Sunteți pe pagina 1din 16

FRANȚA NAPOLEONIANĂ. DOCUMENTE.

TRATATUL DE LA AMIENS*
Amiens, 25 martie 1802

Tratat definitiv de pace între Republica Franceză, Majestatea Sa Regele


Spaniei și al Indiilor, și Republica Batavă (pe de o parte); și Majestatea Sa, Regele
Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei (pe de altă parte).

Primul consul al Republicii Franceze, în numele poporului francez, și


Majestatea Sa Regele Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei, fiind în mod egal
însuflețiți de dorința de a pune capăt calamităților războiului, au pus fundațiile
păcii, prin articolele preliminare care s-au semnat la Londra pe 9 Vendemaire, (sau
1 octombrie 1801).

Și așa cum s-a stabilit prin articolul 15 al preliminariilor, “plenipotențiarii vor


trebui să se numească pentru fiecare guvern în parte, care se vor întoarce la
Amiens, și acolo vor continua pentru pegătirea unui tratat definitiv, de comun acord
cu aliații puterilor contractante.”

Primul consul al Republicii Franceze, în numele poporului francez, a numit ca


plenipotențiar pe cetățeanul Joseph Bonaparte, consilier de stat:

Majestatea Sa Regele Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei l-a numit pe


marchizul Cornwallis, cavaler al prea nobilului ordin Garter, unul din consilierii
intimi ai Majestății Sale, general în armata Majestății Sale etc.

Majestatea Sa Regele Spaniei și al Indiilor, și guvernul Republicii Batave, i-a


numit pe următorii plenipotențiari, și anume, Majestatea Sa Catolică a numit pe
Don José Nicolás de Azara, consilierul său de stat, decorat cu Marea Cruce a
Ordinului lui Carol al III-lea, ambasador extraordinar al Majestății Sale în
Republica Franceză etc.

Și guvernul Republicii Batave, pe Jean Schimmelpennick ambasadorul său


extraordinar în Republica Franceză.

Care numiți plenipotențiari comunicând corespunzător reciproc cu puterile


lor respective care sunt menționate la sfârșitul prezentului tratat, au convenit
asupra următoarelor articole:

*Traducere după textul în lb. engleză: prof. Luca Octavian


Sursa textului: https://www.napoleon-empire.com/official-texts/treaty-of-amiens.php

1
FRANȚA NAPOLEONIANĂ. DOCUMENTE.
ARTICOLUL I

Va fi pace, prietenie și bună înțelegere între Republica Franceză, Majestatea


Sa Regele Spaniei, moștenitorii și succesorii lor, și Republica Batavă, pe de o parte,
și Majestatea Sa Regele Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei, moștenitorii și
succesorii săi, pe de altă parte.

Părțile contractante vor folosi eforturile lor maxime pentru a proteja o


armonie perfectă între respectivele lor țări, fără a permite nici un act de ostilitate
fie pe mare sau pe uscat, pentru nici o cauză, sau sub orice pretext.

Ele trebuie să evite cu atenție orice lucru care ar putea perturba fericita
uniune stabilită acum între ele, și nu vor da nici un sprijin sau protecție, direct sau
indirect, celor care vor să facă rău oricăreia dintre ele.

ARTICOLUL II

Toți prizonierii făcuți de o parte sau de cealaltă, fie pe uscat sau pe mare, și
ostaticii luați sau predați în timpul războiului, până în ziua prezentă, vor fi restituiți
fără răscumpărare în termen de cel mult șase săptămâni, calculat din ziua în care
ratificările prezentului tratat sunt schimbate, și plătind datoriile pe care ei le-au
contractat în timpul captivității lor. Fiecare dintre părțile contractante va plăti
fiecare în parte arvunele care s-au dat de către oricare dintre părțile contractante
pentru susținerea și întreținerea prizonierilor din țările în care au fost deținuți. Va
fi numită prin consimțământ reciproc o comisie, special împuternicită pentru a
stabili și determina compensația care este datorată fiecăreia dintre părțile
contractante... Timpul și locul vor trebui așadar fixate, prin consimțământ reciproc,
pentru întâlnirea comisarilor, care vor trebui încredințați cu punerea în aplicare a
acestui articol, și care vor trebui să ia în considerare nu doar cheltuielile implicate
din partea prizonierilor respectivei națiuni, însă și din partea trupelor străine, care
înainte de a fi retrase, au fost în plată, și la dispoziția uneia dintre părțile
contractante.

