Sunteți pe pagina 1din 3

Fişă individuală de formare continuă

1. INFORMAŢII GENERALE
Boldeanu Liliana Focşani, strada Aleea Şcolii nr. 6 ,bl.
Numele şi prenumele: Domiciliu
H6 ,ap.20 ,etaj 4

Funcţia: profesor logoped CNP 2801026394456

Data naşterii 26 10 1980 Email torya1980@yahoo.co.uk


Şcoală Scoala Ion Basgan Focşani Telefon 0765973132

2. ACTIVITATEA DIDACTICĂ
11 ani Vechime ȋn
Vechimea ȋn muncă: 11 ani
învăţământ

11 ani Angajat
Experienţă consiliere\ C.J.R.A.E 2007
logopedie Vrancea din
anul

A. GRADE DIDACTICE OBŢINUTE


Instituţia care a acordat gradul didactic / titlul
Nr. Specializarea / Anul
Grad didactic de doctor
crt. specializările obţinerii
(facultate şi universitate)
Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
1. Definitivat Psihologie 2009
Universitatea Bucuresti

Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei


2. Gradul II Psihopedagogie specială 2013
Universitatea Bucuresti

3. Gradul I

B.GRADE DIDACTICE ÎN CURS DE ABSOLVIRE


Numărul
Instituţia la care m-am ȋnscris pentru a obţine de
Nr. Specializarea /
Grad didactic gradul didactic / titlul de doctor inspecţii
crt. specializările
(facultate şi universitate) susţinute
la clasă
4. Definitivat
5. Gradul II
Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
6. Gradul I Psihopedagogie specială 1
Universitatea Bucuresti
3.FORMARE CONTINUĂ ÎN ULTIMII CINCI ANI ŞCOLARI( sept. 2014-aug.
2019)
A. Studii universitare şi postuniversitare
Nr. Diplomă obţinută Universitatea\Facultatea Specializarea Anul
crt. absolvirii
1 Master universitar
2 Master universitar
3 Doctorat
4 Doctorat
5 Altă licenţă
6 Altă licenţă
7 Curs post-universitar
8 Curs post-universitar
B. Cursuri de perfecţionare acreditate

Nr.crt. Denumirea Furnizor Anul


Nr . de credite absolvirii
1
2
3
4
5
6
C. Cursuri de perfecţionare neacreditate

Nr.crt. Denumirea Furnizor Anul


Nr . de credite absolvirii
1
2
3
4

2
5
6
D.Alte forme de perfecţionare \formare continuă

Nr.crt. Denumirea Furnizor Anul


Nr . de credite absolvirii
1
2
3
4
Număr total de credite profesionale transferabile ………… Nume șI prenume,
Responsabil al Comisiei de perfecţionare și formare continuă, Boldeanu Liliana