Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum vitae

Europass

Informatii personale
Nume / Prenume 1. ICHIM VASILE
Adresa(e) COMUNA RACACIUNI , JUDET BACAU
Telefon(oane) Mobil: 0765842314
0741656180
Fax(uri)
E-mail(uri) Vasileichim81@gmail.com

Nationalitate(-tati) romana

Data nasterii 25.06.1981

Sex MASCULIN

Locul de munca vizat / TOPOGRAF


Domeniul ocupational

Experienta profesionala 2007 - PREZENT

Perioada 2014 - 2017


Functia sau postul ocupat INGINER TOPOGRAF

Activitati si responsabilitati principale Executarea de masuratori necesare realizarii sau actualizarii sistemelor
informationale specifice domeniului de activitate; a executat masuratori
necesare lucrarilor de specialitate; a trasat si materializat pe teren limitele
imobilelor si constructiilor, amenajare drumuri laterale,profile transversale si
longitidinale,fise cantitati.
Numele si adresa angajatorului S.C. ERBASU-EDIL CONSTRUCT S.R.L. BUCURESTI

1
Tipul activitatii sau sectorul de activitate Activitati de inginerie la Reabilitare SEAU Moinesti Nord , Constructie SEAU
Moinesti Sud si Constructie SEAU Buhusi

Perioada 2010 - 2014


Functia sau postul ocupat INGINER TOPOGRAF

Activitati si responsabilitati principale Executarea de masuratori necesare realizarii sau actualizarii sistemelor
informationale specifice domeniului de activitate; a executat masuratori
necesare lucrarilor de specialitate; a trasat si materializat pe teren limitele
imobilelor si constructiilor,a participat la lucrarile topo pentru proiectare
drumuri,podete,poduri,amenajare drumuri laterale,profile transversale si
longitidinale,fise cantitati.
Numele si adresa angajatorului S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. BACAU

Tipul activitatii sau sectorul de activitate Activitati de inginerie si proiectare, constuctii de autostrazi,drumuri si poduri
Autostrada Lugoj - Deva,lot IV ; Reabilitare DN18 - Sighetu Marmatiei-Moisei ;
Reabilitare DJ 252 – Ocheni – Buhoci ; Autostrada Timisoara – Lugoj,lot I ;
Reabilitare DN 24 si DN 24A – Limita judet Galati-Vaslui – Albita.

Perioada 2007 - 2010


Functia sau postul ocupat INGINER TOPOGRAF
Activitati si responsabilitati principale Executarea de masuratori necesare realizarii sau actualizarii sistemelor
informationale specifice domeniului de activitate; a executat masuratori
necesare lucrarilor de specialitate; a trasat si materializat pe teren limitele
imobilelor si constructiilor,a participat la lucrarile topo pentru proiectare
drumuri,podete,poduri,amenajare drumuri laterale,profile transversale si
longitidinale,fise cantitati.

Numele si adresa angajatorului S.C.COMAXA S.R.L. BACAU


Tipul activitatii sau sectorul de activitate Activitati de inginerie si proiectare,constructii de autostrazi,drumuri si
poduri
Reabilitare DJ 252 – Ocheni – Buhoci ; Autostrada Timisoara – Lugoj,lot I ;
Reabilitare DN 24 si DN 24A – Limita judet Galati-Vaslui – Albita ; Autostrada
Bucuresti – Ploiesti ; Reabilitare DN2-D Focsani – Ojdula.

Limba(i) materna(e) romana

Limba(i) straina(e) cunoscuta(e)


Autoevaluare Intelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare
conversatie scrisa
Engleza Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator
A2 B2 A2 A2 A2
elementar independent elementar elementar elementar

2
Competente si abilitati sociale Seriozitate ,abilitaţi de comunicare;

Competente si aptitudini Bun coechipier; lucru in echipa si individual; bun organizator.


organizatorice

Competente si aptitudini tehnice Executarea de masuratori necesare realizarii sau actualizarii sistemelor
informationale specifice domeniului de activitate; a executat masuratori
necesare lucrarilor de specialitate; a trasat si materializat pe teren limitele
imobilelor si constructiilor(poduri , pasaje ,viaducte), a participat la lucrarile
topo pentru proiectare drumuri, podete, poduri, amenajare drumuri laterale,
profile transversale si longitidinale, fise cantitati.

Competente si aptitudini de utilizare a Folosirea zilnica a pachetului Office, proiectare asistata de calculator in domeniul
calculatorului constructiilor si lucrarilor topografice – AutoCAD, CIVIL 3D

Mentiuni

Permis(e) de conducere Permis de conducere: categoria B

SEMNATURA
ICHIM VASILE