ARTICOLUL III

Majestatea Sa Britanică restituie Republicii Franceze și aliaților săi, adică


Majestatea Sa Catolică și Republica Batavă, toate posesiunile și coloniile care
aparțin fiecăreia în parte, și care fie au fost ocupate sau cucerite de forțele
britanice, în timpul prezentului război, cu excepția insulei Trinidad și a
posesiunilor olandeze de pe insula Ceylon.

*Traducere după textul în lb. engleză: prof. Luca Octavian


Sursa textului: https://www.napoleon-empire.com/official-texts/treaty-of-amiens.php

2
FRANȚA NAPOLEONIANĂ. DOCUMENTE.
ARTICOLUL IV

Majestatea Sa Catolică cedează și garantează, în deplină proprietate și


suveranitate, insula Tobago Majestății Sale Britanice.

ARTICOLUL V

Republica Batavă cedează și garantează, în deplină proprietate și suveranitate


Majestății Sale Britanice, toate posesiunile și amenajările de pe insula Ceylon, care
au aparținut înainte de război Republicii Provinciilor Unite sau Companiei Olandeze
a Indiilor de Est.

ARTICOLUL VI

Portul Capului Bunei Speranțe rămâne Republicii Batave în deplină


suveranitate, în același mod în care era și înainte de război.

Navelor de orice fel aparținând altor părți contractante, le va fi permisă intrarea în


porturile menționate, și acolo să achiziționeze orice fel de provizii de care ar avea
nevoie până în acel moment, fără a fi obligate să plătească orice alte impozite în
afară de cele pe care Republica Batavă obligă să le plătească propriile sale nave.

ARTICOLUL VII

Teritoriile și posesiunile Prea-Credincioasei Sale Majestăți sunt menținute în


integritatea lor, așa cum erau și înainte de război. În orice caz granițele Guyanei
Franceze și Portugheze sunt stabilite de râul Arrowary care se varsă în ocean mai
sus de Capul Nord, lângă insulele Nuovo și Penitentia, la aproximativ un grad și o
treime de latitudine nordică. Aceste granițe vor continua de-a lungul râului
Arrowary, de la vărsarea sa cea mai îndepărtată de Capul Nord, până la izvor, și
ulterior pe o linie dreaptă trasă de la acea sursă până la Rio Brunco, către vest.

În consecință, malul nordic al râului Arrowary, de la numita sa vărsare până la


izvor, și teritoriile aflate la nord de linia granițelor stabilite mai sus, va aparține în
deplină suveranitate Republicii Franceze.

Malul sudic al râului menționat, de la aceeași vărsare, și toate teritoriile de la sud


de linia menționată vor aparține Prea-Credincioasei Sale Majestăți.

Navigația pe râul Arrowary, de-a lungul întregului său curs, va fi comună ambelor
națiuni.

*Traducere după textul în lb. engleză: prof. Luca Octavian


Sursa textului: https://www.napoleon-empire.com/official-texts/treaty-of-amiens.php

3
FRANȚA NAPOLEONIANĂ. DOCUMENTE.
Înțelegerile care s-au stabilit între Curțile de la Madrid și Lisabona, respectând
așezarea granițelor lor în Europa, vor trebui totuși să fie în acord corespunzător cu
prevederile Tratatului de la Badajoz.

ARTICOLUL VIII

Teritoriile, posesiunile și drepturile Sublimei Porți sunt menținute în


integritatea lor, așa cum erau înainte de război.

ARTICOLUL IX

Este recunoscută Republica celor 7 Insule.

