Sunteți pe pagina 1din 1

NUMELE ȘI PRENUMELE

CLASA XII
NR. 2

TEST DE EVALUARE

1. Precizaţi două surse istorice care atestă pe vlahi (secol, autor, lucrare, informație):

 ____,___________________,_____________________,_______________________________________
 ____,___________________,_____________________,_______________________________________
2 puncte
2. Numiţi teoria care contravine autohtoniei românilor în S.C.D.P.: _________________________________
0,5 puncte
3. Precizaţi două argumente ale acestei teorii:

 ______________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________
2 puncte
4. Menţionaţi doi susţinători ai teoriei enunțate mai sus și secolul în care au trăit:

 _________________________________________________ sec. __________


 _________________________________________________ sec. __________
2 puncte
5. Istoriografia din perioada stalinismului românesc punea accent pe: _______________________________
1 punct
6. Citiţi cu atenţie textul de mai jos:

”Teza autohtoniei românilor se bazează pe continuitatea neîntreruptă a populaţiei, de la geto-daci la


daco-romani. În afara triburilor geto-dace care s-au supus romanilor, deci n-au fost exterminate,
toponimia, hidronimia[...] Daciei romane, faptul că din provincie s-au recrutat numeroase trupe
auxiliare şi, îndeosebi descoperirile arheologice dovedesc prezenţa neîntreruptă a autohtonilor atât în
Dacia, cât şi în Moesia . După anul 602, în urma micşorării numărului slavilor din nordul Dunarii,
raportul de forţe s-a schimbat în favoarea autohtonilor, dispunând de o organizare social-politică mai
adecvată împrejurărilor istorice. În cursul convieţuirii cu slavii, daco-romanii au reuşit să-i asimileze
şi să dea naştere românilor”. (Al.Graur, Gh.Ştefan, Dicţionar de istorie veche a României)

Scrieţi două informaţii aflate în relaţie cauză-efect, selectate din sursa dată:

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
1,5 puncte