Sunteți pe pagina 1din 36

S.C.AVO MOV CONSTRUCT SRL. 01.03.2012.

APROBAT
ADMINISTRATOR.
ANTONESEI VIOREL
INSTRUCTIUNI PROPRII PRIVIND SANATATEA , SECURITATEA IN
MUNCA PENTRU : INSTALATOR SANITAR SI INCALZIRE.

A ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA

1. a) Lucrarile de instalatii sanitare si incalzire care urmeaza sa efectueze in spatii cu


utilaje si instalatii in functiune se vor incepe numai pe baza de fisa de executie care
va cuprinde masuri de securitate a muncii conform locului si conditiilor existente.
b) Daca activitate se desfasoara in zone cu retele electrice vor fi luate masuri contra
descarcarilor electrice iar in caz de ploaie se va intrerupe lucrul iar muncitorii vor fi
adapostiti in locuri protejate.
c) Lucrarile vor fi incredintate muncitorilor de conducatorii formatiilor care trebuie
sa fie calificati si autorizati.
d) Suprafetele pe care se circula vor fi mentinute curate, fara urme de uleiuri,
grasimi, noroi care ar’ putea provoca caderea prin alunecare.
2. Inainte de inceperea lucrului conducatorul formatiei are urmatoarele obligatii:
a) Sa se asigure de efectuarea instructajului specific meseriei;
b) Sa se asigure daca exista personae bolnave, obosite sau sub influenta bauturilor
alcoolice sis a ia masura indepartarii lor de la locul de munca;
c) Sa se asigure daca sculele, utilajele, dispozitivele ce urmeaza a fi folosite sunt in
stare buna;
d) Sa se asigure daca personalul are in dotare echipament corespunzator de lucru si
protectie;
e) Sa se asigure masurile de prevenire in cazul utilizarii energiei electrice;
f) Sa se asigure ca lampile portabile folosite ( la lucrari cu iluminat natural
insuficient ) sunt alimentate la tensiune de maxim 24V.
3. Transportul materialelor si accesul la lucrari speciale:
a) In cazul lucrului la canalizari, camine, canale subterane, obligatoriu se va face
aerisirea si confirmarea existentei substantelor nocive iar dupa aceea se va putea
incepe lucrul;
b) Aerisirea se face prin ridicarea capacelor caminelor din aval si amonte;
c) Verificarea existentei gazelor nu se va face cu flacara deschisa si numai cu
aparate de masura;
d) Ridicarea capacelor se va face numai cu rangi, carlige sau tarnacoape;
e) Transportul sculelor de mana se va face in truse speciale cu o masa mai mica de
20kg.In cazul lucrarilor cu canale, canalizari, scule vor fi coborate cu atentie de
unul dintre colegi, dupa patrunderea in caminul de vizitare, cu ajutorul unei
franghii;
f) Orice transport de scule si materiale peste santuri si canale descoperite nu se va
face decat peste podete special amenajate si care vor avea obligatoriu lumina
curenta.
4. Lucrari de amenajare a frontului de lucru prin sapaturi:

1
S.C.AVO MOV CONSTRUCT SRL. 01.03.2012.
a) Inaintea inceperii lucrarii de sapatura se va urmari stabilirea existentei si naturii a
unor eventuale retele subterane de instalatii;
b) In cazul descoperirii in timpul lucrului a unor cabluri, conducte, canale,
personalul muncitor trebuie evacuat pana la stabilirea naturii a instalatiilor
descoperite.
c) Este interzisa executarea de sapaturi in zona cablelor electrice daca acestea nu au
fost scoase de sub tensiune
d) In cazul aparitiei emanatiei de gaze se vor lua masuri de protejare, indepartarea
personalului muncitor si oprirea lucrarilor.
e) In cazul in care nu este posibila evacuarea completa a gazelor numai in cazuri
extreme se poate patrunde in zona frontului de lucru cu masti de gaze
corespunzatoare si se vor lua masuri de prevenire impotriva incendiilor si
exploziilor.
f) Pamantul rezultat din sapare se va aseza la o distanta de minim 0,70 m iar in
cazul santurilor adanci de minim 1 m.
g) In situatia necesitatii spargerii de beton sau bolovani se vor purta obligatoriu
ochelari de protectie.

B. LUCRARI SPECIFICE DE INSTALATII SANITARE SI INCALZIRE

1. a) Se interzice executarea operatiunii de prelucrare a tevilor pe schelete cu exceptia


ajustarii racordurilor.
b) Lucrul asupra tevilor de metal, PVC, PP, PPR se va face numai cu scule calibrate
si in perfecta stare de functionare.
c) La operatiunea de indoire a tevilor vor fi respectate urmatoarele instructiuni:
- umplerea tevilor se va face cu nisip foarte uscat;
- bancurile masinilor de indoit trebuie sa fie perfect functionabile;
- pentru tevile lungi se vor folosi suporti sustinatori;
- racirea cu apa in cazul indoirii la cald va fi facuta de la distanta.

2. Lucrari de montaj in instalatii


a) Este interzisa coborarea materialelor in santuri prin aruncare.
b) Coborarea materialelor ce nu depasesc 50 kg se va face numai prin trecerea din
mana in mana.
c) Materialele cu mansa mai mare de 50 kg vor fi coborate in scripeti fixate pe
trepiede, asezate pe podete din dulapi.
d) Este interzisa scoaterea elementelor de sustinere a santurilor pentru coborarea
tevilor.
e) Coborarea tevilor se va face numai pe toata lungimea, o data , dup ace in
prealabil a afost depozitata la marginea santului,pe suporti sau bile de lemn.
f) Coborarea tevilor cu mufe in santuri se va face numai cu mufa in sus.
g) Este interzisa prezenta muncitorilor in santier in momentul coborarii conductelor
sau tevilor.
h) Controlul coincidentei gauriilor se va face numai cu dornurile sau surubelnite si
in nici un caz cu mana.

2
S.C.AVO MOV CONSTRUCT SRL. 01.03.2012.
i) Robineteii ,vanele,ventilele vor avea semen care sa indice sensul de
rotire,precum si sensul de miscare a fluidului in conducat.
j)Transportul si montarea cazanelor, schimbatoarelor de caldura,hidrofoare , pompe
sau alte echiipamente va fi supraveghiat de conducatorul formatiei de lucru.
k) Se interzice sprijinul schelelor de utilajele tehnologice.
l) Canalele si golurile subterane executate pentru montarea utilajelor tehnologice
vor fi ingradite si acoperite cu podete rezistente.
m) Personalul muncitor care face probe la utilaje va fi instruit asupra modului de
lucru a acestora si va trebui sa respecte urmatoarele etape:
- avertizare si organizarea securitatii zonei in care se fac probele
- ungerea si reglarea pieselor mobile
- verificarea existentei si functionari tuturor elementelor de siguranta, masura si
controlul prevazute de proiectant
-asigurarea dispozitivelor de protectie
-indepartarea personalului muncitorce nu participa la aceste operatiuni
- sa verifice iluminarea corespunzatoare a zonei
n) Este interzisa montarea conductelor la o inaltime mai mica de 2 m de la
pardoseala.
o) La trecerea conductelor prin pereti combustibilii,conductele vor fi isolate pe
portiunile de trecere cu un strat ce trebuie sa protejeze peretii.
P) Racordurile provizorii vor fi prevazute cu robineti montati orizontal.
r) Montarea oalelor de condens pe conducte se va face prin intercalarea intre 2
robineti si conducta de ocolire by-pass.

3.Lucrari de instalatii tehnico-sanitare de incalzire

 Operatiunile de prelucrare a tevilor (taierea,indoierea,fasonarea)vor fi executate


de bancuri de lucru din atelierele de semifabricate ;
Se interzice executarea operatiunilor de prelucrare a tevilor pe chelele de montaj
, cu exceptia ajustarii racordurilor intre conducte ,. In vederea definitivarii
pozitiei de montaj, cu exceptia ajustarii racordurilor intre conducte, in vederea
definitivarii pozitiei de mintaj.
 Prelucrarea tevilor metalice in vederea executarii “pozitiilor” sau
prefabricatelor,precum si operatiile de polizare ,gaurire,lipire si sudare a tevilor
si confectiilor metalice ,se vor efectua cu scule ,dispozitive si utilaje in stare de
functionare si cu respectarea normelor specifice de securitate a muncii
referitoatre la operatiile respective;
 Prelucrarea tevilor metalice si a prefabricatelor din materiale plastice ,se vor
efectua cu scule ,dispozitive si utilaje in buna stare de functionare si cu
respectarea normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea
cauciucului sintetic si a produselor macromoleculare;
 Aparatele electrice portabile sau fixe folosite la lucrarile de instalatii tehnico-
saniatre si de incalzire vor fi obligatoriu conectate la instalatia de legare la
pamant . In astfel de cazuri se vor respecta prevederile standardelor in vigoare
ce cuprind prescriptii privind protectia impotriva electrocutarii la utilaje si

3
S.C.AVO MOV CONSTRUCT SRL. 01.03.2012.
echipamentele mobile sau fixe,precum si a normelor specifice de securitate a
mincii pentru utilizarea energieei electrice;
 La operatia de indoire a tevilor la cald vor fi luate urmatoarele masuri:
- pentru tevile lungi se vor intrebuinta urmatoarele masuri;
- racirea cu apa a tevilor incalzite va fi facuta de la distanta cu ajutorul
causilor cu manere lungi;
 Montarea conductelor subterane , pe sub sosele si drumuri se face pe cat
posibil inainte de executarea imbracamintei daca sunt totusi necesare
traversari pe sub srumurile sau soselele ce au imbracaminte executata
acesasta va fi desfacuta pe o latime de minimum 0.5 m in ambele parti ale
santului care urmeaza a fi sapat pentru montera conductelor si armaturilor .
 Este interzisa depozitarea tevilor la o distanta mai mica de 0.75 m de
marginea santului in cazul de pozitari tevilor pe marginea santului vor fi
luate masuri pentru impiedicarea rostogolirii acestora in sant ;
 Este interzisa coborarea tavilor tuburilor sau aramaturilor in sant prin
aruncare
 Coborarea sau ridicarea in /sau si/din santuri a conductelor si a armaturilor a
carora masa nu depaseste 50 de kg . va fi facuta prin trecerea acestora din
mana in mana;
 Coborarea si ridicarea in/si din santuri a conductelor si armaturilor cu o
masa mai mare de 50 kg la fi facuta cu ajutorul macaralelor ce se pot misca
de-a lungul santurilor sau cu ajutorul scripetilor fixate pe trepirde
 Trepiedele vor fi asezate pe podone de dulap iar picioarele trepiedelor vor fi
legate intre ele pentru a impiedica si limita deschiderea acestora ;
 Este interzisa suspendarea palanelor si macaralelor diferentiale direct de
bulonul din varful trepiedului. Suspendarea acestora de trepiede va vi
realizata cu ajutorul unui inel special ;
 Este interzisa folosirea elementelor de sprijinire a peretilor santurilor ca
suport pentru tuburile ce urmeaza a fi instalate in sant
 Coborarea conductelor in santuri va fi facuta odata pe toata lungimea
evitand inclinarea acestora.Inainte de coborare conducta va fi adusa pana la
marginea santului si asezata pe bile rotunde amplasate de-a curmezisul
santului
 Asezarea in santuri a tuburilor sau conductelor cu dimensiuni pana la
200mm se va face cu ajutorul chingelor cu latime de min. 15 cm .Chinga va
avea capetele libere .Este interzisa infasurarea chingi dupa mana sau dupa
corp;
 Asezarea in sant a tuburilor sau conductelor grele se va face cu ajutorul
macaralei duap ce in treababil picioarele acesteia au fost fixate bine in
pamant .
 Pentru coborarea tuburilor si conductelor in pamant se poate folosi si un
plan inclinat.In acest caz se poate interzice muncitorilor sa stea in fata
tuburilor ce se coboara.
 Coborarea tevilor cu mufe in santuri va fi facuta numai cu mufa in sus
ESTE INTERZISA PREZENTA LUCRATORILOR IN SANTURI SUB
SARCINA CARE COBOARA (armature sau conducte).

