Sunteți pe pagina 1din 2

A Situaţia ramurii de activitate:

1 Descrierea activităţii pe ramură Prezentarea principalelor informaţii generale despre


activitatea analizată: nivel tehnic şi tehnologic, nivel
calitativ, bariere etc.
2 Caracteristici strategice:  Stadiul ciclului de viaţă al produselor
 Principalele forţe din cadrul ramurii
 Caracteristicile relaţiei preţ-cost-profit
 Principalii factori cheie de succes
 Principalele probleme cu care se confruntă ramura
3 Perspective strategice: Pe termen scurt Pe termen mediu
 Oportunităţi  Oportunităţi
 Pericole  Pericole
 Obiective strategice  Obiective
strategice
B Situaţia competitivităţii pieţei
1 Forţele care guvernează competiţia Grad de intensitate Explicaţii
 Rivalitatea dintre competitori Se utilizează
 Puterea de negociere a furnizorilor rezultatele analizei
 Puterea de negociere a clienţilor diagnostic a
 Puterea noilor veniţi concurenţei cap.
 Pericolul produselor de substituţie 4.5.1.3
 Puterea autorităţii publice
2 Concurenţi principali: Grad de intensitate Explicaţii
- concurent X Nivel de concurenţă
- concurent Y
3 Concurent reprezentativ Indicatori Explicaţii
- concurent Z performanţă
Cota de piaţă
Grad integrare
produse
C Situaţia competitivităţii întreprinderii
1 Indicatori de performanţă strategică Perioada
Anul N-2 Anul N-1 Anul N
 Cota medie de piaţă
 Cifra de afaceri
 Profitul net
 Rata profitului brut
 Nivelul investiţiilor
2 Puncte forte (FCS) Forţe proprii ale întreprinderii
3 Puncte slabe Slăbiciuni ale întreprinderii
4 Oportunităţi Conjuncturi favorabile ale pieţei
5 Ameninţări Conjuncturi nefavorabile ale pieţei
6 Factorii competitivităţii Pondere Întreprinder Concurent
% e evaluată reprezentati
(puncte 1-5) v (puncte
 capacitatea de producţie 1-5)
 diversitatea gamei
 calitate
 flexibilitate
 preţul de vânzare
 vad comercial
Competitivitate 100
D Evaluare plan strategic
1 Obiective strategice ideale În conformitate cu situaţia ramurii
2 Opţiuni strategice majore În conformitate cu situaţia competitivităţii pieţei
3 Obiective strategice reale În conformitate cu situaţia competitivităţii
întreprinderii
E Concluzii
4 Schimbări strategice specifice Apropiere obiective reale de cele ideale
5 Suport tehnic Investiţii necesare
6 Acţiuni pe termen scurt Apropiere obiective reale de cele majore
7 Acţiuni pe termen lung Apropiere obiective majore de cele ideale

S-ar putea să vă placă și