Sunteți pe pagina 1din 2

ROMÂNIA

JUDEȚUL NEAMȚ Aprobat/respins,


PRIMĂRIA ȚIBUCANI Primar,
Nr. _______din___________ Butnariu Petru-Dorin
Tel./fax: 0233/293402
E-mail: primaria_tibucani@yahoo.com ___________________

REFERAT

de necesitate pentru materiale

Subsemnatul(a),__________________________________, având funcția


de ___________________ în cadrul Primăriei Comunei Țibucani, Județul Neamț,
pentru buna desfășurare a activității curente, vă rog să aprobați achiziționarea
următoarelor materiale:

Nr.crt. Denumire material/produs UM Cantitate


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Data: Semnătură,

________________ _____________________