4
S.C.AVO MOV CONSTRUCT SRL. 01.03.2012.
 Este interzis a se face controlul cu mana al coincidentei orificiilor
suruburilor la imbinarea tevilor prin flanse.In acest scop vor fi folosite
dormurile sau suruburile;
 Dispozitivele de fixare a conductelor vor fi confectionate din materiale
incombustibile;
 In sectii, ateliere, sali de cazane, statii de hidrofor, spatii de conducte in
exploatare, vor fi afisate in locuri vizibile schemele instalatiilor
(conductelor) precum si instructiunile de deservire a lor si conditii normale
de functionare, ca si modul de procedura in situatie de avarie;
 Ventilele de inchidere si suberele vor avea parcate in mod vizibil, chiar pe
ele, semen care sa indice sensul de rotire al dispozitivului de inchidere
precum si sensul de miscare a fluidului in conducta;
 Transportul echipamentelor si utilajelor pe santier (cazane, schimbatoare de
caldura, recipienti de hidrofor, pompe vase de expansiune, etc.), coborarea
sau ridicarea acestora in vederea montajului se va face sub supravegherea
directa a conducatorului formatiei de lucru;
 Pentru transportul utilajelor sau echipamentelor pe plan inclinat se vor folosi
obligatoriu 2 trolii, unul de tractiune si unul de franare; franarea numai cu
ajutorul penelor este interzisa;
 Pe timpul ridicarii, montarii elementelor de miscare ale utilajelor se
blocheaza;
 Este interzis sa se lase echipamentele sau utilajele pe plan inclinat fara sa se
blocheze frana troliului si fara sa se asigure stabilitatea cu suporti si opritori
corespunzatori;
 Se interzice sprijinirea schelelor si podetelor pe utilaje tehnologice ;
 Pentru incercarea utilajelor tehnologice la mers in gol sau sub sarcina, in
mod obligatoriu se vor asigura urmatoarele conditii;
 Iluminat corespunzator;
 Indepartarea personalului muncitor din zona periculoasa;
 Asigurarea dispozitivelor de protectie
 Ungerea si reglarea pieselor mobile ale utilajelor;
 Existenta si buna starea de functionare a tuturor aparatelor de
siguranta;
 Avertizarea de pericol zonelor de lucru periculoase si asigurarea
corespunzatoare a pazei la efectuarea probelor tehnologice;
 Personalul muncitor ia parte la incercarea utilajelor va fi instruit in prealabil
asupra modului lor de functionare;
 La revizie sau reparatie pe utilaj se va afisa ‘utilaj in revizie’. Se interzice
punerea in functiune .

4.Lucrari conexe pentru lucrarile de instalatii tehnico-sanitare

 Încercarea conductelor, instalaţiilor tehnico-sanitare şi de încălzireva fi executată


sub supravegherea conducătorului lucrărilor sau a unui tehnician de specialitate.
Se interzice accesul persoanelor străine la sectoarele instalaţiei care se încearcă.

5
S.C.AVO MOV CONSTRUCT SRL. 01.03.2012.
 În general conductele se încearcă la presiune hidraulică. Încercarea cu aer
comprimat este admisă numai în cazuri excepţionale (iarna sau în lipsă de apă) şi
va fi executată după instrucţiunile speciale prevăzute în prezentele norme.
 Locurile de aşezare a flanşelor oarbe în timpul încercării hidraulice a conductelor
vor fi prevăzute cu semne distinctive.
 Conductele de alimentare prin care vine apa de la pompă la instalaţia care se
încearcăvor fi verificate hidraulic în prealabil.
 Lucrătorilor care participă la încercările de presiune a conductelor li se va face
înaintea lucrului un instructaj în legătură cu :
 Sşezarea armăturilor şi flanşelor oarbe;
 Metodele de evacuare a aerului din instalaţii;
 Modul de mărire şi micşorare treptată a presiunii din instalaţii;
 Interzicerea executării de reparaţii într-o instalaţie care se găseşte sub presiune;
 Presiunea maximă admisă de normele tehnice în vigoare;
 Procedeele de ciocănure a sudurilor de pe conductele aflate sub presiune;
 Interzicerea ciocănirii conductelor în locurile îmbibate prin ambutisare care se
află sub presiune.
 Piesele fasonate şi armăturile conductelor care urmează a se monta sub căi de
comunicaţii sau în locuri greu accesibile vor fi încercate la presiune înainte de
montaj.
 (1) Lungimea porţiunilor conductelor care se încearcă cu ajutorul aerului
comprimat nu va fi mai mare de 1,5km în cazul în care sunt încercate în prealabil
lângă marginea şanţului şi 5km în cazul în care încercarea se face în şanţ deschis.
 (2) dimensiunile specificate mai sus se pot mări numai dacă există o justificare
corespunzătoare în proiect.
 (3) În cazul conductelor aşezate în şanţuri şi acoperite cu un strat de pământ de
cel puţin 0,3m, lungimea porţiunilor care se încearcă cu aer comprimat nu este
limitată.
 Încercarea cu aer comprimat a conductelor va fi executată numai după aşezarea
elementelor profilate şi a armăturilor care au fost în prealabil încercate hidraulic.
 Se interzice încercarea cu aer comprimat a conductelor pe care sunt montate
elemente profilate şi armături lângă marginea şanţului.
 Compresorul, anexele lui şi aparatele de măsură utilizate la încercarea cu aer
comprimat a conductelor se vor amplasa la o distanţă de cel puţin 10m de
conducta care se încarcă.
 Conductele de legătură dintre compresor şi conducta care se încearcă vor fi
verificate în prealabil prin presiune hidraulică.
 În timpul încercării cu aer comprimat sectoarele respective de conductă vor fi
supravegheate de persoana cu atribuţii conform funcţiei pe care o deţine.
 Se interzice examinarea conductei care se încearcă cu aer comprimat în timpul
introducerii aerului comprimat. Examinarea conductei este permisă numai după
instalarea presiunii de regim.
 Urmărirea conductei în timpul încercării cu aer comprimat este permisă numai de
la o distanţă de cel puţin 5m. Se inerzice coborârea muncitorilor în şanţuri sau
puţuri, precum şi ciocnirea conductelor în timpul încercării.

6
S.C.AVO MOV CONSTRUCT SRL. 01.03.2012.
 Înainte de încercarea cu aer comprimat se vor controla şi verifica atât aparatajul
(regulatoare, manometre), cât şi etanşeitatea conductelor şi armăturilor.
 Înlăturarea defectelor observate în timpul încercării cu aer comprimat se va face
după reducerea presiunii.
 În timpul încercărilor este interzis accesul muncitorilor sau al altor persoane în
apropierea conductelor în curs de încercare şi a instalaţiei de aer comprimat în
funcţiune.

5.Verificari si probe in instalatii


a) In timpul verificarilor sub presiune la operatiune nu au voie sa participle
personae straine.
b) Flansele oarbe vor fi prevazute cu semne distinctive.
c) Lucratorii care participa la probe vor fi in prealabil instruiti cu:
-pozitia flanselor oarbe si armaturilor
-metode de evacuare a aerului din conducte
-modul de variatie a presiuni
-presiunea maxima admisa
-procedeele de ciocanire a sudurilor

6.Montarea echipamentelor şi utilajelor

 Transportul echipamentelor şi utilajelor pe şantier (cazane, schimbătoare de


căldură, recipienţi de hidrofor, pompe, vase de expansiune etc.), coborârea sau
ridicarea acestora în vederea montajului se vor face sub supravegherea directă a
conducătorului formaţiei de lucru.
 Pentru transportul utilajelor sau echipamentelor pe plan înclinat se vor folosi
obligatoriu două trolii, unul de tracţiune şi unul de frânare. Frânarea numai cu
ajutorul penelor este interzisă.
 Este interzis să se lase echipamentele sau utilajele pe plan înclinat fără să se
blocheze frâna troliului şi fără să se asigure stabilitatea cu suporţi şi opritori
corespunzători.
 Pe timpul ridicării şi montării, elementele în mişcare ale utilajelor se blochează.
 Schelele şi scările necesare a fi montate pe utilaje în scopul executării unor lucrări
de îmbinări sau finisaj se vor monta înaintea ridicării lor. Dacă acestea nu se
poate face din considerente tehnologice se vor folosi schele suspendate conform
detaliilor date prin proiectul de organizare. Personalul muncitor ce lucrează pe
acestea este obligat a folosi centuri de siguranţă legate de elementele solide ale
construcţiei sau instalaţiei.
 Se interzice sprijinirea schelelor şi podestelor pe utilaje tehnologice.
 În cazul în care este necesar să se execute lucrări de montaj cu ajutorul unor scule
mecanice, sub utilajele tehnologice în curs de montare sau pe acestea, se vor lua
măsuri de sprijinire a utilajelor tehnologice, astfel încât să se evite posibilitatea
producerii unor accidente de muncă.
 Canalele şi golurile subterane executate pentru montarea utilajelor tehnologice şi
care rămân deschise se vor îngrădi şi acoperi cu podeţe rezistente.

7
S.C.AVO MOV CONSTRUCT SRL. 01.03.2012.
 Pentru încercarea utilajelor tehnologice la mers în gol sau sub sarcină, în mod
obligatoriu se vor asigura următoarele condiţii:
 Iluminat corespunzător;
 Îndepărtarea personalului muncitor din zona periculoasă;
 Asigurarea dispozitivelor de protecţie;
 Ungerea şi reglarea pieselor mobile ale utilajelor;
 Existenţa şi buna stare de funcţionare a tuturor aparatelor de siguranţă, măsură şi
control prevăzute în proiecte;
 Avertizarea zonelor de lucru periculoaseşi organizarea corespunzătoare a pazei la
efectuarea probelor tehnologice.
 Personalul muncitor ce ia parte la încercarea utilajelor va fi instruit în prealabil
asupra modului lor de funcţionare.
 Înainte de revizia sau reparaţia ce se execută, după pornirea de probă, utilajul
trebuie deconectat de la reţeaua electrică sau altă sursă de energie.
 Pe utilaj se va afişa: "Utilaj în revizie". Se interzice punerea în funcţiune.

7.Operaţii de curăţare

 Lucrătorii care execută operaţii de curăţare mecanică a conductelor sunt obligaţi a


putra mănuşi şi ochelari de protecţie.
 Lucrătorii ce execută oparaţia de curăţare chimică a conductelor cu diferiţi acizi
sau baze, vor fi echipaţi cu echipament de protecţie individual conform
Normativului – cadru de acordare a echipamentului individual de protecţie emis
de MMPS şi vor purta obligatoriu mănuşi de cauciuc şi măşti de gaze cu filtru
pentru vapori şi acizi.
 La curăţarea chimică a ţevilor cu acizi, temperatura acestora nu va depăşi 40°C.

