Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

Limbile pentru care se pot organiza examene de traducători în şi din limbi străine, pe baza
solicitărilor primite din partea candidaţilor:

1. ARABĂ
2. BULGARĂ
3. CEHĂ
4. CHINEZĂ
5. DANEZĂ
6. EBRAICĂ-IVRIT
7. JAPONEZĂ
8. MAGHIARĂ
9. NEOGREACĂ
10. NEERLANDEZĂ
11. POLONĂ
12. RROMANI
13. SÂRBĂ
14. SLOVACĂ
15. SLOVENĂ
16. SUEDEZĂ
17. TURCĂ
18. UCRAINEANĂ

Pentru susţinerea examenului la limbile din Anexa nr.2, candidaţii vor face solicitări scrise la
Secretariatul Comisiei, acestea fiind rezolvate în funcţie de posibilităţi.