Sunteți pe pagina 1din 7

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR.

6718/2006/01; 6719/2006/01 Anexa 1’


Prospect

REDUCTIL 10 mg, capsule


Clorhidrat monohidrat de sibutramină
REDUCTIL 15 mg, capsule
Clorhidrat monohidrat de sibutramină

Vă rugăm să citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe utilizarea


medicamentului.
- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Dacă aveţi întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră şi nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

În acest prospect găsiţi:


1. Ce este medicamentul REDUCTIL şi pentru ce se utilizează
2. Înainte de a utiliza medicamentul REDUCTIL
3. Cum se utilizează medicamentul REDUCTIL
4. Reacţii adverse posibile
5. Cum se păstrează medicamentul REDUCTIL
6. Informaţii suplimentare

1.CE ESTE MEDICAMENTUL REDUCTIL ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ ?

Grupa farmacoterapeutică: medicament cu acţiune centrală, pentru combaterea obezităţii.

Reductil este indicat ca tratament adjuvant în cadrul programului de combatere a obezităţii, pentru:
- pacienţi cu obezitate datorată unui dezechilibru nutriţional, al căror indice de masă corporală (IMC)
este de 30 kg/m2 sau mai mare;
- pacienţi supraponderali datorită unui dezechilibru nutriţionalc, cu IMC egal cu 27 kg/m2 sau mai
mare şi la care sunt prezenţi factori de risc pentru obezitate, cum sunt diabetul zaharat de tip 2 sau
dislipidemia.
Notă
Reductil 10 mg şi 15 mg trebuie prescris doar pacienţilor care nu au răspuns corespunzător folosind
numai un regim adecvat de scădere în greutate, cum sunt pacienţii care au dificultăţi în pierderea sau
menţinerea > 5% din greutatea corporală timp de 3 luni.

Tratamentul cu Reductil trebuie administrat ca parte componentă a unui program terapeutic pentru
scăderea în greutate de lungă durată sub îngrijirea unui medic cu experienţă în tratamentul obezităţii.
O abordare corespunzătoare în controlul obezităţii trebuie să includă modificarea dietei, schimbarea
comportamentului, precum şi creşterea activităţilor fizice. Această abordare este esenţială pentru o
schimbare durabilă a obiceiurilor şi stilul de viaţa general, lucruri fundamentale în menţinerea
reducerii greutăţii corporale pe termen lung, odată întrerupt tratamentul cu Reductil. Pacienţii trebuie
să-şi schimbe stilul de viaţă concomitent cu administrarea tratamentului cu Reductil, pentru a fi
capabili să-şi menţină greutatea, odată întrerupt tratamentul medicamentos. Pacienţii trebuie informaţi
că vor recâştiga din greutatea pierdută dacă nu reuşesc să facă acest lucru. Trebuie încurajată
continuarea monitorizării pacienţilor de către medic şi după întreruperea tratamentului cu Reductil.

2. ÎNAINTE DE A UTILIZA MEDICAMENTUL REDUCTIL

Nu utilizaţi medicamentul REDUCTIL dacă aveţi:

1
- Hipersensibilitate cunoscută la clorhidrat monohidrat de sibutramină sau la oricare dintre
excipienţii medicamentului.
- Obezitate de cauză organică.
- Antecedente de tulburări majore privind alimentaţia.
- Afecţiuni psihice. S-a evidenţiat, în studii pe animale, o potenţială activitate antidepresivă privind
sibutramina, de aceea nu poate fi exclus faptul că sibutramina poate induce un episod maniacal
pacienţilor maniaco-depresivi.
- Sindrom Gilles de la Tourette.
- Administrarea concomitentă sau în ultimele două săptămâni a inhibitorilor de monoamin oxidază
sau a altor medicamente cu acţiune centrală folosite în tratamentul afecţiunilor psihice (cum sunt
antidepresivele, antipsihoticele), a celor pentru reducerea greutăţii, sau a triptofanului pentru
tratamentul tulburărilor de somn.
- Afecţiuni coronariene în antecedente, insuficienţă cardiacă congestivă, tahicardie, afecţiuni
ocluzive ale arterelor periferice, aritmii sau afecţiuni cerebrovasculare (accident vascular cerebral sau
atac ischemic tranzitor).
- Hipertensiune arterială controlată inadecvat (>145/90 mmHg).
- Hipertiroidie.
- Insuficienţă hepatică severă.
- Insuficienţă renală severă.
- Hiperplazie benignă de prostată cu retenţie urinară.
- Feocromocitom.
- Glaucom cu unghi închis.
- Antecedente de dependenţa de droguri, medicamente sau alcool.
- Sarcină şi alăptare (vezi pct. Sarcina şi alăptarea).
- Copii şi tineri cu vârsta sub 18 ani, datorită datelor insuficiente deţinute până în prezent.
- Pacienţi cu vârsta peste 65 ani, datorită datelor insuficiente deţinute până în prezent.

