Sunteți pe pagina 1din 31

COLEGIUL ECONOMIC

“PINTEA VITEAZUL”
CAVNIC

RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LA COLEGIUL ECONOMIC PINTEA


VITEAZUL
AN ȘCOLAR 2018-2019 – SEMESTRUL I

Prezentul raport privind starea învățământului a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor
comisiilor metodice, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat,
referindu-se la perioada 1.09.2018-01.02.2019. Activitatea s-a desfasurat în baza prevederilor Planului
managerial precum şi a Rapoartelor Comisiilor Metodice din unitatea de învățământ.

ANALIZA S.W.O.T.
PUNCTE TARI
•Derularea programelor de formare / dezvoltare profesională;
•Colaborarea eficientă şi promptă cu instituţiile administraţiei publice locale;
•Gestionarea eficientă a resurselor alocate pentru investiţii;
•Curriculum-ul furnizat de școală este echilibrat și reflectă armonizarea curriculum-ului național cu cel
local și adaptarea la ariile curriculare.
•Curriculum-ul local este bine elaborat și are in vedere vârsta elevilor , atingerea standardelor si
experiența anterioară a elevilor.
•Planul managerial este bine elaborat, reflectand optiuni strategice riguroase si planuri operationale
focalizate pe dezvoltarea ofertei curriculare in concordanta cu cererea si nevoile de educatie ale elevilor si
parintilor.
•Realizarea unui climat moral-afectiv optim în întreaga activitate desfășurată în școală.
•Managementul clasei este bun, iar relatia profesor –elev are rol motivant.
•Strategiile de predare utilizate la lectii sunt in general bine alese, ele fiind in conformitate cu
continuturile si resursele disponibile .
Relaţia de colaborare cu partenerii sociali –sindicatele

PUNCTE SLABE
•Programa școlară este destul de încărcată, ceea ce se reflectă în capacitatea de receptare a elevilor , în
special la ultimele ore de curs.
•Calitatea educației nu este la nivelul așteptărilor.
•Scăderea motivației față de învățătură.
•Consilierea părinților.
•Perfecționarea metodelor de predare pentru creșterea motivației față de învățătură a elevilor.
•Nu exista programe de pregătire suplimentară pentru elevii capabili de performanță.
•Nu există programe speciale de acțiuni în vederea prevenirii și combaterii violenței, abandonului școlar
•Proiectarea și elaborarea corectă a documentelor din mapa dirigintelui.

Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15 1


Tel. 0262295018, fax. 0262296040
e-mail: colegiulpintea@yahoo.com
COLEGIUL ECONOMIC
“PINTEA VITEAZUL”
CAVNIC

OPORTUNITĂŢI:
•Strategia Ministerului Educaţiei Naționale privind îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemelor de
educaţie şi formare profesională, facilitarea accesului tuturor la sistemele de educaţie şi formare
profesională, deschide
rea sistemelor de educaţie şi formare profesională către societate;
•Recunoașterea gradelor didactice în cazul obținerii unei alte specializări sau funcţii didactice;
•Disponibilitatea instituţiilor de învăţământ superior pentru formarea continuă a cadrelor didactice;
•Colaborarea cu Poliţia, cabinetele medicilor de familie, Primăria, Biserica etc.
•Existenţa preocupării cadrelor didactice pentru dezvoltarea în carieră.
•Decontarea transportului cadrelor didactice navetiste

AMENINŢĂRI:
•Scăderea populației școlare.
•Lipsa continuității la clasă a profesorilor și învățătorilor .
•Tendinţa de migrare a personalului didactic spre alte domenii de activitate mai bine retribuite;
•Unele disfuncţionalităţi în receptarea modificărilor legislative de către beneficiarii procesului de educaţie
(elevi, părinţi);
•Infiltrarea politicii în școli.
•Școală nu mai este o prioritate .
•Mass –media are o influență negativă în educația elevilor.
•Educația este o responsabilitate exclusivă a școlii.

REȚEAUA ȘCOLARĂ:
Colegiul Economic Pintea Viteazul funcționează în anul școlar 2018-2019 cu următoarea rețea școlară:
- Colegiul Economic Pintea Viteazul (unitatea UPJ)
- Școala Gimnazială Cavnic
- Școala Handal (post detașat)
- Grădinița cu program prelungit nr. 1

POPULAȚIA ȘCOLARĂ:
- învățământ preșcolar: 91 copii la 1.09.2018 față de 91 copii în anul școlar 2017-2018
- învățământ primar: 172 de elevi la 1.09.2018, față de 184 elevi în anul școlar 2017-2018
- învățământ gimnazial: 146 de elevi la1.09.2017 , față de 162 elevi în anul școlar 2017-2018
- învățământ liceal: 139 de elevi la 1.09.2017, față de 123 elevi în anul școlar 2017- 2018
- total elevi la începutul anului școlar 2018-2019 : 549- față de 560 în 2017-2018

SITUAȚIA LA ÎNVĂȚĂTURĂ
În semestrul I al anului școlar 2018-2019, situația la învățătură se prezintă astfel:

1. Invățământ primar

a). Clasele Pregătitoare


- total elevi înscriși: 30
- elevi promovați: 30
Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15 2
Tel. 0262295018, fax. 0262296040
e-mail: colegiulpintea@yahoo.com
COLEGIUL ECONOMIC
“PINTEA VITEAZUL”
CAVNIC

b). Clasele I
- total elevi: 32
- elevi promovați: 32
c). Clasele a II-a
- total elevi: 33
- elevi promovați 33
d). Clasele a III-a
- total elevi: 43
- elevi promovați 43
e). Clasele a IV-a
- total elevi: 34
- elevi promovați 34

2. Învățământ gimnazial

a). Clasele a V-a


- total elevi: 39 (ramasi 37)
- elevi promovați 27
- medii între 9-10: 10
- medii între 7-9: 16
- medii între 5-7: -
- elevi corigenți la 1 obiect: 4
- elevi corigenți la 2 obiecte: 1
- elevi corigenți la 3 obiecte: 2
-elevi neîncheiați: 3

b). Clasele a VI-a


- total elevi: 43
- elevi promovați 27
- medii între 9-10: 14
- medii între 7-9: 13
- medii între 5-7:
- elevi corigenți la 1 obiect: 4
- elevi corigenți la 2 obiecte: 2
elevi corigenți la 3 obiecte: 3
elevi corigenți la 4+ obiecte: 2
- elevi neîncheiați: 6

c). Clasele a VII-a


- total elevi: 42
- elevi promovați 31
- medii între 9-10: 11
- medii între 7-9: 19
- medii între 5-7: 1
- elevi corigenți la 1 obiect: 4
- elevi corigenți la 2 obiecte: 3
elevi corigenți la 3 obiecte: 3
Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15 3
Tel. 0262295018, fax. 0262296040
e-mail: colegiulpintea@yahoo.com
COLEGIUL ECONOMIC
“PINTEA VITEAZUL”
CAVNIC