4. Lucrarii specifice pentru activitatea de sapaturi

 Lucrarile de sapaturi necesare executarii santurilor ,canalelor,


caminelor,puturilor precum si altor activitati specifice instalatiilor tehnico-
sanitare si de incalzire se vor executa numai pe baza de proiect si fisa
tehnologica de lucrare;
 Inainte de inceperea lucrarilor de sapaturi se va urmari stabilirea existentei si
nature instalatiilor tehnico-sanitare si felul cum sunt amplasate in pamant;
 Inceperea executarii lucrarilor de sapaturi este permisa pe baza unui aport
scris sau incheiat de executant cu unitatea careia ii apartin instalatiile
subterane;
 In cazul in care intimpul lucrarilor se descopera constructii si instalatii
subterane, care nu s-au cunoscut dinainte,se intrerup imediat lucrarile si se
evacueaza personalul muncitor pana la indentificarea instalatiilor descoperite.
Numai dupa luarea masurailor de protectie necesare se va putea continua
lucrul;

8
S.C.AVO MOV CONSTRUCT SRL. 01.03.2012.
 Se interzice executarea sapaturilor in apropierea cablurilor electrice
subterane , daca nu au fost scoase de sub tensiune .In cazuri deosebite , cand
intreruperea curentului nu se poate face, lucrarile sevor executa numai cu
luarea masurilor care sa asigure securitatea lucratorilor . In acest caz se
interzice folosirea rangilor tarnacoapelor si a surubentelor metalice.
Saparea pamanatului in apropierea cablurilor sub tensiune se va face cu deosebita
atentie ,fara a se executa lovituri bruste si numai sub
supraveghereaconducatorului formatiei de lucru ;
 In cazul in care este posibila o eventuala emantie de gaze toxice sau
infalamabile, personalul muncitor va fi prevenit si instruit special in
privinta masurilor de protectie ;
 Se vor oprii lucrarile si se va evacua personalul muncitor din zona
santurilor , sappaturilor etc.,atunci cand se constata existenta gazelor .
Lucrarile se vor relua numai dupa eliminarea completa a gazelor din zona
sapaturilor si numai dupa luarea unor masuri sigure impotriva unor emanatii
ulterioare;
In cazul in care se intampina dificultatii la evacuarea complata a gazelor , din
zona sapaurii personalul muncitor va fi dotat cu masti de protectie corespunzator .
Se vor lua totodata masurile necesare pentru perevenirea unor explozii sau
incendii.
 Pamantul rezultat din sapaturi sau imbaracamintea desfacuta va fi asezat in
partea opusa celei pe care vor fi aduse materialele .Pamantul va fi asezat
la o distanta de minim 0.70 m da le marginea santului, in cazul santurilor
adanci la o distanta de min.1 m.
 In situatia necesitatii spargerii de beton sau bolovani se vor purta
obligatoriu
ochelarii de protectie .

9
S.C.AVO MOV CONSTRUCT SRL. 01.03.2012.
IPSSM PRIVIND INCARCAREA SI DESCARCAREA DIN AUTOVEHICULE

Art. 1. Inainte de inceperea operatiilor de incarcare-descarcare, conducatorul formatiei va


intocmi un plan de lucru si de repartizare a sarcinilor pe muncitori, aratandu-i detaliat
fiecaruia locul si obligatiile ce-i revin, verificand totodata functionarea corecta a
utilajelor, dispozitivelor si sculelor ce se vor utiliza.
In cazul executarii unor operatii deosebite, explicatiile asupra modului de lucru, trebuie
insotite de demonstrarea practica a metodelor ce urmeaza a fi aplicate.
Lucrarile trebuie incepute numai dupa ce conducatorul formatieie de lucru s-a convins ca
toti lucratorii au inteles si si-au insusit obligatiile ce le revin.
Art. 2. Daca in timpul lucrului apar modificari privind conditiile de manipulare,
conducatorul formatiei de lucru trebuie sa instruiasca personalul din formatie asupra
noilor conditii de lucru.
Art. 3. Inainte de a trece la incarcarea unui mijloc de transport, conducatorul formatiei de
lucru (ajutorul acestuia) trebuie sa controleze starea mijlocului de transport insistand
asupra platformei pe care se aseaza sarcina obloanelor, incuietorilor si sigurantelor.
Mijloacele de transport necorespunzatoare nu trebuie admise la incarcare.
Art. 4. Inainte de a efectua operatia de incarcare-descarcare, conducatorul formatiei de
lucru trebuie sa examineze ambalajele materialelor pentru a evita ranirea mainilor in
cuiele iesite, aschii, muchii ascutite, fier ballot etc. Nu se vor incarca materialele ale caror
ambalaje sunt deteriorate.

Efectuarea operatiei de incarcare-descarcare a mijlocului de transport auto

Art. 5. Este necesar ca manipularea maselor să fie realizată corect, în conformitate cu


principiile fiziologice şi biomecanice
Art. 6. Locurile destinate pentru operatiile de incarcare si descarcare a mijloacelor de
transport trebuie prevazute cu cai de acces amenajate corespunzator si spatii de intoarcere
cu o raza de curbura care sa permita o manevrare nepericuloasa. Pe timp de iarna, caile de
acces trebuie curatate de zapada si gheata si presarate cu nisip, zgura etc. Pe timp de
noapte aceste locuri trebuie sa fie bine luminate
Art. 7. Operatiile de incarcare-descarcare trebuie executate numai sub supravegherea
permanenta a conducatorului formatiei de lucru, instruit special in acest scop, care va
stabili procedeul de lucru nepericulos. In lipsa conducatorului, operatia trebuie condusa
de ajutorul acestuia.
Daca formatia de lucru se imparte in doua sau trei echipe, fiecare din ele trebuie condusa
de catre un responsabil numit dintre muncitorii cu experienta.
Art. 8. Inainte de inceperea operatiilor de incarcare-descarcare a unui mijloc de transport,
acesta trebuie asigurat contra deplasarii necomandate prin cuplarea sistemului de franare
de ajutor pe teren orizontal si a sistemului de franare de ajutor si saboti de oprire pe teren
in panta. Se interzice deplasarea mijlocului de transport in timpul efectuarii operatiilor de
incarcare-descarcare.
Art. 9. Alegarea mijloacelor ajutatoare pentru operatiunile de incarcare-descarcare
(unelte, carucioare) trebuie facuta de catre conducatorul formatiei de lucru, in functie de
felul, volumul si greutatea materialului, de natura terenului si tipul mijlocului de
transport.

10
S.C.AVO MOV CONSTRUCT SRL. 01.03.2012.
Art. 10. La manipulare muncitorii trebuie sa se asigure ca obiectele respective se pot
prinde sigur cu uneltele de apucare sau cu mainile.
Art. 11. Materialele incarcate in mijlocul de transport trebuie sa fie uniform repartizate
pe platforma acestuia si asigurate impotriva deplasarii, rasturnarii sau caderii in timpul
transportului. Asezarea materialelor va fi facuta in asa fel incat conducatorul mijlocului
de transport sa aiba asigurata o buna vizibilitate.
Art. 12. Materialele ambalate, care depasesc inaltimea obloanelor, trebuie sa fie ancorate
sau legate bine cu franghii, lanturi s.a. pentru a nu cadea din autovehicul in timpul
mersului.
Legarea incarcaturii care prezinta muchii taioase se va face astfel incat in timpul
transportului sa nu se produca deteriorarea sau desfacerea lagaturilor.
Art. 13. La operatiile de incarcare-descarcare si depozitare a semifabricatelor si
produselor finite in si din mijloacele de transport se vor utiliza mijloace tehnice adecvate
(instalatii de ridicat, traverse de ridicat, organe de legare si prindere a sarcinilor,
dispozitive speciale etc.) in stare tehnica corespunzatoare, respectandu-se instructiunile
ISCIR specifice
pachet.
Art. 14. Semifabricatele si produsele finite trebuie depozitate in loji sau stive, prin
suprapunere, pastrand verticalitatea si asigurandu-se stabilitatea necesara. Stalpii lojiilor
vor fi astfel dimensionati ca sa nu cedeze la incarcarea maxima a acestora cu
semifabricate. Semifabricatele se vor lua din stive sau loji initial din partea superioara, in
ordinea asezarii lor. Este interzisa extragerea semifabricatelor din stive sau loji, fapt ce
poate genera rostogolirea sau alunecarea celorlalte.
Art. 15. Materialele in vrac nu trebuie sa depaseasca inaltimea obloanelor
autovehiculului si nici capacitatea de incarcare a acestuia. In cazul cand incarcatura are o
greutate specifica mica, nedepasind capacitatea de incarcare admisa, se pot utiliza
inaltatoare de obloane
Art. 16. Materialele pulverulente trebuie acoperite cu prelate pentru a evita imprastierea
lor in timpul transportului.

Incarcarea-descarcarea manuala

Art. 17. In cazul cand accesul pe platforma mijlocului de transport nu se face pe rampa,
muncitorii trebuie sa foloseasca scari de acces special confectionate, cu carlige de fixare
pe partea superioara si cu armaturi ascutite montate pe partea inferioara in vaderea
asigurarii stabilitatii acestora.
Art. 18. Pentru operatiile de incarcare-descarcare prin rostogolire sau alunecare a
materialelor din mijloacela de transport, trebuie folosite grinzi bine fixate si calculate
corespunzator greutatii materialelor respective. Se vor lua masuri de franare a deplasarii
obiectelor manipulate (trolii, franghii etc).
Art. 19. La descarcarea pe plan inclinat, se interzice intreruperea lucrului pana cand
materialele nu sunt complet descarcate de pe acesta si asezate la locul de depozitare. Este
interzis a se sta in fata materialelor manipulate pe plan inclinat.
Art. 20. La deschiderea obloanelor mijloacelor de transport, echipa de lucru trebuie sa
stea lateral la capetele obloanelor, la distanta, pentru a nu fi atinsi de oblon sau de
material in cazul unei caderi accidentale. Muncitorii desemnati pentru deschiderea

11
S.C.AVO MOV CONSTRUCT SRL. 01.03.2012.
obloanelor trebuie sa stea lateral fata de acestea, fiind instruiti asupra pericolelor ce pot
apare.
Art. 21. Materialele cu forme geometrice regulate sau ambalate in forme geometrice
regulate trebuie incarcate in mijloacale de transport in stive, cu randuri intretesute
asigurandu-se o buna stabilitate. Pentru situatia in care se depaseste inaltimea obloanelor,
trebuie asigurata stabilitatea materialelor.
Art. 22. La incarcarea si descarcarea mijloacelor de transport, muncitorii trebuie astfel
asezati incat sa nu se loveasca intre ei, cu uneltele de lucru sau cu materialul care se
manipuleaza.
Art. 23. Depozitarea in stive cu randuri intre tesute a produselor cu sectiune rotunda este
admisa numai in pachete legate, pentru a se evita rostogolirea sau rasturnarea stivelor.
Art. 24. Inaltimea stivelor nu trebuie sa depaseasca de maxim 1,5 ori latura mica a
suprafetelor de asezare cu urmatoarele mentiuni:
- produsele trebuie sa aiba o suprafata plana;
- inainte de stivuire este necesara indepartarea eventualelor substante grase (uleiuri
unsori etc.) care se afla pe suprafata de contact a produselor, pentru a preveni alunecarea
acestora;
- intre fata superioara a stivelor si partea inferioara a sarcinii purtate de macara pe
deasupra stivei trebuie pastrata in mod obligatoriu o distanta de minim 500 mm.
Art. 25. Depozitarea produselor plate in stive se face astfel incat marginile sa fie paralele,
fara muchii sau colturi nealiniate (iesite in afara limitelor stivei).

