Sunteți pe pagina 1din 3

Fișă de lucru morfologie, sintaxă, a VIII-a - Varianta II Score:

1.    Se dă fraza: „Și1/ pe unde trecea, 2/ lumea 3din toate părțile îl înghesuia, 1/ pentru că
4
piatra 5cea mare din capul cerbului strălucea, / de se părea / că Harap-Alb soarele cu el îl
ducea. /” (I. Creangă)
a. Numește felul subordonatelor.
b. Transcrie un cuvânt format prin conversiune și un cuvânt format prin compunere.

2.    Se dă 2fraza: „S-ar fi dus și calul, și șaua,1/ 4dacă unchiul și orzarii n-ar fi suflat în
3
lumânări / și n-ar fi mers / să se odihnească /.” (I.L. Caragiale)
a. Numește felul subordonatelor.
b. Precizează modul, conjugarea și diateza verbelor.

3.    Se 3dă fraza: „Și1/ de m-ar fi bătut mama cu toate gardurile 2


/ și de m-ar fi izgonit ca pe un
străin, / tot n-aș fi rămas așa de umilit în fața ei, ca atunci / când m-a luat cu binișorul.4/” (I.
1
Creangă)

a. Numește felul subordonatelor.


b. Stabilește valoarea morfologică și funcția sintactică a cuvintelor evidențiate.
c. Identifică două cuvinte formate prin conversiune.

4.    Se dă fraza: „Toți aveau de spus câte ceva,1/ ca și când ceilalți n-ar fi știut nimic42/ sau
3
nici n-ar fi fost de față / și toți spuneau același lucru și aproape cu aceleași cuvinte /.”

a. Numește felul subordonatelor.


b. Stabilește valoarea morfologică și funcția sintactică a cuvintelor evidențiate.

Page 1 of 3
5.    Se dă fraza: „Întrucât străbatem 3acum aceste locuri cu gârle, cu prăpăstii și cu sate
risipite,1/ trebuie2/ să-ți mărturisesc / că ele îmi aduc aminte de Moldova de altădată,
descrisă în Vremuri de bejenie.4/” (E. Camilar)

a. Numește felul subordonatelor.


b. Stabilește valoarea morfologică și funcția sintactică a cuvintelor evidențiate.

6.    Se dă3fraza: „Gândul ei era mereu la cartea1/ care... numai ei îi spusese2/ că o să i se


întâmple / ceea ce nu se mai auzise până atunci pe lume.4/” (P. Ispirescu)

a. Numește felul subordonatelor.


b. Stabilește valoarea morfologică și funcția sintactică a cuvintelor evidențiate.

7.    Se dă fraza: „Ar fi fost 4mai bine1/ să mâie la Dăești,2/ dar e tot atât de6 bine și în Pădurea
3 5
Cotoșmanei. / E7adevărat / că începeau / să se ridice printre stele negre, / dar nu era niciun
semn de ploaie. /” (G. Galaction)
a. Numește felul subordonatelor.
b. Stabilește valoarea morfologică și funcția sintactică a cuvintelor evidențiate.
c. Menționează în ce caz sunt cuvintele negre, niciun și semn.

8.    Se dă fraza: „Dar ce era mai ciudat era că el nu începea desenul ca toți ceilalți: fruntea,
nasul, gura, bărbia. Aș! el o lua de-a-ndoaselea: bărbia, nasul, fruntea...” (E. Gârleanu)
a. Transcrie subordonata predicativă.
b. Menționează rolul semnelor de punctuație evidențiate.

Page 2 of 3
9.    Se dă fraza: „Sărmana fată de împărat,1/ când se văzu singură cuc,2/ începu a plânge,1/
3
de ți se rupea inima. /” (P. Ispirescu)
a. Numește felul subordonatelor.
b. Stabilește valoarea morfologică și funcția sintactică a cuvintelor evidențiate.

10.    Alcătuiește cinci fraze, în care propozițiile subordonate PR, SB, AT, CD, CI să fie
introduse prin adjectivul pronominal relativ „ce”.

Page 3 of 3