Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞA INDIVIDUALĂ  

DE FORMARE CONTINUĂ 
 

funcţie  Data completării: 01.09.2017
 

I. INFORMAŢII PERSONALE
Nume şi prenume Data nașterii
CNP Domiciliul Domiciliul
Telefon Email Tel. şcoală

II. ACTIVITATEA DIDACTICĂ


Vechime în muncă Vechime în învățământ
Experiență consiliere / logopedie Angajat C.J.R.A.E. Vrancea din
Grade didactice definitivat Gradul II Gradul I

III. FORMARE CONTINUĂ ÎN ULTIMII 5 ANI ŞCOLARI (sept. 2012-aug. 2017)


 

A. STUDII UNIVERSITARE / POSTUNIVERSITARE


 master Universitatea:
 doctorat Facultatea:
 altă licență Specializarea:
 studii post-univ.
Anul absolvirii:
 master Universitatea:
 doctorat Facultatea:
 altă licență Specializarea:
 studii post-univ.
Anul absolvirii:
 
B. CURSURI DE PERFECŢIONARE ACREDITATE
Nr. credite
Denumirea Furnizor / anul abs.

/
 

 
 

C. CURSURI DE PERFECŢIONARE NEACREDITATE


Nr. ore
Denumirea Furnizor / Anul abs.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

D. ALTE FORME DE PERFECŢIONARE / FORMARE CONTINUĂ

Număr total credite profesionale transferabile Nume şi prenume

responsabil al Comisiei de perfecționare şi formare continuă,


DUŢĂ Tatiana Gabriela