Sunteți pe pagina 1din 3

Suspendarea prescriptiei extinctive.

Suspendarea este acea modificare a cursului prescriptiei extinctive care consta in oprirea de
drept a curgerii termenului de prescriptie pe timpul cat dureaza situatiile care il pun pe titularul
dreptului la actiune in imposibilitate de a actiona.

Obs. Pentru a opera suspendarea, imprejurarile care constituie cauza de suspendare trebuie sa apara
inainte de implinirea termenului de prescriptie. Daca aceste cauze apar inainte de inceperea cursului
prescriptiei, efectul este acela de amanare/ intarziere a inceputului prescriptiei extinctive. ( Y )

Cauze de suspendare.

1. Cauze generale (2532 CC): Prescriptia nu incepe sa curga, sau daca a inceput sa curga se
suspenda:
a. intre soti cat timp dureaza casatoria si nu sunt separati in fapt.
b. Intre parinti, tutore sau curator si cei lipsiti de capacitate de exercitiu, sau capacitate
restransa, ori intre curator si cei pe care ii reprezinta cat timp dureaza ocrotirea si
socotelile nu au fost date si aprobate.
c. Intre orice persoana care in temeiul legii, al unei hotarari judecatoresti sau al unui
act juridic, administreaza bunurile altora si cei al caror bunuri nu sunt administrate,
cat timp administrarea nu a incetat si socotelile nu au fost date si aprobate.
d. In cazul in care cel lipsit de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu
restransa nu are reprezentant sau ocrotitor legal, in afara de cazurile in care exista o
dispozitie legala contrara.
e. Cat timp debitorul, in mod deliberat ascunde creditorului existenta datorie sau
exigibilitatea acesteia.
f. Pe intreaga durata a negocierilor purtate in scopul rezolvarii pe cale amiabila a
neintelegerilor dintre parti, insa numai daca acestea au fost tinute in ultimele 6 luni
inainte de expirarea termenului de prescriptie.
g. In cazul in care cel indreptatit la actiune trebuie sau poate sa foloseasca o anumita
procedura prealabila, cum sunt reclamatia administrativa, incercarea de impacare,
sau altele asemenea, cat timp nu a cunoscut si nici nu trebuia sa cunoasca rezultatul
unei astfel de proceduri, insa nu mai mult de 3 luni de la declansarea procedurii,
daca prin lege sau contract nu se prevede un alt termen.
h. In cazul in care titularul dreptului, sau cel care l-a incalcat, face parte din fortele
armate ale Romaniei, cat timp acesta se afla in stare de mobilizare sau razboi.
i. In cazul in care cel impotriva caruia curge prescriptia este impiedicat dintr-o cauza
de forta majora sa faca acte de intrerupere cat timp nu a incetat aceasta
impiedicare. Atunci cand forta majora este temporara, nu reprezinta o cauza de
suspendare decat atunci cand intervine in ultimele 6 luni ale termenului de
prescriptie.
2. Cauze speciale, cand se refera la alte cauze prevazute de lege (2532 pct. 10 CC)
a. Exista 3 cauze de suspendare in materie succesorala:
1. Prescriptia nu curge in contra creditorului defunctului, in ceea ce
priveste creantele pe care acestia le au asupra mostenirii, cat timp
mostenirea nu a fost acceptata de succesibili, ori, in lipsa acceptarii,
cat timp nu a fost numit un curator care sa ii reprezinte.
2. Prescriptia nu curge nici contra mostenitorilor defunctului, cat timp
acestia nu au acceptat mostenirea, ori nu a fost numit un curator
care sa ii reprezinte.
3. Prescriptia nu curge contra mostenitorilor in privinta creantelor pe
care acestia le au asupra mostenirii, de la data acceptarii mostenirii,
si pana la data lichidarii ei.

Efectele suspendarii:

Efectul general este prevazut in art. 2534 al.1 CC, potrivit cu care, de la data cand cauza de suspendare a
incetat, prescriptia isi reia cursul, socotindu-se pentru implinirea termenului si termenul scurs inainte de
suspendare.

Efectul special consta in faptul ca prescriptia nu se va implini mai inainte de trecerea unui termen de 6
luni de la data cand suspendarea a incetat, cu exceptia termenului de prescriptie mai scurt 6 luni, care
nu se vor implini decat dupa trecerea unui termen de 1 luna de la incetarea suspendarii.

