Sunteți pe pagina 1din 1

Sort tabla vopsita Sort tabla vopsita

0,5mm 0,5mm
Gura scurgere Jgheab
Ø110 tabla vopsita

87.70
D

Jgheab
tabla vopsita

605.30

A1 - x100x6
ti
690 0 buca

590 0 bucati
A2 - x100x6

690
0x6

590

0x6

20 b
x10

20 b
600.00

x10
19.86
18.86

uca
2
A1 -

uca

A2 -
Panou pentru acoperis

ti
ti
cu vata minerala 6 cm
grosime

B
600.00

A
Burlan
93.00

tabla vopsita
0.50

0.15 6.34 5.93 0.44 5.93 6.34 0.50 0.15


6.84 6.15 6.15 6.84

25.97
Gura scurgere
Ø110

1 2 PANOURI ACOPERIS TRISTRAT 3


A1 40 bucati 690x100x6
A2 40 bucati 590x100x6

VERIFICARE CERINTA
NUME SEMNATURA CALITATE REFERAT/EXP NR/DATA
EXPERT
STIZO PROIECT SRL BENEFICIAR
S.C. SEMA PARC NR. PR.
Calea Mosilor 36 - 0213100620-J40/1697/1997
SPECIFICATIE NUME SEMN. SCARA FAZA
1:50 HALA PENTRU DEPOZITARE D.T.A.C.
SEF. PROIECT ARH. D. TRISNEVSCHI

PROIECTAT ARH. D. TRISNEVSCHI DATA: NR. PL.


PLAN ACOPERIS PANOTAJ
DESENAT STUD.ARH.D.LAZARESCU 02/2018 A3