERATA la Raport de Selecţie - etapa 5/2016 - infiintare

Sesiunea nr. M4.2 GBER - 01/16-16.08.2016 / Etapa lunara: 5 (01.12.2016 - 31.12.2016) Masura G420

Suma alocată pe sesiune: 22,500,000.00 Euro

Suma ramasa disponibila pentru luna/lunile urmatoare: 12,795,318.00 Euro

Suma rezervată pentru proiectele contestate din etapa anterioară: 0.00 EURO

Valoarea publică totală a contestaţiilor depuse din etapa anterioară: 0.00 EURO

Numarul proiectelor depuse in luna (01.12.2016 - 31.12.2016) cu punctajul mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar (15 de puncte): 16

Numărul proiectelor depuse în lunile anterioare si incluse in raportul din luna curenta: 0

Valoarea publica totala a proiectelor depuse in luna (01.12.2016 - 31.12.2016) cu punctajul mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar (15 de puncte): 7,989,951.00 Euro

Valoarea publica totala a proiectelor depuse in lunile anterioare si incluse in raportul din luna curenta: 0.00 Euro

Numărul proiectelor selectate pentru finanţare, in luna (01.12.2016 - 31.12.2016): 12

Valoarea publica totala a proiectelor selectate pentru finantare, in luna (01.12.2016 - 31.12.2016): 6,493,942.00 Euro

Criterii de
Cod proiect Data Localizare proiect Criterii de selecţie departajare

Punctaj estimat (autoevaluare,


CORECTAT

Dimensiunea intreprinderii
Punctaj AFIR
Licitatie

prescoring)
Codificare de rezerva

Total cumulat
Nr.c Valoare Valoare
Titlu proiect Solicitant (valoare
Sub-măsură

rt. eligibilă publică


Nr. ordine
Regiune

publică)
Măsură

Judeţ

CS1

CS2

CS3

CS4
Etapa lunara

An Luna Zi Judeţ Localitate


Valoare Valoare
An

eligibilă GBER publica GBER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30

Lista proiectelor selectate pentru finantare pentru luna (01.12.2016 - 31.12.2016)

Comuna/Oras
UNITATE PRODUCTIE BISCUITI ALKA TRADING CO
1 04 20 G0I0 05 16 3 31 00062 2016 12 20 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIESTI 50.0000 50.0000 25.0000 0.0000 0.0000 25.0000 MARI 5,985,824.00 2,394,329.00 2,394,329.00 5,985,824.00 2,394,329.00
SI SNACKSURI SRL
Sat PLOIESTI

INVESTITIE INITIALA PE
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT
Comuna/Oras BLEJOI
2 04 20 GPI0 05 16 3 31 00053 2016 12 27 GBER (SM 4.2) PRIVIND S.C. AMZI S.R.L. PRAHOVA 45.0000 45.0000 20.0000 0.0000 0.0000 25.0000 MICI 563,135.00 281,567.00 2,675,896.00 534,376.00 267,188.00
Sat PLOIESTIORI
INFIINTAREA UNEI NOI UNITATI
DE PRODUCTIE
Criterii de
Cod proiect Data Localizare proiect Criterii de selecţie departajare

Punctaj estimat (autoevaluare,


CORECTAT

Dimensiunea intreprinderii
Punctaj AFIR
Licitatie

prescoring)
Codificare de rezerva Total cumulat
Nr.c Valoare Valoare
Titlu proiect Solicitant (valoare
Sub-măsură

rt. eligibilă publică

Nr. ordine
Regiune
publică)
Măsură

Judeţ

CS1

CS2

CS3

CS4
Etapa lunara
An Luna Zi Judeţ Localitate
Valoare Valoare
An
eligibilă GBER publica GBER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30

Lista proiectelor selectate pentru finantare pentru luna (01.12.2016 - 31.12.2016)

,,CONSTRUIRE UNITATE DE
PANIFICATIE SI PATISERIE,
AMENAJARE ALEI Comuna/Oras
3 04 20 GPI0 05 16 3 31 00064 2016 12 28 CAROSABILE, PARCARE, SC BAKER SERV SRL PRAHOVA MUNICIPIUL CAMPINA 45.0000 45.0000 25.0000 0.0000 0.0000 20.0000 MIJLOCII 3,193,122.00 1,000,000.00 3,675,896.00 3,149,661.00 978,270.00
SPATII VERZI, REFACERE Sat CAMPINA
IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE
SANTIER”

"INVESTIȚIE INIȚIALĂ PE
SCHEMA GBER (4.2) PRIVIND Comuna/Oras
MARTINIUC MIHAELA
ÎNFIINȚAREA UNEI NOI UNITĂȚI MUNICIPIUL
4 04 20 GPI0 05 16 1 07 00056 2016 12 22 ÎNTREPRINDERE BOTOSANI 40.0000 40.0000 25.0000 0.0000 0.0000 15.0000 MICI 338,415.00 169,207.00 3,845,103.00 308,615.00 154,307.00
DE PRODUCȚIE LA MARTINIUC BOTOSANI Sat
INDIVIDUALĂ
MIHAELA ÎNTREPRINDERE BOTOSANI
INDIVIDUALĂ”

