Sunteți pe pagina 1din 25

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

UNICA facultate din


România în domeniul FACULTATEA
Ingineriei Lemnului
DE INGINERIA LEMNULUI

http://www.unitbv.ro/il
Adresa: Str. Universităţii nr.1, 500068, Braşov, România,Tel/Fax: +40 268 415315; e-mail: f-il@unitbv.ro
FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI

PROGRAME DE STUDIU
FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI

PROGRAMUL DE LICENŢĂ

Misiunea de bază a programului de studii


Ingineria şi este aceea de a forma ingineri, specialişti în
proiectarea tehnică şi tehnologică de
Designul mobilier de artă şi modern şi alte produse
Produselor Finite finite din lemn precum şi în design de interior
şi restaurare. Program acreditat, 4 ani, 240
din Lemn credite.
dit
“Creativitate, spirit estetic şi
inovativ, flexibilitate în design”
FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI

PROGRAMUL DE LICENŢĂ

Misiunea de bază a programului de


studii este aceea de a forma ingineri de
Ingineria producţie specialişti în tehnologiile de
P l
Prelucrării
ă ii prelucrare a lemnului de la buştean la
produsul finit: cherestea, furnire, compozite,
Lemnului mobilă, binale, parchet, construcţii din lemn,
“Tehnologie, aplicaţii inginereşti, ambalaje,
b l j faţade
f ţ d etc.
t Program
P acreditat,
dit t 4
soluţii inovative” ani, 240 credite.
FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI

PROGRAMUL DE MASTER

Misiune:
Mi i f
formarea d resurse umane
de
Eco-Design de înalt calificate, cu pregătire interdisciplinară,
viziune de viitor şi capacitate de sinteză în
Mobilier şi domeniul eco-concepţiei, eco-tehnologiilor
Restaurare şi restaurării mobilierului şi a altor produse
din lemn,, destinate atât mediului economic
Panou din crengi de rășinoase cât şi cercetării de excelenţă în domeniu.
Program acreditat, 2 ani, 120 credite.

Activitate in
laboratorul de
restaurare
FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI

PROGRAMUL DE MASTER

Misiune: formarea de specialişti prin


dobândirea unor competenţe de cercetare
Structuri Avansate avansată în domeniul compozitelor ligno-
celulozice,
l l i all materialelor
t i l l de d izolare
i l acustică
ti ă
din Lemn şi termică, al structurilor pentru mobilier şi
şi Tehnologii construcţii, al tehnologiilor neconvenţionale
Inovative de prelucrare a lemnului. Program acreditat,
2 ani, 120 credite.

Compozite biodegradabile cu inserţii textile


FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI

STUDII DE DOCTORAT
STUDII DE DOCTORAT
STUDII DOCTORAT
licenta 4 ani - 240 credite
Misiune: formarea de specialişti prin
Cercetare: dobândirea unor competenţe de cercetare
de excelenţă fundamentale şi aplicative.
ƒ fundamentală
ƒ aplicativă
“Soluţii inovative pentru industrie”
FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI

DIVERSE TRAINING-URI
•Studenţii sunt instruiţi şi certificaţi să
utilizeze scule portabile FESTOOL şi
PROTOOL
FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI

DIVERSE TRAINING-URI Alte activităţi practice vizează: sculptura,


pirogravura şi intarsia
FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI

EXECUŢIE MACHETE Studenţii îşi pun în practică ideile, prin


elaborare de machete şi produse
FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI

EXECUŢIE PRODUSE
FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI

STUDENŢI REMARCABILI

Studenţi premiaţi la
concursul internaţional
“Design de avangardă”
organizat de
Asociaţia Producătorilor de
Mobilă din România
FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI

SESIUNI ŞTIINŢIFICE
ANUALE ŞI CONCURSURI Concursuri internaţionale de design
STUDENŢEŞTI

Sesiuni ştiinţifice studenţeşti


FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI

OPORTUNITĂŢI DE STUDIU
ÎNTR-O ALTĂ ŢARĂ

ƒ Studenţii pot beneficia de burse Erasmus


ƒ Universităţi partenere în:
Austria, Germania, Elveţia, Franţa
Portugalia, Spania, Grecia, Ungaria,
Cehia,, Slovacia,, Slovenia,Turcia,
, ,
Lituania.
ƒ Durata mobilităţii: 3-6(12) luni
ƒ Nivel de studii: licenţă, masterat, doctorat.
FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI

EXPOZIŢII RESTAURARE

În fiecare an, sunt organizate expoziţii


de restaurare de către facultate cu
participare directă a studenţilor în
activităţile de conservare şi restaurare.
FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI

ACTIVITĂŢI
Ă
EXTRAŞCOLARE

ETNOVEMBER - festival f i l cultural


l l anual,
l
organizat de Universitatea Transilvania din
Braşov împreună cu Primăria şi Consiliul
Local Braşov şi Primăria oraşului Gent din
Belgia, cu implicare directă a studenţilor.