ARTICOLUL X

Insulele Malta, Gozo și Comino, vor fi restituite Ordinului Sfântului Ioan din
Ierusalim pentru a fi deținute în aceleași condiții în care le-au avut în posesie
înainte de război, și în conformitate cu următoarele condiții:

1. Cavalerii Ordinului a căror limbi vor continua să existe după schimbul


ratificării prezentului tratat sunt invitați să se întoarcă în Malta de îndată ce
schimbul a avut loc. Ei vor forma acolo o Adunare Generală și vor acționa
pentru alegerea unui Mare Maestru, ales dintre nativii acelor națiuni care
există pentru a le proteja limbile lor, numai dacă alegerea nu a fost deja
făcută după schimbul articolelor preliminare de pace.
Se înțelege că o alegere făcută ulterior acelei perioade, va fi singură
considerată valabilă, excluzând orice alta care a avut loc înainte de acea
perioadă.
2. Guvernele Republicii Franceze și cel al Marii Britanii, dorind să plaseze
Ordinul și insula Malta într-o stare de independență totală cu respect pentru
ei înșiși, sunt de acord ca acolo să nu mai existe pe viitor o limbă franceză
sau engleză; și ca nici un individ aparținând oricăreia dintre aceste puteri să
nu mai fie acceptat în Ordin.
3. Va fi stabilită o limbă malteză, care va fi susținută de veniturile din teritoriu
și taxele comerciale ale insulei. Această limbă va avea demnitățile sale
unice, un stabiliment și o curte seniorială. Dovezi de nobilitate nu vor fi
necesare pentru admiterea cavalerilor limbii; și în plus ei vor fi admiși în
toate funcțiile și se vor bucura de toate privilegiile, în același mod ca și
cavalerii altor limbi. Cel puțin jumătate dintre locurile de muncă municipale,
administrative, civile, judiciare și altele depinzând de guvernare vor fi
ocupate de locuitori ai insulelor Malta, Gozo și Comino.

*Traducere după textul în lb. engleză: prof. Luca Octavian


Sursa textului: https://www.napoleon-empire.com/official-texts/treaty-of-amiens.php

4
FRANȚA NAPOLEONIANĂ. DOCUMENTE.
4. Forțele Majestății Sale Britanice vor evacua insula și dependențele sale în
termen de trei luni de la schimbul ratificărilor sau mai devreme dacă este
posibil. La acea vreme va fi dată în posesie Ordinului în starea sa actuală,
numai dacă Marele Maestru, sau comisarii, pe deplin autorizați conform
statutelor Ordinului, vor fi pe insulă pentru a o lua în posesie, și forța care va
fi furnizată de Majestatea Sa Siciliană după cum este stipulat în continuare
va fi sosit acolo.
5. Cel puțin jumătate din garnizoană va fi întotdeauna compusă din maltezi
nativi; pentru restul Ordinul poate strânge recruți doar în acele țări care
continuă să posede limbile. Trupele malteze vor avea ofițeri maltezi.
Comandamentul suprem al garnizoanei, la fel ca și numirea ofițerilor, va
aparține Marelui Maestru, și la acest drept nu poate renunța nici măcar
temporar, decât numai în favoarea unui cavaler, și în acord cu Consiliul
Ordinului.
6. Independența insulelor Malta, Gozo și Comino, la fel ca și prezenta
înțelegere va fi plasată sub protecția și garanția Franței, Marii Britanii,
Austriei, Spaniei, Rusiei și Prusiei.
7. Neutralitatea Ordinului și a insulei Malta, cu dependențele sale este
proclamată în acest fel.
8. Porturile Maltei vor fi deschise comerțului și navigației tuturor națiunilor,
care vor plăti taxe egale și rezonabile: aceste taxe vor fi aplicate pentru
întreținerea limbii malteze, după cum este prevăzut în paragraful 3, și
pentru (a întreține-n.trad.) stabilimentele civile și militare ale insulei, la fel
ca și pentru o infirmerie generală, deschisă tuturor țărilor.
9. Statele barbare sunt exceptate de la condițiile paragrafelor precedente,
până când, prin mijloacele unei înțelegeri ce va fi obținută de părțile
contractante, sistemul ostilităților care există între statele barbare și
Ordinul Sfântului Ioan, sau puterile care posedă limba, sau concură în
compoziția Ordinului vor fi încetat.
10. Ordinul va fi guvernat, respectând atât cele spirituale cât și cele temporale,
de aceleași statute care erau în vigoare atunci când cavalerii au părăsit
insula, atâta vreme cât prezentul tratat nu le anulează.
11. Reglementările conținute în paragrafele 3, 5, 7, 8 și 10 vor fi transformate în
legi și statute permanente ale Ordinului, într-o manieră uzuală; și Marele
Maestru, sau, dacă el nu va fi pe insulă în vremea restaurării Ordinului,
reprezentantul său, la fel ca și succesorii săi, vor fi obligați să facă un
jurământ pentru respectarea lor atentă.

