Sunteți pe pagina 1din 10

Asociația Basarabenilor din Sibiu

GHIDUL
BOBOCULUI

Universitatea “Lucian Blaga” din


Sibiu
2 Asociația Basarabenilor din Sibiu

Ghidul Bobocului conține informații utile despre formalitățile care


trebuie parcurse din momentul în care ați fost admiși la studii în
România.

Cuprins:
Facultăți……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

Acte necesare pentru înscrierea la facultate............................................................................................ 4

Transport…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
Acte necesare pentru deschiderea vizei………………………………………………………………………………………………. 6

Cazare………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

Căminele ULBS ......................................................................................................................................... 6


Calendar cazare 2018-2019……………………………………………………………………………………………………………….. 8

Acte necesare pentru permisul de ședere ................................................................................................. 9

I. FACULTĂȚI
SFAT: Pentru ca să-ți fie mai ușor să te descurci în Sibiu și să te orientezi în
spațiu, chiar dacă nu ai internet mobil, poți descărca de acasă aplicația mobilă

MAPS.ME care lucrează în regim offline.

1) Facultatea de Drept
• Adresă: str. Calea Dumbrăvii, Nr. 34, Sibiu
• Tel: +40-(269) 23.39.24
• E-mail: drept@ulbsibiu.ro
• E-mail responsabil de admiterea românilor de pretutindeni:
oxana.pancu@ulbsibiu.ro
• web: http://drept.ulbsibiu.ro
3 Asociația Basarabenilor din Sibiu

2) Facultatea de Litere și Arte


• Adresă: Bd-ul.Victoriei, Nr.5-7, Sibiu
• Tel: +40-(269) 21.55.56
• E-mail: litere@ulbsibiu.ro
• E-mail responsabil de admiterea românilor de preturindeni:
radu.dragulescu@ulbsibiu.ro
• web: http://litere.ulbsibiu.ro

3) Facultatea de Științe Socio-Umane


• Adresă: Bd. Victoriei Nr.5-7, Sibiu
• Tel: +40-(269) 21.60.68
• E-mail: socioumane@ulbsibiu.ro
• E-mail responsabil de admiterea românilor de preturindeni:
pavel.moraru@ulbsibiu.ro
• web: http://socioumane.ulbsibiu.ro
4) Facultatea de Inginerie
• Adresă: Str. Emil Cioran, Nr.4, Sibiu
• Tel: +40-(269) 21.79.28
• E-mail: inginerie@ulbsibiu.ro
• E-mail responsabil de admiterea românilor de preturindeni:
marinela.inta@ulbsibiu.ro
• web: http://inginerie.ulbsibiu.ro
5) Facultatea de Științe
• Adresă: Str. Ion Raţiu Nr.5-7, Sibiu
• Tel: +40-(269) 21.66.42
• E-mail: stiinte@ulbsibiu.ro
• E-mail responsabil de admiterea românilor de preturindeni:
cristina.brumar@ulbsibiu.ro
• web: http://stiinte.ulbsibiu.ro
6) Facultatea de Medicină
• Str. Lucian Blaga, Nr.2A, Sibiu
• Tel: +40-(269) 21.23.20; +40-(269) 23.49.06; +40-(269) 43.67.77
• E-mail: medicina@ulbsibiu.ro
• E-mail responsabil de admiterea românilor de preturindeni:
andreea.stetiu@ulbsibiu.ro
• web: http://medicina.ulbsibiu.ro
7) Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului
• Adresă: Str. Ion Raţiu, Nr.5-7, Sibiu
• Tel: +40-(269) 21.13.38
• E-mail: saiapm@ulbsibiu.ro
• E-mail responsabil de admiterea românilor de preturindeni:
mirela.caratus@ulbsibiu.ro
• web: http://saiapm.ulbsibiu.ro
4 Asociația Basarabenilor din Sibiu

8) Facultatea de Științe Economice


• Adresă: Calea Dumbrăvii, Nr.17, Sibiu
• Tel: +40-(269) 21.03.75
• E-mail: economice@ulbsibiu.ro
• E-mail responsabil de admiterea românilor de preturindeni:
daniela.petrascu@ulbsibiu.ro
• web: http://economice.ulbsibiu.ro

II. ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA


FACULTATE

Dosarul de candidatură conține:


Actele de bază necesare pentru înscrierea la facultățile din cadrul ULBS:
1) Cerere-formular de înscriere propriu fiecărei facultăți;
2) Copia certificatului de naștere;
3) Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează
candidatul - copie după primele 3 pagini;
4) Copia certificatului de căsătorie, după caz;
5) Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului
curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal;
6) Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite.