Beneficiul si extinderea efectului suspendarii.

Potrivit art. 2535 CC, suspendarea prescriptiei poate fi invocata numai de catre cel impiedicat sa faca
actul de intrerupere afara de cazul in care legea dispune altfel.

Suspendarea opereaza de drept (ope legis) la intervenirea cauzei de suspendare.

In cazul in care obligatia corelativa dreptului a fost garantata de un fideiusor, suspendarea prescriptiei
fata de debitorul principal ori fata de fideiusor, produce efecte in privinta amandorura (fideiusor =
garant personal).

In ceea ce priveste obligatiile indivizibile, suspendarea prescriptiei fata de unul dintre creditori, sau dupa
caz, debitor, produce efecte si fata de ceilalti.

La fel, in cazul obligatiilor solidare, suspendarea prescriptiei fata de unul dintre creditorii solidari poate fi
invocata si de catre ceilalti creditori solidari, iar suspendarea prescriptiei fata de unul dintre debitorii
solidari produce efecte si fata de ceilalti debitori.

INTRERUPEREA PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE. Inseamna modificarea cursului prescriptiei, constand in


inlaturarea prescriptiei scurse inainte de cauza de intrerupere si inceperea unei alte prescriptii extinctive
(2537 CC):

1. Printr-un act voluntar de executare sau prin recunoastearea in orice alt mod a dreptului a carui
actiune se prescrie, facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia
2. Prin introducerea unei cereri de chemare in judecata sau de arbitrare, prin inscrierea creantei la
masa credala (in cadrul procedurii insolventei), prin depunerea cererii de interventie in cazul
executarii silite pornite de alti creditori, sau prin invocarea pe cale de exceptie a dreptului a
carui actiune se prescrie.
3. Prin constituirea ca parte civila pe parcursul urmaririi penale sau in fata instantei de judecata
pana la inceperea cercetarii judecatoresti. In cazul in care despagubirile sa acorda potrivit legii
din oficiu, inceperea urmaririi penale intrerupe prescriptia extinctiva, chiar daca nu a avut loc
constituirea de parte civila.
4. Prin orice act in folosul caruia curge prescriptia este pus in intarziere.
5. Alte cazuri prevazute de lege.

Efectele intreruperii: rezulta chiar din definitie, stergerea prescriptiei extinctive incepute inaintea
aparitiei cauzelor de intrerupere, si inceperea, dupa intrerupere, a cursului unei noi prescriptii
extinctive.

Beneficiul si intinderea efectului intreruperii. Potrivit art. 2542 al.1 CC, efectele intreruperii profita celui
de la care emana actul intreruptiv, si nu pot fi opuse decat celui impotriva caruia a fost indreptat un
asemea act, in afara de cazul in care legea dispune altfel.

Obligatiile garantate de fideiusor, cele indivizibile si solidare, extinderea efectului intreruparii este
acelasi ca si in cazul suspendarii, cu exceptia cazului in care intreruperea prescriptiei fata de un
mostenitor al codebitorului solidar nu produce efecte fata de ceilalti codebitori, decat pentru partea
acelui mostenitor, chiar daca este vorba despre o creanta ipotecara.

Repunerea in termenul de prescriptie extinctiva. Este reglementata in art. 2522 si se refera la acea
situatie in care titularul dreptului la actiune nu si-a exercitat acest drept din motive temeinice in
termenul de prescriptie. In ceea ce priveste domeniul repunerii in termenul de prescriptie, putem spune
ca acesta incepe unde inceteaza culpa si inceteaza unde incepe forta majora.

Potrivit art. 2522 al.2 CC, cel care invoca repunerea in termen trebuie sa-si excercite dreptul la actiune
intr-un termen de 30 de zile de la incetarea motivelor care au justificat depasirea termenului de
prescriptie.

In ceea ce priveste implinirea prescriptiei extinctive, cele stabilite pe saptamani, luni sau ani se
implinesc in ziua corespunzatoare din ultima saptamana, luna sau din ultimul an. In cazul celor calculate
pe zile sau pe ore, termenul se calculeaza pe zile libere, in sensul ca nu se iau in calcul prima si ultima zi a
termenului de prescriptie.