- elevi corigenți la mai mult de 4 obiecte: 1


- elevi cu situația școlară neîncheiată: -

d). Clasa a VIII-a


- total elevi: 23
- elevi promovați 18
- medii între 9-10: 4
- medii între 7-9: 13
- medii între 5-7: 1
- elevi corigenți la 1 obiect: 3
- elevi corigenți la 2 obiecte: 1
- elevi corigenți la 3 obiecte: -
- elevi corigenți la 4 obiecte: 1
- elevi neîncheiați: -

3. Învățământ liceal și profesional

a). Clasa a IX-a


- total elevi: 28
- elevi promovați 18
- medii între 9-10:
- medii între 7-9:
- medii între 5-7:
- elevi corigenți la 1 obiect: 3
- elevi corigenți la 2 obiecte: -
- elevi corigenți la 3 obiecte: 1
-elevi corigenți la 4+ obiecte: 6
elevi neîncheiați: 4

b). Clasa a X-a


- total elevi: 20
- elevi promovați 16
- medii între 9-10: 5
- medii între 7-9: 11
- medii între 5-7: -
- elevi corigenți la 1 obiect: 3
-elevi corigenți la 2 obiecte: 1

c). Clasa a XI-a


- total elevi: 22
- elevi promovați 19
- medii între 9-10: 8
- medii între 7-9: 11
- medii între 5-7: -
Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15 4
Tel. 0262295018, fax. 0262296040
e-mail: colegiulpintea@yahoo.com
COLEGIUL ECONOMIC
“PINTEA VITEAZUL”
CAVNIC

- elevi corigenți la 1 obiecte: 3

d). Clasa a XII-a


- total elevi: 20
- elevi promovați 17
- medii între 9-10: 3
- medii între 7-9: 14
-medii între 5-7: -
- elevi corigenți la 1 obiect: 2
- elevi corigenți la 2 obiecte: 1

e). Clasa a XI P-a


- total elevi: 12
- elevi promovați 9
- medii între 9-10: -
- medii între 7-9: 8
-medii între 5-7: 1
- elevi corigenți la 1 obiect: -
- elevi neîncheiați - 3

SITUAȚIA LA DISCIPLINĂ
În semestrul I al anului școlar 2018-2019, situația la învățătură se prezintă astfel:

Învățământul primar
- nu sunt cazuri de note scăzute la purtare
- număr abesnțe: 141 , din care motivate 114

Învățământul gimnazial
a). Clasele a V-a
- note scăzute la purtare între media 7-9,99: 5 elevi
-note scăzute la purtare sub7: 2 elevi
b) Clasa a VI-a
- note scăzute la purtare între media 7-9,99: 4 elevi
note scăzute la purtare sub7: 2 elevi

c). Clasa a VII-a


- note scăzute la purtare între media 7-9,99: 2 elevi
- note scăzute la purtare cu media sub 7: 4 elevi

d). Clasa a VIII-a


- note scăzute la purtare între media 7-9,99: 1 elevi
- note scăzute la purtare cu media sub 7: 2 elev

Situația absențelor (clasele V-VIII)


Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15 5
Tel. 0262295018, fax. 0262296040
e-mail: colegiulpintea@yahoo.com
COLEGIUL ECONOMIC
“PINTEA VITEAZUL”
CAVNIC

- total absențe: 2377 față de 3458 în sem. I an școlar 2017-2018


- absențe motivate: 1013 față de 1145 în sem. I an școlar 2017-2018
- absențe nemotivate: 1364 față de 2313 în sem. I an școlar 2017-2018

Învățământul liceal și profesional


a). Clasa a IX-a
- note scăzute la purtare între media 7-9,99: 7 elevi
- note scăzute la purtare cu media sub 7: 6 elevi

b). Clasa a X-a


- note scăzute la purtare între media 7-9,99: 2 elevi
- note scăzute sub media 7: -

c). Clasa a XI-a


- note scăzute la purtare între media 7-9,99: -
- note scazute sub media 7 -
d). Clasa a XII-a
- note scăzute la purtare peste media 7: 1 elevi
e). Clasa a XI P-a
- note scăzute la purtare între media 7-9,99: 9 elevi
- note scazute sub media 7 -

Situația absențelor (clasele IX-XII)


- total absențe: 2550 față de 2883 în sem. I an școlar 2017-2018
- absențe motivate: 735 față de 1221 în sem. I an școlar 2017-2018
- absențe nemotivate: 1815 față de 1662 în sem. I an școlar 2017-2018

ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC

Activitatea la nivelul catedrelor constituite la începutul anului şcolar s-a desfăşurat în conformitate cu
planurile manageriale şi de activităţi proprii. Astfel, s-au aplicat teste predictive la toate disciplinele, s-au
întocmit planificarile în concordanţă cu rezultatele înregistrate la acestea.
Proiectarea unităţilor de învatare s-a făcut în general în concordanţă cu programele şcolare în vigoare. În
cadrul asistenţelor efectuate la ore s-a constatat că profesorii stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii
disciplinelor predate, că folosesc strategii didactice moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă şi
pregatire ale claselor, demersul didactic fiind bine conceput şi aplicat în majoritatea cazurilor.
Una dintre procupările permanente ale conducerii şcolii precum şi a profesorilor diriginti a constituit-o
prelucrarea noutăţilor legislative specifice atât în cadrul consiliilor profesorale cât şi la clase către elevi şi
părinţi.
Din punct de vedere al inspecţiei şcolare au fost realizate inspectii tematice implementate de ISJ.
Activitățile Comisiilor metodice se regăsesc in anexele acestui raport.

Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15 6


Tel. 0262295018, fax. 0262296040
e-mail: colegiulpintea@yahoo.com
COLEGIUL ECONOMIC
“PINTEA VITEAZUL”
CAVNIC

RAPORT DE ACTIVITATE AL CATEDREI DE TEHNOLOGII PENTRU SEMESTRUL I AL


ANUNULUI ȘCOLAR 2018-2019

Activitatea Comisiei Metodice “Tehnologii” s-a desfăşurat în conformitate cu Strategia de


dezvoltare a şcolii şi a planului de activităţi întocmit şi aprobat la începutul anului şcolar în şedinţa
comisiei metodice, precum și a atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu care revin fiecărui membru din Fişa
postului.
Componența catedrei este următoarea:
 Prof. Petric Beatrix, Management, Gr I
 Prof. Mereuț Mirela Mariana, Ind. Alimentară, Gr II
 Prof. Costinar Adina Liliana, Marketing, Gr II
 Prof. Tămaș Dora, CIG/Marketing, Gr II
Obiectivele urmărite prin activitatea desfășurată de membrii catedrei au vizat:

1. Implementarea disciplinelor de specialitate:


- pregătirea condițiilor necesare desfășurării lecțiilor;
- gradul de sistematizare a conținutului lecțiilor;
- valorificarea cunoștințelor anterioare în învățarea noului conținut;
- aplicarea cunoștințelor predate în situații diverse;
- asigurarea mijloacelor de învățământ necesare;
- alegerea metodelor de predare – învățare.

2. Pregătirea condițiilor necesare desfășurării orelor de instruire practică:


- Efectuarea instructajelor de protecția a muncii;
- Întocmirea fișelor de protecție a muncii și completarea acestora la zi;
- Existența condițiilor corespunzătoare de muncă (microclimat adecvat în ateliere și laboratoare de
specialitate);
- Organizarea colectivelor de elevi pentru dobândirea competențelor de lucru în echipă;
- Asigurarea mijloacelor de învățământ necesare desfășurării lucrărilor practice: semifabricate, fișe
tehnice, planuri de operații, utilaje, etc;
- Încheierea convențiilor de practică ale elevilor pentru anul școlar 2017-2018 privind stagiile de
practică ale elevilor.
- A fost elaborat graficul de pregătire practică

3. Desfășurarea orelor a avut în vedere:


- Corelarea conținuturilor prevăzute în programe cu cele propuse de către cadrele didactice;
- Corelarea între noțiunile asimilate la orele teoretice de specialitate și cele de laborator tehnologic
și instruire practică;
- Activitatea elevilor și repartizarea echilibrată a sarcinilor de muncă;
- Dozarea judicioasă a timpului de lucru;
- Verificarea modului de formare la elevi a priceperilor și deprinderilor practice;
- Utilizarea unor materiale refolosibile la lucrările practice.
La nivelul catedrei s-a studiat și s-a aplicat metodologia de organizare a examenului de certificare
a competențelor profesionale, nivel 3 și 4, precum și metodologia de concurs pentru clasa de profesională,
unde prof. Mereuț Mirela a organizat faza pe școală, elevii urmând să participe la faza județeană.
În ceea ce privește activitatea de perfecționare, membrii catedrei au participat la simpozioane
științifice, după cum urmează:
Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15 7
Tel. 0262295018, fax. 0262296040
e-mail: colegiulpintea@yahoo.com
COLEGIUL ECONOMIC
“PINTEA VITEAZUL”
CAVNIC

 ,,Strategii didactice moderne în științele naturii”, organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-
Napoca, Centrul Universitar Nord, Facultatea de Științe, prof. Mereuț Mirela, prof. Petric
Beatrix
 Conferința “SuperTeach-Mentalitate deschisă în educație”, FSEGA Cluj-Napoca, prof. Tămaș
Dora, prof. Petric Beatrix, prof. Costinar Adina

Cu activități și rezultate deosebite s-a remarcat:

* Prof. Costinar Adina Liliana


- În urma participării din luna decembrie la Targul firmelor de exercitiu ,,Rivulus Dominarum tineret”,
editia a XII-a, Baia Mare, a obținut următoarele premii:
- F. E. Morosanu S.R. L.
Premiuil II la sectiunea ,,Cea mai buna firma”
Premiul I la sectiunea ,,Pagina WEB”
Mentiune II la sectiunea ,,Stand”
Mentiune III la sectiunea ,,Catalog creative”

- F. E. La poalele Gutaiului S.R.L.


Premiul II la sectiunea ,,Pagina WEB”
Mentiune III la sectiunea ,,Tranzactii”
- F. E. Maramu tour S.R.L.
Mentiune II la secțiunea ,,Cel mai bun vanzator”
Premiul I la sectiunea ,,Stand”
- F.E. Rooster Cruster S.R.L.
Mentiune II la sectiunea ,,Catalog creativ”’

Membrii catedrei s-au implicat în proiecte precum :


 ,,Let’s do it, Romania!” – Septembrie 2018, membrii catedrei
 Ziua Alimentației – ,,Arta gastronomică la început de secol XX – expoziție de produse culinare de
epocă” – 16 octombrie 2018, membrii catedrei
 ,,Un Crăciun pentru fiecare” – proiect caritabil – Decembrie 2018, membrii catedrei
 ,,Dăruiește un zâmbet” – Vizită la o casă familială din Bia Mare împreună cu elevii clasei a XII-a,
prof. Petric Beatrix

Întocmit,
Responsabil Arie Curriculară Tehnologii
Prof. Tămaș Dora

Raport asupra activitatii instructiv-educative


pe semestrul I an scolar 2018-2019
in cadrul Comisiei Metodice a educatoarelor

Un rol important în rezolvarea problemelor didactice din învăţământul preşcolar îl are


activitatea în cadru organizat a comisiei metodice a educatoarelor din fiecare unitate de
Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15 8
Tel. 0262295018, fax. 0262296040
e-mail: colegiulpintea@yahoo.com
COLEGIUL ECONOMIC
“PINTEA VITEAZUL”
CAVNIC

învăţământ. Pentru a oferi un cadru propice valorificării experienţei fiecărui cadru didactic,
comisia metodica îşi desfăşoară activitatea lunar, după următoarele obiective propuse:
 Cunoaşterea şi aplicarea corectă a programei instructiv-educative din grădiniţă

 Pregătirea ştiinţifică şi metodică individuală a educatoarelor

 Asigurarea pregătirii copiilor conform programei preşcolare şi conform cerinţelor clasei


pregatitoare.

 Îmbogăţirea bazei didactice

 Masuri organizatorice

Activitatea Comisiei Metodice vine sa ajute, din punct de vedere metodic, cadrul didactic
(indiferent ca este la inceput de drum sau ca are ani multi de experienta) sa se integreze si sa
inteleaga mai bine modul in care se desfasoara procesul de invatamant la nivel prescolar .
Comisia Metodica s-a constituit la inceputul lunii septembrie si are urmatoarea componenta:
 Instit. Sult Anda- grad I- responsabil comisie metodica

Membrii comisiei metodice

 Prof.Inv. Presc Costeniuc Andreea- grad I

 Prof. Inv. Presc. Chis Claudia grad I

 Prof. Inv. Presc. Bud Carola- grad I

 Prof. Inv. Presc Carste Nicoleta- def.

