Sunteți pe pagina 1din 2

PONEI - Intro

Dimensiune teren: 20 x 40 m. Se execută la trap săltat sau trap aşezat


Competiţia: _______________________________ Data: _______________ Timp (estimat): 5 minute

Arbitru: _________________________________ Litera:

Concurent Nr.: ____ Nume: _________________________ Cal: _________________________

Mişcări Linii directoare Observaţii

Coeficient
Corectură

Nota finală
maximă
Notare

Nota
1. A Intrare în pas mediu 10 Tranziţii
X Oprire, salut calme;
Pornire în pas mediu rectitudine;
atenţie;
imobilitate
(minim 3
secunde)
2. C La dreapta 10 Echilibrul şi
Între C Trap de lucru corectitudinea
şi M întoarcerilor
3. Cerc pe mâna dreaptă, 10 Geometria
A cercului
Ø20m.
4. A Trap de lucru 10 Litera;
Între A Pas mediu tranziţia
şi K
5. E La dreapta 10 Tranziţii
calme;
X Oprire. Imobilitate 4 echilibru şi
rectitudine
secunde. Pornire în pas de
lucru.
B Întoarcere la stânga
BMC Pas mediu
6. Între C Trap de lucru 10 Echilibru;
şi H rectitudine;
HEKA Trap de lucru ritm
7. A Cerc la stânga Ø20m.
10 Geometria
cercului
8. A Trap de lucru 10

Între A Pas mediu


Tranziţiile;
şi F rectitudine
FXH Schimbare de mână în pas
liber cu dârlogi lungi
H Pas mediu
9. Între C Trap de lucru 10 Tranziţie
şi M calmă ;
F Pas mediu echilibru şi
supleţe
10. A Pe linia de mijloc 10 Rectitudine,
imobilitate
G Oprire, imobilitate, salut minim 4
secunde
Părăsirea terenului prin litera A, la pas, cu dârlogii lungi
Total 100

1
PONEI - Intro
Note de ansamblu
1. Mersuri şi supunere 10

2. Poziţia călăreţului (postura, stabilitatea, 10


armonia)
3. Folosirea corectă a ajutoarelor 10
(independenţa; acurateţea testului,
atingerea laturilor)
Alte observaţii:

Total 130

Penalizări:
Se scad puncte pentru erorile şi/sau omisiile
de progresie
1 eroare = 2 puncte
2-a eroare = 4 puncte
3-a eroare = 8 puncte
4-a eroare = eliminare
Este interzisă utilizarea comenzilor vocale şi
se penalizează cu scăderea notei la mişcarea
respectivă – 2 puncte
TOTAL Erori

Total în %

Organizator:................................ Arbitru: .........................................................


Semnătura: ....................................................