Sunteți pe pagina 1din 35

08°°-10°°

10°°-12°°
LUNI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
MARTI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°
MIERCURI

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°

12°°-14°°
JOI

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
VINERI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°
VIN
18°°-20°°

08°°-10°°
SAMBATA

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°
MANAGEMENTUL RESURSELOR ȘI ACTIVITĂȚ

501

STRATEGIA „BRANDINGULUI” TURISTIC / Dumbraveanu / 4B Info

MODELE DE ORGANIZARE ŞI DEZVOLTARE TURISTICĂ / Gheorghilaş /

Geografia resurselor sanitare şi turismul de sănătate / Mareci / Sala Anton Năstase (4B)

Strategia „brandingului” turistic / Tudoricu / LS

TEHNICI DE CONCEPERE A ITINERARIILOR TURISTICE/ Marin M. / Sala Miha

Tehnici de concepere a itinerariilor turistice / Marin M. / MI

GEOGRAFIA RESURSELOR SANITARE ŞI TURISMUL DE SĂNĂTATE / Dumitrache /

Modele de organizare şi dezvoltare turistică / Dincă /


LOR ȘI ACTIVITĂȚILOR TURISTICE

502

LUI” TURISTIC / Dumbraveanu / 4B Info

EZVOLTARE TURISTICĂ / Gheorghilaş / LGF3

Geografia resurselor sanitare şi turismul de sănătate / Taloș /

Strategia „brandingului” turistic / Tudoricu / LS

ILOR TURISTICE/ Marin M. / Sala Mihai Iancu (MI)

RISMUL DE SĂNĂTATE / Dumitrache / Sala Tufescu (ST)

Tehnici de concepere a itinerariilor turistice / Marin M. /

Modele de organizare şi dezvoltare turistică / Dincă /


08°°-10°°

10°°-12°°
LUNI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
MARTI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°
MIERCURI

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°

12°°-14°°
JOI

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
VINERI

12°°-14°°
VINERI
12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°
SAMBATA

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°
CLIMATOLOGIE ȘI RESURSE DE APĂ

503

CIRCULAȚIA ATMOSFEREI / Ionac / Sala V.Trufaș (LH)


Circulatia atmosferei / Ionac / Sala V.Trufaș (LH)
Climatologie aplicată / Ionac / Sala V.Trufaș (LH)
CLIMATOLOGIE APLICATĂ / Ionac / Sala V.Trufaș (LH)

POLUAREA APELOR / Mănoiu / LGF3


Poluarea apelor / Mănoiu / LGF3
HIDROLOGIE DINAMICĂ / Corbuș / Sala V.Trufaș (LH)
Hidrologie dinamică / Corbuș / Sala V.Trufaș (LH)
REGIONALIZĂRI HIDROLOGICE / Diaconu / Sala V.Trufaș (LH)
Regionalizări hidrologice / Diaconu / Sala V.Trufaș (LH)
08°°-10°°

10°°-12°°
LUNI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
MARTI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°
MIERCURI

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°

12°°-14°°
JOI

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
INERI
10°°-12°°

VINERI 12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°
SAMBATA

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°
PLANIFICARE TERITORIALĂ ȘI MANAGEMENTUL
LOCALITĂȚILOR URBANE ȘI RURALE

504
Calitatea vieţii și guvernanță urbană / Taloș / LGF1

GEOGRAFIA SĂNĂTĂŢII ŞI SERVICIILOR SANITARE / Dumitrache / Conea

CALITATEA VIEȚII ȘI GUVERNANȚĂ URBANĂ / Nae / Mihai Iancu (MI)

Geografia activităţilor de servicii / Stoica / Foto

Geografia sănătăţii şi serviciilor sanitare / Taloș /

GEOGRAFIA ACTIVITĂŢILOR DE SERVICII / Braghină / 2B

LEGISLAŢIE ÎN URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ / Stoica / Foto

Legislaţie în urbanism, amenajarea teritoriului şi administraţie publică locală / Stoica / 4A


GEOMORFOLOGIE ȘI CARTOGRAFIE CU E

505
08°°-10°°

10°°-12°°
LUNI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°° MORFOHIDROGRAFIA BAZINELOR MICI / Comănesc

18°°-20°° Morfohidrografia bazinelor mici / Munteanu / LGF1

08°°-10°°

10°°-12°°
MARTI

Reprezentări grafice și cartografice în dinamica teritoriului / Tatu /


12°°-14°° Spațiul montan – cartare, evaluare și amenajare / Săndulache / Foto
REPREZENTĂRI GRAFICE ȘI CARTOGRAFICE ÎN DINAMICA TERITO
14°°-16°° SPAȚIUL MONTAN – CARTARE, EVALUARE ȘI AMENAJARE /
16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°
MIERCURI

