Sunteți pe pagina 1din 32

PROIECT MODEL

Fermă de legume in spatii protejate

1. Date generale ............................................................................................................................... 2


2. Descrierea proiectului .................................................................................................................. 2
2.3 Obiectivele investitiei/prioritati ............................................................................................. 2
2.7 Piata de aprovizionare/desfacere ........................................................................................... 4
3. Date tehnice ale investitiei ........................................................................................................... 5
Caracteristicile principale ale construcţiilor ................................................................................ 5
3.3 Structura constructivă ............................................................................................................ 6
3.4 Principalele utilaje de dotare a constructiilor (centrale termice, hidrofoare, ascensoare, etc)
..................................................................................................................................................... 8
3.5 Instalaţii aferente construcţiilor .......................................................................................... 10
3.8 Caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor ............................................................. 12
II Părţile desenate ........................................................................................................................... 19

PROIECT MODEL - MADR pagina 1 din 32


SC 2000 - LCH SRL Consultanta-Proiectare-Management
Nr Reg.Comertului: J40/4169/2000 CUI: RO12968877
Str. Calea Calarasi 167, Bl 39, sc 1, et 8, ap 34, interfon 34 C
E-mail: consultanta@2000LCH.ro Tel: 0732-122.639 Fax: 021-326.51.86

1. Date generale

Activitatea principala a solicitantului este:”Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si a


tuberculilor” – cod CAEN 0113.

Amplasare Suprafata totala (mp) /


Nr.crt Regim juridic
Judet/Localitate Categoria de folosinta
2.000 mp
1. Localitatea Proprietate
Teren arabil

2. Descrierea proiectului
Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model pus la dispoziție de MADR pentru Ferma
de legume in spatii protejate.

2.3 Obiectivele investitiei/prioritati

Investitia care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate are drept scop infiintarea, unei ferme de
legume in spatii protejate, a carei capacitate va fi de 1.000 mp.
Soiurile de legume cultivate in sera sunt: tomate, castraveti si salata verde cultivate in sistem conventional.
Investitia este structurata astfel:
Ü Sera de legume, formata din 2 module, structura metalica, acoperita cu policarbonat si folie
triplustrat, dotata cu sisteme de irigatii prin picurare, instalatie de incalzire, sistem de umbrire,
antiinsecte, sisteme de ventilatie si incalzire, instalatiile necesare asigurarii utilitatilor obiectivului.
⇒ Suprafata construita = 1.000 mp

Fig.1 – Model sera modulara


Ü Spatiu de depozitare dimensionat pentru depozitarea productiei timp de 2-3 zile;
⇒ Suprafata construita = 37,45 mp
Ü Platforme, spatii verzi, bazin retentie vidanjabil
Ü Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului;
⇒ Pentru alimentarea cu apa a fost prevazut un put forat;
Ü Achizitionarea de echipamente necesare in fluxul de productie: motosape, transpaleti manuali,
cantar.

Capacitati de productie propuse a se realiza la finalizarea investitiei


Suprafata terenului pe care va fi amplasata sera de legume si anexa de depozitare este de 2.000 mp,
suprafata efectiva cultivata cu legume fiind de 1.000 mp.

PROIECT MODEL -MADR pagina 2 din 32


SC 2000 - LCH SRL Consultanta-Proiectare-Management
Nr Reg.Comertului: J40/4169/2000 CUI: RO12968877
Str. Calea Calarasi 167, Bl 39, sc 1, et 8, ap 34, interfon 34 C
E-mail: consultanta@2000LCH.ro Tel: 0732-122.639 Fax: 021-326.51.86
Sera de legume propusa prin proiect va avea sistem de incalzire, facand posibila cultivarea legumelor pe
toata perioada anului, respectiv 2 cicluri anuale de productie.
Pentru soiurile de legume propuse a fi cultivate (tomate, castraveti si salata verde), estimarea capacitatilor
de productie s-a realizat in baza urmatoarelor ipoteze:
Parametrii tehnologici de productie Tomate
Suprafata totala cultivata tomate 500 mp
Cicluri de productie 2 cicluri/an
Productivitate medie ciclu I (iarna-vara) 3 kg/mp/luna
Perioada de recoltare 4 luni
Productie totala ciclul I 6.000 kg/ciclu
Productivitate medie ciclu II (vara-toamna) 2,5 kg/mp/luna
Perioada de recoltare 3 luni
Productie totala ciclul II 3.750 kg/ciclu
Productie totala anuala 9.750 kg/an

Parametrii tehnologici de productie Castraveti


Suprafata totala cultivata castraveti 500 mp
Cicluri de productie 2 cicluri/an
Productivitate medie ciclu I (iarna-vara) 6 kg/mp/luna
Perioada de recoltare 4 luni
Productie totala ciclul I 12.000 kg/ciclu
Productivitate medie ciclu II (vara-toamna) 5 kg/mp/luna
Perioada de recoltare 4 luni
Productie totala ciclul II 10.000 kg/ciclu
Productie totala anuala 22.000 kg/an

Salata verde va fi cultivata printre randurile de tomate si castraveti, 2 cicluri/an:


Parametrii tehnologici de productie Salata verde
Suprafata totala salata verde 1.000 mp
Cicluri de productie 2 cicluri/an
Productivitate medie ciclu I (oct - dec) 12 buc/mp
Perioada de recoltare 1 luni
Productie totala ciclul I 12.000 buc/ciclu
Productivitate medie ciclu II (ian - mar) 12 buc/mp
Perioada de recoltare 1 luni
Productie totala ciclul II 12.000 buc/ciclu
Productie totala anuala 24.000 buc/an

Sintetizand datele prezentate anterior, prezentam capacitatile de productie propuse a se realiza la finalizarea
investitiei:

Capacitati de productie (Anii 1-5 dupa implementarea proiectului)


Denumirea culturii UM Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5
Tomate kg 9.750 9.750 9.750 9.750 9.750
Castraveti kg 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000

Salata verde buc 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

PROIECT MODEL -MADR pagina 3 din 32


SC 2000 - LCH SRL Consultanta-Proiectare-Management
Nr Reg.Comertului: J40/4169/2000 CUI: RO12968877
Str. Calea Calarasi 167, Bl 39, sc 1, et 8, ap 34, interfon 34 C
E-mail: consultanta@2000LCH.ro Tel: 0732-122.639 Fax: 021-326.51.86

2.7 Piata de aprovizionare/desfacere

Ü Caracteristici generale ale pietei


produselor
Piata legumelor proaspete a crescut in ultimii ani
pe fondul imbunatatirii puterii de cumparare, insa
avansul a fost sustinut mai mult de importuri,
deoarece productia locala a inregistrat un ritm de
crestere mai lent.
De exemplu, conform datelor statistice, in anul
2007 s-a inregistrat o scadere cu 30% a
productiei de tomate, cea mai mare scadere din
perioada 2006-2011, dar incepand cu anul 2010 Sursa: Institutul National de Statistica
productia de tomate si-a revenit, inregistrand o
usoara crestere comparativ cu anul precedent, iar in anul 2011 cresterea este ceva mai semnificativa, de
15,6% raportata la anul 2010.
Această evolutie a productiei de tomate este strans legata de productivitatea medie la hectar, care a urmat
aceeasi traiectorie de scadere semnificativa in anul 2007 (18,3%), pentru ca incepand din 2010 sa
inregistreze crestere. Productivitate medie la hectar inregistrata in anul 2011 este cea mai mare incepand cu
anul 2006, reflectându-se in acealsi timp si in productia cantitativa obtinuta in anul 2011.
Consumul de legume si produse din legume este influentat intr-o masura mai mica de productia autohtona
obtinuta, aceste lipsuri de pe piata interna fiind acoperite din importuri.
Cantitatea de legume consumata este influentata de mai multe tendinte ce se manifesta la ora actuala pe
piata romaneasca.
In primul rand, se observa o tendinta a
consumatorilor de a se orienta spre produsele
autohtone, in mod special cand vine vorba
despre produsele de sezon. Gustul acestora
determina adesea consumatorii sa aleaga
legumele romanesti in detrimentul celor
importate si sa reduca sau chiar sa evite
consumul anumitor produse in extrasezon (de
exemplu rosiile in timpul iernii).
In al doilea rand, se remarca o tendinta de
orientare spre o alimentatie mai sanatoasa, care
include un consum mai mare de legume si
fructe, fapt dovedit prin cresterea consumului de Sursa: Institutul National de Statistica
legume si produse din legume pe cap de locuitor
incepand cu 7% in 2011 comparativ cu anul 2009.
Ü Politica si piata de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime
Pentru desfasurarea activitatii propuse prin proiect va utiliza ca materii prime principale rasaduri,
fertilizanti cu macro-elemente si micro-elemente, dezinfectanti sol, tratamente pentru combaterea
daunatorilor, iar ca materiale auxiliare ambalaje (ladite, cutii, etichete), consumabile, etc.
Rasadurile vor fi achizitionate de la societati specializate, autorizate pentru producerea si comercializarea
acestora, care folosesc seminte ce garanteaza autenticitatea hibrizilor.
Necesarul de material biologic pentru cultivarea serei este de aproximativ 2.500 bucati rasaduri tomate/an,
1.800 buc. rasaduri castraveti, 24.000 buc rasad salata verde/an.
Selectarea furnizorilor se va face in urma evaluarii acestora, dupa urmatoarele criterii:

PROIECT MODEL -MADR pagina 4 din 32


SC 2000 - LCH SRL Consultanta-Proiectare-Management
Nr Reg.Comertului: J40/4169/2000 CUI: RO12968877
Str. Calea Calarasi 167, Bl 39, sc 1, et 8, ap 34, interfon 34 C
E-mail: consultanta@2000LCH.ro Tel: 0732-122.639 Fax: 021-326.51.86
pret
termen de livrare
termene si modalitati de plata
nivelul calitativ al produselor

Ü Politica si piata de desfacere.


Piata tinta va fi formata din consumatori in cea mai mare proportie din mediul urban, populatia de la
sate consumand preponderent legume din productia proprie.

Lant de distributie pentru desfacerea produselor:

Distribuitori specializati

Producător Magazine specializate Consumator final


(II)

Asociatii de producatori

3. Date tehnice ale investitiei

Caracteristicile principale ale construcţiilor

Investitia propusa se imparte in 3 obiecte principale, astfel:

Ü OBIECTUL 1- SERA
Ü OBIECTUL 2- ANEXA DEPOZITARE
Ü OBIECTUL 3- PLATFORME AUTO PIETRIS
La acestea se adauga:
Ü RETELE EXTERIOARE
Ü AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

3.2.1 Pentru clădiri: deschideri, travei, aria construită, aria desfăşurată, numărul de
niveluri şi înălţimea acestora, volumul construit

Investitia ce urmeaza a se realiza prin programul FEADR ”Ferma de legume in spatiu protejat” intruneste
urmatoarele suprafete:

Denumire Suprafata (mp)


Suprafata teren 2.000 mp
Suprafata construita sera 1.000 mp
Suprafata construita anexa depozitare 37,45 mp
Total suprafata construita 1.037,45 mp
Total suprafata construita desfasurata 1.037,45 mp

PROIECT MODEL -MADR pagina 5 din 32


SC 2000 - LCH SRL Consultanta-Proiectare-Management
Nr Reg.Comertului: J40/4169/2000 CUI: RO12968877
Str. Calea Calarasi 167, Bl 39, sc 1, et 8, ap 34, interfon 34 C
E-mail: consultanta@2000LCH.ro Tel: 0732-122.639 Fax: 021-326.51.86
Ü OBIECTUL 1- SERA
§ Deschideri: 2 deschideri cu dimensiunile de 10,00 m
§ Travei: 25 travei, cu dimensiunea de 2,00 m
§ Suprafata construita la sol: 1.000,00 mp
§ Suprafata construita desfasurata (supraterana) : 1.000,00 mp
§ Suprafata utila totala interioara supraterana: 1.000,00 mp, din care:
§ Suprafata utila parter: 1000,00 mp
§ Regim de inaltime: Parter
§ Inaltimea maxima la coama: +4.00 m fata de terenul amenajat (+/-0.00m)
§ Inaltimea minima la cornisa: +2.35 m fata de terenul amenajat (+/-0.00m)
§ Inaltime utila parter : minim 2.35 m – maxim 4.00 m
§ Volum construit: 3.650,00 mc

Ü OBIECTUL 2 - ANEXA DEPOZITARE


§ Deschideri: 2 deschideri cu dimensiunile: 2,50 m
§ Travei: 4 travei, cu dimensiunea de 2,25 m si 2,50 m
§ Suprafata construita la sol: 37,45 mp
§ Suprafata construita desfasurata (supraterana): 37,45 mp
§ Suprafata utila totala interioara supraterana: 31,95 mp, din care:
o Suprafata utila parter: 31,95 mp;
§ Regim de inaltime: Parter
§ Inaltimea max. la coama: +3.50m fata de terenul amenajat (+/-0.00m)
§ Inaltimea min. la cornisa: +2.70 m fata de terenul amenajat (+/-0.00m)
§ Inaltime utila Parter: minim 2.50 m
§ Volum construit: 130,00 mc

Energie termica: Se va prevedea o instalaţie de încălzire cu convectoare termoelectrice pentru asigurarea


temperaturilor interioare conform SR 1907/2-97, incalzirea spatiilor realizandu-se cu radiatoare din otel.
Evacuare ape uzate: Se propune infiintarea unei fose septice ecologice cu o capacitate de 750 l. Aceasta
se afla la o distanta minima de 10 m fata de toate obiectivele protejate in conformitate cu ordinul MS nr.
536/1997. Apa rezultata din consumul menajer se va canaliza spre fosa septica ecologica. Un sistem de
jgheaburi, burlane, garguie si rigole va evacua apele de la invelitoare.
§ Teava PEHD
§ Dn=25 mm
§ Cantitate – 18 ml

3.3 Structura constructivă

Ü Descrierea constructiva a serei de legume


Sera este proiectata special pentru climatul din Romania atat la partea de acoperire, inaltime recomandata,
ventilare cat si la partea de rezistenta la vanturi puternice 90 km/h si zapada mare (90kg/mp+25kg/mp
incarcare interna).
Fatadele sunt placate cu policarbonat 6 mm pentru a asigura rezistenta la solicitarile mecanice accidentale.
Acestea sunt special proiectate pentru a prelua vantul foarte puternic. Acestea se pot acoperi optional si cu
folie triplustratificata sau in sistem de folie debla cu perna de aer.
Pentru acces in sera se monteaza o usa simplu sau dublu glisanta cu o inaltime de 2,30 m si o latime
cuprinsa intre 1,50 m-3,94 m. Partea laterala este prevazuta cu deschidere prin roluire pentru ventilare, cu

PROIECT MODEL -MADR pagina 6 din 32


SC 2000 - LCH SRL Consultanta-Proiectare-Management
Nr Reg.Comertului: J40/4169/2000 CUI: RO12968877
Str. Calea Calarasi 167, Bl 39, sc 1, et 8, ap 34, interfon 34 C
E-mail: consultanta@2000LCH.ro Tel: 0732-122.639 Fax: 021-326.51.86
comanda manuala sau automatizata. In cazul in care nu este necesara ventilarea laterala, se monteaza folie
dubla pe partile laterale sau policarbonat 6 mm.
In cazul ventilarii laterale, pe toata lungimea serei, partile laterale se vor acoperi cu policarbonat la nivelul
solului si folie triplustratificata, cu protectie IR, UV, EVA, grosime folie 200 nm. Partea superioara este
acoperita cu folie dubla inflata si anume 2 randuri de folie cu o perna izolatoare de 15-20 cm de aer cu
protectie IR,UV, EVA, grosime 200 nm.
Conditii generale structura:
§ sera modulara cu o latime de 20 m din 2 module de 10 m deschidere si o lungime de 50 m
§ inaltimea la jgheab: 2,35 m
§ inaltimea la coama: 4,00 m
§ suprafata acoperita: 1.000 mp
§ altitudine de la nivelul marii: 100 m
§ factor de altitudine zapada: 1.0
§ factor de altitudine vant: 1.2
§ factor de referinta incarcare zapada: 1.0
§ corespunzator pentru o incarcare de 90 kg/mp+25kg/mp
§ moment maxim admisibil de incarcare zapada: 1116 Nm
§ factor de referinta incarcare vant: 1.2 – corespunzator pentru rafale cu o viteza a vantului
de 90 km/h
§ moment maxim admisibil pentru incarcare vant: 3922 Nm
§ structura metalica din teava rotunda otel E260 diametru 60 mm, protectie de acoperire
zincare Sendzimir 275 zinc/mp.