*Traducere după textul în lb. engleză: prof. Luca Octavian


Sursa textului: https://www.napoleon-empire.com/official-texts/treaty-of-amiens.php

5
FRANȚA NAPOLEONIANĂ. DOCUMENTE.
12. Majestatea Sa Siciliană va fi invitată să furnizeze 2000 de oameni, nativi ai
statelor sale, pentru a servi ca garnizoană a diferitelor fortărețe ale
insulelor amintite. Această forță va rămâne un an, pentru a susține începând
de la restituirea lor către cavaleri; și dacă, la expirarea acestui termen,
ordinul nu va fi strâns o forță suficientă, în concepția puterilor garante,
pentru a asigura garnizoana insulei și a dependențelor sale, așa cum este
prevăzut în paragraful 5, trupele napolitane vor continua până ce vor fi
înlocuite de o forță considerată suficientă de puterile menționate.
13. Diferitele puteri desemnate în paragraful 6, și anume Franța, Marea
Britanie, Austria, Spania, Rusia și Prusia vor fi invitate să consimtă
prezentelor prevederi.

ARTICOLUL XI

Trupele franceze vor evacua Regatul Neapolelui și Statele Papale; trupele


engleze vor evacua de asemenea Porto Ferrajo, și în general toate porturile și
insulele pe care le-au ocupat în Marea Mediterană sau Adriatică.

ARTICOLUL XII

Evacuările, cesiunile și restituirile prevăzute de prezentul tratat, vor fi


făcute în Europa în termen de o lună; pe continent și pe mările din America și
Africa în termen de trei luni; pe continent și pe mările din Asia în termen de
șase luni, care vor urma ratificării prezentului tratat definitiv, cu excepția
cazului unei rezervări speciale.

ARTICOLUL XIII

În toate cazurile de restituire, convenite de prezentul tratat, fortificațiile


vor trebui restituite în condițiile în care se aflau la semnarea preliminariilor de
pace; și toate construcțiile care s-au făcut de la ocuparea lor vor rămâne
neatinse.

Se stabilește pe lângă aceasta ca în toate cazurile de cesiune menționate,


se va acorda locuitorilor, de orice condiție socială sau naționalitate ar fi, un
termen de trei ani, socotit de la anunțarea prezentului tratat, pentru a-și lichida
toate proprietățile lor, fie că au fost dobândite înainte sau în timpul continuării
prezentului război; în care interval de trei ani, ei vor avea libertate deplină
pentru a-și exercita religia și pentru a se bucura de averile lor. Aceeași putere
este garantată în țările care sunt prin acest mijloc restaurate, tuturor

*Traducere după textul în lb. engleză: prof. Luca Octavian


Sursa textului: https://www.napoleon-empire.com/official-texts/treaty-of-amiens.php

6
FRANȚA NAPOLEONIANĂ. DOCUMENTE.
persoanelor, fie locuitori sau nu, care și-au întemeiat așezări acolo în perioada
în care aceste țări s-au aflat în stăpânirea Marii Britanii.

În privința locuitorilor țărilor restaurate sau cedate, se stabilește prin


acest mijloc, că nici o persoană nu va fi, sub nici un pretext, judecată, deranjată
sau supărată, fie în persoană sau prin proprietate, ținând seama de
comportamentul sau opinia sa politică, sau pentru atașamentul față de oricare
dintre părțile contractante, în nici un caz, exceptând datoriile contractate cu
persoane, sau pentru acte subsecvente prezentului tratat.

ARTICOLUL XIV

Toate sechestrele făcute de oricare parte asupra fondurilor, veniturilor și


creditelor, de orice fel ar fi, aparținând oricăreia dintre părțile contractante,
sau cetățenilor sau oamenilor lor, vor fi înlăturate imediat după semnarea
acestui tratat definitiv.

