Sunteți pe pagina 1din 7

Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor,

finantat prin
Granturile SEE 2014 – 2021
Romania
ESAYEP

Operator de Program: Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi


Formării Profesionale
Bucuresti
18.01.2019
Indicatori Program ESAYEP /Proiecte mobilitati
Raport intermediar

Disponibil din 01.02.2019 la adresa: http://app.eea4edu.ro/

Termen limita de trimitere online: 28.02.2019

Continut raport intermediar:


- Progresul proiectului
- Dificultati intampinate in derularea mobilitatilor
- Fisier xls. cu mobilitatile student/staff
- Declaratie de onoare
Reminder acorduri bilaterale

- cand incheiati in acord bilateral utilizati formularul disponibil in Ghidului Aplicantului;


- atentie la domeniul (-le) de studiu;
- definirea cat mai exacta a numarului de luni / zile de lucru;
- informarea/monitorizarea partenerilor cu privire la publicarea pe website-ul propriu a
informatiilor despre proiect.

- dupa incheirea contractarii cu ANPCDEFP puteti include in lista aprobata si alte acorduri
semnate dupa data limita a Apelului printr-o notificare pe email (continand motivul si o
copie a acordului).
Vizibilitate program ESAYEP

Atentie: in cadrul contractului de mobilitati la art. 8 Publicitate exista prevederea :


“ Promotorul de proiect isi va indeplini obligatiile ce ii revin referitoare la informare si publicitate in
conformitate cu prevederile Regulamentului de implementare al Mecanismului Financiar SEE 2014-
2021. In acest scop Promotorul de Proiect trebuie sa respecte Ghidul de comunicare si identitate
vizuala”.
Conform Regulamentului de implementare al Mecanismului Financiar SEE 2014-2021, in Anexa 3 (pag
7-8, art. 2.3) exista obligativitatea PP de a realiza un Plan de comunicare care trebuie sa includa:
- Obiective de promovare despre proiect, grup tinta si/sau alte parti interesate;
- Continutul (strategia) activitatilor de informare si comunicare, instrumente si termene;
- 2 activitati de informare (pt proiectele < 500 000 Euro);
- Pagina SEE in website-ul universitatii pt Proiecte <150.000 Euro sau pagina web dedicata
proiectului (ro si en) pentru proiectele >150 000 Euro;
- Informatii proiect, partneri, rezultate (mobilitati), poze relevante, date contact;
- Date contact responsabili comunicare;
- Evaluare vizibilitate program, proiect mobilitate, rol partneri SD.
Reminder Proiecte de cooperare in domeniul universitar

Termen limita: 30.01.2019, ora 13.00

• Proiecte de cooperare strategică (cu produse intelectuale)

• Proiecte de cooperare de mici dimensiuni (fără produse intelectuale)

• Durata : 6-24 luni

• Buget: min 20000 Euro – max 200000 Euro


Va multumesc pentru atentie!
www.eea4edu.ro
Facebook: EEA.Grants.Romania