Avantajele peretelui cu folie dubla inflata sunt următoarele :


§ Avantaj termic: peretele gonflabil permite câştiguri de temperatură la fel de bine în perioada
rece ca şi în perioada caldă, diminuând astfel efectul de stres termic asupra culturii. In
perioada rece peretele dublu poate salva aprox. +10 grade Celsius fata de temperatura
exterioara;
§ Avantajul luminii: peretele dublu, cu perna compacta de aer, favorizează difuziunea de
lumină si are un coeficient de transmisie ridicat, 90%;
§ Avantajul mecanic: peretele dublu, prin perna de aer dntre cele două folii diminueaza
efectul de uzură mecanică datorată vântului şi ameliorează astfel longevitatea foliei.
Modulele serei sunt echipate cu o deschidere continuă pe 3 metri pe fiecare modul, in partea superioara (in
functie de parametri de ventilare). Deschiderea are aproximativ 60º si realizeaza o ventilare a aerului
maxima şi foarte eficienta. Comanda este prin cremalieră la fiecare 2 m şi arbore de transmisie antrenat
printr-un motoreductor pe fiecare linie.
Conditii generale fixare la sol:
§ fixare la sol prin cuzineti de beton;
§ fixarea la sol este realizată prin picioare telescopice;
§ fixarea se poate de asemenea realiza cu picioare cu fixare in pardoseala/centura de beton.

Ü Descrierea constructiva a anexei de depozitare

Sistemul constructiv:
§ platforma si fundatii beton
§ inchideri perimetrale: pereti tip sandwich, 2 placi de OSB cu termoizolatie vata
§ minerala grosime 10 cm si vopsea acrilica de exterior
§ compartimentari interioare: pereti OSB cu vata minerala
§ plafon panouri gips-carton
§ tamplarie PVC alb cu geam termoizolant
§ usi interioare PVC
§ sarpanta lemn

PROIECT MODEL -MADR pagina 7 din 32


SC 2000 - LCH SRL Consultanta-Proiectare-Management
Nr Reg.Comertului: J40/4169/2000 CUI: RO12968877
Str. Calea Calarasi 167, Bl 39, sc 1, et 8, ap 34, interfon 34 C
E-mail: consultanta@2000LCH.ro Tel: 0732-122.639 Fax: 021-326.51.86
§ invelitoare tigla bituminoasa
§ pardoseli gresie antiderapanta
§ tapet PVC pentru grupul sanitar
§ Inaltimea la coama: + 3,50m
§ Inaltimea la cornisa: + 2,70 m
§ Inaltimea libera utila: 2.50m

Structura functionala:

Inaltime Suprafata Finisaj Finisaj Finisaj


Functiune
utila (m) Utila (mp) pardoseala pereti tavan
Gresie
Birou tehnolog 2.50 8.35 OSB Gips-carton
antiderapanta
Gresie
Grup sanitar 2.50 2.95 OSB Gips-carton
antiderapanta
Gresie
Depozitare 2.50 20.65 OSB Gips-carton
antiderapanta
TOTAL suprafata - 31.95 - - -

Fundatiile sunt de tipul talpi continue armate, asezate pe doua directii ortogonale, formate dintr-un bloc de
beton slab armat la partea inferioara C12/15 si grinzi din beton armat C20/25.
Partea inferioara a fundatiilor se gaseste la -1.25 m fata de cota „0” a centrului, asigurandu-se patrunderea
minim 20 cm in terenul bun de fundare. Sapatura se va realiza manual sau mecanizat in functie de
disponibilitati.
Suprastructura constructiei este realizata dintr-un sistem in cadre cu stalpi, pane si capriori din lemn, dispusi
dupa 2 directii principale ortogonale. Dimensiunile si modul de realizare si armare a elementelor cadrelor,
stalpi, pane si capriori, au rezultat in urma dimensionarii structurii in conformitate cu normele, standardele si
normativele in vigoare. Sistemul spatial a fost calculat, dimensionat si conceput astfel incat sa poata prelua
eforturile care apar in structura in timpul exploatarii normale sau pe durata actiunii unor incarcari
exceptionale (in Romania cea mai uzuala este seismul) cu un anumit grad de siguranta.
Pentru calculul de rezistenta, s-au respectat prevederile din urmatoarele acte normative:
o Normativ N112-04 pentru calculul si alcatuirea fundatiilor;
o SR EN 1992-1-1 – Proiectarea structurilor de beton;
o Normativul P100-96 pentru seism.
o NP005-96-Cod pentru calculul si alcatuirea elementelor de constructie din lemn.

Ü Descrierea constructiva a platformei auto

Carosabilul din cadrul incintei va fi realizat din balast compactat - pietris. Minim 30% din suprafata totala a
terenului va fi rezervata spatiilor verzi.

3.4 Principalele utilaje de dotare a constructiilor (centrale termice, hidrofoare,


ascensoare, etc)

Principalele utilaje din dotarea serei sunt urmatoarele:


Ü Sistemul de irigare prin picurare.
§ Liniile de picurare (tub) au diametru 16-20 mm
§ Picuratorii sunt amplasati la 20 cm distanta / debit de 1,0 l/ora/picurator.

PROIECT MODEL -MADR pagina 8 din 32


SC 2000 - LCH SRL Consultanta-Proiectare-Management
Nr Reg.Comertului: J40/4169/2000 CUI: RO12968877
Str. Calea Calarasi 167, Bl 39, sc 1, et 8, ap 34, interfon 34 C
E-mail: consultanta@2000LCH.ro Tel: 0732-122.639 Fax: 021-326.51.86
Ü Sisteme de umbrire, antiinsecte, folie de acoperire sol
§ Sisteme de umbrire manuale, pentru toate culturile, ecrane de salvarea energiei, plase
antiinsecte si diverse tipuri de folii pentru acoperirea solului;
§ ecranul termic si de umbrire este executat pe zone separate;
§ tipul ecranului propus este PH 55 cu urmatoarele caracteristici:
o umbrire 55%
o coeficient termic 65%
o actionarea ecranului energetic este executata prin motoare ST-RW 403/400V trifazic
Ü Sisteme de ventilare
§ Ventilatoare profesionale de recirculare a aerului - 2 bucati.
o actionare prin controler programabil cu termostat sau in trepte utile atat iarna
pentru reducerea condensului, cat si vara pentru circularea aerului in sera;
o alimentare 230V, 50Hz, 1,1A / putere maxima 0,23Kw - 1400rpm / greutate 11kg;
o debit de aer 5050 mc/h.
Principalele utilaje din dotarea anexei de depozitare sunt urmatoarele:

Ü Tablou electric 9 circuite


o intrerupator general 32A/30mA (10A iluminat – 1 circuit; 16 A prize)
o 7 circuite(16 A rezerva – 1 circuit) cutie cofret aparent
o proiectoare 350W cu halogen
Ü Boiler Electric 30 l
o Putere electrica boiler: 1.5 [kW]
o Plaja de temperatura: 10-65 [°C]
o Consum mediu pentru a mentine temperatura de 65°C: 0.56 [kWh/24h]
o Putere consumata pentru a produce apa la 65 ºC: 1.9 [ kWh]
o Timp de incalzire pana la 40ºC (dt=25°C): 0.6 [h]
o Timp de incalzire pana la 65ºC: 1.3 [h]
Ü Convector electric 500 W
o Putere convector electric: 500 W
o Tensiune nominala: 230 Vac 50Hz
Ü Convector electric 1500 W
o Putere convector electric: 1500 W
o Tensiune nominala: 230 Vac 50Hz
Principalele utilaje din dotarea retelelor exterioare sunt urmatoarele:

Ü Hidrofor 24 l
o Debit (mc/h): 2.90
o Capacitate rezervor (l): 24
o Presiune maxima de lucru (bar): 6
o Tip motor: electric

PROIECT MODEL -MADR pagina 9 din 32


SC 2000 - LCH SRL Consultanta-Proiectare-Management
Nr Reg.Comertului: J40/4169/2000 CUI: RO12968877
Str. Calea Calarasi 167, Bl 39, sc 1, et 8, ap 34, interfon 34 C
E-mail: consultanta@2000LCH.ro Tel: 0732-122.639 Fax: 021-326.51.86
o Adancimea maxima de aspiratie (m): 30
o Putere motor (kw): 0.75
o Tensiune alimentare (V): 230
Ü Pompa Submersibila 950 W
o Debit (mc/h): 2.40
o Putere motor (kw): 0.50
o Tensiune alimentare (V): 230
o Putere electrica consumata (W): 950

Ü Vas Tampon 500 litri


o volum apa: 500 litri
Ü Fosa Septica Ecologica 3-4 persoane (canalizare)
o volum total [l]: 750

3.5 Instalaţii aferente construcţiilor


Se vor descrie soluţiile adoptate pentru instalaţiile de iluminat, forţa, curenţi slabi, apă, canalizare etc.