12
S.C.AVO MOV CONSTRUCT SRL. 01.03.2012.

IPSSM IMPOTRIVA PERICOLULUI DE ELECTROCUTARE

 Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa se aplice


masuri tehnice si organizatorice. Masurile organizatorice le completeaza pe cele
tehnice in realizarea protectiei necesare.
 Masurile tehnice care pot fi folosite pentru protectia impotriva electrocutarii prin
atingere directa sunt urmatoarele:
- acoperirea cu materiale electroizolante ale partilor active(izolarea de
protectie) ale instalatiilor si echipamentelor electrice
- inchiderea in carcase sau acoperirea cu invelisuri exterioare izolatoare
- ingradiri
- protectia prin amplasare inlocuri inaccesibile prin asigurarea unor distante
minime de securitate
- scoaterea de sub tensiune a instalatiei sau echipamentului electric la care
urmeaza a se efectua lucrari si verificarea lipsei de tensiune
- utilizarea de dispozitive speciale pentru legaturi la pamant si in scurtcircuit
- folosirea mijloacelor de protectie electroizolante
- alimentarea la tensiune foarte joasa(redusa) de protectie
- egalizarea potentialelor si izolarea fata de pamant a platformei de lucru
 Masuri organizatorice care pot fi aplicate impotriva electrocutarii prin atingere
directa sunt urmatoarele:

- executarea interventiilor la instalatiile electrice(depanari, reparari,


racordari) trebuie sa se faca numai de personal calificat in meseria de
electrician, autorizat si instruit pentru lucrul respective
- delimitarea materiala a locului de munca(ingradire)
- esalonarea operatiilor de interventie la instalatiile electrice
- elaborarea unor instructiuni de lucru pentru fiecare interventie la
instalatiile electrice
- organizarea si executarea verificarilor periodice ale masurilor tehnice de
protectie impotriva atingerii directe
 Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se
realizeze si sa se aplice numai masuri si mijloace de protectie tehnice, Este
interzisa inlocuirea masurilor si mijloacelor tehnice de protectie cu masuri de
protectie organizatorice.
 Pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se aplice doua
masuri de protectie : o masura de protectie principala, care sa asigure protectia in
orice conditii, si o masura de protectie suplimentara, care sa asigureprotectia in
cazul deteriorarii protectiei principale. Cele doua masuri de protectie trebuie sa fie
astfel alese incat sa nu se anuleze una pe cealalta. In locurile putin periculoase din
punctul de vedere al pericolului de electrocutare este suficienta aplicarea numai a
unei masuri, considerate ca fiind principala.
 Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare, prin atingere indirecta, masurile de
protectie care se pot aplica sunt urmatoarele :

13
S.C.AVO MOV CONSTRUCT SRL. 01.03.2012.
- folosirea tensiunilor foarte joase de securitate(TFJS)
- legarea la pamant/legarea la nul de protectie
- izolarea suplimentara de protectie, aplicata echipamentului tehnic
- izolarea amplasamentului
- separarea de protectie
- egalizarea si/sau dirijarea potentialelor
- deconectarea automata in cazul aparitiei unei tensiuni sau a unui curent de
defect periculoase
- folosirea mijloacelor de protectie electroizolante

14
S.C.AVO MOV CONSTRUCT SRL. 01.03.2012.
IPSSM CONDUCEREA AUTOVEHICULELOR

Art.1
Conducerea autovehiculelor ete permisa conducatorilor auto numai in conditiile
prevazute de regulamentul privind circulatia pe drumurile publice si instructiunile si
dispozitiile in vigoare emise de Ministerul Transporturilor.

Organizarea locului de munca


Art.2
Persoanele fizice sau juridice care utilizeaza in activitatea lor mijloace auto trebuie:
a) sa stabileasca traseele de acces la/de la drumurile publice precum si traseele
interioare;
b) sa asigure conditiile de parcare a autovehiculelor;
c) sa asigure conditiile de efectuare a lucrarilor de intretinere si exploatare auto;
d) sa asigure amenajarea si intretinerea in stare de circulatie a drumurilor de acces, a
rampelor, a cheiurilor fixe si a locurilor de incarcare-descarcare a autovehiculelor;
e) sa asigure descongestionarea drumurilor de acces si a spatiului de manevra pentru
intrarea si iesirea la rampele sau la locurile de incarcare-descarcare a
autovehiculelor;
f) sa asigure marcarea si semnalizarea locurilor sau a zonelor periculoase in care se
limiteaza viteza de circulatie a mijloacelor de transport;
g) sa asigure iluminatul pe timp de noapte a cailor de acces, a spatiilor pentru
incarcarea-descarcarea si manevrarea autovehiculelor si a altor puncte de lucru
periculoase;
h) sa asigure instruirea persoanelor care piloteaza autovehicule.

Conditii tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca autovehiculele

Art.3
Pentru a asigura buna functionare a autovehiculelor in parcurs si pentru a evita
defectiunile si accidentele, autovehiculele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii
tehnice:
a) dispozitivul de pornire automata sa fie in stare de functionare;
b) valanul sa nu aiba joc mai mare de 15°;
c) piesele mecanismului de directie sa nu prezinte defectiuni si uzuri (jocuri la
articulatie, lipsa splinturi etc.);
d) puntea fata precum si puntea (puntile) spate sa nu prezinte deformari sau alte
defectiuni la elementele de fixare de cadrul autovehiculului;
e) elementele suspensiei (arcuri lamelare si spirale, perne de aer, amortizoare etc.) sa
nu prezinte defectiuni;
f) rulmentii rotilor sa nu aiba jocuri care depasesc limitele stabilite in prescriptiile
tehnice de functionare ale acestora;
g) sistemul de alimentare al autovehiculelor sa nu aiba scurgeri de carburant sau
fisuri, fiind interzise orice fel de improvizatii;
h) carburatorul (pompa de injectie) sa fie bine fixat si reglat pentru a se evita orice
scurgere de combustibil;

15
S.C.AVO MOV CONSTRUCT SRL. 01.03.2012.
i) rezervorul de carburant sa fie prevazut cu capac bine fixat si asigurat pentru a nu
se deschide in timpul mersului, iar suporturile de sustinere si colierele de fixare
ale rezervorului sa nu prezinte fisuri;
j) instalatia electrica a autovehiculului sa fie in perfecta stare; sunt interzise
legaturile improvizate, cablurile neizolate, sigurantele necalibrate, lipsa capacelor
de protectie etc. care pot provoca scurt-circuite;
k) bateria acumulatoare sa fie in buna stare, bine fixata, acoperita si amplasata in asa
fel incat bacurile sa nu se sparga in timpul mersului;
l) releele regulatoarelor de tensiune si de curent sa fie bine reglate si izolate fata de
exterior (capac etc.) pentru a se evita scurtcircuitele;
m) sistemele de franare sa fie reglate corect si sa fie in perfecta stare de functionare;
n) anvelopele sa fie de acelasi tip si de aceleasi dimensiuni si sa nu prezinte
deformatii ce indica dezlipiri sau ruperi ale straturilor componente, iar presiunea
sa fie cea prescrisa de fabricant.
Nu se vor folosi anvelope a caror banda de rulare prezinta o uzura peste limita
prevazuta de normele tehnice. Este interzisa folosirea anvelopelor resapate pe axa din
fata.
o) jantele si cercurile elastice nu trebuie sa prezintedeformatii ca urmare a uzurii si a
lociturilor. Jantele vor fi bine fixate cu piulitele respective;
r) teava de evacuare a gazelor arse va fi in buna stare, fara fisuri sau garnituri
defecte si va fi prevazuta cu amorizor de zgomot (toba de esapament).
s) parbrizul si celelalte geamuri ale autovehiculului sa fie in buna stare si curate.
Se interzice inlocuirea geamurilor cu geamuri de alta calitate decat cele prescrise de
constructor, cu alte materiale sau cu geamuri care nu sunt corect fixate. Parbrizul va fi
prevazut cu stergatoare in perfecta stare de functionare.
t) la autobuze, caroseria sa nu permita patrunderea apei, iar pentru spargerea
geamurilor in caz de nevoie, autobuzele vor fi dotate cu ciocane speciale,
amplasate la locuri accesibile.
Art.4
Se interzice plecarea in cursa a autovehiculelor care prezinta stare tehnica si estetica
necorespunzatoare sau care depasesc limitele admise ale nivelului de zgomot sau
concentratiile maxime admise ale noxelor in gazele de ardere.
Art.5
Se interzice plecarea in cursa a autovehiculelor destinate transporturilor de persoane care
nu sunt amenajate in conformitate cu prevederile Regulamentului privind circulatia pe
drumurile publice si ale prezentelor norme.
Art.6
Conducatorii auto au obligatia ca, pentru asigurarea conditiilor tehnice ale
autovehiculelor, sa verifice inainte de plecarea in cursa urmatoarele:
a) instalatia de alimentare cu carburanti, instalatia electrica, instalatia de evacuare a
gazelor arse (esapate), instalatia de incalzire, sistemul de directie, semnalizare,
rulare si franare care trebuie sa fie in stare corespunzatoare si fara improvizatii;
b) sa nu aiba atasate rezervoare suplimentare de combustibil, in afara celor montate
de catre uzina constructoare;
c) existenta si integritatea fizica si functionala a oglinzilor retrovizoare;
d) usile sa fie in buna stare de functionare;

16
S.C.AVO MOV CONSTRUCT SRL. 01.03.2012.
e) sa confirme, prin semnatura pe foaia de parcurs, ca autovehiculul corespunde din
punct de vedere tehnic.
Art.7
Este interzisa circulatia autovehiculelor cu remorci, daca una din componentele
sistemului este defecta sau deteriorata.
Art.8
Conducatorilor auto le este interzis sa transporte in cabina mijlocului de transport un
numar de persoane mai mare decat cel stabilit prin constructia autovehiculului si inscris
in certaificatul de inmatriculare.

Parcarea
Art.9
Este interzisa parcarea autovehiculelor pe drumurile de trecere din garaj si din incinta
unitatilor sau subunitatilor, precum si sub liniile electrice aeriene.
Art.10
Locurile de parcare devenite alunecoase prin scurgeri sau imprastieri de substante grase,
lichide etc. vor fi curatate si apoi presarate cu materiale aderente (nisip, cenusa, zgura
etc.).
Art.11
In timpul iernii, drmurile de acces, trotuarele, pasajele din parcare vor fi curatate de
zapada sau de gheata, presarandu-se rumegus, zgura, nisip, sare etc.
Art.12
La parcarea autovehiculelor pe locurile destinate acestui scop, conducatorii auto vor lua
urmatoarele masuri:
a) vor asigura distanta de manevrare in siguranta dintre autovehicule si intre acestea
si constructii;
b) vor opri motorul;
c) vor frana autovehiculul;
d) vor scoate cheile din contact;
e) vor inchide si vor asigura prin incuiere usile cabinei;
f) vor scoate de sub tensiune instalatia electrica a mijlocului de transport, actionand
intrerupatorul general (daca este cazul).
Art.13
Se interzice folosirea flacarii deschise sau a altor surse de foc pentru pornirea motorului.
Art.14
Se interzice parasirea autovehiculului cu motorul in functiune.
Art.15
La locul de parcare sunt interzise:
a) efectuarea probelor de franare in mers. Acestea se vor efectua la standurile de
incercare a eficientei sistemului de franare sau in zone special aenajate;
b) alimentarea cu combustibili sau lubrifianti;
c) aruncarea carpelor imbibate cu produse petroliere etc.;
d) parcarea autovehiculelor incarcate cu materiale explozive sau usor inflamabile, cu
rezervoare de benzina fisurate sau sparte, cu busoane lipsa sau neetanse.

17
S.C.AVO MOV CONSTRUCT SRL. 01.03.2012.
Art.16
Iesirea autovehiculelor din parcare si din incintele agentilor economici in drumurile
publice se va face cu fata. In cazul cand nu este posibil, iesirea pe drumurile publice se
efectueaza numai prin pilotare.

