Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE ANIMAȚIE

Titlul proiectului: Surprizele Zânei Primăvara

Grupul-țintă:
Grupul-țintă este format din 64 de elevi care aparțin claselor a III-a și a IV-a.

Locul de desfășurare: Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Deva

Scopul proiectului:
Scopul acestui proiect este să susțină dezvoltarea copiilor într-un mod atât educativ, cât și ludic, fără
teama de a greși sau de a fi judecați, pornind de la deviza „Educația prin joc, poveste și artă”.

Motivația proiectului:
Jocul este activitatea preferată a tuturor copiilor (de la 0 la 99+ ani...). Prin joc, ei
experimentează situații noi fără activarea defenselor. Se distrează și exersează diverse tipuri de
comportamente la care primesc un feedback imediat de la membrii grupului, ceea ce servește la
îmbunătățirea adaptării. Pe parcursul jocului se dezvoltă întreaga personalitate: atât componenta
cognitivă, cât și cea emoțională, atitudinală și comportamentală.
Arta este o formă de joc bine reglementată de norme și tehnici. Implicarea în artă a copiilor
este asociată cu dezvoltarea abilităților cognitive a gândirii critice și a aptitudinilor verbale.
Stimularea prin experiențe artistice conectează mai profund copiii la lumea lor, îmbunătățește
motivația, concentrarea, încrederea în sine și lucrul în echipă.
Proiecul de animație vine în întâmpinarea activităților de petrecere a timpului liber prin care
elevii să se distreze, să interaționeze, să exerseze într-un mod ludic interacțiuni non-violente, de
colaborare, întrajutorare și sprijin reciproc.

Obiective specifice:
1. Crearea unei atmosfere de bună dispoziţie și receptivitate la colaborare, comunicare.
2. Dezvoltarea comportamentelor de colaborare, comunicare, sprijin reciproc și fair-play prin
joc.
3. Întărirea imediată a comportamentelor dezirabile prin oferirea de feedback constructiv.
4. Îmbunătățirea relațiilor sociale între elevii clasei prin experiențe colective pozitive.

Activități:

 Pregătirea activității a cuprins mai multe momente: colectarea unor informații despre nevoile
grupului, implicarea și inițierea ”ajutoarelor”, proiectarea activității, realizarea listei
materialelor și a mijloacelor necesare realizării activităților, identificarea resurselor prin care
se asigură materialele necesare, informarea copiilor că își vor petrece o zi mai specială
împreună, o zi în care nu se vor ține ore, ci se vor juca.
 Sensibilizarea a avut loc sub forma unui anunț pe panoul principal al școlii, un anunț realizat
de ”ajutoarele” animatorului, elevi din clasa a XI-a sub forma unui afiș colorat.
 Amenajarea sălii și pregătirea materialelor și a echipamentului tehnic s-a realizat în dimineața
în care s-a desfășurat activitatea: au fost aranjate băncile, au fost pregătite etichetele
autocolante cu numele tuturor participanților, au fost instalate echipamentele tehnice, au fost
pregătite tabelele de scorare, toate materialele necesare și surpriza.

