Sunteți pe pagina 1din 1

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT

FEROVIAR DE CĂLĂTORI
„CFR CĂLĂTORI” SA
B-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1, București, cod 77113, Tel.(021) 319.0337; Fax.(021)319.0339 ; www.cfrcalatori.ro

Compartimentul Relaţii cu Presa 1 / 4/ a/ 200 / 21 .06. 2012

COMUNICAT DE PRESĂ
21 iunie 2012
Acţiune de control trenuri

CFR Călători infomează că în seara zilei de 20 iunie, echipe din cadrul Sucursalei de Transport Feroviar de Călători
Bucureşti şi Poliţiei Feroviare Transporturi au organizat acţiuni de supracontrol pe mai multe trenuri.

La trenul Regio 9107, Bucureşti-Târgovişte au fost depistaţi 138 de călători fără bilet, din care 133 au achitat
biletul la tarif de taxare în tren în valoare de peste 1100 lei şi cinci au primit Procese Verbale de Contravenţie în
valoare de 1405 lei.

Aceste demersuri se înscriu în programul de combatere a călătoriei fără bilet în trenurile de călători şi vor
continua în perioada următoare.

Operatorul naţional de transport feroviar de pasageri doreşte să ofere tuturor cetăţenilor acestei ţări un serviciu
de calitate. Fenomenul călătoriei fără bilet poate împiedica îndeplinirea acestui deziderat, contribuind la
diminuarea veniturilor companiei pe de o parte şi a gradului de confort pentru ceilalţi pasageri care călătoresc în
legalitate.

Despre Societatea de Transport Feroviar de Călători “CFR Călători” S.A.:


CFR Călători este operatorul naţional feroviar de pasageri care efectuează transportul public de călători pe calea ferată. Prin
natura sa reprezintă un sector strategic de interes naţional contribuind la libera circulaţie a persoanelor în interiorul şi în
afara ţării, cu atu-uri de necontestat: gradul cel mai înalt de siguranţă şi gradul cel mai scăzut de poluare.
Politica pe care managementul companiei o promovează şi o susţine este asigurarea unor servicii de transport feroviar de
pasageri de calitate, cu un angajament faţă de societate în sensul accesibilităţii pentru toate categoriile de vârstă.