Ü Instalatii sanitare
Alimentarea cu apa rece se face de la forajul de put realizat la adancimea de 25-30 m, conform normelor in
vigoare, apa trebuie sa indeplineasca conditiile de potabilitate.
Grupul de pompare va fi alimentat dintr-un vas tampon 1500 l. Pentru asigurarea parametrilor tehnici ai apei
menajere si anume debitul si presiunea necesara unei bune functionari a instalatiei s-a prevazut o statie de
pompare: debit maxim 2.9 mc/h, presiune maxima 45mCA, puterea maxima 0.75 kW, amplasata la put
special destinat echipamentelor de instalatii.
Conducta de alimentare cu apa rece este amplasata subteran pe spatiul verde, sub adancimea de inghet si
este realizata dintr-o conducta de polietilena inalta densitate (PEHD) cu diametrul nominal de 25 mm pozata
pe pat de nisip.
Apa calda pentru consum menajer va fi preparata prioritar de la boilerul electric propriu pozitionat la P02
Grup Sanitar. Parametri tehnici boiler electric 30 litri, putere electrica boiler 1,50 kW, presiune maxima de
lucru 0,6 Mpa, plaja de temperatura 10-65 gr.C, consum mediu pentru a mentine temperatura de 65 gr.C:
0.56 kWh/24h, putere consumata pentru a produce apa la 65 gr.C 1.9 kW/h, timp incalzire pana la 65 gr.C
1.3 h, inaltime boiler electric 610 mm, diametru 365 mm, distanta intre racorduri R 100 mm. Masa boiler
electri 19 kg. Coloanele de apa rece, apa calda si de canalizare vor fi montate in nisa comuna cu posibilitate
de acces la robineti de inchidere.
Apele menajere uzate vor fi preluate de la obiectele sanitare prin sifoane de pardoseala si tevi din
polipropilena montate in sapa. Canalizarea se va realiza prin coloana separata pentru grupul sanitar. Apele
pluviale vor fi preluate prin coloane cu diametru de 110 mm care vor avea deversare libera.
Coloanele si conductele colectoare se vor executa din tuburi de polipropilena imbinate cu mufe si etansate
cu garnituri de cauciuc.
Colectarea apelor menajere se face prin intermediul unui camin de canalizare catre fosa septica ecologica de
canalizare menajera.
Pentru asigurarea legaturii cu atmosfera coloanele principale de canalizare Dn 50 vor fi prevazute cu caciula
de ventilatie din polipropilena. Sustinerea tevilor de canalizare se face cu coliere de otel si mansoane de
cauciuc. Pentru o eventuala interventie s-a prevazut cate o piesa de curatire cu capac de vizitare in ghenele
de instalatii de la Anexa.

PROIECT MODEL -MADR pagina 10 din 32


SC 2000 - LCH SRL Consultanta-Proiectare-Management
Nr Reg.Comertului: J40/4169/2000 CUI: RO12968877
Str. Calea Calarasi 167, Bl 39, sc 1, et 8, ap 34, interfon 34 C
E-mail: consultanta@2000LCH.ro Tel: 0732-122.639 Fax: 021-326.51.86
In ghena de instalatii corespunzatoare baii se monteaza robinete sferice de separatie Ø20.
Instalaţiile se vor executa din:
o ţevi din polipropilena reticulata pentru conductele de apa rece si calda;
o ţevi si piese de legătura din polipropilena de canalizare;
o baterii amestecătoare cu monocomanda stative pentru lavoare;
o robinete de trecere cu filet interior si obturator sferic;
o robinete de reglaj de colt, cu ventil;
o robinete de reţinere cu ventil si mufe.
Conductele se vor susţine de elementele de rezistenta cu suporţi si bride tip MUPRO, HILTI sau similar.

Ü Instalatii termice
Se va prevedea o instalaţie de încălzire cu convectoare termoelectrice pentru asigurarea temperaturilor
interioare conform SR 1907/2-97.
Instalaţia de încălzire in cladire este compusă din convectoare termoelectrice. Acestea vor fi alimentate de la
prize electrice 220V.
Aceste radiatoare electrice - convectoare contin un panou de control: Switch ON / OFF si termostat reglabil
care asigura utilizarea convenabila a acestor convectoare electrice si creeaza confort acceptabil.
Toate modelele de radiatoare electrice - convectoare sunt montate pe perete. Aceste radiatoare electrice -
convectoare sunt extrem de subtiri si permit economie de spatiu. Ele sunt estetice si au o functie speciala
pentru curatire usoara.
Calculul necesarului de caldura:

Denumire incapere Dimensiuni Putere instalata [W] Tip


Convector
Birou tehnolog 620/105/400 1.500
Electric
Anexa

Convector
Grup Sanitar 430/105/400 500
Electric
620/105/400 Convector
Depozitare 3.000
620/105/400 Electric
- 5.000 -

In urma realizarii calculului a rezultat o sarcină totală de încălzire de 5 kW, cu convectoare termoelectrice.

Ü Instalatii electrice
Instalatii de iluminat artificial
Se va asigura un iluminat artificial la nivelul pardoselii de 300 lx, 500 lx, cu un minim de 150 lx, factorul de
uniformitate fiind de 1 / 40.
Indicele de redare a culorilor (Ra) va fi mai mare de 65 şi asigurat de lămpile cu temperatură de culoare
între 4.500 – 6.500 K.
La grupul sanitar se vor monta corpuri de iluminat fluorescente, etanse, având grad de protecţie minim IP
54, iar în birou si zona de depozitare se vor monta corpuri cu protecţie adecvată. Comanda iluminatului se
va face prin intermediul intrerupatoarelor si comutatoarelor montate ingropat in pereti, la intrarile in
incaperi.
Instalaţiile noi de iluminat vor urmări, în principiu, traseele cele mai scurte, cu modificările de rigoare în
locurile unde încăperile nu permit acest lucru.
Instalaţiile electrice de iluminat se vor executa cu conductoare din cupru izolat în PVC de tip CYYF 1,5 mmp
trase în tuburi rigide din PVC cu Dn = 16 mm îngropate în ziduri sau în planşeu, în cazul corpurilor de
iluminat şi al trecerilor, conform detaliilor din planşe.

PROIECT MODEL -MADR pagina 11 din 32


SC 2000 - LCH SRL Consultanta-Proiectare-Management
Nr Reg.Comertului: J40/4169/2000 CUI: RO12968877
Str. Calea Calarasi 167, Bl 39, sc 1, et 8, ap 34, interfon 34 C
E-mail: consultanta@2000LCH.ro Tel: 0732-122.639 Fax: 021-326.51.86
Tuburile orizontale aferente instalaţiilor de iluminat se vor poza îngropat la circa 20 cm sub nivelul
planşeului. Dispozitivele pentru prinderea sau suspendarea corpurilor de iluminat trebuie să suporte, fără a
suferi deformări, o greutate egală cu de cinci ori greutatea corpului de iluminat ce urmează a fi suspendat,
dar cel putin 10 kg.
Aparatele de comutaţie pentru instalaţiile de iluminat vor fi de bună calitate, şi se vor fixa în doze noi cu
holtzşuruburi prinse în rama metalică a aparatelor şi acoperite de masca din material plastic izolant.

3.8 Caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor


Nr. Denumire/Tip Numar Valoare fara TVA TVA Total cu TVA
crt utilaj/echipament bucati/set LEI LEI LEI
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
1. Sistem de irigatii 1 7.807 1.874 9.680
2. Sistem de ventilatie 1 3.253 781 4.033
3. Sisteme de incalzire 1 43.370 10.409 53.779
Total Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
54.429 13.063 67.492
cu montaj (procurare)
Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
1. Motosapa 2 1.952 468 2.420
2. Transpalet manual 2 2.169 520 2.689
Total Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de
4.120 989 5.109
transport, alte achizitii specifice
Dotari
1. Cantar 1 2.169 520 2.689
Total Dotari 2.169 520 2.689
TOTAL 60.718 14.572 75.290

Caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice:


Ü Sistem de irigare
Caracteristici tehnice:
o Sistem de irigare prin picurare
o Liniile de picurare (tub) au diametru 16-20 mm
o Picuratorii sunt amplasati la 20 cm distanta / debit de 1,0 l/ora/picurator.