Transportul marfurilor
Masuri generale de securitate a muncii privind marfurile transportate

Art.17
Incarcarea autovehiculelor se va face in conformitate cu indicatiile date de fabrica
constructoare.
Art.18
Conducatorii auto vor supraveghea ca incarcatura sa fie repartizata uniform pe platforma
autovehiculelor, precum si respectarea tonajului si gabaritului.
At.19
Conducatorul autovehiculului care efectueaza transportul va verifica la plecarea in cursa
si in parcurs modul cum a fost legata incarcatura. Se interzice plecarea in cursa daca
acesta constata ca incarcatura nu a fost legata corespunzator.
Art.20
Asezarea marfurilor in autovehicule se va face astfel incat sa fie asigurata stabilitatea lor
in timpul parcursului. Responsabilitatea asupra modului de asezare si de ancorare a
incarcaturii revine unitatii la care se face incarcarea. Conducatorul auto va refuza
efectuarea transportului daca aceasta nu indeplineste conditiile de tonaj si/sau gabarit. In
cazul incarcaturilor formate din lazi, butoaie, cutii sau colete, se interzice sa se lase locuri
goale intre acestea. La nevoie, intre randuri se vor pune chituci sau sipci de lemn.
La transportul pieselor si materialelor cilindrice, cu volum si greutate mare, acestea se
vor fixa de catre expeditor cu juguri care se fixeaza de platforma caroseriei. Cand raman
spatii pe platforma caroseriei, se va asigura incarcatura impotriva deplasarii.
Art.21
Este interzis sa se transporte persoane pe partile laterale ale caroseriei, in picioare, in
caroserie, pe scari, precum si in remorci, sau deasupra incarcaturii.
Art.22
Este interzis sa se transporte in caroseria sau cabina autovehiculului, persoane care se afla
in stare de ebrietate.
Art.23
Se interzice urcarea sau coborarea persoanelor in timpul mersului.
Art.24
Se interzice accesul la locul de incarcare-descarcare al autovehiculelor, persoanelor care
nu au nici o atributie la aceste operatii.
Art.25
Incarcarea cu materiale a autovehiculelor va fi astfel facuta incat conducatorul auto sa
aiba vizibilitatea necesara in mers si posibilitatea supravegherii parcursului.
Art.26
La incarcarea autovehiculelor cu ajutorul macaralelor sau excavatoarelor, se vor respecta
urmatoarele masuri:

18
S.C.AVO MOV CONSTRUCT SRL. 01.03.2012.
a) incarcarea se va face dinspre partile laterale ale autovehiculului sau dinspre partea
din spate;
b) incarcatura va fi asezata pe platforma cat mai incet posibil pentru a se evita
socurile, avariile sau accidentele;
c) conducatorul auto nu va permite stationarea de persoane pe platforma
autovehiculului, in cabina si pe scari;
d) conducatorul autovehiculului (camion, basculanta, tractor etc.) va parasi cabina si
se va indeparta de zona de actiune a macaralei sau a excavatorului; prin exceptie,
la incarcarea cu excavatorul a autovehiculelor prevazute cu aparatoare de cabina,
se admite prezenta in cabina a conducatorului auto. In cazul incarcarii marfurilor
care depasesc gabaritul este interzisa prezenta conducatorului auto in cabina,
indiferent de mijloacele de incarcare utilizate si de capacitatea autovehiculului.
Art.27
Conducatorul auto nu va efectua controlul tehnic sau repararea autovehiculului in timpul
incarcarii sau descarcarii acestuia.
Art.28
Marfurile care ar putea sa se imprastie in timpul transportului trebuie sa fie ambalate si
acoperite cu prelata, iar caroseria autovehiculelor destinate unor astfel de transporturi nu
trebuie sa permita scurgerea marfii.
Art.29
In functie de felul si dimensiunile marfii transportate, precum si de lungimea
autovehiculelor in care se transporta, pentru a se efectua toate manevrele cu usurinta si
fara pericol de accidentare, la locurile de incarcare-descarcare, beneficiarul transportului
trebuie sa asigure spatii corespunzatoare.

Circulatia autovehiculelor

Circulatia autovehiculelor in incinta unitatilor

Art.30
Circulatia autovehiculelor in incinta unitatilor trebuie sa se efectueze in conformitate cu
instrucţiuni proprii pentru transport intern.

Circulatia autovehiculelor pe drumurile publice


Art.31
La plecarea in cursa, conducatorul auto are urmatoarele obligatii:
a) inainte de plecarea in cursa, sa verifice starea tehnica a autovehiculului;
b) sa nu foloseasca focul deschis la pornirea motoarelor diesel;

Art.32
Se interzice manevrarea autovehiculului in spatii lipsite de vizibilitate. In aceste cazuri,
precum si in spatii inguste sau aglomerate, manevrarea va fi dirijata de o persoana de la
sol.

19
S.C.AVO MOV CONSTRUCT SRL. 01.03.2012.
Art.32
In timpul manevrarii autovehiculului se interzice urcarea sau coborarea conducatorului
auto sau a altor persoane in sau din autovehicule.
Art.33
In timpul efectuarii cursei conducatorii auto au urmatoarele obligatii:
a) sa respecte viteza de circulatie stabilita prin “Regulamentul privind circulatia pe
drumurile publice” si sa o adapteze la conditiile create de starea drumurilor pe
care circula;
b) sa respecte itinerariul si mersul programat al cursei stabilite;
c) sa opreasca autovehiculul in parcurs dupa minim 250 km si sa verifice starea
pneurilor, directia, butoanele de fixare a jantelor s.a. De asemenea, sa opreasca
autovehiculul in cazul aparitiei unor zgomote anormale si ori de cate ori considera
ca este necesar sa se efectueze controlul tehnic in parcurs;
d) sa verifice in mers eficacitatea sistemului de franare, luand toate masurile
necesare pentru a nu provoca evenimente rutiere;
e) sa coboare pantele cu motorul in functiune si angrenat in trepte de viteze
corespunzatoare.
Art.34
Dupa trecerea autovehiculuilui prin vaduri sau dupa spalarea lui (cand franele nu mai
functioneaza normal), conducatorul auto va verifica functionarea franelor mergand pe o
anumita distanta cu viteza redusa, actionand usor franele pana cand acestea se incalzesc si
apa se evapora.
Art.35
In cazul cand la una din rotile duble ale autovehiculului se produce o pana de cauciuc,
aceasta va fi remediata sau se va inlocui cu roata de rezerva. Este interzisa continuarea
drumului cu anvelopa dezumflata sau explodata.
Art.36
Este interzisa circulatia autovehiculelor cu pietre prinse intre rotile duble.
Art.37
Daca autovehiculul patineaza, pentru a se mari aderenta cauciucurilor fata de sol, se
admite sa se puna sub roti:
a) nisip, pietris etc. (in cazul unei zapezi batatorite);
b) scanduri ( in cazul unui teren mocirlos sau cu zapada afanata);
c) piatra sparta, vreascuri ( in cazul unui teren alunecos, dar tare).

Circulatia pe timp nefavorabil

Art.38
Pe timp de ceata, autovehiculele vor circula cu viteza redusa pana la limita evitarii
oricarui pericol. De asemenea, pe timp de ceata, in mers si in stationare, autovehiculele
de orice fel vor fi iluminate si in timpul zilei, iar conducatorii acestora sunt obligati sa
dea semnale sonore si sa raspunda prin aceleasi semnale la avertizarile altor autovehicule
ce se apropie.
Art.39

20
S.C.AVO MOV CONSTRUCT SRL. 01.03.2012.
Regulile de circulatie stabilite pentru timp de ceata sunt obligatorii si in caz de ploaie
torentiala, de ninsoare abundenta, de viscol sau in alte conditii atmosferice care determina
reducerea vizibilitatii.
Art.40
Cand se circula pe un drum acoperit cu zapada, conducatorii autovehiculelor sunt obligati
ca, la intalnirea cu autovehcule ce vin din sens opus, sa reduca viteza pana la limita
evitarii oricarui pericol.
Art.41
In apropierea autovehiculelor destinate deszapezirii drumurilor, conducatorii auto care
vin din directia opusa sunt obligati sa opreasca pe partea dreapta, pentru a se face loc
acestora.

21
S.C.AVO MOV CONSTRUCT SRL. 01.03.2012.

IPSSM TRANSPORTUL INTERN

Generalitati/Cai de circulate si acces


 Circulatia mijloacelor de transport auto pe teritoriul care apartine persoanei
juridice sau persoanei fizice se va face numai pe cai de circulatie si acces special
amenajate in acest scop.
Latimea cailor de circulatie in incinta unitatii se va stabili in functie de gabaritul
mijloacelor de
Transport utilizate, felul circulatiei (intr-un sens sau in ambele sensuri), natura si
dimensiunile
materialelor transportate.
 Amenajarea cailor de circulatie din incinta unitatii se va face potrivit tipurilor de
mijloace de transport utilizate.
 Pentru circulatia mijloacelor de transport auto trebuie aplicate selectiv prevederile
"Regulamentului de circulatie pe drumurile publice". Zonele periculoase vor fi
marcate prin indicatoare de securitate, corespunzatoare standardelor, iar noaptea
aceste zone vor fi semnalizafe prin lumini de culoare rosie.
 Cand este necesar, in zonele periculoase, se va organiza pilotarea mijloacelor de
transport sau se vor stabili posturi de supraveghere si dirijare a circulatiei.
 Imbracamintea cailor de circulatie si acces trebuie intretinuta in permanenta astfel
incat sa nu prezinte denivelari care sa afecteze securitatea circulatiei.
 Pe timp de noapte caile de circulatie trebuie iluminate corespunzator standardelor
in vigoare.
 Caile de circulatie trebuie mentinute in permanenta libere, curate, asigurate
impotriva pericolului de alunecare si derapare.
 Distanta libera minima intre doua mijloace de transport alaturate care se incarca
sau se descarca simultan va fi:
- pentru autocamioane -1m;
- pentru tractoare cu remorci -1,5 m;
- pentru autostivuitoare -2m.
Daca din cauza frontului de lucru nu se pot respecta distantele prescrise, se
interzice incarcarea
sau descarcarea simultana. Stationarea mijloacelor de transport auto se va face
astfel incat sa se
asigure o distanta libera de cel putin 2,5 m pana la linia de cale ferata.

Viteze de circulatie
 Vitezele maxime de circulatie a mijloacelor de transport auto in incinta trebuie
stabilite de conducerea persoanei juridice sau persoana fizicasi astfel limitate,
incat sa fie asigurata securitatea circulatiei.
 La autovehiculele cu instalatie de franare pneumatica sau hidraulica coborarea
pantelor se va face fara oprirea motorului si in mod obligatoriu cu frana de motor.
 Coborarea pantelor trebuie facuta cu motorul cuplat in treapta de viteza cu care s-
a urcat.

22
S.C.AVO MOV CONSTRUCT SRL. 01.03.2012.
Circulatia pietonilor
 Circulatia pietonilor, de regula va fi separata de circulatia autovehiculelor.
incrucisarile cailor de circulatie a pietonilor cu cele ale autovehiculelor se vor
reduce la minimum. In locurile periculoase se vor instala bariere, indicatoare etc.
 Cand lipsesc trotuarele, pietonii vor circula pe partea stanga a cailor de circulate,
in directia lor de mers.
 Traversarea cailor de circulate de catre pietoni se va face numai prin locurile unde
sunt indicatoare sau marcaje. Atunci cand acestea lipsesc, traversarea se va face
dupa ce in prealabil pietonii s-au asigurat ca nu exista vreun pericol.