Acordaţi atenţie utilizării medicamentului REDUCTIL


La toţi pacienţii trataţi cu Reductil trebuie supravegheate atent tensiunea arterială şi frecvenţa cardiacă,
sibutramina determinând creşteri relevante clinic ale tensiunii arteriale la unii pacienţi. În primele 3
luni de tratament, aceşti parametri trebuie verificaţi la fiecare 2 săptămâni; între luna a 4 a şi a 6 a,
parametrii trebuie verificaţi lunar şi apoi regulat la un interval de 3 luni, maxim. Tratamentul trebuie
întrerupt pacienţilor la care au fost detectate, la două vizite consecutive, o creştere a valorilor
frecvenţei cardiace de ≥10 bătăi/min sau a tensiunii arteriale sistolice/diastolice de ≥ 10 mmHg. În
cazul pacienţilor cu hipertensiune arterială în antecedente, controlată corespunzător, tratamentul
trebuie întrerupt dacă valorile tensiunii arteriale depăşesc 145/90 mmHg la două determinări
consecutive. La pacienţii cu apnee respiratorie în timpul somnului, trebuie monitorizată tensiunea
arterială.

- În cazul utilizării concomitente a sibutraminei cu simpatomimetice, vă rugăm consultaţi pct. 4.5.


- Chiar dacă sibutramina nu a fost iniţial asociată cu hipertensiunea pulmonară primară, este important,
în perspectiva atenţionărilor generale pentru medicamentele utilizate în tratamentul obezităţii, să se
monitorizeze simptome cum ar fi dispneea progresivă, dureri la nivelul toracelui anterior şi edemele
gleznelor. Pacienţii trebuie sfătuiţi să consulte un medic imediat ce apar aceste simptome.
- Reductil trebuie administrat cu precauţie pacienţilor care au epilepsie.
- S-a observat o creştere a concentraţiilor ale sibutraminei administrată pacienţilor cu afecţiuni
hepatice moderate. Chiar dacă nu au fost raportate reacţii adverse, Reductil trebuie administrat cu
precauţie acestor pacienţi.
- Chiar dacă numai metaboliţii inactivi sunt excretaţi renal, Reductil trebuie utilizat cu precauţie la
pacienţii cu afecţiuni renale uşoare sau moderate.
- Reductil trebuie administrat cu precauţie pacienţilor care au în antecedentele familiare ticuri verbale
şi motorii.
- Pacientele la vârsta fertilă trebuie să utilizeze metode contraceptive adecvate în timpul tratamentului
cu Reductil.
- Există posibilitatea apariţiei dependenţei la medicamentele cu acţiune asupra SNC (sistem nervos
central). Totuşi, datele clinice disponibile nu au pus în evidenţă apariţia dependenţei la sibutramină.

2
- Există preocupări generale privind unele medicamente indicate în tratamentul obezităţii ca fiind
asociate cu un risc crescut în apariţia valvulopatiilor. Totuşi, datele clinice nu evidenţiază o creştere a
incidenţei valvulopatiilor în cazul utilizării sibutraminei.
- Pacienţii cu antecedente de disfuncţii majore în obiceiurile alimentare în antecedente, cum ar fi
anorexia nervoasă şi bulimia nervoasă, au contraindicaţie. Nu sunt date disponibile privind
administrarea sibutraminei pacienţilor cu disfuncţii majore ale obiceiurilor alimentare.
- Sibutramina trebuie administrată cu precauţie pacienţilor cu galucom cu unghi deschis şi celor care
au risc crescut de creştere a presiunii intraoculare, ex. antecedente familiale.
- Asemenea altor agenţi care inhibă recaptarea serotoninei, există posibilitatea creşterii riscului de
sângerare la pacienţii care iau sibutramină. De aceea, sibutramina trebuie să fie folosită cu precauţie la
pacienţii predispuşi la sângerare şi la cei care iau concomitent medicamente cunoscute ca având efect
asupra hemostazei sau trombocitelor.
- Se cere atenţie deosebită la pacienţii care au avut depresie în antecedente deoarece au fost raportate
rar cazuri de depresie, tendinţa la sinucidere şi sinuciderea la pacienţii sub tratament cu sibutramină..
Dacă apar simptome specifice depresiei în timpul tratamentului cu sibutramină, trebuie luată în
considerare întreruperea tratamentului cu sibutramină şi începerea unui tratament corespunzător.

