Sunteți pe pagina 1din 3

Un ordin comun al ministrilor Sanatatii si Muncii a modificat criteriile

de incadrare in grad de handicap, astfel incat doar un coeficient de


inteligenta sub 20 - 25 de puncte sa permita incadrarea in grad grav,
masura fiind considerata abuziva de mai multe ONG-uri, transmite
Mediafax.

Ordinul Nr. 692/982 din 23 mai 2013 modifica primul capitol "Functiile
mentale" din anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de
sanse si al ministrului sanatatii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea
criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in
grad de handicap si a fost publicat in Monitorul Oficial din 30 mai.

Potrivit ordinului, criteriile pentru acordarea diferitele grade de handicap


sunt urmatoarele:

- handicap usor - o intarziere mintala usoara (nivel QI 50 - 55 pana la 70),


cu scor GAFS (o cuantificare a modului in care simptomele tulburarii
psihice afecteaza nivelul global de functionare al pacientului) cuprins intre
61 - 80. Cel afectat prezinta capacitate de comunicare orala si scrisa, dar
manifesta o intarziere de doi - trei ani in evolutia scolara, fara ca aceasta sa
fie determinata de carente educative, dificultati de invatare si gandire
deficitara si se poate antrena in activitati simple si poate desfasura activitati
lucrative daca beneficiaza de servicii de sprijin.

- handicap mediu - pacientul ar trebui sa aiba o intarziere mintala usoara,


asociata cu o alta deficienta fizica, senzoriala, epilepsie si/sau tulburari
comportamentale (care necesita tratament si monitorizare de specialitate),
nivel QI 35 - 40 pana la 50 - 55, scor GAFS 51 - 60, sa isi insuseasca cu
dificultate operatiile elementare, dar sa poata invata sa scrie si sa citeasca
cuvinte scurte, sa aiba deprinderi elementare de autoservire si sa se adapteze
la activitati simple de rutina si sa aiba capacitati de autoprotectie suficiente,
putand fi integrat in comunitate si sa desfasoare activitati lucrative in
conditii protejate.

- handicapul accentuat - presupune intarzierea mintala accentuata (nivel QI


20 - 25 pana la 35- 40), cu scor GAFS 31 - 50. In acest caz, adaptarea la
situatii noi nu se realizeaza conform varstei cronologice, persoana are un
ritm de dezvoltare lent, curba de perfectionare este plafonata, avand loc
blocaje psihice, este capabila sa efectueze sarcini simple sub supraveghere,
are nevoie de servicii de sprijin si se poate adapta la viata de familie,
comunitate.

- handicap grav - intarzierea mintala profunda (nivel QI sub 20 - 25), scor


GAFS 21 - 30 grav, fara asistent personal, scor GAFS 1 - 20 grav, cu
asistent personal, minima dezvoltare senzitivo-motorie, pacientul
reactionand la comenzi simple indelung executate, avand nevoie de
asistenta permanenta si fiind incapabili de autoconductie si autocontrol.