Acte adiționale pentru fiecare facultate în parte:


Facultatea de Științe economice
1) Copie carte de identitate;
2) trei fotografii tip diplomă 3x4cm;
3) adeverința medicală;
4) declarația privind apartenența la identitatea culturală română.
Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului
1) adeverință medical;
2) trei fotografii tip buletin de identitate (3x4 cm);
3) copie după cartea de identitate.
Facultatea de Medicină
adeverință medicală.
Facultatea de Științe Socio-Umane
1) Declaraţie privind apartenenţa la identitatea culturală română – se va depune doar la confirmarea
locului.
5 Asociația Basarabenilor din Sibiu

Facultatea de Științe
1) DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL (GDPR) (se obţine la înscriere de la comisia de înscriere sau o gasiti
pe site-ul facultatii);
2) Copie carte de identitate;
3) Adeverință medicală; pentru înscrierea la domeniul EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT, candidaţii
vor prezenta ADEVERINŢĂ MEDICALĂ (inclusiv E.K.G.), vizată de Dispensarul medico-
sportiv;
4) trei fotografii tip buletin de identitate (3x4 cm);
5) Declaratie privind apartenenta la identitatea culturala română;

Facultatea de Litere și Arte


1) Adeverința medicală.
Facultatea de Drept
1) Copie după cartea de identitate;
2) Adeverință medicală;
3) Trei fotografii tip buletin de identitate (3x4 cm)
Facultatea de Teologie
1) Copie recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte
2) Certificate de botez;
3) Binecuvântarea ierarhului locului;
4) Binecuvântarea ierarhului locului (episcopul d ecare aparține, după adresa de domiciliu);
5) Copie cartea de identitate;
6) Adeverință medical;
7) Șase fotografii tip buletin de identitate (3x4 cm).

III. TRANSPORT

Pentru a ajunge din Chișinău la Sibiu, puteți opta pentru una din următoarele
variante:
1) Cursa Chișinău-Sibiu – cursă zilnică, pentru a fi sigur că ai loc cumpără-l din timp de la
gara centrală sau online la autogara.md
- pornire din Chișinău de la Gara de Sud la ora 21.00, sosire la Sibiu la 10.30
- pornire din Sibiu de la Autogara Atlassib la ora 17.30, sosire la Chișinău la 6.30
- preț bilet- 417 MDL/100 RON
- numere de contact : +37360975765 +40748965675
2) Cursa Chișinău-Timișoara - sună din timp pentru a afla dacă au cursă în ziua în care vrei
să călătorești
- pornire din Chișinău de la Gara de Sud la ora 14.00, sosire la Sibiu ≈01.00
- pornire din Sibiu din fața Autogării Atlassib la ora ≈22.30-23.30
- preț bilet- 300 MDL/75 RON
- numere de contact : +37368977355 +40748917874 +40755582362
6 Asociația Basarabenilor din Sibiu

IV. ACTE NECESARE PENTRU DESCHIDEREA VIZEI

Documentele necesare candidaților declarați admiși pentru eliberarea vizei


de lungă ședere pentru studii de licență, sunt:
1) formular de viza tip D, completat online la adresa http://evisa.mae.ro, sau descărcat de la
adresa http://chisinau.mae.ro
2) pasaport valabil (original şi copie);
3) buletin de identitate în orginal şi copie;
4) 2 fotografii color recente;
5) copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei;
6) certificat de naştere (original şi copie);
7) cazier judiciar (original şi copie);
8) asigurare medicală de călătorie pentru o perioadă de 90 de zile (original şi copie);
9) dovada mijloacelor de întreţinere – pentru studenţii admişi la studii fără bursă (min 500
euro)

!! Studenții care au cetățenie română (certificat de naștere, pașaport român cu


domiciliul în străinătate) nu au nevoie de viză !!