 Prof. Inv.Presc. Sandor Mariuta-

In luna septembrie s-a facut ‘’Prezentarea raportului asupra activităţii comisiei metodice /
an şcolar 2017-2018 prezentat de Prof Chis Claudia, sefa a comisiei metodice in anul anterior.
Responsabila comisiei metodice din anul 2018-2019, Insit. Sult Anda a facut ’Prezentarea şi
aprobarea Planului managerial pentru anul şcolar 2018-2019’’
Activitatea educatoarelor de la Gradinita cu P.P. Nr 1 Cavnic desfasurata in anul scolar
2018-2019 are la baza o proiectare bine documentata, intocmita la timp si cu mult simt de
raspundere conform calendarului activitatilor metodice, urmarindu-se atingerea scopului si a
obiectivelor propuse.

OBIECTIVE URMĂRITE :
 Dezvoltarea abilităţii de selecţie şi manipulare a informaţiei ştiinţifice;
 Îmbogăţirea experienţei didactice;
 Cultivarea interesului pentru cercetare şi experimentare;
 Dezvoltarea capacităţii de valorizare maximă a potenţialului propriu;
 Dezvoltarea abilităţilor de planificare, organizare, decizie, control, evaluare şi consiliere;
 Dezvoltarea capacităţii empatice, a spiritului metodic şi al intuiţiei în activitate;
Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15 9
Tel. 0262295018, fax. 0262296040
e-mail: colegiulpintea@yahoo.com
COLEGIUL ECONOMIC
“PINTEA VITEAZUL”
CAVNIC

 Dezvoltarea capacităţii de accesibilizare a conţinuturilor la particularităţile de vârstă şi


individuale ale copiilor;
 Dezvoltarea capacităţii de a relaţiona;
 Cultivarea relaţiilor :- grădiniţă – familie, educatoare – copil, educatoare-educatoare, copil-
copil, gradinita-gradinita.

In luna octombrie s-a trecut la -Realizarea planificării activităţii metodice pentru semestrul I,
planificare care s-a realizat impreuna cu toate educatoarele .
Activitatea educatoarelor de la Gradinita cu P.P. Nr 1 Cavnic desfasurata in anul scolar
2018-2019 are la baza o proiectare bine documentata, intocmita la timp si cu mult simt de
raspundere conform calendarului activitatilor metodice, urmarindu-se atingerea scopului si a
obiectivelor propuse.
Ele s-au preocupat permanent de pregătirea profesională în vederea creșterii calității
actului educațional prin:
• participarea activă la activitatea metodică desfășurată la nivelul unității;
• realizarea unor dezbateri cu tematică pedagogică;
• întocmirea corectă a documentelor ;
• planificarea activităților în conformitate cu domeniul de cunoaștere şi centrul de interes
corespunzător;
• procurarea şi studierea revistelor de specialitate și acelor mai noi apariții editoriale cu tematică
psiho-pedagogică;
• confecționarea materialelor didactice de calitate care să corespundă tematicilor propuse;
• întocmirea unor materiale informative şi prezentarea lor în cadrul ședintelor comisiei metodice;
• pregătirea şi susținerea activităților cu copii;
• ridicarea calității actului didactic prin practicarea unui învățământ diferențiat și individualizat .
Tot in luna octombrie educatoarele au participat la consfatuiri avand ca tema : ’’Educatia
timpurie la inceputul anului scolar 2018-2019’’( planul Dalton,metoda C.L.I.L) - actiune
desfasurata la Baia-Sprie.
Activitatile care s-au derulat in cadrul comisiei metodice au avut un impact deosebit in
responsabilizarea cadrelor didactice pentru cresterea nivelului calitativ al intregii activitati
urmarindu-se utilizarea strategiilor eficiente adaptate la specificul temei cu accent pe latura
formativa, in concordanta cu cerintele educative moderne. De asemenea proiectarea
activitatilor, aplicarea personalizata a curriculumului corespunzator specificului grupei de
prescolari, asigurarea respectarii obiectivelor propuse, aprecierea corecta a performantelor
copiilor prin utilizarea unei game largi de instrumente de evaluare( initiala si sumativa), au
facilitat asigurarea continuitatii in educatia copiilor, respectiv cresterea nivelului calitativ al
intregii activitati.
In semestrul I au fost propuse si realizate teme, care s-au desfasurat in conformitate cu
graficul activitatilor metodice . Astfel educatoarele care au susținut lecții demonstrative au
întocmit proiecte de activitate integrata pe o zi iar celelalte educatoare referate sau prezentari
power point in functie de tema aleasa.
In luna noiembrie :
 Rolul povestilor si basmelor in educatia copilului’’

-Referat: Prof. Costeniuc Andreea


-Activitate demonstrativa:Prof Chis Claudia
In luna decembrie:
Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15 10
Tel. 0262295018, fax. 0262296040
e-mail: colegiulpintea@yahoo.com
COLEGIUL ECONOMIC
“PINTEA VITEAZUL”
CAVNIC

 „Invatarea ca act situat intre castig si risipire’’

-Referat: Prof. Ulici Maria


-Activitate demonstrativa:Prof. Sandor Mariuta
In luna Ianuarie:
 Dezvoltarea socioemotionala a copiilor prescolari in gradinita”

- prezentare power point –Instit. Sult Anda


-referat: Prof. Bud Carola
 Cerc pedagogic: ‘’PLANIFICAREA ,PROIECTAREA ȘI REALIZAREA INTEGRATĂ A
EXPERIENȚELOR DE ÎNVĂȚARE ÎN GRĂDINIȚĂ”

In proiectarea didactica educatoarele au fost preocupate de completarea cu mare


responsabilitate si atentie a ‘’Condicii de prezenta si a activitatii educatoarei in gradinita,
completarea tuturor rubricilor, corelarea tuturor activitatilor cu tema saptamanii si existenta
unei legaturi stranse intre activitatile unei saptamani, abordand programa creativ si in functie de
posibilitatile grupei. De asemenea fiecare eveniment din calendarul scolar sau religios a fost
marcat prin activitati extracurriculare ( expozitia cu lucrari de toamna: ‘’ Simfonie de toamna’’,
‘’Magia Craciunului- expozitie cu vanzare precum si serbari cu aceeasi tematica). Calendarul
evenimentelor educative consemneaza activitați variate instructive, mobilizatoare, puternic
ancorate in transmiterea de valori, educarea unor principii morale, estetice, la care au
participat si părinții ca parteneri in procesul educativ al copiilor .
Concluzie :
Scopul comisiei metodice este de a dezvolta prin diverse strategii competentele
psihopedagogice si sociale ale cadrelor didactice din invatamantul prescolar sub raport teoretic,
practic si optional. Intreaga activitate desfasurata de cadrele didactice pe semestrul I
demonstreaza ca fiecare educatoare este preocupata sa dobandeasca o cat mai buna si
temeinica pregatire precum si autoperfectionare.
Responsabil comisie metodica
Instit. Sult Anda

