Sunteți pe pagina 1din 27

Implementation report including screenshots of the main system functionalities

Acțiuni și funcționalități / module de implementate în cadrul proiectului

Scurtă descriere a modulelor, funcționalităților majore ce au fost abordate în cadrul proiectului:

Funcționalitate

Master Data
• Definire structură organizatorică: societate, gestiuni, roluri, utilizator

• Definire nomenclatoare :

Definire articole

Definire terți
• Definire politică comercială:

Definire liste de prețuri

Definire modalități de plată


Vânzări
• Flux documente Comenzi Client : Avize de Expediție - Facturi Client -> Încasări
Avize de Expediție

Facturi Client

Încasări
• Raportare specifică: Comenzi Deschise, Avize Nefacturate, Facturi Ne-Avizate, Articole Facturate

Raport Comenzi Deschise

Raport Avize Nealocate


Raport Articole Facturate
Aprovizionare
• Calcul Necesar Aprovizionare
• Flux documente Comandă Furnizor -> Recepție -> Factură Furnizor ->Plăți

Comandă Furnizor

Fereastra introducere Recepții


Plati

• Rapoarte specifice: Comenzi deschise, Recepții nefacturate, Facturi Nerecepționate, Achiziții, Sold
Furnizor.

Raport Comenzi furnizor deschise


Raport Recepții nefacturate

Raport Facturi Nerecepționate


Raport Achiziții in perioada
Sold Furnizor
Gestiune Stocuri
• Evidență stocuri prin operare documente specifice stocurilor: Recepție, Livrări, Bonuri
Consum/Primire/Transfer, Inventar.
Receptii

Bonuri de Consum
Bonuri de primire
Bonuri de transfer

• Raportare specifică: Stoc cantitativ valoric, Fișă Magazie.


Stoc cantitativ la data
Financiar
• Evidență operații trezorerie: Extrase, Registru de Casă, Avansuri de trezorerie

Extrase de cont
Registrul de casa

Justificare Avansuri de trezorerie

• Raportare specifică: Sold, Fișă Terț, Documente neconciliate


Raport Fisa Tert

Contabilitate
• Setup si scolarizare verificari contabile inainte de GoLive si în prima luna de exploatare, limitat la
bugetul alocat - 3 zile. Include:
o Setup Contabil: Scheme contabile (cel mult două), reguli contare, cote taxe, calendar, tipuri
de documente.

Scheme contabile
Cote Taxe

Calendar contabilitate
Tipuri documente

o Evidență costuri produse, documente netransferate


Declaratia 394

• Asistenta obtinere rapoarte financiare:: Declarații taxe, Declarația 394, Balanță analitică

Declaratii Taxe
.

Balanta Analitica ( Raport financiar )


• Evidență nomenclator Mijloace Fixe
o Training standard - 4 h
o Asistenta import nomenclator mijloace fixe

Gestiunea contractelor și proiectelor


• Setup tipologii contracte

Tipuri de contracte

• Setup tipologii proiecte – Tipuri proiecte

Producție simpla
• Flux documente Comandă de Lucru - Bonuri de Consum
• Raportare specifică: Stadiu Comenzi de Lucru

Fleet Management
• Evidența mijloacelor de transport

• Alocare costuri pe resurse - training standard - 4 h

• Raportare specifică: Raport Alocări Costuri Resurse


Salarii