Sunteți pe pagina 1din 2

Logica interventiei Indicatori de Surse si mijloace Ipoteze /

performanta de verificare prezumtii


verificabili in mod
obiectiv
Obiective 1.) Intarirea si Calitativi - Documentele Conditii de mediu.
generale extinderea cooperarii oficiale
interinstitutionale Intensificarea Piata unica.
transfrontaliere, si relatiilor - Rapoartele de
crearea legaturilor de transfrontalier. monitorizare si Probleme de
afaceri stabile si pe evaluare a trecere a
termen lung intre Initiative publice cu proiectului, frontieriei.
comunitatile effect transfrontalier. inclusiv rapoartele
Medgidia si Silistra. evaluatorilor neutri Comunicare
Planuri operationale neadecvata.
2) Intarirea existente si validate - Articole aparute
competitivitatii si ca documente fizice. în mass media Instabilitate
performantelor referitoare la economica.
comunitatilor de Compexitatea proiect -
afaceri de la frontirea suporturilor de curs. Chestionare si Faliment.
romano bulgara prin interviuri privind
implementarea Cantitativi nivelul de
standardelor cooperare existent
europene. - numarul între micii
participantilor la întreprinzatori din
3)Crearea structurilor evenimente zona - pliante,
de intretinere a buletine
colaboraii - pagina web prin informative,
transfrontaliere pe care se ofera servicii
termen lung.. planificate - Rapoartele de
activitate ale
3)Intarirea increderii - publicarea a 5000 partenerilor din
publicului larg in de pliante. proiect
potentialul cooperarii
prin programul
PHARE CBC.
Obiective Dezvoltarea zonei - Intensificarea Intreviuri, Probleme politice.
specifice Medgidia Silistra, prin relatiilor de afaceri
inlesnirea relatiilor de transfrontaliere. Rapoarte Motive personale.
afaceri existente intre administrative.
granite, stabilind noi - Intensificarea Motivatia agentilor
legaturi intre IMM-uri cooperarii Analiza economici
incurajand interinstitutionale. documrentelor.
experientele
personale si de - Calitatea
asemeni imbogatind markectingului in
instrumentele de zona de frontiera
marketing regional.
- Portofoliu de
Proiecte comune
Rezultate 1. Cooperari - numarul de Rapoartele de Motivarea
previzionate transfrontaliere intreprinzatori monitorizare si intrprinzatorilor
stabile si retea de evaluare a
afaceri cu minim 40 atrasi în cooperarea
proiectului, Motivarea
de firme transfrontaliera
inclusiv rapoartele autoritatilor locale
evaluatorilor neutri si reprezentantilor
- 4 seminarii - numarul de acestora
tematice (2 in BG si contacte, vizite de - Articole aparute
2 in RO). lucru, misiuni în mass media Echipamente
economice referitoare la tehnice.
- 12 intalniri de proiect
planificate.
lucru a echipei de Instabilitate politica
- pagina web a
management a - numarul de proiectului
proiectului. informatii înscrise
pe web site.
- 1 sesiune de
formare a expertilor - numarul de
locali 10 persoane solicitari de
(5 din RO si 5 din parteriate inscrise in
BG) web site.

- 1 sesiune de - Numar de firma


formare a 40 de care solicita
intreprinzatori locali consultanta
(20 din RO si 20 din
BG). Numar de firma
care solicita
- 1 retea de gazduire in Parcul
comunicare internet Industrial
Web site
functionala si
updatata regulat.

2. Echipa de 10
experti locali