RAPORT DE ACTIVITATE AN ȘCOLAR 2018-2019, semestrul I


Aria curriculară: Matematică şi Stiinţe

Componenţa catedrei :

Matematica
Prof. dr. Borcut Marin, grad didactic I
Prof. drd. Dobrican Melania-Iulia, grad didactic definitiv
Prof. Bud Ana, debutant

Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15 11


Tel. 0262295018, fax. 0262296040
e-mail: colegiulpintea@yahoo.com
COLEGIUL ECONOMIC
“PINTEA VITEAZUL”
CAVNIC

Fizica
Prof. Bindiu Nicolae, grad didactic I

Chimie
Prof. Cadar Maria, grad didactic I

Biologie
Prof. Sabo Flavia, grad didactic I

TIC
Prof. Onișș a Antonela, grad didactic I

I. PLANIFICAREA ȘI ORGANIZAREA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ.


MĂSURI DIDACTICO-ORGANIZATORICE

Activitatea la nivelul comișiei metodice ș-a deșfaă şurat conform programului de activitate ștabilit la
îînceputul anului şcolar. Aștfel, pe parcurșul șemeștrului I din anul șș colar 2018/2019, membrii
prezentei comișii metodice şi-au propuș atingerea urmaă toarelor obiective:

- Dezbaterea programelor șș colare șș i ștabilirea ștrategiilor de aplicare.

- Analiza rezultatelor obtșinute de elevi la teștele initșiale

- Dezbaterea șș i aprobarea planurilor manageriale anual șș i șemeștriale

- Stabilirea tematicii șș edintelor catedrei

- IÎntocmirea planificaă rilor anuale șș i șemeștriale îîn conformitate cu programele șș colare

- Proiectarea lectșiilor, documentarea metodicaă șș i șș tiintșificaă , adecvarea ștrategiilor didactice la


capacitaă tșile de îînvaă tșare ale elevilor.

- Dezvoltarea capacitaă tșii de explorare șș i comunicare punaî ndu-șe accent pe calitatea informatșiilor

- Elaborarea programului de pregaă tire șuplimentaraă pentru elevii capabili de performantșaă îîn
vederea participaă rii la olimpiadele șș i concurșurile șș colare

- Parcurgerea ritmicaă a materiei îîn conformitate cu planificaă rile faă cute

- Planificarea recapitulaă rii materiei pentru elevii clașelor a VIII-a șș i a-XII-a îîn vederea obtșinerii de
rezultate bune la examenele natșionale din anul 2018.

- Planificarea teștaă rilor, alcaă tuirea teștelor, corectarea teștelor elevilor din clașele a VI-a pentru o
evaluare obiectivaă .

Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15 12


Tel. 0262295018, fax. 0262296040
e-mail: colegiulpintea@yahoo.com
COLEGIUL ECONOMIC
“PINTEA VITEAZUL”
CAVNIC

- Planificarea teștaă rilor, alcaă tuirea teștelor, corectarea teștelor elevilor din clașele a VIII-a pentru o
evaluare obiectivaă

- Planificarea teștaă rilor, alcaă tuirea teștelor, corectarea teștelor elevilor din clașele a XII-a pentru o
evaluare obiectivaă

-Pregaă tirea șimulaă rilor pentru elevii clașelor a VIII-a, a XI-a șș i a XII-a

-Selectșia elevilor pentru grupele de performantșaă din centrele de excelentșaă

-Elaborarea unor planuri remediale pentru elevii cu dificultaă tși îîn îînvaă tșare, aplicarea aceștora șș i
analiza eficientșei maă șurilor îîntreprinșe îîn cadrul CM

Activitaă tșile prin care ș-au realizat îîntr-o mare mașuraă obiectivele de mai șuș șunt:
 îîntocmirea la timp, de caă tre toate cadrele didactice, a planificaă rilor calendariștice șemeștriale șș i
anuale, conform programelor șș colare îîn vigoare
 proiectarea șș i elaborarea curriculelor adaptate pentru elevii cu CES
 parcurgerea integralaă a programelelor șș colare de caă tre totși membrii comișiei, conform
planificaă rilor șș i îîn corelatșie cu contșinutul manualelor alternative;
 adminiștrarea de tește initșiale (predictive) la toate clașele, la dișciplinele matematicaă -fizicaă -
chimie-biologie, urmate de analiza șș i interpretarea aceștora; fiecare cadru didactic șș i-a ștabilit,
de așemenea, un plan de maă șuri remediale care a incluș printre altele șș i programe de recuperare
pentru elevii raă mașș i îîn urmaă la îînvaă tșaăturaă ;
 îîntocmirea îîncaă de la îînceputul șemeștrului I a graficului de pregaă tire șuplimentaraă pentru
Evaluarea Nationala- clașa a VIII-a șș i BAC- clașa a XII-a, dar șș i a orelor de recuperare șș i
aprofundare la clașele neterminale;
 ștabilirea programului de conșultatșii șș i derularea aceștora prin programul ROSE, la clașa a XIIa-a
 realizarea activitaă ţilor metodice propușe conform programelor ștabilite şi îîncheierea de proceșe
verbale pentru fiecare şedinţaă a comișiei metodice;
 îîntocmirea șș i actualizarea permanent, de caă tre fiecare profeșor, a portofoliului perșonal
 Pregaă tirea șuplimentaraă a elevilor capabili de performantșaă, dar șș i a celor care au lacune, îîn urma
teștelor initșiale
 Elaborarea unei șituatșii cu elevii cu rezultate șlabe la matematicaă , chimie șș i biologie, urmataă de
un plan de maă șuri remediale pentru aceșș tia șș i aplicarea aceștora îîn activitatea noaștraă zilnicaă

II. REALIZAREA OBIECTIVELOR COGNITIVE

Obiectivele pe care șș i le-au propuș membrii comișiei la aceșt capitol șunt:

- Formarea șș i dezvoltarea șiștemului ratșional

- Dezvoltarea capacitaă tșii de exprimare prin îînșușș irea limbajului șpecific fiecaă rui obiect de ștudiu

Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15 13


Tel. 0262295018, fax. 0262296040
e-mail: colegiulpintea@yahoo.com
COLEGIUL ECONOMIC
“PINTEA VITEAZUL”
CAVNIC

- Diverșificarea contșinuturilor îîn școpul formaă rii laturii informative șș i a orientaă rii caă tre licee,
univerșitaă tși, profeșii

- Compatibilizarea cunoșș tintșelor cu vaî rșta elevului șș i cu experientșa anterioaraă a aceștuia

- Realizarea legaă turilor intradișciplinare prin creerea de metode matematice ale unor fenomene
abordate la alte dișcipline

- Prezentarea contșinuturilor îîntr-o formaă acceșibilaă îîn școpul știmulaă rii motivatșiei îîn ștudiul
matematicii caî t șș i a celorlalte obiecte de ștudiu

- Așigurarea unei continuitaă tși la nivelul experientșei didactice îîn predarea matematicii, fizicii,
chimiei, biologiei șș i a tehnologiei informatșiei.

- Dezvoltarea deprinderilor de muncaă intelectualaă , logicaă , algoritmizataă

- Urmaă rirea competentșelor generale șș i șpecifice cuprinșe îîn programele șș colare

- Dezvoltarea deprinderilor de muncaă individualaă șș i îîn echipaă , a capacitaă tșilor de a formula probleme
șș i a imagina algoritmi de rezolvare

- Dezvoltarea motivatșiei îînvaă tșaării printr-o abordare atractivaă șș i legataă de concret

-Utilizarea unor metode de evaluare diverșe, îîmbinaî nd metodele moderne cu cele traditșionale

Activitaă tșile prin care ș-au realizat, îîn mare maă șuraă , acește obiective șunt:
 Conșultarea permanent a programelor șș colare îîn vigoare șș i urmaă rirea noutaă tșilor din domeniul
dișciplinei șș i educatșiei
 Dezbaterea noilor programe șș colare la clașa a VIa
 Utilizarea metodelor de lucru individuale, îîmbinate cu cele ce preșupun un efort de grup
(brainștormingul, așaltul de idei, proiectul, șș tiu-vreau șaă șș tiu-am îînvaă tșat, ștudiul de caz,
inveștigatșia, harta conceptualaă șș .a.)
 Antrenarea elevilor îîn diferite proiecte îîn cadrul șș colii, dar șș i îîn afara aceșteia
 Rezolvarea de probleme cu caracter aplicativ
 Proiectarea șș i derularea de lectșii interdișciplinare șș i tranșdișciplinare, la nivelul catedrei
 Realizarea de experimente la clașaă , dar șș i îîn cadrul diferitelor proiecte
 Cadrele didactice șș i-au manifeștat îîn permanent preocuparea pentru așigurarea conţinutului
ştiinţific al lecţiilor, prin îîmbinarea optimaă a metodelor tradiţionale cu metode moderne
(utilizarea calculatorului, a proiectorului șș i tablei șmart, a lucrului pe grupe, fișș e de lucru
differentiate, etc.)
 Organizarea etapei pe șș coalaă a ONM
 Participarea la Tabaă ra judetșeanaă de matematicaă (premiul III-Petric Felix, Dezși Roxana)
 Participarea la concurșul de matematicaă LuminaMath
 Participarea elevilor la centrele judetșene de excelentșaă
 Participarea elevilor la concurșul „Prin labirintul matematicii…”
 Participarea la șeșiunea interjudetșeanaă de referate șș i comunicaă ri șș tiintșifice ”Fatșaă-n fatșaă cu
adevaă rul” (mentșiune-Vintș Marian șș i Kereșzteny Ida)

Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15 14


Tel. 0262295018, fax. 0262296040
e-mail: colegiulpintea@yahoo.com
COLEGIUL ECONOMIC
“PINTEA VITEAZUL”
CAVNIC

III. Dezvoltare profesională

Obiectivele pe care ni le-am propuș îîn aceșt șenș șunt urmaă toarele:

- Dezbaterea îîn cadrul comișiei a metodologiei formaă rii continue a perșonalului didactic

- Informare șș tiintșificaă periodicaă privind șpecialitatea, prin gazeta de șpecialitate, alte publicatșii,
legișlatșii

- IÎntocmirea șș i dezbaterea de referate pe teme de șpecialitate

-Participarea la dișcutșii șș i dezbateri, îîn cadrul șș edintșelor comișiei, pe teme ștabilite îîn graficul de
activitaă tși pe diferite teme(metode eficiente de evaluare)

- Elaborarea de tește pentru evaluaă rile curente șș i șumative

- Participarea la activitaă tșile cercurilor pedagogice șș i conșfaă tuiri

- Suștșinerea de lucraă ri, referate metodico-șș tiintșifice organizate îîn șș coalaă , dar șș i îîn afara aceșteia

-Implicarea îîn activitaă tși șpecifice STEM la nivel judetșean, natșional, internatșional(proiecte, concurșuri, șeșiuni
de referate șș i comunicaă ri, conferintșe)

Activitaă tșile pe care membrii comișiei le-au îîntreprinș pentru atingerea aceștor obiective șunt:
 Dezbatere pe tema metodelor eficiente de evaluare îîn cadrul CM
 Prezentarea lucraă rii ”Tripled fixed point theoremș in metric șpaceș endowed with a
binary relation” de caă tre prof. Dr. Borcut Marin șș i prof. Drd. Dobrican Melania-Iulia îîn
cadrul Conferintșei Internatșionale SYNASC 2018, Timișș oara (23-24 șeptembrie)
 Participarea la șeminarii șș tiintșifice la CUNBM, Catedra de Matematicaă , UT Cluj-Napoca
 Participarea la conferintșa SuperTeach (noiembrie 2018, Cluj-Napoca)
 Participare la cercuri pedagogice, conșfaă tuiri.
 Participarea îîn calitatea de profeșor la Centrul de Excelentșaă de Matematicaă C. N. „Gh.
Sș incai” Baia Mare- M1 (prof. Melania Dobrican)
 Pregaă tirea elevilor pentru concurșurile șș colare la matematicaă din cadrul Taberei
Judetșene de Matematicaă (prof. Dobrican Melania, prof. Dr. Borcut Marin)
 Participarea la îîntalnirile TAG - Englișh for the community (Britișh Council) –Sighetu
Marmatșiei șș i Cavnic (prof. Dobrican Melania)
 Participare la curșul online „Stiluri de îînvaă tșare, știluri de predare (octombrie 2018)-prof.
Sabo Flavia
 Participare la programul de formare continuaă „Perșpective SOCEM- Dezvoltarea șocial-
cognitivaă șș i emotșionalaă la copii șș i adoleșcentși” (octombrie-decembrie 2018)- prof. Sabo
Flavia

Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15 15


Tel. 0262295018, fax. 0262296040
e-mail: colegiulpintea@yahoo.com
COLEGIUL ECONOMIC
“PINTEA VITEAZUL”
CAVNIC

IV. Realizarea obiectivelor atitudinale

Obiectivele propușe au foșt urmaă toarele:

- Dezvoltarea unei gaî ndiri deșchișe, creative șș i a unui șpirit de obiectivitate șș i impartșialitate

- Dezvoltarea curiozitaă tșii fatșaă de ștudiul matematicii șș i a celorlalte obiecte printr-o abordare
atractivaă a temelor propușe

-Utilizarea tehnologiei îîn cadrul lectșiilor pentru a apropia elevii de dișciplina predataă

-Evidentșierea laturii aplicative a dișciplinei prin probleme practice, ștudii de caz, experimente, etc.

La baza relaţiilor dintre cadre didactice șș i elevi ștau reșpectul reciproc, conduita civilizataă ,
colaborarea şi îînţelegerea. Elevii au foșt îîn permanenţaă îîncurajaţi îîn dorinţa de autodepaă şire,
atitudine pozitivaă faţaă de ștudiu, punctualitate, ţinutaă decentaă , conduitaă moralaă . Cadrele didactice,
cu ajutorul problematizaă rii șș i îînvaă tșaării prin deșcoperire, au urmaă rit șaă dezvolte curiozitatea șș i
creativitatea elevilor la dișciplina pe care o predau. Prin metode activ –participative, dar șș i peer-
learning, ș-a urmaă rit dezvoltarea șpiritului de echipaă la nivelului fiecaă rui colectiv. IÎnvaă tșarea
experientșialaă a jucat, de așemenea, un rol important îîn activitaă tșile deșfaă șș urate, pentru accentuarea
laturii practice a dișciplinelor. Dialogul permanent, prezentarea unor șituatșii-problemaă , a unor
curiozitaă tși șș tiintșifice, participarea la diferite proiecte, toate aceștea au urmaă rit dezvoltarea unor
gaî ndiri deșchișe, îîncurajarea elevilor pentru afirmare.

Alte activităţi ale membrilor comisiei:


-propunere șș i șelectare de șubiecte pentru olimpiadaă șș i concurșul Taberei Judetșene de Matematicaă
(prof. dr. Borcut Marin, prof. Dobrican Melania)
-prezentarea elevilor unor teme de educatșie pentru șaă naă tate, îîn colaborare cu un cadru medical de
la Planning Baia Mare (prof. Sabo Flavia, prof. Dobrican Melania, prof. Cadar Maria, prof. Onișș a
Antonela)
- Participarea la activitatea „Tu contezi” deșpre traficul de perșoane (prof. Sabo Flavia, prof.
Dobrican Melania, prof. Onișș a Antonela)
-Cercul de chimie șș i conșultatșii (prof. Cadar Maria)
-Proiect ”Ziua Internatșionalaă a Maă rii Negre”-oct. 2018 (îîn colaborare cu prof. Muntea Ciprian)-
probleme ecologice șpecifice Maă rii Negre (prof. Sabo Flavia)
-Laboratoare de programare-prof. Onișș a Antonela, prof. Dobrican Melania
-Programul international ”Ora de Cod”-prof. Dobrican Melania, prof. Onișș a Antonela
-vizionaă ri de filme pe diferite teme
-obșervatșii aștronomice (prof. dr. Bindiu Nicolae)
-Participare îîn calitate de organizator șș i evaluator la diferite concurșuri șș colare (prof. Dr. Borcut
Marin, prof. Dobrican Melania, prof. Bud Ana)
-diferite activitaă tși cuprinșe îîn Saă ptaă maî na ”Sș coala Altfel” -totși membrii comișiei
Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15 16
Tel. 0262295018, fax. 0262296040
e-mail: colegiulpintea@yahoo.com
COLEGIUL ECONOMIC
“PINTEA VITEAZUL”
CAVNIC

-„Let’ș do it, Romania!”- prof. Sabo Flavia, prof. Cadar Maria, prof. Onișa Antone,a prof. Dobrican
Melania, prof. dr. Borcut Marin
-participarea la activitaă tșile organizate la nivel local, îîn parteneriat cu CEPV, co ocazia Centenarului –
totși membrii comișiei
-„Cum ne comportăm în situaţii de urgenţă (incendiu, inundaţii şi alunecări de teren);”- ianuarie 2019, prof.
Onișa Antonela
- proiectele ”Modaă șș i Modele”, ”APA- șurșaă a vietșii”, „Caî nd vorbeșș ti de plaștic, fii elaștic!”- prof. Onișș a
Antonela
-coordonarea activitaă tșilor de redactare a reviștei liceului (prof. Melania Dobrican)

Analiza SWOT
IÎn urma analizaă rii activitaă tșii comișiei ”Matematicaă șș i șș tiintșe” ș-au obșervant urmaă toarele:

Puncte tari:
 tratarea diferentșiataă șș i integrarea elevilor cu CES
 dezvoltarea creativitaă tșii șș i șpiritului critic al elevilor prin proiecte, parteneriate, diferite activitaă tși
extracurriculare
 pregatirea șuplimentaraă a elevilor de clașa a VIII-a pentru EN
 pregaă tirea șuplimentaraă a elevilor clașelor a XI-a șș i a XII-a pentru BAC, prin programul ROSE
 pregaă tirea șuplimentaraă a elevilor capabili de performantșaă șș i participarea aceștora la curșurile
Centrului Judetșean de Excelentșaă C.N. „Gh. Sș incai” Baia Mare
 pregaă tire șuplimentaraă cu elevii care au lipșuri la diferite dișcipline
 îînșușș irea unor elemente de bazaă privind programarea
 lectșii interdișciplinare
 lectșii dinamice, îîn care șe utilizeazaă mijloace digitale
 aplicarea cu șucceș a unor planuri remediale pentru multși dintre elevii cu problema la îînvaă tșaăturaă