V. CĂMINE

1) Căminele ULBS:

Tarife
oproximative
Сămin Categoria de beneficiar pentru anul Condiții
universitar
2018/2019
Copii cadre didactice buget, stud. 100
străini bursieri ai statului roman  4/2 persoane în camera
(studenți basarabeni), orfani  Grup sanitar propriu
Studenti buget 190  Bucătărie
Studenți taxă români și UE 250  Frigider
Căminul nr.1 Studenţi buget 290  Sală de lectură
(mansarda:camere 2 paturi)  Spălătorie
Studenţi taxă români şi UE 350  Internet
( mansarda: camere 2 paturi)
7 Asociația Basarabenilor din Sibiu

Studenți buget 210  4 persoane în camera


Studenți taxă 270  Grup sanitar la modul (2
Copii cadre didactice buget, stud. 120 camere)
Străini bursieri ai statului roman  Bucătărie
Căminul nr.2 (studenți basarabeni), orfani  Frigider
 Sală de lectură
 Spălătorie
 Internet

Studenți buget 210  4/2 persoane în camera


Studenți taxă români și UE 260  Grup sanitar propriu
Copii cadre didactice buget, stud. 110  Bucătărie
Căminul nr. străini bursieri ai statului roman  Frigider
4 (studenți basarabeni), orfani  Sală de lectură
V. Aron Studenți buget mansardă 230  Spălătorie
Studenți taxă mansardă 290  Sală de fitness
 Internet

Studenți buget 170  4 persoane în camera


Studenți taxă 230  Grup sanitar pe palier
Copii cadre didactice buget, stud. 80  Bucătărie
Caminul nr.7 străini bursieri ai statului roman  Frigider
Carol (studenți basarabeni), orfani  Sală de lectură
 Spălătorie
 Sală de fitness
 Internet
Studenți buget 165  4 persoane în camera
Studenți taxă 230  Grup sanitar pe palier
Caminul nr.5 Copii cadre didactice buget, stud. 70  Bucătărie
Energetic străini bursieri ai statului roman  Spălătorie
(studenți basarabeni), orfani  Internet

Studenți buget 160 Doar pentru studenții de la teologie


Studenți taxă 220  2/3/4 persoane în camera
Căminul Stud. străini bursieri ai statului roman 70  Grup sanitar pe palier
facultății de (studenți basarabeni), orfani  Bucătărie
teologie  Spălătorie
 Internet

Studenți buget 540


Studenti taxă români și UE 600 Are regim hotelier și este destinat
Stundeți buget (camera 2 paturi) 290 studenților străini și rezidenților
Studenti taxă români și UE 320  1/2 persoane în camera
(camera 2 paturi)  Grup sanitar propriu
Căminul nr.3
Copii cadre didactice buget, stud. 450  Bucătărie
străini bursieri ai statului roman  Frigider
(studenți basarabeni), orfani  Spălătorie
 Internet
8 Asociația Basarabenilor din Sibiu

Studenți buget 615  Garsoniere și apartamente cu


Studenți taxă 675 2 camere
Copii cadre didactice buget, stud. 525  Grup sanitar propriu dotat cu
străini bursieri ai statului roman mașină de spălat
Căminul (studenți basarabeni), orfani  Bucătărie
ACADEMICA
 Frigider
 Spații de depozitare
 Internet
 Loc parcare

