Sunteți pe pagina 1din 2
‘Anexa nt 8 {a Regulamentalprivin finanjareaactiviti partidelor polities, ‘sprobat prin hotifiea Comisiei Electorle Centre ‘nr. 4401 din 23 devembrie 2015, Raportul privind gestiunea finaneiard 1. Compartiment PARTIDUL POLITIC PARTIDUL ACTIUNE SI SOLIDARITATE, PAS ‘Weunim mas ue) Adresa sediului central mun. Chisinau, str. A.Mateievici 31 Codul fiscal 1016620003403 Le\. Telefon, fax, e-mail 078999800 Lense PORE ‘Conducitorul SANDU MAIA. Treaorier SPINU ANDREL ¥ Perioada de raportare 01 IANUARIE 2018 - 31 DECEMBRIE 2018 Membri de partid B13 seis spec Personal tncadrat a nisia Electorala Centrat3 emi Directla financiar-economica Filiale 21 | Tac 4, MAR, 2019 Organizatii internationale din care partidul face parte 1 2 . ia ‘Sedii propr 0 4 ‘amar CEC 04/ 77 ‘Sedii luate in locatiune 4 ~ 3 H. Compartiment _ Execatt Ne dio Denunsreaindiatorilor Tom Tisasie deta bugettdestat | din lesan 7 “ [Soldat miloactor banat is cepatal paraded de gecione 710850 ° TTT U_|Surcl de finan, fo 7.105.007 © Ta1s,047.78 1 [Subvni de a buger de sa 0 © x Donan bn oi Tas x aS ain pes membrilr de gai 28812896 x 488 128.26, din pate or persome fice 453.985.49 x 433,985.49 cn ere ponclorirkor O00 x 0 F_ [Donati sub te ome. tot .or.00 x Soaw sub far de poi oo x 0 bun oon x D0 sevici gre sau Tn cont mar evanjowe dod valurce coma Bsi800 * Hsia re or Comal sn seni we Se 1616000 x Te1e0.00 Faia de men de pat 101,166.00 x 101,166.00 [vei objinite de cae pani in wna aivtilor economic: 35,790.00 * 35,790.00 deste, tt! in vist eto 7 = 7 in eave ea oeoct eininitnwa Ope ae 0 x 0 ain ate aie esonomice ce eat iret din seul reat tw sata | 38,790.00 x 3579000 ite vei z = a TH [Pui pent umnitoarde desi 219.19 0 109.9 1. [Ceti ests nines slr 1487127 ao 13487127 2. [hil de personal 9113.52 0 91,113.52 3 4 Siti oi al ms oman a n TO [le de dots ng In snaie 16,150.00 n 15,160.00 5. netic per lesomunicat 3755 o 3755 “6 [Cielvie pets primivs delesaTor in aan 0 0 0 7. Pita cotizailor de mmr i organiza interaionle in cae 0 ° o raid is parte investi in bunu mobile noble noosa aa paid 200 7 200 9. [Crete de bioick eomision bane, comision BPAY Bae 2 1025.78 10 [Chev de adit ecerv obligor 0 0 o TH ]Creltuicl penta organiza de intrunii, maniftstait publics, seminae 8901.56 0 34,901.56 si alte cusuri de instruie penta membri de paid, dstiguate pe trtoriut eit 12 [Ale ett Toa 158,660.93, 155,660.93, fa) Combustibi, chee de comodat a miloassor de ransper “93,518.00 18.00 [by Evident conabia side intetinere a programed IC 200.00 200,00 [o lrepistarea marci PAS, si taxa de stat pu inreistarca organiza 7,186.83 x 2.186 83 [) Semnituri digitale alte cele 37,056.10 x 37,056.10 7_[Cheltwel in eanpania electoral 11,728.00, 0 11,728.00, IV. [Soldat mijloncelor binest la sigitul perioadel de gestiune 305,017.06 0 305,017.06 SANDUMAIA __ SPINU ANDREL (eons prem)