Ü Sistem de ventilatie
Caracteristici tehnice:
o Ventilatoare profesionale de recirculare a aerului
o Alimentare 230 V, putere 0,20 – 0,30 kw
o Debit de aer – 5.050 mc/h.

Ü Sistem de incalzire
Caracteristici tehnice:
o Doua incalzitoare de 279 kW, respectiv 66 kW
o Combustibil mixt (lemn + peleti)

Ü Motosapa
Caracteristici tehnice:
o Capacitate motor: 5-6 CP

Ü Transpalet manual
Caracteristici tehnice:
o Ridicare manuala
o Capacitate maxima de ridicare – 1 to

PROIECT MODEL -MADR pagina 12 din 32


SC 2000 - LCH SRL Consultanta-Proiectare-Management
Nr Reg.Comertului: J40/4169/2000 CUI: RO12968877
Str. Calea Calarasi 167, Bl 39, sc 1, et 8, ap 34, interfon 34 C
E-mail: consultanta@2000LCH.ro Tel: 0732-122.639 Fax: 021-326.51.86

Ü Cantar
Caracteristici tehnice:
o Capacitate – 300 – 500 kg

Descrierea fluxului tehnologic

Proiectul prezent urmareste construirea unei sere de legume utilizand tehnologii performante de cultivare,
astfel incat la finalizarea investitiei unitatea sa respecte principiile HACCP de obtinere a unor produse sigure
pentru consumatori si sa obtina produse de inalta calitate, competitive pe piata interna. Produsele care fac
obiectul proiectului sunt urmatoarele: tomate, castraveti si salata verde.
Principalele faze tehnologice pentru cultura de tomate:
1. Asigurarea materialului biologic (rasad)
⇒ Materialul biologic este reprezentat de „rasaduri”, care va fi achizitionat de la diversi furnizori
autorizati pentru producerea si comercializarea rasadurilor.
⇒ La infiintarea culturii de tomate in sera, se vor folosi numai rasaduri obtinute din seminte
autorizate, care garanteaza autenticitatea hibrizilor. Norma de samanta este in medie de 250
g pentru un ha de sera.
Nr. de Grd. de Varsta
Specia Inaltimea Diametrul la Inflorescente
frunze dispersare a optima
legumicola (cm) colet (mm) (buc)
(buc) radacinilor (%) (zile)
Tomate 14 - 20 8 - 10 6-8 1 80 - 90 45 - 65

2. Pregatirea pentru plantare


⇒ Pregatirea spatiului de cultura consta in: dezinfectarea solului si constructiei, infiintarea
sistemului de sustinere, etansarea spatiului de cultura, fertilizarea de baza a solului, afanarea
solului pentru plantare.
⇒ Pragatirea rasadurilor: tratarea rasadurilor inainte de scoaterea din sera inmultitor, udarea
corespunzatoare, adaptarea la temperatura din sera.
3. Infiintarea culturilor
⇒ Pentru infiintarea culturii de tomate in sera se va avea in vedere: epoca de infiintare, schema
de plantare si desimea culturii.
⇒ In sera, unde exista conditii pentru asigurarea temperaturii optime, plantarea se poate
efectua inca din cursul iernii, respectiv incepand cu ultima decada a lunii decembrie. Plantarea
se poate esalona de regula pana la mijlocul lunii martie.
⇒ Nu este oportuna plantarea foarte intarziata la culturile incalzite deoarece se reduce
proportional si productia timpurie, existand riscul ca pretul mediu de desfacere sa fie sub
pretul de cost.
Nr. de Nr. de Perioada
Cultura Epoca de Desimea Recolta
inflorescnte inflorescente de
in sere plantare plante/mp Kg/mp
/planta /mp recoltare
Ciclul I 1 ian. –
2,4 – 2,7 10 ....12 26....30 IV - VII 8....10
15 feb.
Ciclul II 15 iul. –
3,0 – 3,3 6.....8 21.....23 IX-XII 5.....7
30 iul.
4. Lucrari de ingrijire

Ü Lucrari generale

PROIECT MODEL -MADR pagina 13 din 32


SC 2000 - LCH SRL Consultanta-Proiectare-Management
Nr Reg.Comertului: J40/4169/2000 CUI: RO12968877
Str. Calea Calarasi 167, Bl 39, sc 1, et 8, ap 34, interfon 34 C
E-mail: consultanta@2000LCH.ro Tel: 0732-122.639 Fax: 021-326.51.86
⇒ Asigurarea si mentinerea desimii culturii se face prin completarea golurilor, in urmatoarele 15
zile dupa plantare cu rasad de rezerva.
⇒ Sustinerea plantelor. In acest scop se va infiinta spalierul format din sarme intinse orizontal,
cate una pentru fiecare rand de plante.
⇒ Musuroirea plantelor cu sol din sera, la 20-30 zile de la plantare, pentru favorizarea cresterii
radacinilor adventive.
⇒ Afanarea superficiala a solului se efectueaza in sere in mod repetat, si numai daca este
necesar, pentru aerisirea solului si combaterea buruienilor.
⇒ Mulcirea solului se aplica pe randul de plante sau pe toata suprafata , la circa 40-45 zile de la
plantare, cu materiale vegetale (paie) sau folie din mase plastice.
⇒ Irigarea are ca obiectiv asigurarea umiditatii constante in sol, la nivel de 65-75% pana la
legarea fructelor si 75-85% in perioada de formare si crestere a fructelor. Norma de udare
variaza de la 8-20 litri/mp in primele luni de la plantare, la 25-30 de litri/mp in perioada de
recoltare.
⇒ Fertilizarea. Fertilizarea culturii de tomate se va realiza pe toata perioada culturii, raportul
intre principalele elemente nutritive (macroelemente si microelemente) fiind diferit in functie
de perioada de vegetatie (plantare, inflorirea inflorescentei, cresterea fructelor, inceperea
recoltarii, recoltarea intensa, declinul culturii).
⇒ La inceputul culturii se pune un accent mai mare pe continutul de fosfor si potasiu. Ulterior,
raportul acestor 2 elemente cu azotul scade, datorita cresterii cerintelor fata de azot. O
atentie deosebita se acorda din nou potasiului in perioada recoltarii intense a fructelor, pentru
asigurarea unei calitati comerciale corespunzatoare. Fertilizarea se va realiza prin introducerea
elementelor nutritive in apa de irigare, operatie tehnologica denumita fertirigare.
Ü Lucrari speciale
⇒ Sustinerea plantelor. In mod normal sustinerea plantelor se face pe snur din sfoara, care se
leaga la capatul de baza al plantei, la circa 10 cm de nivelul substratului, iar la celalat capat se
leaga de sarma orizontala, aflata la 2,00 m inaltime.
⇒ Copilitul plantelor. Este o lucrare importanta si se executa atunci cand lastarii laterali (copilii)
sunt cu o lungime de pana la 5-7 cm, faza in care se pot rupe usor cu mana. Aceasta
diminuare se datoreaza concurentei pentru hrana dintre copili si inflorescentele (fructele)
aflate pe tulpina.
⇒ Defolierea. Prin aceasta lucrare se elimina frunzele moarte, ingalbenite si atacate de boli sau
daunatori. Frunzele taiate vor fi evacuate in exterior, de preferinta in aceeasi zi dupa
defoliere.
⇒ Imbunatatirea legarii fructelor. Priveste valorificarea potentialului de fructificare al plantelor.
Afectarea acestui potential se poate inregistra in lunile de iarna, cand cauza o constituie
lumina insuficienta, temperatura scazuta (sub 150C) si umiditatea relativa a aerului foarte
mare (90%), dar si in lunile de vara, atunci cand temperatura este prea ridicata (peste 300C)
si umiditatea relativa a aerului prea scazuta (sub 60%). Aceste conditii se compara cu valorile
optime pentru temperatura de germinare a polenului (intre 200C si 280C) si de umiditatea
relativa a aerului (60-70%).
⇒ Limitarea cresterii in inaltime se refera la indepartarea varfului de crestere al tulpinii, de
regula dupa 1-2 frunze deasupra ultimei inflorescente, atunci cand pe tulpina s-a format
numarul de inflorescente utile stabilit initial. Prin intreruperea cresterii terminale, substantele
elaborate de catre frunze sunt orientate preponderent spre punctele de fructificare,
determinandu-se atat grabirea maturarii fructelor cat si cresterea calitatii acestora.
⇒ Protectia plantelor. La cultura tomatelor in sere pot aparea o serie de agenti patogeni si
daunatori, contra carora trebuie aplicate masuri corespunzatoare de combatere.