PLAN DE ACTIVITATE

Domeniu Timp liber organizat


Problema Activitate de dezvoltare a competențelor sociale
Denumire Surprizele Zânii Primăvara
1. Crearea unei atmosfere de bună dispoziţie și receptivitate la colaborare,
comunicare.
2. Dezvoltarea comportamentelor de colaborare, comunicare, sprijin reciproc și
fair-play prin joc.
Obiective
3. Întărirea imediată a comportamentelor dezirabile prin oferirea de feedback
constructiv.
4. Îmbunătățirea relațiilor sociale între elevii clasei prin experiențe colective
pozitive.
Participanţi 64 de elevi din clasele a III-a și a IV-a
Timp 180 de minute
alocat
Materiale Materialele necesare sunt specifice fiecărui moment (
necesare
Primirea: copiii sunt primiți de elevii mai mari și animator, sunt așezați și primesc
etichetele autocolante cu numele lor (așa cum le place lor să li se zică). Muzica de
fundal e din repertoriul preferat de ei. Fiecare copil alege o eșarfă colorată dintr-o
grămadă mare de eșarfe și o leagă așa, cum dorește.
Derulare - Descrierea activităţii:
 Activitatea începe printr-un cuvânt de ”Bun venit!” și prezentarea animatorului
și a ”ajutoarelor” sale.
 Animatorul anunță că va fi o zi în care joaca este la putere și cele 2 reguli de
bază scrise pe tablă:
1. ”Împreună suntem mai tari!”
2. ”Fair-play, înainte de toate!”
Descrierea
 Fiecare copil spune de ce a ales eșarfa cu culoarea dată și ce așteptări are de la
activităţii
activitate.
 Jocul ”Insulele” – presupune colaborare și coordonare între membrii grupului
pentru a ”supraviețui” pe insulele din ce în ce mei puține și mai mici. Fundal
muzical: Bruno Mars-Happy. Materiale necesare: coli mari de ziare,
echipament tehnic pentru sonorizare. Principala valoare promovată este
colaborarea.
 Debriefing: copiii spun cum s-au simțit, ce au observat în propriul
comportament și în comportamentul celorlalți și ce i-a ajutat să
”supraviețuiască”. Se pune accent pe trăirile pozitive.
 Evaluarea jocului: Elevii mai mari, în rol de observatori prezintă punctajul,
evidențiind gesturile concrete de colaborare, comunicare, întrajutorare.
 Jocul ”Excepția” – fiecărui elev i se lipește pe frunte o etichetă colorată: unui
elev i se lipește o etichetă albă, 3 etichete roz, 3 etichete albastre, 2 verzi și 2
portocalii. Prima sarcină este ca fără să vorbească, să-și găsească colegii, care
au eticheta de aceeași culoare. A doua sarcină este să formeze grupe în care să
se regăsească fiecare culoare. Prin acest joc se intenționează valorizarea și
valorificarea diferențelor, cultivarea acceptării diferențelor.
 Debriefing: Cum s-a simțit cel care la prima sarcină nu și-a găsit pereche? Dar
ceilalți? Cum au reușit să comunice fără cuvinte? Ce au simțit în legătură cu
interdicția comunicării verbale? Ce au simțit față de copilul care nu și-a găsit
grup? Dar în a doua sarcină? A fi deosebit de ceilalți în unele situații este un
dezavantaj, în alte situații poate fi un avantaj. Dați exemple din propria
experiență!
 Evaluarea jocului
 Jocul ”Ochi-trunchi-gură”: Se formează echipe de câte 3. În prima echipă se
implică și un voluntar. Copilul, care are rolul de ochi poate vedea, dar nu poate
vorbi și nu se poate deplasa. Cel cu rolul de gură, poate vorbi, dar nu poate
vedea și nu se poate deplasa. Trunchiul se poate deplasa dar nu poate vorbi și
nu poate vedea. Sarcina este ca împreună să găsească o eșarfă ascunsă după un
ostacol (un scaun). Materiale necesare: eșarfe, un scaun. Jocul necesită
creativitate în găsirea modului optim de îmbinare a diferitelor moduri de
comunicare pentru realizarea sarcinii și depășirea obstacolelor.
 Debriefing: Cum a fost rolul tău? Ți-ai ales rolul sau așa s-a nimerit? Ce a
constituit pentru tine o greutate? Ce te-a ajutat? Cum ai găsit soluția de a depăși
obstacolele? Cum ai reușit să-ți ajuți coechipierii? Ai ținut cont de ceea ce nu
erau ei în stare/ nu puteau să facă?
 Evaluarea jocului
 Pauză pentru o gustare și apoi un dans (Macarena)
 Jocul ”Traversarea râului”: se formează echipe de 3-4 participanți. Fiecare
participant primește o coală albă de format A4. Echipa trebuie să traverseze
”râul”, un traseu de cca. 4 m, utilizând doar colile de care dispun membrii
echipei. Dacă careva dintre ei calcă cu ¼ din picior în afara spațiului colii,
întreaga echipă reia traseul. Jocul promovează colaborarea între copii,
stimulează creativitatea în a găsi soluții, capacitatea de a planifica o acțiune în
colaborare cu coechipierii și a decide soluția cea mai bună.
 Debriefing: Cum v-ați simțit în timpul jocului? Ce a constituit principalul
obstacol pentru voi? Cum ați depășit obstacolul? V-ați făcut un plan înainte?
V-a ajutat planul? Cine v-a încurajat? V-au ajutat încurajările? Au fost și
descurajări? Ce ați simțit în legătură cu asta?
 Evaluarea jocului
 Jocul păpușa Andi : Copiii sunt rugați să deseneze o păpușă, să o orneze cum
doresc și să-i dea un nume. După asta sunt rugați ca fiecare să spună ceva
pozitiv despre aceasta. După ce a spus fiecare ceva frumos despre păpușă, sunt
rugați să spună ceva negativ despre ea. După fiecare însușire negativă rupem
câte o bucată din păpușă. După asta îi rugăm să lipească bucățile la loc.
Materiale necesare: coale albă mare, carioci colorate, o rolă de scotch. Jocul
sprijină colaborarea și oglindește efectele criticilor și observațiilor răutăcioase
adresate celorlalți.
 Debriefing: Ce ați simțit când ați desenat păpușa? V-a plăcut păpușa? Dar
caracteristicile acesteia? Ce ați simțit, când a trebuit să spuneți lucruri negative
despre ea? Dar când am rupt bucăți din păpușă? V-a plăcut păpușa relipită? S-
a întâmplat să te simți rănit/ă de niște afirmații negative la adresa ta? Cum ai
reușit să treci peste asta?
 Evaluarea jocului
 Prezentarea punctajului. Copiii sunt rugați să își spună părerea despre punctajul
obținut. Au dreptul să dăruiască și să primească puncte, cu condiția să
argumenteze acest lucru. Prezentarea punctajului final și a criteriului pentru
primirea surprizei (criteriul a fost lipit pe tablă pe tot parcursul jocului): fiecare
copil a trebuit să obțină cel puțin 25 de puncte.
 Surpriza: tort, răcoritoare, muzică
Ritm: Ritmul este specific fiecărui moment. Jocurile impun un ritm mai alert, iar
momentele de debriefing, analiză și evaluare sunt mai lente. Fiecare participant
(inclusiv animatorul și observatorii) a putut să experimenteze ritmurile diferite, în
funcție de dispoziția și dorința sa.
Animație: Animaţia este prezentă pe parcursul jocurilor, prin crearea momentelor de
bună-dispoziţie. Experiențele pozitive comune sunt elemente definitorii ale animației.
Final: Finalul programului îl constituie momentul Fotografiei de grup (imaginar), în
care pentru fiecare cadru elevii se așază în funcție de trăirile pe care le-a avut în
decursul activității.
Rearanjare: Materialele folosite sunt adunate de către animator și ajutoarele sale.
Analiza: Analiza activităţii “ PLAY. FAIR. FAIR-PLAY!” se realizează prin metoda
PSAADRAFRA.
1. O activitate de 180 de minute de animație.
2. 5 jocuri
Rezultate 3. 11 participanţi.
concrete 4. 4 observatori.
5. Fotografii (Anexa 1)şi filme.