23
S.C.AVO MOV CONSTRUCT SRL. 01.03.2012.
MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PREVENIRE, ALARMARE,
INTERVENTIE

GENERALITATI

OBLIGATIILE CONDUCERII
-stabilirea prin dispozitii scrise a modului de organizare a apararii impotriva incendiilor si
responsabilitatile salariatilor
-identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu
-intocmirea si reactualizarea listei cu substante periculoase, a riscurilor pentru sanatate si
mediu, a mijloacelor de protectie recomandate, a metodelor de prim ajutor, a substantelor
pentru stingere, neutralizare sau decontaminare
-elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si stabilirea sarcinilor
salariatilor
-stabilirea unui numar de persoane cu atributii in aplicarea, controlul si supravegherea
masurilor de aparare impotriva incendiilor
-asigurarea mijloacelor tehnice corespunzatoare si personalului necesar interventiei in caz
de incendiu
-intocmirea planului de interventiei
-asigurarea contractului cu grupul de pompieri militari
-alocarea fondurilor necesare realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor

OBLIGATIILE SALARIATILOR
-respectarea regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor
-utilizarea substantelor periculoase, instalatiilor, utilajelor, masinilor, aparaturii si EIP
-neefectuarea manevrelor si modificarilor nepermise MTPSI
-comunicarea catre conducerea societatii a situatiei considerate pericol de incendiu,
defectiune la sistemele de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor
-cooperarea salariatilor desemnati pentru realizarea masurilor de aparare impotriva
incendiilor
-acordarea ajutorului si a masurilor de prim ajutor salariatilor aflati in situatie de pericol

NORME DE PSI LA EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR, INSTALATIILOR SI


ALTOR AMENAJARI
-stabilirea regulilor si masurilor generale privind
- controlul, supravegherea si reducerea riscurilor de incendiu
- mentionarea in stare operative a MTPSI
- pregatirea si desfasurarea interventiilor in situatii de urgenta
-interzicerea exploatarii instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor
si utilajelor cu defectiuni, improvizatii ori fara protectia corespunzatoare fata de
materialele sau substantele combustibile
-respectarea instructiunilor de utilizare si a masurilor specifice de prevenire si stingere a
incendiilor
-interzicerea utilizarii focului deschis in locuri cu pericol de incendiu

24
S.C.AVO MOV CONSTRUCT SRL. 01.03.2012.
-amenajarea locurilor pentru arderea gunoaielor, deseurilor si a altor materiale
combustibile, stabilirea masurilor impotriva propagarii focului si supravegherea
permanenta a arderii precum sistingerii jarului
-interzicerea efectuarii lucrarilor de sudare sau a celor care prezinta pericol de incendiu
pe durata programului cu publicul, in instalatii tehnologice cu nise de incendiu si/sau
explozie, in depozite ori spatii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau
substantelor combustibile(acestea pot fi efectuate dupa evacuarea persoanelor,
indepartarea sau protejarea materialelor combustibile, dotarea cu mijloace de iluminare si
stingere a incendiilor, pe baza permisului de lucru cu foc sau a autorizatiei de lucru)
-obligativitatea efectuarii instructajului pentru stare de urgenta(si implicit a instructajului
PSI)
-obligativitatea participarii salariatilor la instruiri si exercitii
-reactualizarea, utilizarea si afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor,
schemelor de prevenire, stingere a incendiilor, planurilor de evacuare si a planurilor de
depozitare a materialelor periculoase
-actualizarea planurilor de interventie la schimbarea profilului de activitate sau in oricare
alta situatie

REGLEMENTARI DE ORDINE INTERIOARA

LUCRARI CU FOC DESCHIS


-reglementarea de catre conducerea societatii prin decizie a modului de executare a
lucrarilor cu foc deschis
-interzicerea folosirii focului deschis in locurile unde se utilizeaza, vehiculeaza,
manipuleaza materiale si substante combustibile sau care in prezenta focului deschis
prezinta pericol de incendiu sau de explozie
-interzicerea utilizarii focului deschis la distanta mai mica de 40 metri fata de materiale
sau substante combustibile fara supraveghere si asigurarea masurilor corespunzatoare
-intocmirea in doua exemplare a permisului de lucru cu foc(unul pentru emitent si
celalalt pentru executant)
-obligativitatea asigurarii urmatoarelor masuri :
- pregatirea locului(conform NGPSI)
- instruirea personalului
- contractul dupa incheierea lucrarii
- altele(la zone cu risc limitat de incendiu sau explozie)
-functionarea corespunzatoare a ET
-obligativitatea intretinerii si verificarii la termen si de persoane abilitate a ET

FUMATUL
-reglementarea fumatului de catre conducerea societatii prin decizie
-interzicerea fumatului in locurile in care nu se admite folosirea focului deschis
-instalarea indicatoarelor de securitate in locurile unde se interzice fumatul
-dotarea locurilor pentru fumat cu scrumiere, vase cu apa, nisip si placute de semnalizare
cu inscriptia LOC PENTRU FUMAT

25
S.C.AVO MOV CONSTRUCT SRL. 01.03.2012.
-amplasarea scrumierelor sa nu permita aprinderea materialelor combustibile din
apropiere
-interzicerea introducerii(depunerii) materialelor combustibile in scrumiere
-interzicerea golirii scrumierelor in cosuri sau in vase din materiale combustibile
-interzicerea aruncarii la intamplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse
-evitarea fumatului in locuri de odihna(paturi, canapele, fotolii)

ASIGURAREA CAILOR DE ACCES, EVACUARE SI INTERVENTIE


-asigurarea accesului mijloacelor si persoanelor la toate constructiile, instalatiile,
depozitele, MTPSI, tablouri de distributie a energiei electrice, intrerupatoarele
instalatiilor electrice de forta si iluminat si a surselor de rezerva, dispozitive de actionare
a mijloacelor protectoare(ventilator, usi si ferestre pentru inchiderea golurilor elementelor
de compartimentare), etc.
-asigurarea practicabilitatii si curateniei
-semnalizarea prin indicatoarele corespunzatoare
-interzicerea blocarii cailor de acces, de evacuare si de interventie
-amenajarea trecerilor(podetelor) peste santuri sau sapaturi si asigurarea cailor ocolitoare
-interzicerea blocarii in pozitie deschisa a usilor de la casele scarilor, holurilor, a celor cu
dispozitive de autoinchidere sau a celor avand rol de patrundere a fumului, gazelor
fierbinti precum si propagarea pe verticala sau orizontala a incendiului
-functionarea permanenta a dispozitivelor care asigura inchiderea automata in caz de
incendiu a elementelor de protejare a golurilor, de actionare a trapelor si clapetelor
precum si a celor care mentin in pozitie inchisa usile incaperilor tampon
-asigurarea deschiderii usoare a usilor de pe traseele de evacuare
-marcarea cailor de acces
-montarea indicatoarelor la rampele scarilor care duc la demisol, subsol sau la usile de
acces in incaperi din care evacuarea nu mai poate fi continuata
-interzicerea amenajarii de incaperi sau locuri de lucru si de depozitare in casele scarilor,
holuri etc, care ar impiedica evacuarea persoanelor si bunurilor precum si accesul
personalului de interventie
-pastrarea cheilor usilor de acces si cele ale incaperilor in locuri sau la persoane
desemnate in vedereaidentificarii si utilizarii
-asigurarea deschiderii catre exterior si neincuierea usilor de iesire in caz de urgenta
-acoperirea cu capace sau grilaje rezistente, ingradirea cu balustrade si marcarea cu
indicatoare de securitate
-acoperirea sau semnalizarea cu indicatoare a golurilor si rigolelor inclusiv iluminarea pe
durata noptii
-asigurarea netezimii si nealunecarii suprafetei cailor de circulatie a persoanelor
-asigurarea rezistentei la uzura, soc si compresiune precum si a lipsei denivelarilor pentru
caile de circulatie a vehiculelor
-protejarea persoanelor care se deplaseaza pe cai de circulatie aflate la inaltime prin
montarea balustradei cu inaltime de 1 m si bordura cu inaltime de cel putin 10 cm

EFECTUAREA LUCRARILOR IN PERIOADELE CU TEMPERATURI


EXTREME
efectuarea lucrarilor premergatoare, si pe durata sezonului rece

26
S.C.AVO MOV CONSTRUCT SRL. 01.03.2012.
-asigurarea bunei functionari a instalatiilor de incalzire
-protejarea impotriva inghetului a componentelor instalatiilor de stingere cu apa(expuse
temperaturii scazute)
-asigurarea uneltelor si accesoriilor folosite la deszapezirea cailor de acces, evacuare si de
interventie
-efectuarea lucrarilor in perioadele caniculare si secetoase
-elaborarea programului de masuri speciale de combatere a efectelor negative, de
prevenire si stingere a incendiilor
-identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate cu risc marit de incendiu
-interzicerea utilizarii focului deschis
-restrictionarea efectuarii in anumite intervale din durata zilei a lucrarilor care
favorizeaza producerea incendiului(prin degajare de substante volatile sau supraincalzire)
-protejarea recipientelor care contin gaze comprimate prin depozitare la umbra sau prin
racire cu perdea de apa rece
-indepartarea obiectelor optice care actioneaza drept concentrator de raze solare
-asigurarea rezervei de apa necesara interventiei
-comunicarea masurilor speciale stabilite salariatilor
-stabilirea de conducerea societatii a masurilor organizatorice necesare

PREVENIREA SITUATIILOR CARE POT PROVOCA INCENDII


-organizarea controlului de prevenire(conducerea societatii si conducatorul loculi de
munca)
- starea constructiilor si instalatiilor
- constatarile semnalate in teren
- propuneri de masuri si actiuni de inlaqturare a deficientelor si de
imbunatatire a activitatii
-efectuarea lucrarilor de intretinere si verificare a instalatiilor utilitare si a mijloacelor de
productie
-organizarea apararii impotriva incendiului la locul de munca
- prevenirea incendiilor prin evidentierea materialelor si dotarilor
tehnologice care prezinta pericol de incendiu, a surselor posibile de
aprindere si a mijloacelor care le pot genera si a masurilor generale
specifice PSI
- salvarea utilizatorilor si evacuarea bunurilor prin intocmirea planurilor
specifice si mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite
- instruirea salariatilor
- montarea indicatoarelor de securitate si de orientare
- organizarea stingerii incendiilor precizarea mijloacelor tehnice de alarmare
si alertare a personalului, instiintarea conducatorului locului de munca si a
conducerii societatii
- prezentarea substantelor, instalatiilor si dispozitivelor de limitare a
propagarii si de stingere a incendiilor, stingatoarelor si a altor aparate
(echipamente) de stins incendiu, mijloacelor de salvare si de protectie a
personalului
- stabilirea competentei echipelor pentru salvarea si evacuarea persoanelor
si a bunurilor

27
S.C.AVO MOV CONSTRUCT SRL. 01.03.2012.
- nominalizarea persoanelor care utilizeaza MTPSI sau care manevreaza ET
- executarea la termenele stabilite a incercarilor si testelor
NOTA :
-planurile de evacuare au marcate usile, holurile, scarile exterioare, MTPSI si se
intocmesc pe nivel (nr. persoane > 30) si pe incaperi
-planurile de depozitare si evacuare a materialelor clasificate ca periculoase au marcate
zonele ocupate, clasele materialelor, cantitatile, codurile de identificare sau pericol si se
intocmesc pe incaperi

ORGANIZAREA EFECTIVA A INTERVENTIEI


-alarmarea personalului prin mijloace specifice si anuntarea incendiului fortelor de
interventie
-urmarirea realizarii salvarii rapide si in siguranta a personalului
-intreruperea alimentarii cu energie electrica, gaze, combustibili si efectuarea altor
interventii specifice la instalatii si utilaje
-actionarea asupra focarului cu MTPSI din dotare si verificarea intrarii in functiune a
instalatiilor si sistemelor automate(actionarea manuala a acestora)
-evacuarea bunurilor si protejarea ET
-protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative ale
incendiului(temperatura, fum, gaze toxice)
-verificarea amanuntita a locurilor in care se propaga incendiul si in care pot sa apara
focare