PROIECT MODEL -MADR pagina 14 din 32


SC 2000 - LCH SRL Consultanta-Proiectare-Management
Nr Reg.Comertului: J40/4169/2000 CUI: RO12968877
Str. Calea Calarasi 167, Bl 39, sc 1, et 8, ap 34, interfon 34 C
E-mail: consultanta@2000LCH.ro Tel: 0732-122.639 Fax: 021-326.51.86
5. Recoltarea si conditionarea productiei.
⇒ La tomatele cultivate in sere, recoltarea fructelor se face atunci cand culoarea acestora a virat
spre roz-rosu-portocaliu, iar cea verde a disparut. In aceasta faza, fructele se transporta in
conditii mai bune.
⇒ Recoltarea la culturile in sere, ciclul I, incepe la sfarsitul lunii martie si poate sa dureze 90 de
zile, iar la ciclul al II-lea, incepe in ultima decada a lunii septembrie si poate sa dureze 60-70
de zile.
⇒ Durata perioadei de recoltare este in functie de numarul inflorescentelor pe planta. Astfel, la
8-10 inflorescente/planta recoltarea dureaza 12-14 saptamani, pe cand la 3-4
inflorescente/planta durata este de 6-8 saptamani. Temperatura mai ridicata in perioada de
recoltare determina grabirea coaceriifructelor. Intervalul obisnuit dintre recoltari este de 2-3
zile (2-3 recoltari/saptamana), dar se poate recolta si zilnic. Operatiunea de recoltare va fi
manuala. Lazile vor fi transportate pe randul de cultura cu ajutorul carelor de recoltare, care
circula printre randurile de plante, oferind posibilitatea de reglare a inaltimii si culegere a
fructelor de tomate. Lazile pline cu recolta obtinuta vor fi transportate in hala unde vor fi
cantarite, etichetate si paletizate.

6. Sortarea fructelor recoltate se face conform STAS-ului in vigoare sau conventiei cu beneficiarul si
se ambaleaza in ladite.
⇒ Pentru calitatea fructelor, intervalul de recoltare pana la consum sa fie cat mai scurt.
⇒ Temperatura optima pentru maturarea fructelor este de la 220C pana la 270C
⇒ Productia la cultura in sera ajunge la 7-10 kg/mp la ciclul I si 5-7 kg/mp la ciclul al II-lea.

Principalele faze tehnologice pentru cultura de castraveti:


1. Asigurarea materialului biologic (rasad)
⇒ Materialul biologic este reprezentat de „rasaduri”, care va fi achizitionat de la diversi furnizori
autorizati pentru producerea si comercializarea rasadurilor.
2. Pregatirea pentru plantare
⇒ Spatiul de cultura trebuie pregatit din vreme, astfel ca in momentul programat pentru
infiintarea culturii sa fie liber de boli si daunatori, cu substratul de cultura pregatit si sa
asigure conditiile de mediu necesare.
⇒ Intre categoriile de activitati se mentioneaza: repararea / confectionarea spatiilor, dezinfectia
spatiilor si solului, pregatirea solului/substratului, infiintarea sistemului de sustinere, etc.
⇒ Masurile pentru pregatirea rasadurilor au in vedere reducerea la minimum a stersului provocat
de transferarea din sera inmultitor la locul de plantare. Se vor proteja contra atacurilor de
agenti patogeni sau daunatori, prin tratarea preventiva, se vor hidrata corespunzator, pentru
a nu se produce ofilirea inainte de plantare.

3. Infiintarea culturilor
⇒ Castravetii se cultiva in mod obisnuit in ciclul de iarna-vara, hibrizii de castraveti cu fruct lung.
Pentru cel de-al doilea ciclu, sunt preferati hibrizii cu fruct scurt.
⇒ Desimea culturii este mai redusa la culturile infiintate in decembrie-ianuari si la hibrizii cu fruct
scurt (1,6 – 1,8 plante/mp) si mai mare la culturile infiintate mai tarziu, februarie-martie (1,8
– 2,2 plante/mp)
4. Lucrarile de ingrijire
Ü Lucrarile generale:

PROIECT MODEL -MADR pagina 15 din 32


SC 2000 - LCH SRL Consultanta-Proiectare-Management
Nr Reg.Comertului: J40/4169/2000 CUI: RO12968877
Str. Calea Calarasi 167, Bl 39, sc 1, et 8, ap 34, interfon 34 C
E-mail: consultanta@2000LCH.ro Tel: 0732-122.639 Fax: 021-326.51.86
⇒ Asigurarea si mentinerea desimii culturii – se realizeaza prin completarea golurilor cu rasad
din rezerva.
⇒ Sustinerea plantelor se va realiza pentru fiecare planta individual, pe sfori, fie oblic la
conducerea in „V”, fie vertical la conducerea in „pergola”.
⇒ Afanarea superficiala a solului se executa la 10-15 zile dupa plantare si la o distanta de cca.
10-15 cm fata de planta.
⇒ Mulcirea se face cu substrat nutritiv (30% mranita, 40% turba, 30% nisip de rau), care se
aplica (la ciclul I) in ultima decada a lunii februarie (5-6 kg/planta) si la mijlocul lunii aprilie (la
ciclul II).
⇒ Irigarea are in vedere asigurarea in sol a unei umiditati de 85-90% din c.c.a. Plantele de
castraveti se caracterizeaza printr-un consum mare de apa si o capacitate de absorbtie
redusa. Normele de irigare au valori cuprinse intre 2,5 si 5 mc/1000 mp./zi in luna decembrie
si 7,5 – 10 mc/1.000 mp in luna iunie. Intotdeauna recoltarile sunt precedate de norme mai
mari de udare.
⇒ Fertilizarea faziala se face in functie de modul de infiintare a culturii, urmarindu-se asigurarea
elementelor hranitoare corespunzatoare consumului plantelor, prin fertilizari la interval de
circa 3-7 zile, cu doze moderate.

Ü Lucrari speciale:
⇒ Dirijarea cresterii si fructificarii
⇒ Inlaturarea fructelor mici
⇒ Musuroirea plantelor
⇒ Dirijarea factorilor de mediu

5. Protectia plantelor
⇒ Bolile neparazitare, de natura fiziologica, pot fi cauzate de temperatura sau de
carenta/excesul substantelor minerale.
⇒ Temperatura scazuta a substratului dupa plantare duce la ofilirea plantelor, iar la diferente
foarte mari ale valorilor temperaturii dintre sol si aer, ofilirea poate deveni ireversibila.
⇒ Combaterea daunatorilor are in vedere toate etapele tehnologice ale culturii si vizeaza
principalii daunatori. Dintre daunatori, cei mai frecventi sunt: musculita alba, paianjenul rosu,
tripsul comun, etc.
6. Recoltarea si conditionarea productiei
⇒ Momentul de recoltare se stabileste atunci cand fructele au ajuns la maturitatea de consum,
in functie de specificul fiecarui hibrid. In perioada anului cu lumina insuficienta nu se asteapta
ca fructele sa atinga dimensiunile tipice maxime, deoarece aceasta ar afecta calitatea fructelor
urmatoare si chiar capacitatea de fructificare a plantelor.
7. Sortarea la fructele cu dimensiuni mari se face in functie de greutatea si forma fructelor. Pentru
fructele din grupa “extra” si calitatea I-a, curbarea fructelor nu trebuie sa fie mai mare de 1-3 cm
fata de axa fructului.
8. Ambalarea se va face in cutii de carton. Castravetii cu fruct mare se sorteaza dupa greutate iar
cei cu fruct mic in functie de lungimea fructelor.

