Sunteți pe pagina 1din 5

Pentru aceleaşi valori ale temperaturii exterioare care defineşte intervalul, Tci

se exprimă şi capacitatea integrală a pompei de căldură, Cci respectiv puterea


electrică absorbită de aceasta, Pci. Raportul acestor două mărimi exprimă
coeficientul de performanţă pentru acel interval de temperatură în condiţii de
funcţionare neîntreruptă COPfn

Cci
COPfnci  (8.14)
Pci

Odată stabilite valorile pentru sarcina termică a clădirii, ST , respectiv pentru


capacitatea integrală a pompei de căldură, Cci rezultă timpul teoretic de lucru
(procentual) al pompei de căldură, xci pentru intevalul de temperatură Tci ca
raport al acestora două

ST  Tconf  Tci Q aport 


xci     (8.15)
C ci  Tconf  Tref ST 
 

Cu aceasta factorul de reducere a capacităţii pentru intevalul de temperatură


Tci, FRCci capătă forma

 ST  T  Tci Q aport 
FRCci  1  0,25  1    conf   (8.16)
T T 
 Cci  conf ref ST 

respectiv factorul de funcţionare în sarcină parţială, FFPci

ST  T  Tci Q aport 
  conf  
CciT T ST 
FFPci   conf ref  (8.17)
 ST  Tconf  Tci Q aport 
1  0,25  1    
T T 
 C ci  conf ref ST 

Capacitatea redusă a pompei de căldură Cri corespunzătoare intervalului de


temperatură Tci se calculează cu ajutorul factorului de reducere a capacităţii,
FRCci
Cri  FRCci  Cci (8.18)

Căldura furnizată de pompa de căldură pentru fiecare interval de temperatură


Tci rezultă ca produs între capacitatea redusă a acesteia, Cri şi numărul
corespunzător de ore de funcţionare, Nci diminuat prin factorul de funcţionare
parţială FFPci

Qrci  FFPci  C ri  N ci (8.19)

Pentru perioada întregului sezon de încălzire căldura furnizată de pompa de


căldură, Qspc rezultă ca sumă a valorilor calculate pentru fiecare interval de
temperatură Tci

Qspc   Qrci (8.20)

Similar, consumul de energie electrică aferent funcţionării pompei de căldură,


Epci pentru intervalul de temperatură Tci va depinde de puterea electrică a
acesteia, Pci

E pci  FFPci  Pci  N ci (8.21)

Energia electrică consumată de pompa de căldură pe perioada întregului sezon


de încălzire, Espc reprezintă suma valorilor mai sus calculate

Espc   E pci (8.22)

Căldura necesară spaţiului, Qci pentru fiecare interval de temperatură Tci este
rezultatul pierderilor Q ci multiplicate prin numărul de ore corespunzător
intervalului, Nci
 Tconf  Tci Q aport 
Qci  ST      N ci (8.23)
 Tconf  Tref ST 
 

Pentru întregul sezon de încălzire se însumează valorile calculate ca mai sus


pentru toate intervalele de temperatură

Qsci   Qci (8.24)

Funcţionarea pompei de căldură încetează la atingerea temperaturii pentru


care clădirea are un necesar zero de căldură ( Q ci  0 ), Tci=Tnzc în condiţiile
existenţei unui aport de căldură Q aport

Q aport
Tnzc  Tconf   Tconf  Tref  (8.25)
ST

Temperatura punctului de echilibru, Tech rezultă din condiţia egalităţii capacităţii


pompei de căldură, Cech cu pierderile de căldură ale clădirii, Q ci ; aceasta
presupune o funcţionare neîntreruptă a acesteia, adică timpul teoretic de lucru
al pompei de căldură este de 100%, sau x =1

 
  
 a  Qaport  1
Tech   Tconf    (8.26)
ST b
  1
  T ref  ST
Tref

În relaţia de mai sus a şi b reprezintă ordonata în origine, respectiv panta


dreptei care aproximează caracteristica pompei de căldură în zona punctului de
echilibru

Cech  a  b  Tech (8.27)

Pentru temperaturile inferioare celei corespunzătoare punctului de echilibru,


Tech pompa de căldură nu mai este capabilă să acopere întregul necesar de
căldură şi prin urmare este nevoie de o sursă suplimentară de energie care să
furnizeze diferenţa de căldură, Qdci

Qdci  Qci  Qrci (8.28)

În Tabelul 8.5 sunt prezentate spre exemplificare rezultatele de calcul pentru o


clădire având o sarcină termică de 11,7 kW corespunzătoare unei temperaturi
de referinţă de -9 oC; se consideră temperatura de confort de 21 oC în condiţiile
unui aport de cădură intern şi extern de 1,25 kW. Pompa de căldură aleasă are
o capacitate integrală de 10,5 kW.

Temp. Nci Tconf- Pierd. Cci Xci FRCci Cri Pel FFPci Qrci EPci Qci Qdci
Tci cald.
o o
C Ore/ C W kW - - kW kW - kWh kWh kWh kWh
interv
181 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 685 1,8 700 12,78 0,055 0,764 9,76 3,74 0,07 479,5 183,8 479,5 0,00
141 586 3,8 1480 12,40 0,119 0,780 9,67 3,67 0,15 867,3 328,8 867,3 0,00
121 514 5,8 2260 11,86 0,190 0,798 9,46 3,59 0,24 1162 440,9 1162 0,00
101 492 7,8 3040 11,17 0,272 0,818 9,13 3,52 0,33 1496 575,8 1496 0,00
81 488 9,8 3820 10,41 0,367 0,842 8,76 3,44 0,44 1864 731,9 1864 0,00
61 471 11,8 4600 9,27 0,496 0,874 8,10 3,33 0,57 2167 890,2 2167 0,00
41 462 13,8 5380 8,49 0,634 0,908 7,71 3,18 0,70 2486 1024 2486 0,00
21 443 15,8 6160 8,06 0,764 0,941 7,59 3,13 0,81 2729 1125 2729 0,00
01 445 17,8 6940 7,81 0,889 0,972 7,59 3,07 0,91 3088 1250 3088 0,00
-21 551 19,8 7720 7,47 1,000 1,000 7,47 3,02 1,00 4114 1662 4254 139,6
-41 1579 21,8 8500 7,12 1,000 1,000 7,12 2,96 1,00 11248 4675 13422 2174