- SCALA GAF

- Scale[edit]
- 91 – 100 No symptoms. Superior functioning in a wide range of activities, life's problems never seem to get
out of hand, is sought out by others because of his or her many positive qualities. [Note that this range is
not included in some versions of the GAF]
- 81 – 90 Absent or minimal symptoms (e.g., mild anxiety before an exam), good functioning in all areas,
interested and involved in a wide range of activities, socially effective, generally satisfied with life, no more
than everyday problems or concerns.
- 71 – 80 If symptoms are present, they are transient and expectable reactions to psychosocial stressors
(e.g., difficulty concentrating after family argument); no more than slight impairment in social, occupational,
or school functioning (e.g., temporarily falling behind in schoolwork).
- 61 – 70 Some mild symptoms (e.g., depressed mood and mild insomnia) or some difficulty in social,
occupational, or school functioning (e.g., occasional truancy, or theft within the household), but generally
functioning pretty well, has some meaningful interpersonal relationships.
- 51 – 60 Moderate symptoms (e.g., flat affect and circumlocutory speech, occasional panic
attacks) or moderate difficulty in social, occupational, or school functioning (e.g., few friends, conflicts with
peers or co-workers).
- 41 – 50 Serious symptoms (e.g., suicidal ideation, severe obsessional rituals, frequent shoplifting) or any
serious impairment in social, occupational, or school functioning (e.g., no friends, unable to keep a job,
cannot work).
- 31 – 40 Some impairment in reality testing or communication (e.g., speech is at times illogical, obscure, or
irrelevant) or major impairment in several areas, such as work or school, family relations, judgment,
thinking, or mood (e.g., depressed adult avoids friends, neglects family, and is unable to work; child
frequently beats up younger children, is defiant at home, and is failing at school).
- 21 – 30 Behavior is considerably influenced by delusions or hallucinations or serious impairment, in
communication or judgment (e.g., sometimes incoherent, acts grossly inappropriately, suicidal
preoccupation) or inability to function in almost all areas (e.g., stays in bed all day, no job, home, or friends)
- 11 – 20 Some danger of hurting self or others (e.g., suicide attempts without clear expectation of death;
frequently violent; manic excitement) or occasionally fails to maintain minimal personal hygiene (e.g.,
smears feces) or gross impairment in communication (e.g., largely incoherent or mute).
- 1 – 10 Persistent danger of severely hurting self or others (e.g., recurrent violence) or persistent inability to
maintain minimal personal hygiene or serious suicidal act with clear expectation of death.
- 0 Inadequate information
91 - 100 Fără simptome. Funcționarea superioară într-o gamă largă de activități, problemele vieții nu par
să se ridice din mână, sunt căutate de alții din cauza calităților sale pozitive. (Rețineți că acest interval nu
este inclus în unele versiuni ale GAF]

- 81 - 90 Simptome absente sau minime (de exemplu anxietate ușoară înainte de examen), bună
funcționare în toate domeniile, interesate și implicate într-o gamă largă de activități, eficiente din punct
de vedere social, în general mulțumite de viață, nu mai mult decât problemele și preocupările de zi cu zi.

Dacă simptomele sunt prezente, ele sunt reacții tranzitorii și așteptate la stresorii psihosociale (de
exemplu, dificultăți de concentrare după argumentul familiei); nu mai mult decât o ușoară diminuare a
funcționării sociale, profesionale sau școlare (de exemplu, temporar care se încadrează în școală).

- unele simptome ușoare (de exemplu, starea de spirit depresivă și insomnie ușoară) sau unele dificultăți
în funcționarea socială, ocupațională sau școlară (de exemplu, complicații ocazionale sau furt în
gospodărie), dar în general funcționează destul de bine, relații.

- 51 - 60 Simptome moderate (de ex. Afectul plat și vorbirea circumlocutorie, atacuri de panică
ocazionale) sau dificultăți moderate în funcționarea socială, profesională sau școlară (de exemplu, puțini
prieteni, conflicte cu colegii sau colegii).

Simptome grave (de exemplu, ideație suicidară, ritualuri obsesionale grave, furtuni frecvente) sau orice
afectare gravă a funcționării sociale, profesionale sau școlare (de exemplu, nici un prieten, care nu poate
păstra un loc de muncă, nu poate funcționa).

(De exemplu, discursul este uneori ilogic, obscur sau irelevant) sau o afectare majoră în mai multe
domenii, cum ar fi locul de muncă sau școala, relațiile de familie, judecata, gândirea sau starea de spirit
(de exemplu, deprimatul adult evită prietenii, neglijează familia și nu poate să muncească, copilul bate
frecvent copii mai mici, este sfidător la domiciliu și nu reușește la școală).

Comportamentul este influențat în mod considerabil de iluziile sau halucinațiile sau tulburările grave, în
comunicare sau în judecată (de exemplu, uneori incoerent, acționează în mod necorespunzător,
preocupare suicidară) sau incapacitatea de a funcționa în aproape toate zonele (de exemplu, nici un loc
de muncă, acasă sau prieteni)

- 11 - 20 Unele pericole de a suferi de sine sau de alții (de exemplu, încercări de sinucidere fără să
cunoască efectulș acestei fapte, frecvent violente, excitare maniacală) sau uneori nu reușesc să mențină
o igienă personală minimă (de ex. în mare măsură incoerent sau mut).