Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ

DATE PERSONALE ŞI FAMILIALE

Nume şi prenume: Predoi Andreea Alexandra


Locul şi data naşterii: 09.02.1998
Domiciliul: str. București, bl. 114, sc. b, ap. 30, Giurgiu
Şcoala şi clasa în care învaţă: Liceul Tehnologic Ion Barbu Giurgiu, clasa a XI-a E

Ocupaţia şi locul de muncă al părinţilor:


Tatăl:..............................................................................................................................................................
Mama:............................................................................................................................................................
Structura şi componrnţa familiei
Tipul familiei: normală
Situaţii speciale:.............................................................................................................................................
Fraţi, surori-
Atmosfera şi climatul educativ în familie
Raporturi armonioase de înţelegere și sprijin reciproc
Condiţii de viaţă şi muncă ale elevului
Foarte bune
Regim educativ
Normal
Influenţe din afara familiei
Reduse
Colaborarea școală-familie: optimă

DEZVOLTAREA FIZICĂ ŞI STAREA SĂNĂTĂŢII

Caracteristici ale dezvoltării fizice: dezvoltare fizică normală


Îmbolnăviri
Anterioare intrării în şcoală:................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Pe parcursul şcolarităţii:........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Deficienţe: atenție, concentrare
REZULTATE ŞCOLARE
Situaţii de eşec şcolar-nu e cazul
Promovat toate disciplinele

Activitatea independentă a elevului:


Citeşte suplimentar din manual
Citeşte din alte cărţi

Procese cognitive şi stil de muncă intelectuală


Caracteristici ale funcţiei senzorio-perceptive:
Predomină modalitatea auditivă de recepţie a informaţiei
Percepţie difuză, superficială a materialului de învăţare

Memoria
bună

Imaginaţia
reproductivă

Limbajul
Vocabular redus
Exprimare greoaie
Exprimare scrisă uneori incorectă

Stilul de muncă
Inegal, cu fluctuaţii, în salturi
Are nevoie de ajutor la teme
Unele lacune în cunoştinţe, rămâneri în urmă la învăţătură

Sârguinţa
Destul de sârguincios
CONDUITA ELEVULUI LA LECŢIE ŞI ÎN CLASĂ

Conduita la lecţie
Atenţia şi interesul inegale, fluctuante

Purtarea în general
Corectă, cuviincioasă, bună

CONDUITA ÎN GRUP, INTEGRAREA SOCIALĂ A ELEVULUI

Participarea la viaţa de grup


Mai mult retras, rezervat, izolat, puţin comunicativ
Participă la activitatea de grup numai dacă este solicitat
Este în contact cu grupul, se integrează dar preferă sarcinile executive
Cum este văzut de colegi
Bun coleg, te înţelegi şi te împrieteneşti uşor cu el
Colegii îl apreciază pentru că
Este prietenos, apropiat

TRĂSĂTURI DE PERSONALITATE

TEMPERAMENT
Tip combinat: Hipersensibil, interiorizat, retras, nesigur, reţinut, calm

EMOTIVITATE
Foarte emotiv, excesiv de timid, emoţiile îi perturbă uneori activitatea

DISPOZIŢIE AFECTIVĂ PREDOMINANTĂ


Vesel, optimist, în general
Uneori trist
ÎNSUŞIRI APTITUDINALE
Lucrează greoi, cu erori, nu se încadrează în timp

TRĂSĂTURI DE CARACTER

Atitudini faţă de muncă


Pozitive

Atitudini faţă de alţii


Pozitive

Întocmită , prof. diriginte Roxana Constantinescu