Rezultatele și impactul proiectului:


-rezultate concrete, măsurabile:
1. O activitate de 200 de minute de animație.
2. 5 jocuri
3. 11 participanţi.
4. 4 observatori.
5. Fotografii (Anexa 1)şi filme.
-rezultate subiective și impact:
 bună-dispoziție, antren în rândul participanților;
 dezvoltarea competențelor sociale a participanților:
 fiecare participant a reușit să obțină 25 de puncte, ceea ce înseamnă că au reușit să prezinte
comportamente de colaborare, comunicare, sprijin reciproc și fair-play.
 a scăzut numărul incidentelor violente în clasă după afirmațiile dirigintei;
 a crescut capacitatea de colaborare în cadrul orelor de Limba și literatura română- au reușit să
finalizeze chiar un proiect pe două grupe și la Limba maghiară maternă, unde, după afirmațiile
făcute de doamna profesoară au reușit să realizeze sarcini pe grupe de 5-6 elevi;
 Un rezultat neașteptat (nu mi-am propus în etapa de proiectare) a fost legat de implicarea
elevilor din clasa a XI-a, care la finalul activității au afirmat că doresc să ”adopte” clasa a V-
a și să lucreze în continuare cu ei;
 Un alt rezultat, de care nu am ținut cont în etapa de proiectare a fost exersarea, dezvoltarea
propriilor competențe de animator, mai cu seamă capacitatea de adaptare la situații
neprevăzute.