CAI DE ACCES, EVACUARE SI INTERVENTIE


-caile de acces si de circulatie ale costructiilor si instalatiilor de orice categorie, trebuie
astfel stabilite, dimensionate, realizate, dispuse, alcatuite si marcate, incat sa asigure
evacuarea persoanelor si circulatia rapida a fortelor de interventie
-traseele destinate fortelor de interventie trebuie sa asigure circulatia personalului de
interventie si sa fie prevazute cu iluminat de siguranta corespunzator
- constructiile, compartimentele de incendiu, sau incintele amenajate,
trebuie prevazute cu cai de evacuare a persoanelor, in numar suficient,
corespunzator dimensionate si realizate, astfel incat persoanele sa ajunga
in timpul cel mai scurt si in deplina siguranta in exterior, la nivelul
terenului ori a cailor de acces carosabile, in refugii sau in alte locuri
special amenajate
- caile special destinate evacuarii persoanelor sau bunurilor se prevad atunci
cand cele functionale sunt insuficiente sau cand, in mod justificat, nu pot
satisface conditiile normate
- caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se marcheaza cu
indicatoare de securitate si se prevad cu mijloace de iluminat, conform
reglementarilor tehnice, astfel incat sa se asigure vizibilitate sporita si sa
fie usor recunoscute
-la proiectarea si executarea cailor de evacuare se interzice existenta usilor care se pot
bloca in pozitie inchisa, reducerea gabaritelor stabilite prin reglementari tehnice,
prevederea de finisaje combustibile sau de alte elemente care pot crea pe timpul

28
S.C.AVO MOV CONSTRUCT SRL. 01.03.2012.
incendiilor dificultati de evacuare(impiedicare, alunecare, contactul sau coliziunea cu
diverse obiecte, busculada, panica, etc.)
-caile de acces, de evacuare si de interventie din constructii si instalatii se separa de
celelalte spatii, prin elemente de costructie cu rezistenta si comportare la foc
corespunzatoare utilizarii in conditii de siguranta a cailor respective pe timpul incendiilor
si se prevad cu instalatii sau sisteme de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti ori de
presurizare
-cerinte fundamentale pe care trebuie sa le indeplineasca :
- asigurarea accesului si a circulatiei autospecialelor de interventie in incinta
agentilor economici este obligatoriu conform reglementarilor tehnice
- trebuie sa se asigure cel putin un acces carosabil din drumurile publice si
din drumurile de circulatie interioare, amenajat, marcat, intretinut si
utilizabil in orice anotimp
- caile de acces si de circulatie se dimensioneaza potrivit reglementarilor
tehnice pentru autovehicule de tip greu, asigurand accesul autospecialelor
de interventie
- realizarea platformelor de acces si de amplasare a autospecialelor de
interventie langa constructiile si instalatiile stabilite prin reglementari
tehnice
- asigurarea cailor de acces pentru autospecialele de interventie la sursele de
alimentare cu apa incaz de incendiu(posibilitatea folosirii acestor surse in
orice anotimp constituie o conditie de siguranta la foc)
- mentinerea in stare de utilizare a cailor de acces, de evacuare si de
interventie pe toata durata zilei si in orice anotimp la parametrii la care au
fost proiectate si realizate, precum si cunoasterea operativa a oricaror
situatii ce pot impiedica din motive obiective folosirea acestora in conditii
de siguranta
-accesul mijloacelor de interventie si al persoanelor pentru interventii operative in caz de
urgenta (incendiu), in vederea salvarii si acordarii ajutorului persoanelor aflate in pericol,
singerii incendiilor si limitarii efectelor acestora, trebuie sa fie asigurat permanent la
toate :
- constructiile de orice fel(industriale, social-administrative, speciale, etc.)
si incaperile acestora
- instalatiile tehnologice si anexe
- depozitele inchise si deschise (de materii prime, semifabricate, produse,
produse finite si auxiliare)
- instalatiile, aparatele si mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor,
precum si la punctele de comanda ale acestora(centrale si butoane de
semnalizare a incendiilor, aparate de control si semnalizare ale instalatiilor
speciale, hidranti de incendiu, stingatoare, pichete de incendiu, posturi
telefonice, etc.)
- dispozitivele de actionare a unor mijloace cu rol de protectie in caz de
incendiu(cortine metalice de siguranta, trape de evacuare a fumului si
gazelor fierbinti, obloane ferestre si usi de inchidere a golurilor din
elementele de compartimentare impotriva incendiilor)

29
S.C.AVO MOV CONSTRUCT SRL. 01.03.2012.
- tablourile de distributie si intrerupatoarele instalatiilor electrice de
iluminat, de forta si iluminat de siguranta
- claviaturile si vanele instalatiilor tehnologice sau auxiliare, care trebuie
manevrate in caz de incendiu si punctele de comanda ale acestora(gaze si
lichide combustibile)
- celelalte mijloace utilizate pentru interventie in caz de incendiu
-

CAILE DE CIRCULATIE
-Caile de circulatie trebuie sa fie
- marcate vizibil, pentru a fi usor de recunoscut
- sa aiba legaturi cat mai directe spre caile de evacuare
- sa fie mentinute permanent libere si curate, incat sa permita evacuarea
rapida a persoanelor
-Suprafetele cailor de circulatie pentru personae trebuie sa fie netede si nealunecoase, iar
cele destinate circulatiei vehiculelor trebuie san u prezinte denivelari, sa fie rezistente la
compresiune, socuri si uzura
-Caile de circulatie pentru personae si trecerile amplasate la inaltime vor fi protejate cu
balustrade inalte de cel putin 1 m, prevazute cu legaturi de separatie orizontale
intermediare, iar la partea inferioara cu o bordure inalta de cel putin 10 cm
-Golurile din plansee sau din ziduri vor fi acoperite cu capace sau grilaje rezistente, care
sa permita preluarea sarcinilor rezultate din activitatile care se desfasoara la locul
respective, sau vor fi ingradite cu balustrade si marcate cu indicatoare de securitate; in
cazul utilizarii de capace sau grilaje, acestea vor fi asigurate contra deplasarii
-Golurile, santurile, rigolele situate in zonele de circulatie vor fi acoperite sau marcate cu
indicatoare, iar in timpul noptii vor fi semnalizate cu mijloace luminoase(avertizoare sau
inscriptii luminoase)

SEMNALIZAREA DE SECURITATE
-Angajatorul are obligatia sa prevada si sa verifice existenta semnalizarii de securitate
si/sau de sanatate adecvate la locul de munca, in conformitate cu legislatia si normativele
in vigoare, ori de cate ori riscurile nu pot fi evitate sau limitate sufficient prin mijloace
tehnice de protectie colectiva sau prin masuri metode sau procedee de organizare a
muncii
-Respectarea prescriptiilor de semnalizare nu trebuie sa afecteze respectarea obligatiilor
legale, prevazute de alte documente normative, privind semnalizarea referitoare la
evacuare, salvare si ajutor, material si echipament de lupta contra incendiilor, substante
sau preparate periculoase, ca si alte materiale specifice
-Semnalizarea de securitate si/sau sanatate poate fi de interzicere, de avertizare, de
obligare, de salvare sau prim ajutor si se realizeaza dupa caz in mod permanent sau
ocazional
-Semnalizarea permanenta se realizeaza
- prin panouri(indicatoare, placi) si/sau culori de securitate cand se refera la
o interdictie, un avertisment, o obligatie, la localizarea mijloacelor de
salvare sau de prim ajutor si la riscurile de lovire de obstacole si de cadere
a persoanelor

30
S.C.AVO MOV CONSTRUCT SRL. 01.03.2012.
- prin eticheta(pictograma sau simbol pe culoarea de fond) sau panouri ce
preiau aceasta pictograma, in cazul recipientilor si conductelor aparente
care contin substante periculoase; aceste mijloace trebuie amplasate pe
partile vizibile, sub forma rigida, autocolanta sau pictata si intr-un numar
suficient de mare perntru a asigura securitatea zonei
- prin panouri de avertizare sau etichete in cazul suprafetelor, salilor sau
incintelor utilizate pentru incarcarea, descarcarea si depozitarea
substantelor periculoase in cantitati mari, mijloacele de mai sus vor fi
plasate aproape de suprafata de depozitare sau pe usa de acces
- prin culori de securitate la marcarea cailor de circulatie
-Semnalizarea ocazionala se realizeaza
- prin semnal luminos, semnal acustic sau comunicare verbala in caz de
atentionare asupra unor evenimente periculoase, chemare sau apel al
persoanelor pentru o actiune specifica sau evacuare de urgenta
- prin gest-semnal sau comunicare verbala, in caz de ghidare a persoanelor
care efectueaza manevre ce presupun un risc sau pericol
-Instruirea care se asigura angajatilor (in ceea ce priveste semnalizarea de securitate
si/sau sanatate utilizata) se va axa in special pe semnificatia semnalizarii, precum sip e
comportamentul general si specific care trebuie adoptat. Ea se va repeat periodic sau ori
de cate ori se considera necesara reimprospatarea cunostintelor
salariatilor, ca urmare a unor verificari.

31
S.C.AVO MOV CONSTRUCT SRL. 01.03.2012.
PRIM AJUTOR LA LOCUL ACCIDENTULUI

Personalul angajat este obligat sa cunoască cel puţin masurile de prim-ajutor


indicate mai jos:
a) oprirea unei hemoragii care insoteste o fractura;
b) izolarea aseptica a unei arsuri sau a unei răni;
c) readucerea la viata a unei persoane care a fost electrocutata sau
asfixiata;
d) transportarea corecta a unui rănit
e) luarea primelor masuri in caz de incendiu.
Personalul instruit este obligat sa intervină fara alta dispoziţie, imediat ce apare o
astfel de situaţie si sa acţioneze rapid si corect, neluand nici o măsura ce ar putea avea
urmări vătămătoare tratamentului medical ce s-ar aplica ulterior primului ajutor.
In vederea acordării primului ajutor in caz de accident, trebuie sa se întreprindă
următoarele acţiuni;
a) sa se inlature pericolul;
b) se va chema salvarea, pompierii; (112)
c) sa se dea cele mai simple ingrijiri posibile;
d) sa se creeze cele mai bune condiţii posibile pentru accidentat;
e) sa se organizeze transportul rapid al accidentatului.
înlăturarea pericolului se va face de la caz la caz, astfel;
- in caz de incendiu, se va pune rănitul la adăpost;
- in caz de accidentare pe strada, se va retrage rănitul din trafrlc;
- in caz de electrocutare, se va intrerupe curentul, tinandu-se seama ca in momentul
intreruperii curentului, electocutatul poate cădea si ca atare se va preveni lovirea sa;
- in toate cazurile se va inlatura personalul de prisos.
La acordarea ingrijirilor simple se va tine seama de principiul de baza al primului
ajutor : "In primai rând sa nu faci rau", neluandu-se masuri care ar putea fi vătămătoare
tratamentului ce se aplica ulterior acestor masuri.
Crearea celor mai bune condiţii pentru accidentat se face chiar la fata locului unde
se acorda primul ajutor, organizând concomitent transportul acestuia.
Orice rănit trebuie culcat si trebuie sa i se interzică orice mişcare.
In nici un caz nu i se va da sa bea băuturi alcoolice;
In toate cazurile de accidentare, victima trebuie transportata la spital,
In cazul in care victima si-a pierdut cunoştinţa nu se va transporta inainte ca
aceasta sa-si fi revenit.

La acordarea primului ajutor, in cazul accidentaţilor prin rănire se disting următoarele


situaţii:
- răniri grave, profunde sau întinse care necesita transportarea imediata la medic;
- răniri uşoare si puţin profunde, care se pot trata de către cel ce da primul ajutor.

