Sunteți pe pagina 1din 1

1. CARTE INTERNAŢIONALA DE ASIGURARE 2. EMISA SUB AUTORITATEA: 9.

Numele si adresa asiguratului (sau a utilizatorului vehiculului)


Name and Address of the Policyholder (or User of the vehicle)
PENTRU AUTOVEHICULE 2. ISSUED UNDER THE AUTHORITY OF:
1. INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD BIROUL ASIGURATORILOR DE CIOBANU CALIN STEFAN - STRADA ARCULUI NR. 3,
1. CARTE INTERNATIONALE D'ASSURANCE AUTOVEHICULE DIN ROMANIA (B.A.A.R)
AUTOMOBILE BL. F7, SC. C, AP. 52, CONSTANTA, CONSTANTA
3. VALABILITATE - VALID 4. Codul tarii/Codul asiguratorului/Numarul 10. Aceasta carte a fost eliberata de / The card has been issued by: 11. Semnatura asiguratorului
DE LA - FROM PÂNĂ - TO
Country Code/Insurer's Code/Number Signature of Insurer
Ziua - Day Luna -
Month
Anul - Year Ziua - Day Luna -
Month
Anul - Year
RO / 01 / TO / XZ Societatea Asigurarea Romaneasca -
ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
30 01 2018 29 07 2018
008068470 B-dul Carol I nr. 31-33, Sector 2, 020912, Bucuresti

(Aceste doua date inclusiv - Both Dates Inclusive) Telefon Call Center: +40 21 9599
Fax: +40 21 601 12 89
E-mail: office@asirom.ro
5. Nr. înmatric/înreg.,(sau in lipsa) nr. de identificare 6. Categoria vehiculului* 7. Marca Vehiculului
www.asirom.ro
Registration No. (or if none) Chassis or Engine No. Category of Vehicle* Make of Vehicle

WVWZZZ16ZDM012806 VOLKSWAGEN
A

8. VALABILITATEA TERITORIALA

Aceasta carte este valabila in tarile în care casuta corespunzatoare de mai jos nu este barata (pentru
informatii suplimentare, va rugam sa accesati www.cobx.org ).
În fiecare tara vizitata, Biroul acelei tari garanteaza acoperirea prin asigurare pentru prejudiciul cauzat
prin utilizarea vehiculului mentionat mai sus, în conformitate cu legea din acea tara privind asigurarea
obligatorie.
Pentru identificarea Biroului relevant, va rugam sa verificati verso-ul cartii.

(1)
A B BG CY CZ D DK E EST F FIN

GB GR H HR I IRL IS L LT LV M

N NL P PL RO S SK SLO CH AL AND
(2) (3)
AZ BIH BY IL IR MA MD MK MNE RUS SRB

TN TR UA

(1) Raspunderea asiguratorului, prevazuta în documentele de asigurare, eliberate pentru Cipru, este limitata la aria
geografica a acestui stat, care este sub controlul Guvernului Republicii Cipru.
(2) Raspunderea asiguratorului, prevazuta în documentele de asigurare, eliberate pentru Azerbaidjan, este limitata
la aria geografica a acestui stat, care este sub controlul Guvernului Republicii Azerbaidjan.
(3) Raspunderea asiguratorului, prevazuta în documentele de asigurare, eliberate pentru Serbia, este limitata la aria *CODUL CATEGORIILOR DE VEHICULE:
geografica a acestui stat, care este sub controlul Guvernului Republicii Serbia. A. AUTOTURISM / CAR C. AUTOCAMION SAU TRACTOR/ LORRY OR TRACTOR E. AUTOBUS SAU AUTOCAR/BUS G. ALTELE/ OTHERS

B. MOTOCICLU / MOTORCYCLE D. BICICLETA CU MOTOR/ CYCLE FITTED WITH AUXILIARY ENGINE F REMORCA/TRAILER

CONTRACT DE ASIGURARE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO RCA Seria: RO / 01 / TO / XZ Nr. 008068470


Asigurarea Romaneasca - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. R.C. J40/304/1991 C.U.I. 336290
Tel.: 021 9599 Denumire Broker / Agent: CAMPION BROKER DE ASIGURARE S.R.L.
Sucursala / Agenţia: CONSTANTA Cod Broker / Agent: ICT0001320 - RBK-324

Nume/Denumire Asigurat: CIOBANU CALIN STEFAN Fel, Tip, Marca, AUTOTURISM, VOLKSWAGEN,
JETTA
PROPRIETAR Model Vehicul:
C.U.I. / C.N.P. Proprietar: 1771213131223 Nr. înmatriculare/înregistrare:
Nume/Denumire Asigurat: Nr. identificare - Serie CIV/ WVWZZZ16ZDM012806 /
UTILIZATOR Nr. de inventar J714393

C.U.I. / C.N.P. Utilizator: Capacitate cilindrica / Putere: 1598 / 77

Adresa Asigurat / Utilizator/ STRADA ARCULUI NR. 3, BL. F7, SC. C, AP. Nr. Locuri / masa totala 5 / 1910
Tel. e-mail 52, CONSTANTA, CONSTANTA maximă autorizata:
Conducători Auto : CIOBANU CALIN STEFAN / 1771213131223
Nume, Prenume / C.N.P.

Valabilitate Contract de la 30.01.2018 pâna la: 29.07.2018 Contract emis în data de 30.01.2018 ora 10:03
Clasă Bonus-Malus: B3 Prima de asigurare: 275.37 Lei, Tarif decontare directă: Lei
Încasată cu: chitanta broker în data de 30.01.2018

Limita de despăgubire pentru vătămări corporale și deces: (echivalent) 6.070.000 EURO


Limita de despăgubire pentru daune materiale: (echivalent) 1.220.000 EURO
Acoperiri și servicii suplimentare:
Observații: Contractul de asigurare NU are clauza de Decontare Directa
Condițiile contractuale sunt cele prevăzute prin dispozițiile Legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin
accidente de vehicule şi de tramvaie și cele ale legislaţiei secundare emise de către A.S.F. în aplicarea acesteia. Acestea pot fi completate şi cu alte prevederi ce sunt stabilite de
comun acord de catre asigurat şi asigurător şi sunt prevazute întru-un act aditional la prezentul contract. Contractul RCA, inclusiv orice act aditional sau anexa la acesta, constituie
titlu executoriu pentru ratele scadente si neachitate, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto
pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie. Contractul RCA dă dreptul persoanei prejudiciate, în cazul producerii unui prejudiciu, să se poata poată
adresa pentru efectuarea reparaţiei oricărei unităţi reparatoare auto, în condiţiile legii, fără nicio restricție sau constrângere din partea asiguratorului RCA sau a unitatii reparatoare
auto, care ar putea să-i influenţeze opţiunea.