“INVESTITIA INITIALA PE
SCHEMA GBER (4.2) PRIVIND
OBTINEREA SI
COMERCIALIZAREA BERII PRIN Comuna/Oras
DRAGONUL
5 04 20 GPI0 05 16 7 08 00045 2016 12 14 EXTINDEREA SI ETAJARE BRASOV MUNICIPIUL BRASOV 25.0000 40.0000 25.0000 0.0000 0.0000 15.0000 MICRO 639,775.00 319,887.00 4,164,990.00 591,929.00 295,964.00
TRANSILVANIEI SRL
CLADIRE EXISTENTA SI Sat BRASOV
SCHIMBARE DE DESTINATIE
DIN LOCUINTA IN SPATIU
ALIMENTATIE PUBLICA"

INVESTITIE INITIALA PE
SCHEMA GBER (4.2) PRIVIND
INFIINTAREA UNEI CAPACITATI
Comuna/Oras MOISEI
6 04 20 GPI0 05 16 6 26 00057 2016 12 30 DE PRODUCTIE: INFIINTARE ATLANTIS SRL MARAMURES 25.0000 25.0000 0.0000 0.0000 0.0000 25.0000 MICI 225,925.00 112,962.00 4,277,952.00 215,174.00 107,587.00
Sat MOISEI
BRUTARIE SI PATISERIE LA
ATLANTIS SRL, LOC. MOISEI,
JUD. MARAMURES
Criterii de
Cod proiect Data Localizare proiect Criterii de selecţie departajare

Punctaj estimat (autoevaluare,


CORECTAT

Dimensiunea intreprinderii
Punctaj AFIR
Licitatie

prescoring)
Codificare de rezerva Total cumulat
Nr.c Valoare Valoare
Titlu proiect Solicitant (valoare
Sub-măsură

rt. eligibilă publică

Nr. ordine
Regiune
publică)
Măsură

Judeţ

CS1

CS2

CS3

CS4
Etapa lunara
An Luna Zi Judeţ Localitate
Valoare Valoare
An
eligibilă GBER publica GBER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30

Lista proiectelor selectate pentru finantare pentru luna (01.12.2016 - 31.12.2016)

INVESTITIE INITIALA PE
SCHEMA GBER (4.2) PRIVIND:
„CONSTRUIRE CLADIRE
PENTRU COLECTARE SI
DEPOZITARE MATERIE PRIMA,
Comuna/Oras TARCAU
7 04 20 G0I0 05 16 1 29 00065 2016 12 31 PROCESARE SI S.C. AKIBAGHI S.R.L. NEAMT 45.0000 25.0000 0.0000 0.0000 0.0000 25.0000 MICRO 228,352.00 114,176.00 4,392,128.00 228,352.00 114,176.00
Sat BRATES
COMERCIALIZARE PRODUSE
DE PANIFICATIE, CONSTRUIRE
ANEXA DEPOZIT LEMNE,
IMPREJMUIRE TEREN SI
RACORDURI LA UTILITATI”

ÎNFIINȚAREA UNEI NOI UNITĂȚI


DE PRODUCȚIE PÂINE, PE
SCHEMA GBER (4.2), LA SC
MARCHIDAN IMPEX SRL, ÎN
Comuna/Oras
MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI, STR. SC MARCHIDAN
8 04 20 GPI0 05 16 8 12 00061 2016 12 30 CALARASI MUNICIPIUL CALARASI 25.0000 25.0000 0.0000 0.0000 0.0000 25.0000 MICI 265,404.00 132,702.00 4,524,830.00 251,432.00 125,716.00
PESCĂRUȘ, NR.34, JUD. IMPEX SRL
Sat CALARASI
CĂLĂRAȘI, CONSTRUCȚIE
SP+P+M - SPAȚIU COMERCIAL,
UNITATE DE PRODUCȚIE ȘI
BIROURI

INVESTITIE INITIALA PE
SCHEMA GBER (4.2) PRIVIND
INFIINTAREA UNEI NOI UNITATI S.C. BERS NOVA Comuna/Oras BORS
9 04 20 GPI0 05 16 6 05 00050 2016 12 19 BIHOR 25.0000 25.0000 0.0000 0.0000 0.0000 25.0000 MICRO 271,913.00 135,956.00 4,660,786.00 249,797.00 124,898.00
DE PRODUCTIE BERE S.R.L. Sat BORS
ARTIZANALA PENTRU BERS
NOVA SRL

Comuna/Oras
„CONSTRUIRE FABRICA SC NELSON PROD MUNICIPIUL
10 04 20 GPI0 05 16 5 37 00066 2016 12 22 TIMIS 15.0000 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 15.0000 MICI 964,321.00 482,160.00 5,142,946.00 897,005.00 448,502.00
PANIFICATIE” SRL TIMISOARA Sat
TIMISOARA
Criterii de
Cod proiect Data Localizare proiect Criterii de selecţie departajare

