Sunteți pe pagina 1din 1

GRUNDFOS POMPE ROMANIA S.R.L.

Conturi bancare:
Citibank Europe- Romania
Str. Tipografilor nr. 11-15, RO62CITI00000007 24620019
Cladirea A2, etaj 2, sector 1
RO-013714 Bucuresti
Numarul de inmatriculare
Telefon: (+40) 21 2004 100 in Registrul comertului:
Fax: (+40) 21 2004 101 J40/10949/2011
E-mail: romania@grundfos.ro Cod unic de inregistrare:
427690 , atribut fiscal R
www.grundfos.ro

Declaraţie de conformitate

Subscrisa„Grundfos Pompe Italia Srl”, declarăm, pe propria


responsabilitate, că gamele de produse Hydro-UNI NB/NK, Hydro-SYNTEX
NB/NK , Hydro-DIESEL NB/NK,, la care prezenta declaraţie face referire, sunt
conformecu Directivele Consiliului privind armonizarea legislaţiilor din Statele
Membre ale CEE în legătură cu:
- Echipamentele (98/37/EEC) Standardul utilizat EN ISO12100 , EN 60204-
1 (cu exceptia 7.3).
- Echipamentele electrice destinate a fi utilizate în anumite limite de
tensione (2006/95/EEC) Standardul utilizat EN 60439-1
- Compatibilitatea electromagnetică (2004/108/EEC) Standardele utilizate EN
61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4.

www.grundfos.com