Sunteți pe pagina 1din 3

 

Tema 1 
 
 
 
Observatii: 
 
Toate exercitiile sunt obligatorii, in cazul in care tema nu este facuta sau este incompleta se va 
depuncta corespunzator. Pentru neintelegeri asupra cerintelor sau lucrarilor desfasurate in laborator, 
intrebarile vor fi adresate pe moodle, sectiunea “Laborator Seria AC”. Recomand inainte de inceperea 
temei o recapitulare a laboratorului. 
Deadline 20.10.2015 ( ora 23:59 ), orice tema primita dupa deadline nu va fi luata in considerare. 
Temele vor fi stranse de reprezentantii de grupa, urmand ca ei sa le trimita mai departe, pe mailul meu 
personal (inainte de deadline). 
Structura temei: 
­folder, cu denumirea  “Nume Prenume student” 
­in interiorul folderului scripturile Matlab sub denumirea: “ex­nr. ex­nr. catalog” (Exemplu: pentru 
exercitiul 3 elevul Popescu Ion, avand numarul 14 in lista grupei, va nota “ex­3­14”) 
 
 
Spor!! 
 
 
 
 
 
 
 
Exercitiul 1. 
 
a)  Scrieti  o  functie  care  returneaza  suma  si  produsul  elementelor  unui  vector  generat  aleator 
(sum,  prod,  rand).  Adaptati  apoi  functia,  astfel  incat  sa  fie  luate  in  considerare  doar elementele  mai 
mari decat  0.5. 
 
n​
b)  Scrieti  un  script  care  reprezinta  grafic  pozitiile  radacinilor  polinomului  p(z) = z​ ­1  in planul 
complex pentru diverse valori ale lui n ∈ N (radacinile  de ordin n ale unitatii). 
 
2​ 2
c)  Scrieti  o functie  care reprezinta grafic  atat functia  f (x) = x​ +2ab+b​   cat  si plasarea  radacinilor 
acesteia  in  planul  complex  (folositi  instructiunea  figure).  Functia primeste drept  parametri de intrare a, 
b ∈ R. 
Exercitiul 2. 
 
 Desenati  trei cercuri concentrice  de raze 1, 2, 3 cu diferite culori. 
 
 
 
 
 
Exercitiul 3. 
 
Scrieti un script Matlab care deseneaza graficele functiilor u(t) si v(t), prezentate in figura: 
 

 
Exercitiul 4. 
 
   Aruncarea unei bile  in  camp gravitational.​
  Ecuatiile  coordonatelor bilei in functie  de timp 
sunt: 
 
x(t) = v0cos(α)t    ,   y(t) = h  +  v0sin(α)t  −   12 gt2  
 
unde t ∈ [0,  tfinal] este variabila  de timp,   h  este inaltimea,  v0 este viteza initiala  a bilei,  α  este 
unghiul  vectorului   v0   cu orizontala,  iar  g = 9.8 m/s2 . Se cere: 
 
a)  Scrieti  o  functie  care  primeste  ca  parametri  tfinal,  h,  v0,  α    si   deseneaza  traiectoria  bilei  in 
planul  xOy.  Se va desena pe acelasi grafic solul, i.e., functia   y(x) = 0,  ∀x . 
 
b)  Caz  particular:  tfinal = 1 s,  h = 1.5 m,  v0 = 4 m/s,  α = π/4 rad  .  Gasiti  distanta  de  impact  cu 
solul,  i.e.,  x  pentru  care  y ≈ 0 .  In   cat  timp  are  loc  impactul? Gasiti  si reprezentati pe grafic  ymax  . La ce 
moment de timp  are loc  y = ymax ​  ? 
 ​
 
c)  Desenati  bila in miscare (o scurta  animatie). Se vor folosi: o bucla for, plot, drawnow. 
 
 Graficul pentru Exercitiul  4