Punctaj estimat (autoevaluare,


CORECTAT

Dimensiunea intreprinderii
Punctaj AFIR
Licitatie

prescoring)
Codificare de rezerva Total cumulat
Nr.c Valoare Valoare
Titlu proiect Solicitant (valoare
Sub-măsură

rt. eligibilă publică

Nr. ordine
Regiune
publică)
Măsură

Judeţ

CS1

CS2

CS3

CS4
Etapa lunara
An Luna Zi Judeţ Localitate
Valoare Valoare
An
eligibilă GBER publica GBER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30

Lista proiectelor selectate pentru finantare pentru luna (01.12.2016 - 31.12.2016)

INVESTITIE INITIALA PE
SCHEMA GBER (4.2) PRIVIND
INFIINTAREA UNEI NOI UNITATI
DE PRODUCTIE PENTRU Comuna/Oras
11 04 20 G0I0 05 16 4 17 00063 2016 12 29 FABRICAREA PRODUSELOR IRIAMA ALCOM SRL DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 15.0000 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 15.0000 MIJLOCII 966,010.00 483,005.00 5,625,951.00 966,010.00 483,005.00
CONSERVATE DE PATISERIE Sat CRAIOVA
LA IRIAMA ALCOM SRL
SITUATA IN MUNICIPIUL
CRAIOVA,JUD.DOLJ

Comuna/Oras
INFIINTARE FABRICA DE S.C. OCH LOGISTIC
12 04 20 G0I0 05 16 8 23 00060 2016 12 29 IALOMITA MUNICIPIUL SLOBOZIA 15.0000 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 15.0000 MICI 2,000,000.00 1,000,000.00 6,625,951.00 2,000,000.00 1,000,000.00
PRODUSE DE PANIFICATIE AG S.R.L.
Sat SLOBOZIA

Lista proiectelor nefinanţate


Proiecte neeligibile

"INVESTÍŢIE INITIALA PE
Comuna/Oras
SCHEMA GBER (4.2) PRIVIND
SC BOHOC & MUNICIPIUL
1 04 20 GPI0 05 16 7 21 00052 2016 12 22 INFIINTAREA UNEI NOI UNITATI HARGHITA 15.0000 - - - - - - 170,100.00 85,050.00 85,050.00 162,000.00 81,000.00
GOMBOC SRL MIERCUREA CIUC Sat
DE PRODUCTIE IN CADRUL
MIERCUREA CIUC
SC BOHOC&GOMBOC SRL"
Criterii de
Cod proiect Data Localizare proiect Criterii de selecţie departajare

Punctaj estimat (autoevaluare,


CORECTAT

Dimensiunea intreprinderii
Punctaj AFIR
Licitatie

prescoring)
Codificare de rezerva Total cumulat
Nr.c Valoare Valoare
Titlu proiect Solicitant (valoare
Sub-măsură

rt. eligibilă publică

Nr. ordine
Regiune
publică)
Măsură

Judeţ

CS1

CS2

CS3

CS4
Etapa lunara
An Luna Zi Judeţ Localitate
Valoare Valoare
An
eligibilă GBER publica GBER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30

Lista proiectelor selectate pentru finantare pentru luna (01.12.2016 - 31.12.2016)

CONSTRUIRE FABRICA
PRODUSE ZAHAROASE -
INVESTITIE INITIALA PE
SCHEMA GBER (4.2) PRIVIND ARTESANS DEL Comuna/Oras
2 04 20 G0I0 05 16 8 23 00059 2016 12 30 IALOMITA 25.0000 - - - - - - 3,154,960.00 1,000,000.00 1,085,050.00 3,154,960.00 1,000,000.00
INFIINTAREA UNEI NOI UNITATI SUCRE SRL MUNICIPIUL SLOBOZIA
DE PRODUCTIE LA
SOCIETATEA ARTESANS DEL
SUCRE SRL

INVESTÍŢIE INITIALA PENTRU


O NOUA ACTIVITATE
ECONOMICA PE SCHEMA
Comuna/Oras
GBER (4.2) PRIVIND ANDDIE FOOD
3 04 20 GPI0 05 16 3 03 00058 2016 12 30 ARGES MARACINENI Sat 25.0000 - - - - - - 387,800.00 193,900.00 1,278,950.00 383,300.00 191,650.00
INFIINTAREA UNEI NOU CONCEPT SRL
ARGESELU
ACTIVITATI DE PRODUCTIE LA
SC ANDDIE FOOD CONCEPT
SRL "BERARIE ARTIZANALA"

Proiecte retrase

"INVESTÍŢIE INITIALA PE
Comuna/Oras
SCHEMA GBER (4.2) PRIVIND
SC BOHOC & MUNICIPIUL
1 04 20 GPI0 05 16 7 21 00047 2016 12 20 INFIINTAREA UNEI NOI UNITATI HARGHITA 15.0000 170,100.00 85,050.00 85,050.00 162,000.00 81,000.00
GOMBOC SRL MIERCUREA CIUC Sat
DE PRODUCTIE IN CADRUL
MIERCUREA CIUC
SC BOHOC&GOMBOC SRL"