Deciderea tuturor sistemelor dintre cetățenii națiunilor respective, pentru


datorii, proprietate, urmări sau drepturi de orice fel, care trebuie, potrivit
obiceiurilor stabilite și legilor națiunilor, să fie preferate în vreme de pace,
trebuie transmisă spre aprobare tribunalelor competente: în toate acele cazuri
va fi făcută dreptate grabnică și completă în țările în care acele revendicări vor
fi înaintate fiecare în parte.

ARTICOLUL XV

Pescăriile de pe coasta Newfoundland-ului și a insulelor adiacente și din


Golful Sfântului Laurențiu sunt plasate sub aceeași stăpânire sub care erau și
înainte de război.

Pescarii francezi din Newfoundland și locuitorii insulelor St. Pierre și


Miquelon vor avea libertatea să taie atât lemn cât le va fi necesar din Golfurile
Fortune și Despair în timpul primului an, socotind de la ratificarea prezentului
tratat.

ARTICOLUL XVI

Pentru a preveni orice motive de plângere și dispute care ar putea apărea


din cauza capturilor care ar fi putut fi făcute pe mare ulterior semnării
preliminariilor de pace, se convine reciproc ca vasele și bunurile care au fost
duse în Canal și în mările de nord după un interval de doisprezece zile, socotind
de la schimbul ratificărilor preliminariilor de pace, să fie înapoiate de ambele

*Traducere după textul în lb. engleză: prof. Luca Octavian


Sursa textului: https://www.napoleon-empire.com/official-texts/treaty-of-amiens.php

7
FRANȚA NAPOLEONIANĂ. DOCUMENTE.
părți; termenul va fi de o lună pentru interval, de la Canal și mările de nord,
până la insulele Canare inclusiv, la fel ca și în Ocean și în Mediterana; două luni
de la insulele Canare la Ecuator; și, în sfârșit, cinci luni în toate celelate părți
ale lumii, fără excepții în plus sau deosebire de timp sau loc.

ARTICOLUL XVII

Ambasadorii, miniștrii și alți agenți ai puterilor contractante, se vor bucura


fiecare în parte în statele puterilor amintite de aceeași poziție, privilegii,
prerogative și imunități de care se bucurau agenții de același fel înainte de
război.

ARTICOLUL XVIII

Ramurei Casei de Nassau care a fost fondată în fosta Republică a


Provinciilor Unite, acum Republica Batavă, înregistrând unele pierderi, atât prin
respectul pentru proprietatea privată cât și prin schimbarea constituției din
acele țări, i se va asigura o compensare egală pentru pierderile pe care va
dovedi că le-a îndurat.

ARTICOLUL XIX

Prezentul tratat de pace este declarat comun Sublimei Porți, aliatul


Majestății Sale Britanice; și Sublima Poartă va fi invitată să transmită actul său
de aderare cât mai curând posibil.

ARTICOLUL XX

Se stabilește ca părțile contractante, după solicitările făcute de fiecare


dintre ele în parte, sau de miniștrii lor, sau de trimiși autorizați corespunzător
pentru acel scop, să fie obligate să predea justiției persoanele acuzate de crimă,
fals, faliment fraudulos comise în jurisdicția părții care a cerut-o, chiar dacă
asta va fi făcut doar în cazurile în care existând dovada unor asemenea
infracțiuni, când legile locurilor în care persoanele acuzate vor fi descoperite ar
autoriza deținerea și aducerea lor la proces, delictul fiind comis acolo.
Cheltuielile pentru arestare și acuzare vor fi acoperite de partea care face
solicitarea; însă acest articol nu se referă în nici un fel la infracțiunile de crimă,
fals sau faliment fraudulos comise înaintea încheierii acestui tratat definitiv.

ARTICOLUL XXI

Părțile contractante promit să respecte cu sinceritate și cu credință toate


articolele conținute de prezentul tratat și nu va suferi nici un fel de opoziție,

*Traducere după textul în lb. engleză: prof. Luca Octavian


Sursa textului: https://www.napoleon-empire.com/official-texts/treaty-of-amiens.php

8
FRANȚA NAPOLEONIANĂ. DOCUMENTE.
direct sau indirectă, făcută acestuia de către cetățenii lor, sau indivizii
respectivi; și părțile contractante garantează, general și reciproc, toate
prevederile prezentului tratat.