BALUL BOBOCILOR
distracţie studentească anuală.
FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI

ACTIVITĂŢI
Ă
EXTRAŞCOLARE

Excursii de studii în ţară şi tabere studenţeşti

Banchet
B h t
de absolvire
FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI

DESTINDERE ÎN
Î BRAŞOV ŞI
ÎMPREJURIMILE SALE
Poiana Braşov

Muzeul
de
istorie

Munţii Bucegi

Tâmpa
Castelul Bran

Castelul Peleş
FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI

ACTIVITĂŢI
Ă
EXTRAŞCOLARE

Asociaţia studenţească
LIGNUM
“…aici inveţi ce înseamnă munca în echipă dar şi
distracţia de după.
... susţinem studenţii cu iniţiativă.
… îi ajutăm să evolueze! ”
FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI

FACILITĂŢI
Ă ŞI STIMULENTE
MATERIALE

ƒ Cazare garantată a tuturor studenţilor


în căminele facultăţii
ƒ Cantină în campusul studenţesc
ƒ Practică în intreprinderi de renume
ƒ Burse de merit, de studiu şi sociale
FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI

OPORTUNITĂŢI DE
ANGAJARE DUPĂ Ca ingineri proiectanţi sau tehnologi
ABSOLVIRE în Ingineria Lemnului în domeniile
( d CAEN 2161) :
(cod

ƒ mobilă
ƒ cherestea
h t
ƒ panouri compozite (PAL, PFL, placaj,
OSB,, MDF,, glulam)
g )
ƒ case prefabricate şi alte construcţii din
lemn
ƒp
parchet şşi ppardoseli
ƒ uşi şi ferestre
ƒ instrumente muzicale şi sportive
ƒ jucării
ƒ ambalaje (lăzi, butoaie, paleţi)
ƒ creioane, chibrituri şi altele.
FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI

ABSOLVENŢI REMARCABILI

Rodica SFÂCA, unic acţionar şi director general al S.C.


Ronex Producţie (mobilier din lemn masiv şi decoraţiuni
interioare), membră a Consiliului Director al Asociaţiei
Producătorilor de Mobilă din România, Vicepreşedinte al
Asociaţiei pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin.
Face parte din Top Capital 100 Femei de succes şi Top
Forbes 500 Miliardari.

Vasile GLIGA, pozitia 408 în Top Forbes 500 Miliardari,


acţionar principal al Grupului de firme Gliga
(instrumente muzicale, exploatarea lemnului,
prelucrarea primară a lemnului, mobilă, parchet şi alte
produse din lemn etc.), membru al Asociaţiei maeştrilor
lutieri din America.
FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI

ABSOLVENŢI REMARCABILI

Cristian BILŢ, Preşedintele Grupului de Firme


SIMEX (6 fabrici de mobilă cu peste 1500 de
angajaţi), principalul exportator de mobilă de artă pe
piaţa Federaţiei Ruse şi ţărilor din fosta Uniune
S i ti ă
Sovietică.

Marius GIURGIU, absolvent al facultăţii noastre,


promoţia 2003,
2003 doctor inginer,
inginer Director general al SC
Becker-România SRL (mobilier şi produse
stratificate, 300 de angajaţi şi peste 23 mil. lei cifră
de afaceri).
afaceri)
FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI

ABSOLVENŢI REMARCABILI

Marius C. BARBU, profesor universitar în ţară şi


străinătate, a vizitat şi ţinut cursuri la 40 facultăţi din
lume. Membru cu funcţii de conducere în 6 asociaţii
ştiinţifice internaţionale. Referent ştiinţific la 16 reviste
internaţionale.
ţ Organizator,
g , moderator şşi referent la 56
congrese, conferinţe, simpozioane mondiale în
domeniu. Coautor la tratate şi patente internaţionale.

Ciprian LĂZĂRESCU, a obţinut titlul de doctor inginer


în 2009 la Faculty of Forestry,
Forestry Wood Science
Department, UBC, Canada, unde activează şi în
prezent ca cercetător de elită. Referent ştiinţific la
numeroase reviste internaţionale,
internaţionale membru al Society of
Wood Science şi Forest Products Society.
FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI

VA AŞTEPTĂM CU DRAG!

Responsabilitate, profesionalism,
performanţă!

Ne puteţi găsi accesând:


ƒ http://
//www.unitbv.ro/ il
ƒ e-mail: f-il@unitbv.ro

Adresa:
Str. Universităţii nr.1,
500068, Braşov, România,
Tel./Fax: +40 268 415315