PROIECT MODEL -MADR pagina 16 din 32


SC 2000 - LCH SRL Consultanta-Proiectare-Management
Nr Reg.Comertului: J40/4169/2000 CUI: RO12968877
Str. Calea Calarasi 167, Bl 39, sc 1, et 8, ap 34, interfon 34 C
E-mail: consultanta@2000LCH.ro Tel: 0732-122.639 Fax: 021-326.51.86
Principalele faze tehnologice pentru cultura de salata verde:
1. Asigurarea materialului biologic (rasad)
⇒ Materialul biologic este reprezentat de „rasaduri”, care va fi achizitionat de la producatori
specializati din judetul Buzau.
2. Pregatirea pentru plantare
⇒ Pregatirea spatiului de cultura consta in: dezinfectarea solului si constructiei, fertilizarea de
baza a solului.
⇒ Pragatirea rasadurilor: cu circa 10 zile anterior infiintarii culturilor, rasadul se sorteaza, se
trateaza preventiv contra bolilor, se aseaza in ladite si se transporta la locul de plantare.
3. Infiintarea culturilor
⇒ Pentru infiintarea unei culturi de salata verde in sere se va avea in vedere: epoca de
infiintare, schema de plantare si desimea culturii.
⇒ Cultura de salata se va planta in acelasi timp cu culturile de tomate si castraveti, printre
randuri. Avand in vedere perioada scurta de vegetatie, de 45-50 zile pana la recoltarea pentru
consum, este posibila cultivarea salatei printre randurile de tomate si castraveti, fara sa
afecteze cresterea si dezvoltarea acestora.
⇒ Culturile se vor infiinta in octombrie si ianuarie, astfel incat recoltarea sa se realizeze in lunile
noiembrie-decembrie, respectiv februarie-martie, cand oferta de legume proaspete este mai
redusa pe piata.
4. Lucrari de ingrijire
⇒ Eliminarea plantelor anormale bolnave sau insuficient dezvoltate se face imediat dupa
constatarea lor.
⇒ Irigarea este foarte importanta pentru salata, deoarece atat insuficienta cat si excesul apei
sunt daunatoare. La cultura din sere, dupa udarea la plantare (100 – 120 m3/ ha), se uda de
cate ori este nevoie pentru mentinerea unei umiditati moderate atat in sol (75% din c.c.a.)
cat si in aer (70%).
⇒ Fertilizarea faziala include maximum doua interventii si se rezuma cel mai adesea la aplicarea
azoltului si potasiului.
5. Protectia plantelor
⇒ Bolile neparazitare la salata pot sa fie mai ales de natura fiziologica, determinate de carenta
minerala. Astfel, la insuficienta de azot plantele raman mici si au culoarea verde-deschis, la
insuficienta de potasiu se accentueaza incretirea frunzelor iar capatanile vor ramane afanate,
pe cand la insuficienta de fosfor plantele raman mici cu frunze dungate verde-inchis.
⇒ Combaterea daunatorilor are in vedere toate etapele tehnologice ale culturii si vizeaza
daunatorii specifici ai salatei.Unul dintre daunatorii periculosi este limaxul cenusiu (Agriolimax
agreste).
⇒ La aplicarea tratamentelor pentru combaterea bolilor si daunatorilor, se va tine seama de
existenta culturilor asociate de salata (tomate si castraveti), deoarece apare riscul de poluare
a plantelor de salata in faza de recoltare.
6. Recoltarea
⇒ Recoltarea salatei se face in functie de epoca de infiintare a culturilor pe masura ce capatanile
ajung la maturitatea de consum. Detasarea plantelor se face prin taiere, deasupra primelor
frunze ale rozetei de la baza, care sunt rasfirate. Avand in vedere ca salata este foarte
perisabila, dupa taiere capatanile se aseaza direct in ladite. Daca se pun pe un rand,
capatanile se aseaza cu baza in sus, daca se pun pe doua randuri, primul se aseaza in pozitie
normala si al doilea cu baza in sus.

PROIECT MODEL -MADR pagina 17 din 32


SC 2000 - LCH SRL Consultanta-Proiectare-Management
Nr Reg.Comertului: J40/4169/2000 CUI: RO12968877
Str. Calea Calarasi 167, Bl 39, sc 1, et 8, ap 34, interfon 34 C
E-mail: consultanta@2000LCH.ro Tel: 0732-122.639 Fax: 021-326.51.86
⇒ Aprecierea calitatii se va face dupa greutate conform normelor, astfel: peste 300 g, 250-300
g, 200-250 g, 150-200 g, 80-100 g. Fiecare grupa corespunde unei clase de calitate.
⇒ Productia in sere se poate incadra intre 2,5 si 4,0 kg/mp, echivalentul a 12-15 plante/mp.

Depozitarea legumelor se va realiza in anexa de depozitare, capacitatea acesteia fiind dimensionata pentru
maxim 2-3 zile deoarece intre momentul recoltarii fructelor si cel al utilizarii acestora de catre consumatori
trebuie sa fie un interval cat mai scurt, castravetii fiind perisabili se dezhidrateaza foarte repede.
Livrarea produselor se va realiza zilnic, astfel incat sa se evite diminuarea calitatii comerciale.
Principalele operatii tehnologice realizate in spatiul de depozitare sunt:
SORTAREA, AMBALAREA, DEPOZITAREA, LIVRAREA PRODUSELOR CULTIVATE IN SERA

RECOLTARE
/SORTARE

CANTARIRE AMBALARE

ETICHETARE PALETIZARE
CALIBRARE
LIVRARE
MARCARE
DEPOZITARE

Planul de productie pe perioada de cinci ani pentru sera de legume:


Suprafata terenului pe care va fi amplasata sera de legume si anexa de depozitare este de 2.000 mp,
suprafata efectiva cultivata cu legume fiind de 1.000 mp.
Sera de legume propusa prin proiect va avea sistem de incalzire, facand posibila cultivarea legumelor pe
toata perioada anului, respectiv 2 cicluri anuale de productie.
Pentru soiurile de legume propuse a fi cultivate (tomate, castraveti si salata verde), estimarea capacitatilor
de productie s-a realizat in baza urmatoarelor ipoteze:
Parametrii tehnologici de productie Tomate
Suprafata totala cultivata tomate 500 mp
Cicluri de productie 2 cicluri/an
Productivitate medie ciclu I (iarna-vara) 3 kg/mp/luna
Perioada de recoltare 4 luni
Productie totala ciclul I 6.000 kg/ciclu
Productivitate medie ciclu II (vara-toamna) 2,5 kg/mp/luna
Perioada de recoltare 3 luni
Productie totala ciclul II 3.750 kg/ciclu
Productie totala anuala 9.750 kg/an

Parametrii tehnologici de productie Castraveti


Suprafata totala cultivata castraveti 500 mp
Cicluri de productie 2 cicluri/an
Productivitate medie ciclu I (iarna-vara) 6 kg/mp/luna
Perioada de recoltare 4 luni
Productie totala ciclul I 12.000 kg/ciclu
Productivitate medie ciclu II (vara-toamna) 5 kg/mp/luna
Perioada de recoltare 4 luni
Productie totala ciclul II 10.000 kg/ciclu
Productie totala anuala 22.000 kg/an

PROIECT MODEL -MADR pagina 18 din 32


SC 2000 - LCH SRL Consultanta-Proiectare-Management
Nr Reg.Comertului: J40/4169/2000 CUI: RO12968877
Str. Calea Calarasi 167, Bl 39, sc 1, et 8, ap 34, interfon 34 C
E-mail: consultanta@2000LCH.ro Tel: 0732-122.639 Fax: 021-326.51.86

Salata verde va fi cultivate printre randurile de tomate si castraveti, 2 cicluri/an.


Parametrii tehnologici de productie Salata verde
Suprafata totala salata verde 1.000 mp
Cicluri de productie 2 cicluri/an
Productivitate medie ciclu I (oct - dec) 12 buc/mp
Perioada de recoltare 1 luni
Productie totala ciclul I 12.000 buc/ciclu
Productivitate medie ciclu II (ian - mar) 12 buc/mp
Perioada de recoltare 1 luni
Productie totala ciclul II 12.000 buc/ciclu
Productie totala anuala 24.000 buc/an

Sintetizand datele prezentate anterior, prezentam capacitatile de productie propuse a se realiza la finalizarea
investitiei:

Capacitati de productie (Anii 1-5 dupa implementarea proiectului)


Denumirea culturii UM Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5
Tomate kg 9.750 9.750 9.750 9.750 9.750
Castraveti kg 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000

Salata verde buc 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

Calculul pentru lucrarile de constructii si instalatii raportat la mp de suprafata construita, pentru investitia
„Ferma de legume in spatii protejate” a fost realizat pe baza urmatorilor indici spatiali:

Suprafata construita sera (mp) 1.000,00


Suprafata construita anexa depozitare (mp) 37,45
Suprafata platform pietris (mp) 85,80
Total suprafata construita (mp) 1.123,25

II Părţile desenate
Plansa A01 - Plan general (1:5.000)
Plansa A02- Plan de situatie cu amplasarea retelor de utilitati, surse de apa si receptori ape
uzate (1:500)
Plansa A03 – Sera - Plan parter
Plansa A04 – Sera - Invelitoare
Plansa A05 – Sera – Sectiune A-A, sectiune B-B
Plansa A06 – Sera – Fatada 1, fatada 2
Plansa A07 – Sera – Fatada 3, fatada 4
Plansa A08 – Sera – Plan flux tehnologic
Plansa A9 – Anexa depozitare – Plan parter, plan invelitoare
Plansa A10 – Anexa depozitare - Sectiune A-A, sectiune B-B
Plansa A11 – Anexa depozitare - Fatade

