Sunteți pe pagina 1din 2

Factorii de influență asupra deciziei de cumpărare

1. Cultura
Factorii exogeni

2. Statutul social
3. Grupurile de referință și
comunicarea în cadrul grupului

4. Familia
5. Percepția

6. Învățarea
Factorii endogeni

7. Motivarea
8. Personalitatea
9. Valori personale
10. Ciclul de viață
11. Resursele de consum
12. Cunoștințele consumatorului
13. Atitudinea
Total pe etape
Etapele procesului decizional de cumpărare
А В С D Е
Identifi Colecta Evaluar Cumpăr Evaluar
carea rea ea și area ea post-
proble alegere cumpăr

Total
mei a are
alternat
informa ivelor
ției
47 58 51 61 57 274

48 55 61 65 57 286
69 62 59 64 51 305

68 64 65 65 65 327
61 54 58 70 67 310

69 83 62 58 62 334
67 61 64 70 66 328
74 65 64 64 56 323
74 78 70 63 73 358
73 62 64 65 64 328
60 66 67 71 62 326
79 81 76 71 70 377
70 67 70 75 76 358
859 856 831 862 826