Sarcina
Utilizarea în sarcină: Sibutramina nu ar trebui utilizată în timpul sarcinii. Se consideră în general că
este necorespunzătoare folosirea în timpul sarcinii a medicamentelor pentru scăderea în greutate, astfel
pacientele la vârsta fertilă trebuie să utilizeze o metodă contraceptivă adecvată în timpul tratamentului
cu sibutramină şi să informeze medicul dacă rămân însărcinate sau au intenţia să rămână însărcinate în
timpul tratamentului. Nu s-au iniţiat studii clinice cu Reductil la gravide. Studiile pe iepuroaice
gestante au arătat efecte asupra reproducerii la doze toxice maternale. Nu este cunoscută relevanţa
acestor date la om.

Utilizarea în timpul alăptării: Nu se ştie dacă sibutramina se excretă în laptele matern şi de aceea
administrarea de Reductil este contraindicată în timpul alăptării.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje


Deşi, la voluntarii sănătoşi, sibutramina nu afectează performanţele psihomotorii sau cognitive, orice
medicament cu acţiune centrală poate modifica judecata, gândirea sau performanţele în conducere. De
aceea, pacienţii trataţi cu Reductil trebuie avertizaţi că acest medicament le poate afecta capacitatea de
a conduce vehicule, de a folosi utilaje sau de a lucra în condiţii periculoase.

Informaţii importante privind unii excipienţi conţinuţi de medicamentul REDUCTIL


Reductil conţine lactoză şi de aceea nu trebuie utilizat de către pacienţii cu intoleranţă la lactoză
transmisă ereditar, deficienţă Lapp de lactază sau malabsorbţie a glucozei-galactozei.

Utilizarea altor medicamente


Sibutramina şi metaboliţii săi activi sunt eliminaţi prin metabolism hepatic; principala enzimă
implicată fiind CYP3A4 . Contribuie de asemenea CYP2C9 şi CYP1A2. În cazul administrării
concomitente de Reductil cu medicamente care influenţează activitatea enzimei CYP3A4, se
recomandă prudenţă. Inhibitorii de CYP3A4 includ ketoconazol, itraconazol, eritromicină,
claritromicină, troleandomicină şi cialosporină. Într-un studiu interactiv, administrarea concomitentă
de ketoconazol sau eritromicină cu sibutramină, a crescut concentraţia plasmatică (ASC aria de sub
curba concentraţie/timp) a metaboliţilor activi ai sibutraminei (cu 23% şi respectiv cu 10%). Frecvenţa
cardiacă medie a crescut până de 2,5 ori batăi pe minut mai mult decât în cazul în care s-a administrat
sibutramina singură.

Rifampicina, fenitoina, carbamazepina, fenobarbitalul şi dexametazona sunt inductori ai enzimei


CYP3A4 şi pot accelera metabolismul sibutraminei, cu toate că acest lucru nu a fost studiat
experimental. Administrarea concomitentă a unor medicamente care cresc concentraţiile cerebrale ale
serotoninei poate fi cauza interacţiunilor cu consecinţe severe. Acest fenomen, cunoscut sub numele
de sindromul serotoninic, apare rareori, atunci când se administrează concomitent inhibitori selectivi
ai recaptării serotoninei (ISRS) cu anumite medicamente antimigrenoase (cum sunt sumatriptan,
dihidroergotamină), cu unele opioide (cum sunt pentazocină, petidină, fentanil dextrometorfan) sau în

3
cazul administrării concomitente a doi ISRS. Deaoarece sibutramina inhibă recaptarea serotoninei
(printre alte efecte), nu trebuie folosit Reductil concomitent cu alte medicamente care cresc de
asemenea nivelul serotoninei la nivel cerebral. Nu a fost evaluată sistematicadministrarea
concomitentă de Reductil cu alte medicamente care pot creşte tensiunea arterială sau frecvenţa
cardiacă (de ex. simpatomimetice). Medicamentele care fac parte din această clasă sunt cele folosite în
răceala comună, guturai, alergii (de ex. xilometazolin). Prescrierea Reductil pacienţilor care folosesc
aceste medicamente impune prudenţă.

