Sunteți pe pagina 1din 1

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT

FEROVIAR DE CĂLĂTORI
„CFR CĂLĂTORI” SA

B-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1, București, cod 010873, Tel.(021) 319.0337; Fax.(021)319.0339; www.cfrcălători.ro
Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Mass-Media Nr. S1 /e / /22.02.2018 F-PO-0-7.4-01-01

COMUNICAT DE PRESĂ
București, 22 februarie 2018
Reparații vagoane de călători și automotoare

Foto: Dr2005; Alex Chirila;


În contextul unui trafic în creștere și pe fondul scăderii capacității de
transport, CFR Călători ia măsuri pentru a asigura serviciul public
feroviar de pasageri în condiții de siguranță și confort pentru călători.
La nivelul activității de mentenanță se derulează reparaţii şi
modernizări ale materialului rulant, cu fonduri alocate din bugetul
propriu.
În acest an, compania modernizează 18 vagoane etajate, transformând
vagoanele din seria veche 2626 în serie nouă: 2616, 3616 și 8416.
Acordul-cadru a fost încheiat în luna noiembrie 2017, în urma
procedurilor de licitație, cu Electroputere VFU Pașcani SA. Valoarea
totală a acordului-cadru este de 49,4 milioane lei fără TVA.
Un alt acord-cadru a fost semnat în luna decembrie 2017 cu S.C.
Atelierele CFR Grivita S.A, pe o perioadă de 4 ani, în valoare de 127
milioane lei, pentru modernizarea a 57 de vagoane. Primul contract subsecvent ce va fi finalizat în acest an are o
valoare de 13,45 milioane lei fără TVA / 6 vagoane.
În ultima săptămână din luna februarie, CFR Călători va lansa mai multe licitații în vederea consultării pieței
pentru stabilirea cerințelor tehnico-economico-financiare. Aceste proceduri de achiziție servicii de reparații
vizează circa 300 de vagoane la care urmează să se realizeze lucrări de reparații de tip RP (reparație periodică),
RTG (revizie tehnică generală), RG (reparație generală). Vagoanele vizate sunt din seriile: 2176, 2186, 2087, 2187,
8487, 8987, 1070, 1090, 1091, 3076, 2276, 8376, 2190, 1976, 2076.
De asemenea, în luna martie va avea loc o licitație pentru modernizarea a unui număr de 49 de vagoane AVA -
seria 2190. După semnarea acordului-cadru, se va încheia primul contract subsecvent pentru modernizarea
vagoanelor din această serie.
În plus, anul trecut au fost încheiate contracte subsecvente privind reparații de tip RP, RTG, RG pentru un număr
de 110 vagoane, contracte subsecvente ce vor fi finalizate în primul semestru al anului curent.
În ceea ce privește automotoarele Desiro, în luna august 2017 a fost lansată procedura de licitaţie pentru
achiziţia de servicii de revizie capitală tip R8 la care au participat Electroputere VFU Pașcani şi SC Remarul “16
Februarie” SA Cluj Napoca. Finalizarea atribuirii acordului-cadru a fost întârziată cu ~ 7 luni pentru că unul dintre
participanți a contestat la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și la Curtea de Apel. În urma
soluționării contestației, în data de 15 februarie a fost semnat un acord-cadru pentru 73 automotoare Desiro cu
câștigătorul licitației, SC Remarul “16 Februarie” SA Cluj Napoca și totodată a fost semnat și primul contract
subsecvent pentru primele 12 unități. Acordul-cadru a fost încheiat pe o perioadă de 4 ani și are o valoare de
aproximativ 147 milioane lei, fără TVA.
În perioada ianuarie - decembrie 2017, în conformitate cu cerinţele de exploatare, s-au derulat peste 36
acorduri-cadru pentru servicii de reparaţii planificate la vagoane de călători și 71 contracte subsecvente pentru
servicii de reparaţii planificate pentru un număr de 470 vagoane, în valoare totală de 44 269,20 lei fără TVA, din
care au fost finalizate aproximativ 400 de vagoane.

DIRECTOR GENERAL
Iosif SZENTES

Alina PREDESCU / Director Relații Internaționale și Instituționale


Coordonator Serviciu Comunicare și Relații cu Mass-Media