Sunteți pe pagina 1din 2

www.romelectro.

ro Discover the business power

Realizarea staţiei electrice noi 110/20kV BORSEC

Situată la cca. 26km de municipiul


Topliţa, noua staţie electrică
110/20kV BORSEC este un nod
important al reţelei de distribuţie
a energiei electrice din zonă,
cumulând mai multe funcţii pentru
fiecare tensiune în parte.

Locaţia
Municipiul BORSEC – judeţul
Harghita.

Descriere Noua staţie electrică de 110/20kV BORSEC s-a realizat


printr-o schemă tip H (cupla de separatoare) prin echipa-
Staţia cumulează mai multe funcţii, rea cu aparataj primar de comutaţie de exterior, fabricat de
pentru fiecare nivel de tensiune în parte: AREVA: întreruptoare moderne 110kV cu SF6 în celulele
La 110 kV trafo şi LEA 110kV separatoare şi descărcătoare.
• închidere buclă pe 110kV între staţiile Distribuţia energiei electrice se realizează prin 2 transfor-
electrice 220/110/20kV Gheorgheni şi matoare de putere de 10MVA; 110/20kV – fabricant E.P.
110/20kV Topliţa ; Craiova şi 7 celule de medie tip VISAX cu întreruptoare în
• tranzit de putere între judeţele Harghita vid, tip debroşabil, montându-se şi 2 trafo servicii interne
şi Neamţ , constituidu-se într-o rezervă de 250kVA; 20/0,4kV. Client
de alimentare pentru fiecare din cele Totodată s-au introdus protecţii şi sistem de comandă con-
ELECTRICA TRANSILVANIA SUD
două zone. trol numerice şi SCADA, staţia având posibilitatea să fie
La 20 kV telecomandată. SA Braşov
• injecţie de putere în reţeaua de
distribuţie de 20kV din zona BORSEC
pentru alimentarea consumului local
(casnic şi industrial) şi asigurarea Performanţe estimate
condiţiilor de dezvoltare economică • reducerea substanţială a cheltuielilor anuale de Data demarării proiectului
viitoare (valorificare ape minerale mentenanţă; August 2003
BORSEC) şi turistică a zonei.
• asigurarea respectării normelor de protecţie a muncii şi
• interconectarea cu zonele Harghita şi Data finalizării proiectului
Neamţ. prevenire a incediilor, prin eliminarea tuturor riscurilor de
Martie 2005
accidentări, incendii etc.;
• uşurinţa în extinderea staţiilor cu celule noi pentru toate
Schema monofilară tensiunile;
• creşterea siguranţei în exploatare, datorită reducerii
riscului de avarie la manevre ;
• reducerea numărului personalului de supraveghere şi
întreţinere (practic este staţie fără personal);
• posibilitatea telecomandării integrale a staţiilor de la
toate nivelele de dispecer (de distribuţie, teritorial şi
naţional);
• asigurarea protecţiei personalului de supraveghere şi de
întreţinere;
• asigurarea protecţiei mediului şi a vecinătăţilor la stan-
darde internaţionale;
• reducerea consumului propriu tehnologic şi a întrerupe-
rilor neprogramate.
www.romelectro.ro Discover the business power

Servicii oferite

• Consultanţă de management
• Consultanţă tehnică, inclusiv verificări si expertize tehnice
• Conducere de proiect
• Inginerie de bază şi de detaliu
• Asistenţă tehnică la execuţie, montaj şi la punerea în funcţiune
• Urmărirea comportării în exploatare a echipamentelor în perioada de garanţie
• Urmărirea comportării în timp a construcţiilor
• Livrare, construcţii - montaj echipamente, subansamble si instalaţii

Finanţare
Echipamentele din import au fost primite prin credit furnizor ALSTOM Power România, iar partea locală
(proiectarea şi execuţia lucrărilor de construcţii - montaj) a fost furnizată din surse proprii Electrica.

Parteneriat
• ALSTOM Power România – Contractor
• ROMELECTRO - Subcontractor local

ContaCt
ROMELECTRO SA, Bulevardul Lacul Tei, Nr. 1 - 3 Registrul Comerţului: J40/187/1991
RO-020371 Bucureşti, România CIF: RO - 1557850
Tel: +40 21 2004 300 BRD - GSG - SMCC
+40 21 2004 305 IBAN: RO74BRDE450SV00939484500
Fax: +40 21 2004 375
E-mail: office@romelectro.ro