Puncte slabe:
 Timp inșuficient pentru rezolvarea unei game largi de probleme la fiecare lectșie (matematicaă , fizicaă ,
chimie) din cauza materiei prea ștufoașe
 Abșenteișmul șș colar
 Implicarea inșuficientaă a paă rintșilor îîn pregaă tirea zilnicaă șș i pe termen lung a elevilor
 Lipșa unor curșuri de formare care coreșpund cerintșelor actuale ale șocietaă tșii
 Accentul pe documentatșia șolicitataă de organele șupraordonate (rapoarte, șituatșii, diferite documente),
îîn detrimentul concentraă rii așupra activitaă tșii efective de la clașaă

Oportunităţi:
 Participarea la proiecte, parteneriate, activitaă tși extrașș colare.
 Utilizarea tehnologiei șș i a metodelor modern activ-participative pentru știmularea intereșului pentru
îînvaă tșaăturaă
 IÎncurajarea peer-learning, pentru dezvoltarea șpiritului de echipaă șș i a îînvaă tșaării experientșiale
 Rezolvarea șș i prezentarea unor problem cu caracter aplicativ la orele de chimie, fizicaă șș i matematicaă ,
dupaă modelul PISA
 Acceș la curșurile Centrului Judetșean de Excelentșaă

Ameninţări:

Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15 17


Tel. 0262295018, fax. 0262296040
e-mail: colegiulpintea@yahoo.com
COLEGIUL ECONOMIC
“PINTEA VITEAZUL”
CAVNIC

 Manualele șș colare nu coreșpund cerintșelor actuale, șunt îînvechite, inșuficiente (cu exceptșia celor de clașa
a V-a șș i a VI-a).
 Manualele pentru clașa a VI-a au apaă rut cu îîntaî rziere
 Lipșa motivatșiei pentru obtșinerea performantșelor șș colare
 Lipșa dotaă rilor din unele laboratoare (fizicaă , chimie, biologie)
 Programa șș colaraă prea îîncaă rcataă
 Nu exiștaă modele de teștaă ri pentru elevii care șunt îîn clașele a V-a șș i a VI-a, pentru a-I putea pregaă ti pe
aceșș tia pentru un aștfel de examen

IÎntomcit de
Prof. Dobrican Melania-Iulia

Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15 18


Tel. 0262295018, fax. 0262296040
e-mail: colegiulpintea@yahoo.com
COLEGIUL ECONOMIC
“PINTEA VITEAZUL”
CAVNIC

Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15 19


Tel. 0262295018, fax. 0262296040
e-mail: colegiulpintea@yahoo.com
COLEGIUL ECONOMIC
“PINTEA VITEAZUL”
CAVNIC

Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15 20


Tel. 0262295018, fax. 0262296040
e-mail: colegiulpintea@yahoo.com
COLEGIUL ECONOMIC
“PINTEA VITEAZUL”
CAVNIC

Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15 21


Tel. 0262295018, fax. 0262296040
e-mail: colegiulpintea@yahoo.com
COLEGIUL ECONOMIC
“PINTEA VITEAZUL”
CAVNIC

Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15 22


Tel. 0262295018, fax. 0262296040
e-mail: colegiulpintea@yahoo.com
COLEGIUL ECONOMIC
“PINTEA VITEAZUL”
CAVNIC

Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15 23


Tel. 0262295018, fax. 0262296040
e-mail: colegiulpintea@yahoo.com
COLEGIUL ECONOMIC
“PINTEA VITEAZUL”
CAVNIC

Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15 24


Tel. 0262295018, fax. 0262296040
e-mail: colegiulpintea@yahoo.com
COLEGIUL ECONOMIC
“PINTEA VITEAZUL”
CAVNIC

Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15 25


Tel. 0262295018, fax. 0262296040
e-mail: colegiulpintea@yahoo.com
COLEGIUL ECONOMIC
“PINTEA VITEAZUL”
CAVNIC

Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15 26


Tel. 0262295018, fax. 0262296040
e-mail: colegiulpintea@yahoo.com
COLEGIUL ECONOMIC
“PINTEA VITEAZUL”
CAVNIC

Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15 27


Tel. 0262295018, fax. 0262296040
e-mail: colegiulpintea@yahoo.com
COLEGIUL ECONOMIC
“PINTEA VITEAZUL”
CAVNIC

Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15 28


Tel. 0262295018, fax. 0262296040
e-mail: colegiulpintea@yahoo.com
COLEGIUL ECONOMIC
“PINTEA VITEAZUL”
CAVNIC

Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15 29


Tel. 0262295018, fax. 0262296040
e-mail: colegiulpintea@yahoo.com
COLEGIUL ECONOMIC
“PINTEA VITEAZUL”
CAVNIC

Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15 30


Tel. 0262295018, fax. 0262296040
e-mail: colegiulpintea@yahoo.com
COLEGIUL ECONOMIC
“PINTEA VITEAZUL”
CAVNIC

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT - CONTABILITATE


Activitatea de secretariat s-a desfasurat in conditii normale, au fost intocmite toate documentele specifice
inceputului de an scolar, documente de transferari ale elevilor, promovare, salarizare pentru personalul
scolii, a situatiilor statistice, intocmirea actelor de angajare, transferare, eliberare, promovare si
sanctionare pentru intregul personal angajat al scolii, completarea si eliberarea foilor matricole,
verificarea mediilor generale la absolventii clasei a-VIII-a, eliberarea de adeverinte pentru elevi si cadre
didactice, procurarea documentelor privind legislatia scolara, intocmirea la termene stabilite a situatiilor
statistice pentru ISJMM si Primarie, intocmirea statelor de plata pentru intreg personalul scolii,
intocmirea statelor de bursa conform procesului- verbal al comisiei de acordare a burselor, intocmirea
fiselor fiscale, intocmirea lunara a contributiei sociale pentru intreg personalul salariat al scolii,
intocmirea borderourilor lunare cu contributia parintilor pentru hrana copiilor de la invatamantul
prescolar, intocmirea fiselor individuale ale copiilor de la invatamantul prescolar, s-a reactualizarea baza
de date a scolii in programul BDNE, CENSUS și SIIIR ; reactualizarea site-ului scolii noastre.
COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV
Domnul administrator s-a implicat in activitatile specifice si a contribuit la rezolvarea unor probleme care
asigura bunul mers al intregii scoli : inventare, paza, curatenie, dotare cu materiale de curatenie, tipizate
etc.
BIBLIOTECA SCOLARA
Activitatea în cadrul bibliotecii este destul de redusă – necesitățile de informare ale elevilor sunt
satisfăcute prompt.

Raport întocmit de
dir.adj. Stoica Remus-Bogdan

Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15 31


Tel. 0262295018, fax. 0262296040
e-mail: colegiulpintea@yahoo.com