Buget:
Activitate Materiale/echipamente Resurse Costuri
utilizate
Pregătirea activității -schița activității (anexa proprii -
2)
-grila de evaluare -
(anexa3), 4,5 lei
-1 sticlă de suc și 3 lei
fursecuri pentru
întâlnirea cu
”ajutoarele”
Sensibilizare - 1 coală de carton proprii -2,5 lei
duplex
- 1 set de carioci -12 lei
- 1 set de acuarele -6 lei
-1 cariocă specială aurie -4,5 lei
Amenajarea sălii -laptop proprii -
-difuzor -
-prelungitor unitatea școlară -
-scaune -
-mese -
-sală -
Primirea -1 rolă de etichete proprii -16 lei
participanților autocolante mari (70x30
mm)
-set 4 markere colorate unitatea școlară -8 lei
-26 de eșarfe colorate
din satin proprii -
Insulele -11 coli mari de ziar proprii -
-laptop -
-difuzor -
-prelungitor unitatea școlară -

Excepții - o etichetă albă proprii/unitatea -


-3 etichete roz școlară
-3 etichete albastre
-2 etichete verzi
-2 etichete portocalii (se
confecționează din
etichete simple albe, ca
și cele utilizate pentru
secretizarea lucrărilor la
examene, se colorează
cu carioca
Ochi-trunchi-gură - eșarfe, 1 scaun proprii -
Pauză de gustări - 11 sandvișuri unitatea școlară -cca 26 lei
-1 sticlă mare de apă proprii -5 lei
plată
-pahare din plastic -11 lei
Traversarea râului -cretă colorată pentru unitatea școlară -2 lei
traseu
-11 coli de hârtie albă -1 leu
Păpușa Andi -o coală mare de hârtie proprii -1 leu
albă
-1 rolă de scotch -2 lei
-carioci colorate -existent la activități
-markere unitatea școlară anterioare
Evaluarea -tablă unitatea școlară -
-cretă -
-1 plic mare 0,5 lei
-1 coală albă A4
Finalizarea activității -1 tort diriginta clasei -20 lei
-1 sticlă de apă minerală proprii -2,5 lei
-pahare din plastic
șervețele -existent, rămas de la
activitatea de
-farfurii de unică (am uitat să le aduc- pregătire
folosință Bubologie...)
TOTAL 127,5 lei

Concluzii:
Petrecerea timpului liber prin joc este un timp petrecut util. Mai cu seamă, dacă jocurile, pe
lângă valențele lor de loisir și distracție răspund și unor nevoi reale de dezvoltare ale copiilor. Din
acest punct de vedere proiectul de animație ”PLAY. FAIR. FAIR-PLAY!” a oferit copiilor 200
de minute de animație petrecute într-o atmosferă de bună dispoziţie și receptivitate la
colaborare, comunicare.
Prin jocuri specifice de colaborare, comunicare și team-building s-au dezvoltat
comportamentele de colaborare, comunicare, sprijin reciproc și fair-play.
Întărirea imediată a comportamentelor dezirabile prin oferirea de feedback constructiv
a avut un rol important în modelarea comportamentelor. Elevii mai mari, implicați în
observarea interacțiunilor elevilor și evaluarea acestor interacțiuni au primit un imbold important
pentru a continua organizarea de acțiuni care să răspundă nevoilor elevilor instituționalizați la
Fundația ”Sf. Francisc” Deva.
Având la dispoziție spațiul și timpul necesar precum și jocul, ca instrument principal la finalul
proiectului de animație am putut constata îmbunătățirea relațiilor sociale între elevii clasei prin
experiențele colective pozitive.

Diseminare/sustenabilitate:
Proiectul a fost diseminat în rândul profesorilor unității și în momentul actual lucrăm la continuarea
proiectului cu clasa a V-a dorind ieșirea din spațiul școlar (la cabana dirigintei). Totodată colaborez
cu 2 diriginți la un proiect de animație, care vizează dezvoltarea competențelor sociale și
îmbunătățirea relației între elevii celor două clase. Proiectul se vor derula în afara spațiului școlar în
minivacanța de 1 mai (mai exact luni, 30 aprilie).

Echipa de proiect:

Echipa de proiect a fost formată din Vlaic Ágnes (animator), Kun-Gazda Kinga Viola (diriginta
clasei) și 4 elevi din clasa a XI-a MITT (3 fete și un băiat).

S-ar putea să vă placă și