ARTICOLUL XXII

Prezentul tratat va fi ratificat de părțile contractante cât mai curând


posibil și ratificările vor fi schimbate în forma cuvenită la Paris.

Drept care certificăm, noi, subsemnații plenipotențiari, am semnat cu


mâinile noastre, în virtutea puterilor noastre corespunzătoare, prezentul tratat
definitiv, făcând să fie sigilat cu sigiliile noastre corespunzătoare.

Încheiat la Amiens, pe 4 Germinal în anul 10 (25 martie 1802)

(Semnat) Bonaparte

Cornwallis

Azara și

Schimelpenninck.

(O copie corectă) Joseph Bonaparte

*Traducere după textul în lb. engleză: prof. Luca Octavian


Sursa textului: https://www.napoleon-empire.com/official-texts/treaty-of-amiens.php

9
FRANȚA NAPOLEONIANĂ. DOCUMENTE.

*Traducere după textul în lb. engleză: prof. Luca Octavian


Sursa textului: https://www.napoleon-empire.com/official-texts/treaty-of-amiens.php

10
FRANȚA NAPOLEONIANĂ. DOCUMENTE.

*Traducere după textul în lb. engleză: prof. Luca Octavian


Sursa textului: https://www.napoleon-empire.com/official-texts/treaty-of-amiens.php

11
FRANȚA NAPOLEONIANĂ. DOCUMENTE.

*Traducere după textul în lb. engleză: prof. Luca Octavian


Sursa textului: https://www.napoleon-empire.com/official-texts/treaty-of-amiens.php

12
FRANȚA NAPOLEONIANĂ. DOCUMENTE.

*Traducere după textul în lb. engleză: prof. Luca Octavian


Sursa textului: https://www.napoleon-empire.com/official-texts/treaty-of-amiens.php

13
FRANȚA NAPOLEONIANĂ. DOCUMENTE.

*Traducere după textul în lb. engleză: prof. Luca Octavian


Sursa textului: https://www.napoleon-empire.com/official-texts/treaty-of-amiens.php

14
FRANȚA NAPOLEONIANĂ. DOCUMENTE.
SURSE FOLOSITE:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/La_Paix_d%27Amiens_de
_Jules-Claude_Ziegler_%281853%29.jpg

http://napoleon-monuments.eu/Napoleon1er/1802PaixdAmiens.htm

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amiens_-
_Hotel_de_ville.jpg#/media/File:Amiens_-_Hotel_de_ville.jpg

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_de_ville_d%27Amiens

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/retrato-de-jose-nicolas-
de-azara/e9d062b2-0ba1-4923-9285-9d747dd48989?searchMeta=jose%20nicolas

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rutger_Jan_Schimmelpenninck_(1761-
1825)#/media/File:Portret_van_Rutger_Jan_Schimmelpenninck_(1761-1825).jpg

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Cornwallis,_1st_Marquess_Cornwallis#/m
edia/File:First_Marquis_of_Cornwallis.jpg

https://www.britannica.com/biography/Rutger-Jan-Schimmelpenninck

https://www.britannica.com/biography/Joseph-Bonaparte

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Nicol%C3%A1s_de_Azara

https://www.britannica.com/biography/Charles-Cornwallis-1st-Marquess-and-
2nd-Earl-Cornwallis

*Traducere după textul în lb. engleză: prof. Luca Octavian


Sursa textului: https://www.napoleon-empire.com/official-texts/treaty-of-amiens.php

15
FRANȚA NAPOLEONIANĂ. DOCUMENTE.
http://mjp.univ-perp.fr/traites/1802amiens.htm

https://www.napoleon-empire.com/official-texts/treaty-of-amiens.php

*Traducere după textul în lb. engleză: prof. Luca Octavian


Sursa textului: https://www.napoleon-empire.com/official-texts/treaty-of-amiens.php

16

S-ar putea să vă placă și