Reductil nu afectează eficacitatea contraceptivelor orale.

Sibutramina, în doză unică, administrată concomitent cu alcoolul, nu afectează în plus performanţele


cognitive sau psihomotorii. Totuşi, consumul de băuturi alcoolice nu este compatibil cu dieta
recomandată în tratamentul obezităţii.

Nu sunt disponibile date privind administrarea concomitentă de Reductil cu orlistat.

Începerea tratamentului cu inhibitori de monoamin oxidază (IMAO) trebuie să se facă după două
săptămâni de la întreruperea tratamentului cu sibutramină.

3. CUM SE UTILIZEAZĂ MEDICAMENTUL REDUCTIL

Utilizaţi întotdeauna Reductil exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră.

Adulţi: doza iniţială este o capsulă de Reductil 10 mg, administrată o dată pe zi, dimineaţa, cu o
cantitate suficientă de lichid (de ex. cu un pahar cu apă). Medicamentul se poate administra indiferent
de programul meselor.
În cazul pacienţilor care nu au răspuns adecvat la tratamentul cu Reductil (definit ca pierdere în
greutate mai mică de 2 kg timp de 4 săptămâni de tratament), doza poate fi crescută la o capsulă de
Reductil 15 mg o dată pe zi, cu condiţia ca Reductil 10 mg să fi fost bine tolerat. Tratamentul trebuie
să fie întrerupt la pacienţii care un au răspuns adecvat la Reductil 15 mg (definit ca pierdere în greutate
mai mică de 2 kg timp de 4 săptămâni de tratament). Pacienţii care nu au răspuns la tratament sunt mai
predispuşi la reacţii adverse.

Durata tratamentului:
Tratamentul trebuie să fie întrerupt la pacienţii care nu au răspuns adecvat la tratament, de exemplu la
acei pacienţi a căror pierdere în greutate staţionează la mai puţin de 5% din greutatea iniţială.
Tratamentul nu trebuie continuat la pacienţii care au recâştigat 3 kg sau mai mult faţă de pierderea
precedentă în greutate.

În cazul pacienţilor cu afecţiuni coexistente, este recomandat ca tratamentul cu Reductil 10 mg/15 mg


să fie continuat dacă se demonstrează că pierderea în greutate indusă este asociată cu alte beneficii
clinice, cum ar fi îmbunătăţirea profilului lipidic în cazul pacienţilor cu dislipidemie sau controlul
glicemiei în cazul pacienţilor cu diabet zaharat de tip 2.

Reductil trebuie administrat numai pentru o perioadă de un an. Datele actuale privind administrarea
pentru o perioadă mai mare de un an, sunt limitate.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din medicamentul REDUCTIL


Există foarte puţine date privind supradozajul în cazul utilizării sibutraminei. Nu se pot recomanda
măsuri terapeutice specifice şi nu există un antidot specific. Tratamentul trebuie să conţină măsuri
generale, cum sunt asigurarea permeabilităţii căilor aeriene, monitorizarea funcţiilor cardiovasculare şi
tratament simptomatic general şi de susţinere. Administrarea precoce de cărbune medicinal poate
întârzia absorbţia sibutraminei. Spălăturile gastrice pot fi de asemenea benefice. Utilizarea cu prudenţă
a beta-blocantelor poate fi indicată pacienţilor cu hipertensiune arterială sau tahicardie. La om, s-au
raportat cazuri izolate de supradozaj (inclusiv ingestia accidentală la un copil în vârstă de 18 luni), cu
doze de până la 500 mg de clorhidrat monohidrat de sibutramină. La unul dintre pacienţii care au
4
ingerat 500 mg clorhidrat monohidrat de sibutramină, frecvenţa cardiacă a crescut la 160 bătăi/minut.
Exceptând un caz de intoxicaţie medicamentoasă multiplă cu alcool (pacientul a decedat posibil
datorită aspiraţiei vărsăturii), nu s-au semnalat complicaţii, iar recuperarea a fost completă.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Reductil poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate
persoanele.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Majoritatea reacţiilor adverse apar la începutul tratamentului (în primele 4 săptămâni). Intensitatea şi
frecvenţa lor scad cu timpul. În general, ele nu sunt severe, nu necesită întreruperea tratamentului şi
sunt reversibile.
Reacţiile adverse puse în evidenţă în studii clinice de fază II/III, sunt enumerate mai jos, clasificate pe
aparate şi sisteme (foarte frecvente > 1/10, frecvente ≤1/10 şi mai puţin frecvente >1/100).