Calendar cazare 2018-2019


La depunerea cererii de cazare, studenții urmează să specifice căminele în
care ar vrea să fie cazați în ordinea preferinței. Ai dreptul să specifici orice cămin
dorești!!!
1) Odată cu confirmarea locului - Depunerea cererilor de cazare la secretariatul facultății
2) 02.08.2018 respectiv 10.08.2018 - Facultatea de Medicină - Afișarea listelor cu studenții
care au obținut loc de cazare http://dga.ulbsibiu.ro/repartitie-camine/
3) 04.08.2018 respectiv 10.08.2018 - Facultatea de Medicină - depunerea contestațiilor on –
line sau la secretariatul facultății https://goo.gl/forms/kNMO00rECaS6w22c2
4) 06.08.2018 respectiv 11.08.2018 - Facultatea de Medicină - afișarea listelor după
soluționarea contestațiilor http://dga.ulbsibiu.ro/repartitie-camine/
5) 06.08 – 08.08.2018 respectiv 11.08 – 13.08.2018- Facultatea de Medicină - confirmarea on
– line a locului de cazare obținut https://goo.gl/forms/gGnpz6C3MD84P6PJ3
6) 15.09.2018 - Termen limita pentru redistribuirea locurilor rămase neocupate, pe facultate, în
urma confirmărilor și afișarea listelor http://dga.ulbsibiu.ro/repartitie-camine/
7) 16.09 - 18.09.2018 - Depunerea on – line și rezolvarea contestațiilor
https://goo.gl/forms/kNMO00rECaS6w22c2
8) 18.09.2018 - afișarea listelor finale http://dga.ulbsibiu.ro/repartitie-camine/
9) Cazarea studenților - cu trei zile inainte de începerea anului universitar 2018-2019
* 28.09.2018- prima zi-studenții din anii III, IV -VI și studenții masteranzi;
* 29.09.2018 - a doua zi - studenții din anul II;
* 30.09.2018 – a treia zi - studenții din anul I.
10) 28.09.2018 - 30.09.2018 - Depunerea cererilor de redistribuire
A. studentii care au primit un loc de cazare in camin, altul decat cel solicitat la prima optiune
depun cererile de redistribuire la adresa: https://goo.gl/forms/LVmDoyVsBxfkp0yR2
B. studentii care nu au primit un loc de cazare in caminele studentesti conform listelor afisate
pe site -ul universitatii depun cererile la Cantina Studenteasca de pe Bulevardul Victoriei nr.31,
intre orele 09- 15.
Cererile de cazare (se descarca de pe http://dga.ulbsibiu.ro/documente/) vor fi insotite de
adeverinta eliberata de catre secretariatul facultatii la care studentul studiaza.
*Pe adeverinta va fi mentionata:
9 Asociația Basarabenilor din Sibiu

 media onderata obtinuta in anul universitar curent pentru studentii integralisti;


 media obtinuta la examenul de admitere pentru studentii admisi in anul I;
 "suma credite" pentru studentii neintegralisti;
 precum si calitatea de student bursier sau nebursier.
10) 01.10.2018.Prima zi a anului universitar Afișarea listei studenților care au primit cazare la
redistribuire http://dga.ulbsibiu.ro/repartitie-camine/

VI. ACTE NECESARE PENTRU PERMISUL DE ȘEDERE


Actele pentru obținerea permisului de ședere se depun la Biroul pentru
Imigrări al județului Sibiu (adresă: str. Brazilor 41, tel: 0269-208496, 0269-208482,
0269-208495). Actele se depun cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea vizei.
1) Adeverința de la instituția în care îți faci studiile (de la secretariatul facultății);
2) Adeverință medicală (de la cabinetul medical din căminul nr 2);
3) Copie după pașaport (xerox la pagina cu viza, pagina unde este poza și pagina unde este
ultima ștampilă cu ieșirea din țară);
4) Dovada spațiului de locuit (copie contract de cazare sau chirie).
!! Studenții care au cetățenie română nu au nevoie de permis de ședere !!
Cei care au doar certificatul de naștere românesc trebie să-și facă pașaport
românesc cu domiciliul în străinătate. Pentru obținerea acestuia se prezintă actele necesare
la Pretura județului Sibiu (adresă: str, Andrei Șaguna 10 ). Actele necesare pentru pașaport
sunt:
1) Dovada obținerii cetățeniei
2) Certificatul de naștere românesc
3) Buletin de identitate moldovenesc
4) Pașaport biometric
5) Dovada achitării taxei (taxa ≈261 RON , și se achită pe loc)
Pașaportul se eliberează în 2 săptămâni de la depunerea actelor și are
valabilitate de 5 ani.

Vă așteptam cu drag la Sibiu!!!


Asociația Basarabenilor din Sibiu