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°° DEPOZITE CUATERNARE / Ene / Sala Mihai Ia

16°°-18°° Depozite cuaternare / Ene / Sala Mihai Iancu (MI)

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°

12°°-14°°
JOI

14°°-16°°
Statistică aplicată în geomorfologie, cartografie și cadastru / Mihai / LA
16°°-18°°
STATISTICĂ APLICATĂ ÎN GEOMORFOLOGIE, CARTOGRAFIE Ș
18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°° Metodologia analizelor de risc / Armaş / Sala Anton Năstase (4B)


VINERI

12°°-14°°
METODOLOGIA ANALIZELOR DE RISC / Armaş / Sala A
14°°-16°°

16°°-18°°
VINE
16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°
SAMBATA

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°
GRAFIE CU ELEMENTE DE CADASTRU

506

Morfohidrografia bazinelor mici / Munteanu /

BAZINELOR MICI / Comănescu / Sala Ilie (LG1)

Spațiul montan – cartare, evaluare și amenajare / Săndulache / Foto


Reprezentări grafice și cartografice în dinamica teritoriului / Tatu /
RAFICE ÎN DINAMICA TERITORIULUI / Tatu / Sala Ilie (LG1)
EVALUARE ȘI AMENAJARE / Nedelea / Sala Ilie (LG1)

ERNARE / Ene / Sala Mihai Iancu (MI)

Depozite cuaternare / Ene / Sala Mihai Iancu (MI)

Statistică aplicată în geomorfologie, cartografie și cadastru / Mihai / LA


ORFOLOGIE, CARTOGRAFIE ȘI CADASTRU / Mihai / LA

Metodologia analizelor de risc / Armaş / Sala Anton Năstase (4B)


LOR DE RISC / Armaş / Sala Anton Năstase (4B)
SISTEME INFORMAȚIONALE

508
08°°-10°°

10°°-12°°
SURSE DE DATE GEOSPAŢIALE / Ovejanu / Sala
LUNI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°° Surse de date geospaţiale / Ovejanu / Brătescu

08°°-10°°

10°°-12°°
MARTI

12°°-14°° Sisteme de analiză spaţială / Tudose / Sala Amfiteatru (FSP, Spiru Haret)

14°°-16°°
SISTEME DE ANALIZĂ SPAŢIALĂ / Tudose / Sa
16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°° TEHNICI GRAFICE ÎN SIG / Budileanu / Sala R

Tehnici grafice în SIG / Budileanu / Sala Rădulescu (IR)


MIERCURI

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°

12°°-14°°
JOI

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
VINERI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°
VINE
16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°
SAMBATA

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°
MAȚIONALE GEOGRAFICE

509

OSPAŢIALE / Ovejanu / Sala Rădulescu (IR)

Surse de date geospaţiale / Ovejanu /

Sisteme de analiză spaţială / Tudose / Sala Amfiteatru (FSP, Spiru Haret)


IZĂ SPAŢIALĂ / Tudose / Sala Tufescu (ST)

ÎN SIG / Budileanu / Sala Rădulescu (IR)

Tehnici grafice în SIG / Budileanu / Foto


08°°-10°°

10°°-12°°
LUNI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
MARTI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°
MIERCURI

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°

12°°-14°°
JOI

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
VINERI

12°°-14°°
VINERI
12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°
SAMBATA

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°
GEOGRAFIE APLICATĂ ȘI DEZVOLTARE REGIONALĂ

510

GIS aplicat în management teritorial / Tudose / 4B Info

GEOMARKETING / Simion / Sala Tufescu (ST)

Geomarketing / Simion /

GIS APLICAT ÎN MANAGEMENT TERITORIAL / Tudose / 4B Info

Politici demografice și sociale / Dumitrache /

METEOROLOGIE ŞI CLIMATOLOGIE ECONOMICĂ / Tișcovschi / 4A

Meteorologie şi climatologie economică / Tișcovschi / 4A

Optimizarea sistemelor teritoriale / Ianoş / Sala Ilie (LG1)

OPTIMIZAREA SISTEMELOR TERITORIALE / Sala Ilie (LG1)

POLITICI DEMOGRAFICE SI SOCIALE / Dumitrache / Sala Tufescu (ST)


08°°-10°°

10°°-12°°
LUNI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
MARTI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°
MIERCURI

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°

12°°-14°°
JOI

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
VINERI

12°°-14°°
VINERI
12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°
SAMBATA

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°
GEODEMOGRAFIE ȘI VULNERABILITĂȚI
SOCIO-TERITORIALE
513
Practică în vederea elaborării lucrării de disertație / Vlad / Sala A.Roșu (406)
Practică în vederea elaborării lucrării de disertație / Vlad / Sala A.Roșu (406)