Aparate şi sisteme Incidenţa Reacţii adverse


Aparat cardiovascular Frecvente Tahicardie
Palpitaţii
Creşterea tensiunii
arteriale/hipertensiune
Vasodilataţie (bufeuri)
Tract gastrointestinal Foarte frecvente Constipaţie

Frecvente Greaţă
Agravarea hemoroizilor
Sistem nervos central Foarte frecvente Uscăciunea gurii
Insomnie
Frecvente Ameţeli
Parestezii
Cefalee
Anxietate
Piele Frecvente Transpiraţii
Funcţii senzoriale Frecvente Alterarea gustului

Aparatul cardiovascular
S-a observat o creştere medie cu 2-3 mmHg a tensiunii arteriale sistolice şi diastolice în repaos şi o
creştere medie cu 3-7 bătăi/minut a frecvenţei cardiace. Nu poate fi exclusă, în cazuri izolate, o
creştere mai mare a tensiunii arteriale şi a frecvenţei cardiace.

Orice creştere semnificativă a tensiunii arteriale şi a frecvenţei cardiace are tendinţa să apară la
iniţierea tratamentului (primele 4–12 săptămâni). În astfel de cazuri tratamentul trebuie întrerupt.

Pentru utilizarea Reductil de către pacienţii hipertensivi.

Reacţiile adverse cu semnificaţie clinică observate în studii clinice şi evaluări post marketing sunt
enumerate mai jos:

Afecţiuni ale sângelui şi ale sistemului limfatic:


Trombocitopenia, purpura Henoch-Schonlein.

Afecţiuni cardiovasculare:
Fibrilaţie atrială, tahicardie paroxistică supraventriculară.

5
Afecţiuni ale sistemului imun:
Au fost raportate reacţii alergice de diferite intensităţi, de la erupţii cutanate uşoare şi urticarie, la
edem angioneurotic şi reacţie anafilactică.

Afecţiuni psihice:
Agitaţie.
Depresie la pacienţii cu sau fără depresie în antecedente.

Afecţiuni ale sistemului nervos:


Convulsii.
Sindrom serotoninic în combinaţie cu alţi agenţi care influenţează eliberarea serotoninei.
Tulburări trecătoare ale memoriei, pe perioade scurte.

Tulburări vizuale:
Vedere înceţoşată.

Tulburări gastrointestinale:
Diaree, vărsături.

Afecţiuni ale pielii şi ale ţesutului subcutanat:


Alopecie, rush (erupţie cutanată), urticarie.

Afecţiuni ale aparatului urinar:


Nefrită acută interstiţială, glomerulonefrită capilaromesangiană, retenţie de urină.

Afecţiuni ale aparatului reproductiv şi ale sânilor


Ejaculare/(orgasm) anormală, impotenţă, tulburări ale ciclului menstrual, metroragie.

Alterarea testelor de laborator:


Creşterea reversibilă a enzimelor hepatice.

Altele:
Rar au fost observate simptome ale sindromului de abstinenţă cum ar fi cefaleea şi creşterea apetitului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ MEDICAMENTUL REDUCTIL

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.


A se păstra la temperaturi sub 250C, în ambalajul original.

Nu utilizaţi Reductil după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a
lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi
farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la
protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine REDUCTIL
- Substanţa activă este clorhidrat monohidrat de sibutramină.
- Celelalte componente sunt: lactoză monohidrat, celuloză microcristalină, dioxid de siliciu
colloidal, stearat de magneziu, indigocarmin (E132), dioxid de titan (E171), gelatină, laurilsulfat de
sodiu, galben de quinolină (E104), gelatină, shellac, lecitină de soia (E322), dimeticonă (η=340 - 1000
mPa.s, 250C), oxid negru de fer (E172).

6
Cum arată REDUCTIL şi conţinutul ambalajului
Capsule
Reductil 10 mg
Capsule gelatinoase tari cu capac albastru opac inscripţionat cu alb « Reductil » şi corpul galben opac
inscripţionat cu gri « 10 ».
Reductil 15 mg
Capsule gelatinoase tari cu capac albastru opac inscripţionat cu alb « Reductil » şi corpul alb opac
inscripţionat cu gri « 15 ».

Reductil 10 mg
Reductil 15 mg
Cutie cu 2 blistere din Al/PVC a câte 14 capsule.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi producătorul


Abbott GmbH & Co.KG
Rathausplatz 1-12, Ludwigshafen 67059, Germania

Data ultimei verificări a prospectului


August, 2006