32
S.C.AVO MOV CONSTRUCT SRL. 01.03.2012.
Daca este cazul, la rănirile grave se va interveni mai intai pentru oprirea
hemoragiei si imobilizarea (blocarea) fracturilor, iar apoi se va face un pansament
steril, rănitul fiind transportat la medic, care va face intervenţiile necesare.
Rănile uşoare si puţin profunde, provocate din diferite cauze, trebuie tratate
imediat, pentru a se impiedica infectarea lor. Se va acorda o mare atenţie rănilor
murdărite cu noroi.
In căzul unei răniri uşoare si puţin profunde se vor lua imediat următoarele
masuri:
- persoana care da priraul ajutor trebuie in prealabil sa-si spele bine mâinile cu apa
si săpun, folosind o perie, iar apoi isi va dezinfecta degetele cu tinctura de iod sau
spirt medicinal;
- nu se admite atingerea rănilor, nici chiar cu mâinile spălate si dezinfectate;
- se interzice spălarea rănilor cu apa sau cu substanţe farmaceutice;
- nu se vor presară prafuri si nici nu se"vor acoperi rănile cu alifii.
Spălarea ranilor si acoperirea lor cu substanţe chiar farmaceutice nu se va face de
către persoane necalificate, deoarece prin aceasta operaţie se pot introduce particule de
nisip sau pamant mai adânc in rana, ingreunand operaţia de curăţire ce urmează a fi /
făcuta de medic sau infirmier si putând deci determina infectări ale rănii;
- nu se vor îndepărta cheagurile de sânge de pe rana, îndepărtarea cheagurilor de
sânge poate provoca hemoragii puteraice.
Se va aplica peste rana o compresa sterila si apoi se va lega cu un pansament.
- nu se vor pune alte bandaje (pansamente) decât cele sterile, din trusele medicale.
Se recomanda ca pe compresa sau pânza ce se aplica pe răni sa se toarne
tinctura de iod.
Rănile pot fi insotite de hemoragii puternice care, prin natura lor, sunt:
- hemoragii venoase sau capilare;
- hemoragii arteriale, care trebuie oprite inainte de tratarea rănilor.
Hemoragiile venoase si hemoragiile capilare sunt caracterizate prin scurgeri
abundente de sânge de culoare inchisa, sub forma unei pânze continui in jurul rănii.
Hemoragiile arteriale sunt caracterizate prin emisiuni de singe colorat in roşu
aprins si tasnind sacadat,
In cazul rănilor profunde, singele clocoteşte in rana.
Aceste hemoragii sunt foarte grave, putând provoca moartea in câteva minute.
Hemoragiile venoase, hemoragiile capilare si hemoragiile arteriale de mica
importanta, se vor opri prin aplicarea unui pansament compresiv.
Punerea unui garou, in aceasta situaţie, este o eroare grava care poate conduce la
infecţie sau cangrena.
Hemoragiile arteriale importante necesita o acţiune rapida si imediata, prin care
sa se oprească scurgerea de sânge. Oprirea sângelui se poate îace prin compresiune
(apăsare), fie cu ajutorul mâinilor, fie a unui garou sau a unui tifon răsucit.
Compresiunea trebuie făcuta intre rana si inima, de preferinţa astfel incat
strangularea arterei sa se facă pe osul cel mai învecinat
Se recomanda ca apăsarea sa se facă la braţe sau la coapse, deoarece la antebraţ
artera este cuprinsa intre doua oase si operaţia este mai dificila.

33
S.C.AVO MOV CONSTRUCT SRL. 01.03.2012.
Trebuie avut in vedere faplul ca oprirea hemoragiilor eu ajutorul garoului (tifon
răsucit) este o operaţie periculoasa, deoarece acesta întrerupe circulaţia sângelui si poate
conduce deci la cangrena si amputare.
Garoul (tifonul răsucit) nu trebuie ţinut timp indelungat Se va face slăbirea lui
din 20 in 20 de minute, iar in cazul in care se constata încetarea hemoragiei, se va
înlătura.
După oprirea hemoragiei, sau reducerea acesteia la minimum si scoaterea garoului
(tifonului), se va aplica un pansament steril - compresiv.
Accidentatului care prezintă răniri insotite de hemoragii, i se va aplica următorul
tratament, in completarea opririi hemoragiei:
- se va acoperi rana cu pansamente sterile;
- se va transporta culcat;
- se vor lua masuri de încălzire;
- i se va da sa bea, pe cat posibil, băuturi calde.
Rănirea pielii de pe cap se caracterizează prin hemoragie puternica, dar
nepericuloasa, care se va trata prin aplicrea unui pansament steril, apoi accidentatul se va
transporta la primul punct sanitar.
Rănirea in zona gatului este periculoasa, deoarece in acest caz, nu se poate
aplica garoul. Pentru oprirea hemoragiei, se vor pune tampoane de pansament steril,
căutând sa se extinde golul creat de rana, iar apoi accidentatul va fi transportat la
primul punct sanitar.
Hemoragiile nazale care sunt provocate de răniri se vor trata prin apăsarea
puternica a narii care sângerează, capul tinandu-se drept, după un minut se va slabi
foarte mult aceasta compresiune.
In cazul in care hemoragia nu se poate opri prin aceasta metoda se va pune in nara
sângerânda un tampon cu antipirina si se continua apăsarea,
Trebuie sa se cunoască ca exista si cazuri in care hemoragiile nazale sunt
necesare. In aceasta situaţie nu se va întreprinde nimic si se va consulta un medic sau
personal sanitar specializat.
In general, nu se vor opri hemoragiile nazale la persoanele despre care se ştie ca
suferă de hipertensiune, sunt obeze sau in vârsta.
Hemoragiile interne, la care nu apare in mod vizibil sânge, se pot recunoaşte după
faptul ca accidentatul este palid si are pulsul slab si accelerat, greu de numărat.
In aceste cazuri accidentatul va fi culcat cu capul in jos si menţinut imobilizat, va fi
acoperit si se va proceda la incalzirea lui.
Nu se va da accidentatului nici sa bea.,, nici sa mănânce.
Persoana care da primul ajutor in cazul unei fracturi trebuie sa ia, in primul fand,
următoarele masuri:
- sa nu mişte accidentatul;
- sa dezvelească zona in care s-a produs fractura, pentru a constata daca este o fractura
deschisa sau inchisa.
In cazul in care este necesara deplasarea accidentatului, persoana care da primiil
ajutor va prinde accidentatul cu o mana pe deasupra si cu cealaltă pe dedesubtul

34
S.C.AVO MOV CONSTRUCT SRL. 01.03.2012.
membrului fracturat si ajutat de o alta persoana, care va cuprinde corpul victimei, va
executa transportarea.
In cazul unei fracturi deschise, se va pune un pansament uscat pe rana, inainte de a
se face imobilizarea:
- se înţelege prin fractura deschisa, o fractura insotita de o rana ce comunica cu fractura;
- fractura deschisa este periculoasa si prin faptul ca poate conduce la infecţii grave;
- exista posibilitatea ca un os spart sa pătrundă sub piele si sa o perforeze, de aceea
personalul care da primul ajutor trebuie sa ia toate masurile pentru a impiedica acest
fenomen;
Imobilizarea unei fracturi a membrului inferior se va face prin aşezarea atelelor,
atât lateral, cat si pe fata posterioara a merabrului accidentat.
Este obligatoriu a se imobiliza ambele articulaţii din regiunea de deasupra si f
dedesubtul fracturii, astfel:
la o fractura in zona gambei, se va imobiliza deasupra - genunchiul si coapsa, iar
dedesubt - glezna si laba piciondui;
la o fractura in zona coapsei, se va imobiliza deasupra - soldul si trunchiul, iar
dedesubt - genunchiul si gamba.
Se recomanda, pe cat posibil, imobilizare totala.
Imobilizarea membrelor superioare se va face in majoritatea cazurilor, printr-o
eşarfa, cotul fiind indoit.
Se va putea completa aceasta prin aţele rigide, care insa nu vor ocupa decât
segmentut fracturat al membrului.
Cotul rănit poate impiedica îndoirea braţului si imobilizarea membrului cu
ajutorul eşarfei. In acest caz, se va face imobilizarea totala a braţului.
In cazul fracturilor craniene, intervenţia persoanei cate da primul ajutor, trebuie
sa fie foarte atenta, dat fiind ca exista cazuri in care victima percepe aceste traumatisme
cu întârziere de 2-3 ore si deci cunoaşterea existentei traumatismelor este uneori dificila.
Simptomele in cazuri de fracturi craniene sunt:
- pierderea cunoştinţei, care poate fi numai momentana;
- hemoragii prin nas sî prin urechi.
Pot apare fracturi craniene, fara sa provoace rănirea pielii de pe cap si fara sa
curgă sânge pe nas sau pe urechi.
Fracturile coloanei vertebrale si ale bazinului sunt, in cele mai multe cazuri,
accidente grave, si in aceste cazuri, transportul victimei se face prin rostogolirea acesteia
cit se poate de incet, pana va fî aşezata culcat pe o planşeta dura. Nu se va face vreo
imobilizare a victimei si se va transporta imediat la cel mai apropiat punct sanitar, unde se
afla un medic chirurg.
Se interzice transportarea pe braţe a unui accidental cu coloana vertebrala sau
bazinul fracturat, acest mod de transport putând sa-i fie fatal.
Simptomele in cazuri de fracturi la coloana vertebrala sau la bazin sunt:
- dureri puternice in zona dorsala;
- paralizarea membrelor inferioare;
- tulburări in urinare.

35
S.C.AVO MOV CONSTRUCT SRL. 01.03.2012.
In cazul fracturilor de coaste, persoana care da primul ajutor va imobiliza toracele
accidentatului printr-un bandaj strâns, realizat cu o fase, apoi se va transporta
accidentatul, in poziţia şezut, la primul punct sanitar. Simptomele in cazuri de fractura de
coasta sunt:
- respiraţie ingreunata si dureri in timpul respiraţiei;
- eventuale urme de sânge in saliva.
In cazul luxatiilor, se va proceda identic ca in cazul fracturilor la braţe si la
membrele inferioare:
- nu se va pierde din vedere niciodată ca o luxatie poate fî insotita de o fractura;
- in cazul unei luxatii a umărului, care este cea mai frecventa, cotul se depărtează de
corp. Nu se va face nici o incercare de a se readuce cotul la poziţia iniţiala, ci se
va pune o perna la subsuoara si se va transporta accidentatul fara eşarfa.
In cazul degeraturilor, membrul care a suferit va fî introdus in apa la temperatura
mediului ambiant, care apoi va fî încălzita treptat si cu mare grija, pana la temperatura
corpului.
Nu se recomanda frectionarea cu zăpada a membrelor degerate, deoarece pielea
degerata poate fi zgâriata si se poate provoca astfel, o infecţie.
In cazul degeraturilor puternice (congelare) se recoranda transportarea
accidentatului la un punct sanitar, intervenţiile locale putând provoca agravarea situaţiei.
Toate înţepăturile sau zgârieturile, oricât de puţin grave ar părea la început,
trebuie dezinfectate.
Pentru dezinfectarea corecta a locului rănit:
- se va apasă puternic in vecinătatea locului undu s-a produs înţepătura sau
zgârietura, pana se vor scurge câteva picaturi de sânge ;
- se va acoperi locul rănit cu o soluţie antiseptica ce se găseşte in trusa medicala si
se ve lasă sa se usuce la aer liber;
-daca rana prezintă o oarecare intindere, după dezinfectare se va aplica un pansament
uscat sau o compresa sterila;
-se recomanda ca in cazul in care exista un punct sanitar in apropiere, sa se transporte
accidentatul la acest punct;
-nu trebuie pierdut din vedere ca o intepatura sau o zgârietura care nu prezinte., aparent,
nici o gravitate Ia inceput, poate avea ulterior, complicaţii grave (infecţii, flegmoane etc),
daca nu este dezinfectată corect si imediat;
In cazul in care cel care a dat primele îngrijiri nu are convingerea ca a reuşit sa
inlature toate corpurile străine, imediat după primele ingrijiri, va indrepta accidentatul
spre primul punct sanitar, unde medicul va lua masurile necesare.

INTOCMIT S.E,P,P,SSM.

36