PROIECT MODEL -MADR pagina 19 din 32


Plansa A01 - Plan general (1:5.000)

PROIECT MODEL - MADR pagina 20 din 32


SC 2000 - LCH SRL Consultanta-Proiectare-Management
Nr Reg.Comertului: J40/4169/2000 CUI: RO12968877
Str. Calea Calarasi 167, Bl 39, sc 1, et 8, ap 34, interfon 34 C
E-mail: consultanta@2000LCH.ro Tel: 0732-122.639 Fax: 021-326.51.86

Plansa A02- Plan de situatie cu amplasarea retelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate (1:500)

PROIECT MODEL -MADR pagina 21 din 32


SC 2000 - LCH SRL Consultanta-Proiectare-Management
Nr Reg.Comertului: J40/4169/2000 CUI: RO12968877
Str. Calea Calarasi 167, Bl 39, sc 1, et 8, ap 34, interfon 34 C
E-mail: consultanta@2000LCH.ro Tel: 0732-122.639 Fax: 021-326.51.86

Plansa A03 – Sera - Plan parter

PROIECT MODEL -MADR pagina 22 din 32


SC 2000 - LCH SRL Consultanta-Proiectare-Management
Nr Reg.Comertului: J40/4169/2000 CUI: RO12968877
Str. Calea Calarasi 167, Bl 39, sc 1, et 8, ap 34, interfon 34 C
E-mail: consultanta@2000LCH.ro Tel: 0732-122.639 Fax: 021-326.51.86

Plansa A04 – Sera – Invelitoare

PROIECT MODEL -MADR pagina 23 din 32


SC 2000 - LCH SRL Consultanta-Proiectare-Management
Nr Reg.Comertului: J40/4169/2000 CUI: RO12968877
Str. Calea Calarasi 167, Bl 39, sc 1, et 8, ap 34, interfon 34 C
E-mail: consultanta@2000LCH.ro Tel: 0732-122.639 Fax: 021-326.51.86

Plansa A05 – Sera – Sectiune A-A, sectiune B-B

PROIECT MODEL -MADR pagina 24 din 32


SC 2000 - LCH SRL Consultanta-Proiectare-Management
Nr Reg.Comertului: J40/4169/2000 CUI: RO12968877
Str. Calea Calarasi 167, Bl 39, sc 1, et 8, ap 34, interfon 34 C
E-mail: consultanta@2000LCH.ro Tel: 0732-122.639 Fax: 021-326.51.86

Plansa A06 – Sera – Fatada 1, fatada 2

PROIECT MODEL -MADR pagina 25 din 32


SC 2000 - LCH SRL Consultanta-Proiectare-Management
Nr Reg.Comertului: J40/4169/2000 CUI: RO12968877
Str. Calea Calarasi 167, Bl 39, sc 1, et 8, ap 34, interfon 34 C
E-mail: consultanta@2000LCH.ro Tel: 0732-122.639 Fax: 021-326.51.86

Plansa A07 – Sera – Fatada 3, fatada 4

PROIECT MODEL -MADR pagina 26 din 32


SC 2000 - LCH SRL Consultanta-Proiectare-Management
Nr Reg.Comertului: J40/4169/2000 CUI: RO12968877
Str. Calea Calarasi 167, Bl 39, sc 1, et 8, ap 34, interfon 34 C
E-mail: consultanta@2000LCH.ro Tel: 0732-122.639 Fax: 021-326.51.86

Plansa A08 – Sera – Plan flux tehnologic

PROIECT MODEL -MADR pagina 27 din 32


SC 2000 - LCH SRL Consultanta-Proiectare-Management
Nr Reg.Comertului: J40/4169/2000 CUI: RO12968877
Str. Calea Calarasi 167, Bl 39, sc 1, et 8, ap 34, interfon 34 C
E-mail: consultanta@2000LCH.ro Tel: 0732-122.639 Fax: 021-326.51.86

Plansa A9 – Anexa depozitare – Plan parter, plan invelitoare

PROIECT MODEL -MADR pagina 28 din 32


Plansa A10 – Anexa depozitare - Sectiune A-A, sectiune B-B

PROIECT MODEL - MADR pagina 29 din 32


Plansa A11 – Anexa depozitare – Fatade

PROIECT MODEL - MADR pagina 30 din 32


o Estimarea parametri tehnologici:
Parametrii tehnologici de productie Tomate
Suprafata totala cultivata tomate 500 mp
Cicluri de productie 2 cicluri/an
Productivitate medie ciclu I (iarna-vara) 3 kg/mp/luna
Perioada de recoltare 4 luni
Productie totala ciclul I 6.000 kg/ciclu
Productivitate medie ciclu II (vara-toamna) 2,5 kg/mp/luna
Perioada de recoltare 3 luni
Productie totala ciclul II 3.750 kg/ciclu
Productie anuala totala (Ciclul I+II) 9.750 kg/an

Parametrii tehnologici de productie Castraveti


Suprafata totala cultivata tomate 500 mp
Cicluri de productie 2 cicluri/an
Productivitate medie ciclu I (iarna-vara) 6 kg/mp/luna
Perioada de recoltare 4 luni
Productie totala ciclul I 12.000 kg/ciclu
Productivitate medie ciclu II (vara-toamna) 5 kg/mp/luna
Perioada de recoltare 4 luni
Productie totala ciclul II 10.000 kg/ciclu
Productie anuala totala (Cilul I+II) 22.000 kg/an
Salata verde va fi cultivate printre randurile de tomate si castraveti, 2 cicluri /an:
Parametrii tehnologici de productie Salata verde
Suprafata totala salata verde 1.000 mp
Cicluri de productie 2 cicluri/an
Productivitate medie ciclu I (oct - dec) 12 buc/mp
Perioada de recoltare 1 luni
Productie totala ciclul I 12.000 buc/ciclu
Productivitate medie ciclu II (ian - mar) 12 buc/mp
Perioada de recoltare 1 luni
Productie totala ciclul II 12.000 buc/ciclu
Productie anuala totala (Cilul I+II) 24.000 buc/an

Previziunea cantitativa din activitatea agricola se prezinta astfel:


Nr. Pret in
Categoria UM AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5
Crt. LEI/UM
Vanzari fizice previzionate
1 Tomate 4,0 Kg 9.750 9.750 9.750 9.750 9.750
2 Castraveti 2,7 Kg 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
Salata verde 1,5 buc 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

PROIECT MODEL - MADR pagina 31 din 32


SC 2000 - LCH SRL Consultanta-Proiectare-Management
Nr Reg.Comertului: J40/4169/2000 CUI: RO12968877
Str. Calea Calarasi 167, Bl 39, sc 1, et 8, ap 34, interfon 34 C
E-mail: consultanta@2000LCH.ro Tel: 0732-122.639 Fax: 021-326.51.86
§ Detalierea consumuri este prezentata in continuare:

Consumuri
Materii prime, materiale UM Consumuri unitare
anuale

Rasad tomate buc 2,5 plante/mp 2.500


Dezinfectanti sol (tratament chimic) l 80 l/1000 mp 80
Materiale sustinere plante (spalieri) buc 2 spalieri/planta 1.250
aprox. 35 kg (echivalentul a 2400
Folie neagra (operatia de mulcire) kg 35
ml)
Fertilizanti, tratament daunatori l aprox. 3 litri solutie/500 mp 6

Ambalaje (ladite plastic) buc capacitate ladita -10 kg/buc 100


Sarma sustinere ml 10 randuri tomate/50 m/rand 500

Consumuri
Materii prime, materiale UM Consumuri unitare
anuale

Rasad castraveti buc 1,8 plante/mp 1.800


Dezinfectanti sol (tratament chimic) l 80/1000 mp 80,00
Sfoara sustinere ml 10 randuri castraveti*50m/rand 1.000,00

Folie mulcire neagra kg aprox. 35 kg (echivalent a 2400 ml) 35,00

Fertilizanti, tratament daunatori l aprox.2.5 l solutie/500 mp 5,00


Ambalaje (ladite plastic) buc capacitate 10 kg/buc 100,00

Materii prime, materiale UM Consumuri unitare Consumuri anuale

Rasad salata buc 15 plante/mp/ciclu 24.000

PROIECT MODEL -MADR pagina 32 din 32